設為首頁收藏本站

粵語協會

 找回密碼
 註冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

掃一掃,訪問微社區

搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 3698|回復: 1

[其它] Kuran-i Kerim

[複製鏈接]
發表於 2009-12-7 15:01:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FÂTİHA SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur』an-ı Kerim』in ilk sûresi olduğu için 「başlangıç」

anlamına 「Fâtiha」 adını almıştır. Sûrenin ayrıca, 「Ümmü』l-Kitab」 (Kitab』ın özü) 「es-Seb』ul-

Mesânî」 (Tekrarlanan yedi âyet) , 「el-Esâs」, 「el-Vâfiye」, 「el-Kâfiye」, 「el-Kenz」, 「eş-Şifâ」,

「eş-Şükr」 ve 「es-Salât" gibi başka adları da vardır.

Kuran』ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha』da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek

Allah』ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım

isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir.

Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.
 

 
 
 . Bismillahirrahmânirrahîm
 
 , , . Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki

Allah』a mahsustur.
 
 . (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 
 , . Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve

sapıklarınkine değil.

BAKARA SÛRESİ
 
Medine döneminde inmiştir. Kur』an-ı Kerim』in en uzun sûresi olup âyettir. Adını, - . âyetlerde

yer alan 「bakara」 (sığır) kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek

çok hüküm içermektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm.
 
 . Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah』a karşı gelmekten sakınanlar için yol

göstericidir.
 
 . Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de

Allah yolunda harcarlar.
 
 . Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak

inanırlar.
 
 . İşte onlar Rab』lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte

onlardır.

 . Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.
 
 . Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır.

Onlar için büyük bir azap vardır.
 
 . İnsanlardan, inanmadıkları halde, 「Allah』a ve ahiret gününe inandık」 diyenler de vardır.
 
 . Bunlar Allah』ı ve mü』minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da

farkında değillerdir.
 
 . Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını

artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır.
 
 . Bunlara, 「Yeryüzünde fesat çıkarmayın」 denildiğinde, 「Biz ancak ıslah edicileriz!」 derler.
 
 . İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.
 
 . Onlara, 「İnsanların inandıkları gibi siz de inanın」 denildiğinde ise, 「Biz de akılsızlar gibi

iman mı edelim?」 derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.
 
 . İman edenlerle karşılaştıkları zaman, 「İnandık」 derler. Fakat şeytanlarıyla (münafık

dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, 「Şüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay

ediyoruz」 derler.
 
 . Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları

içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.
 
 . İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri

onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.

 . Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: Ateş tam çevresini

aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar

içinde bırakıverir.
 
 . Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.
 
 . Yahut onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak

halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, yıldırım

seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
 
 . Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler.

Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların işitme ve görme duyularını

giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah』a karşı

gelmekten sakınasınız.
 
 . O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak

çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah』a ortaklar koşmayın.
 
 . Eğer kulumuza (Muhammed』e) indirdiğimiz (Kur』an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri

bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah』tan başka şahitlerinizi çağırın (ve

bunu ispat edin).
 
 . Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan

ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır.

 . İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu

müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, 「Bu (tıpkı) daha önce

(dünyada iken) bize verilen rızık!」 diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer

olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman

edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise, 「Allah

örnek olarak bununla neyi kastetmiştir?」 derler. (Allah) onunla bir çoklarını saptırır, bir

çoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır.
 
 . Onlar, Allah』a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah』ın korunmasını

emrettiği bağları (iman, akrabalık, beşeri ve ahlâki bütün ilişkileri) koparan ve yeryüzünde

bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
 
 . Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah』ı nasıl inkar ediyorsunuz?

Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz.
 
 . O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök

halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.


 . Hani, Rabbin meleklere, 「Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım」 demişti. Onlar, 「Orada

bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni

tesbih ve takdis ediyoruz.」 demişler, Allah da, 「Ben sizin bilmediğinizi bilirim」 demişti.
 
 . Allah Adem』e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, 「Eğer

doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin」 dedi.
 
 . Melekler, 「Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim

hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin」

dediler.
 
 . Allah şöyle dedi: 「Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle.」 Adem, meleklere onların

isimlerini bildirince Allah, 「Size, göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine

açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?」 dedi.
 
 . Hani meleklere, 「Adem için saygı ile eğilin」 demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen

saygı ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.
 
 . Dedik ki: 「Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama

şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.」
 
 . Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun

üzerine biz de, 「Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve

yararlanma vardır」 dedik.
 
 . Derken, Adem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb』ine

yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok

bağışlayandır.

 . 「İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim

ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir」 dedik.
 
 . İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada

ebedî kalacaklardır.
 
 . Ey İsrailoğulları ! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki

ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.
 
 . Elinizdeki Tevrat』ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur』an』a) iman edin. Onu inkâr

edenlerin ilki olmayın. Âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.
 
 . Hakkı bâtılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
 
 . Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
 
 . Siz Kitabı (Tevrat』ı) okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi

emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz?
 
 . Sabrederek ve namaz kılarak (Allah』tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah』a derinden

saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.
 
 . Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler.
 
 . Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı

hatırlayın.
 
 . Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiçbir

kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.
 
 . Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan

Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.
 
 . Hani, sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda

boğmuştuk.
 
 . Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizler ise onun ardından (kendinize)

zulmederek bir buzağıyı tanrı edinmiştiniz.
 
 . Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik.
 
 . Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) ve Furkan』ı vermiştik.
 
 . Mûsâ kavmine dedi ki: 「Ey kavmim! Sizler, buzağıyı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz.

Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi düzeltin). Bu, Yaratıcınız

katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o,

tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.」
 
 . Hani siz, 「Ey Mûsâ! Biz Allah』ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız」 demiştiniz.

Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.
 
 . Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.
 
 . Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik. 「Verdiğimiz

rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin」 (dedik). Onlar (verdiğimiz nimetlere nankörlük

etmekle) bize zulmetmediler fakat, kendilerine zulmediyorlardı.

 . Hani, 「Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu

ile girin ve 「hıtta!」 (Ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım.

İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz」 demiştik.
 
 . Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de

haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik.
 
 . Hani, Mûsâ kavmi için su dilemişti. Biz de, 「Asanı kayaya vur」 demiştik, böylece kayadan on

iki pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. 「Allah』ın rızkından yiyin, için.

Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın」 demiştik.
 
 . Hani, 「Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde, bizim için Rabbine yalvar

da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin」 demiştiniz. O da size,

「İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada

var」 demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah』ın gazabına uğradılar.

Bunun sebebi, onların; Allah』ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor

olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.

 . Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir

grubun kendi şeriatında) 「Allah』a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için

Rableri katında mükafat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır」 (diye

hükmedilmiştir).
 
 . Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize

dikmiş ve 「Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab』ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün

(gafil olmayın)」 demiştik.
 
 . Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah』ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana

uğrayanlardan olurdunuz.
 
 . Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, 「Aşağılık

maymunlar olun」 demiştik.
 
 . Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah』a karşı gelmekten

sakınanlara da bir öğüt kıldık.
 
 . Hani Mûsâ kavmine, 「Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor」 demişti. Onlar da, 「Sen bizimle

eğleniyor musun?」 demişlerdi. Mûsâ, 「Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah』a sığınırım」

demişti.
 
 . 「Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın.」 dediler. Mûsâ

şöyle dedi: 「Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi

emrolunduğunuz işi yapın.」
 
 . Onlar, 「Bizim için Rabbine dua et de, rengi neymiş? açıklasın」 dediler. Mûsâ şöyle dedi:

「Rabbim diyor ki, o, sapsarı; rengi, bakanların içini açan bir sığırdır」 dedi.

 . 「Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar,

bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz」 dediler.
 
 . Mûsâ şöyle dedi: 「Rabbim diyor ki, o; çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış,

kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır」. Onlar, 「İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin」

dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.
 
 . Hani, bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah

gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı.
 
 . 「Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun」 dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.) İşte,

Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.
 
 . Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı, taş gibi; hatta daha katı oldu. Çünkü taş

vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da

vardır ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz

değildir.
 
 . Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir takımı, Allah』ın

kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.
 
 . Onlar iman edenlerle karşılaşınca, 「İman ettik」 derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında

da şöyle derler: 「Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi, Allah』ın

(Tevrat』ta) size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? (Bu kadarcık şeye) akıl erdiremiyor

musunuz?」

 . Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da.
 
 . Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab』ı (Tevrat』ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri

bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.
 
 . Vay o kimselere ki, elleriyle Kitab』ı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için,

「Bu, Allah』ın katındandır」 derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline! Vay

kazandıklarından dolayı onların haline!
 
 . Bir de dediler ki: 「Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır.」 Sen onlara

de ki: 「Siz bunun için Allah』tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-.

Yoksa siz Allah』a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?」
 
 . Evet, kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya,

işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . Hani, biz İsrailoğulları』ndan, 「Allah』tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya,

yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz,

namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz」 diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz

çevirerek sözünüzden döndünüz.

 . Hani, 「Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız」

diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hâlâ

şahitlik etmektesiniz.
 
 . Ama siz, birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak;

size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise, fidye

verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz Kitab』ın (Tevrat』ın) bir kısmına inanıp, bir

kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan

başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü

Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
 
 . Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç

hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez.
 
 . Andolsun, Mûsâ』ya Kitabı (Tevrat』ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik.

Meryemoğlu İsa』ya mucizeler verdik. Onu Ruhu』l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi

bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp

bir kısmını da öldürmediniz mi?
 
 . 「Kalplerimiz muhafazalıdır」 dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları

lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.

 . Kendilerine ellerindekini (Tevrat』ı) tasdik eden bir kitap (Kur』an) gelince onu inkar

ettiler. Oysa, daha önce (bu kitabı getirecek peygamber ile) inkarcılara (Arap müşriklerine)

karşı yardım istiyorlardı. (Tevrat』tan) tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince

ise onu inkar ettiler. Allah』ın lâneti inkarcıların üzerine olsun.
 
 . Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah』ın, kullarından

dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür! Bu yüzden gazap üstüne gazaba

uğradılar. İnkâr edenlere alçaltıcı bir azap vardır.
 
 . Onlara, 「Allah』ın indirdiğine (Kur』an』a) iman edin」 denilince, 「Biz sadece bize indirilene

(Tevrat』a) inanırız」 deyip, ondan sonra geleni (Kur』an』ı) inkâr ederler. Halbuki o ellerinde

bulunanı (Tevrat』ı) tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, 「Eğer inanan kimseler idiyseniz daha

önce niçin Allah』ın peygamberlerini öldürüyordunuz?」
 
 . Andolsun, Mûsâ size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulüm

ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.
 
 . Hani, Tûr』u tepenize dikerek sizden söz almıştık, 「Size verdiğimiz Kitab』a sımsıkı sarılın;

ona kulak verin」 demiştik. Onlar, 「Dinledik, karşı geldik」 demişlerdi. İnkârları yüzünden buzağı

sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki (Tevrat』a beslediğinizi iddia ettiğiniz)

imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür, eğer inanan kimselerseniz

 . De ki: 「Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu (cennet) diğer insanlar için

değil de, yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!」
 
 . Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler.

Allah o zalimleri hakkıyla bilendir.
 
 . Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah』a ortak koşanlardan bile daha

düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları

azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür.
 
 . De ki: 「Her kim Cebrail』e düşman ise, bilsin ki o, Allah』ın izni ile Kur』an』ı; önceki

kitapları doğrulayıcı, mü』minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin

kalbine indirmiştir.」
 
 . Her kim Allah』a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail』e ve Mîkâil』e düşman olursa bilsin ki,

Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.
 
 . Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder.
 
 . Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten

onların çoğu iman etmez.
 
 . Onlara, Allah katından ellerinde bulunan Kitabı (Tevrat』ı) doğrulayıcı bir peygamber gelince,

kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, sanki bilmiyorlarmış gibi Allah』ın Kitabı』nı

(Tevrat』ı) arkalarına attılar.

 . Süleyman』ın hükümranlığı hakkında şeytanların (ve şeytan tıynetli insanların) uydurdukları

yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman (büyü yaparak) küfre girmedi. Fakat şeytanlar,

insanlara sihri ve (özellikle de) Babil』deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihr)i

öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek, 「Biz ancak imtihan için gönderilmiş

birer meleğiz. (Sihri caiz görüp de) sakın küfre girme」 demedikçe, kimseye (sihir)

öğretmiyorlardı. Böylece (insanlar) onlardan kişi ile karısını birbirinden ayıracakları sihri

öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah』ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi.

(Onlar böyle yaparak) kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı.

Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında

sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bilselerdi.
 
 . Eğer onlar iman edip Allah』ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında

kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi.
 
 . Ey iman edenler! 「Râinâ」 (bizi gözet) demeyin, 「unzurnâ」 (bize bak) deyin ve dinleyin.

Kafirler için acıklı bir azap vardır.
 
 . Ne Kitab ehlinden inkâr edenler ve ne de Allah』a ortak koşanlar, Rabbinizden size bir iyilik

gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir.

 . Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek),

yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah』ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini

bilmez misin?
 
 . Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah』ındır. Sizin için Allah』tan başka ne

bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
 
 . Yoksa, daha önce Mûsâ』nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi

istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur.
 
 . Kitap ehlinden bir çoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan

ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik, Allah onlar hakkındaki

emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir.
 
 . Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah

katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
 
 . Bir de; 「Yahudi ve Hıristiyanlardan başkası Cennet』e girmeyecek」 dediler. Bu, onların

kuruntuları! De ki: 「Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.」
 
 . Hayır, öyle değil! Kim 「ihsan」 derecesine yükselerek özünü Allah』a teslim ederse, onun

mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.

 . Yahudiler, 「Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller」 dediler. Hıristiyanlar da, 「Yahudiler

bir temel üzerinde değiller」 dediler. Oysa hepsi Kitab』ı okuyorlar.(Kitab'ı) bilmeyenler de

tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada, hükmü

Allah verecektir.
 
 . Allah』ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan

kim daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler.

Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.
 
 . Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah』ındır. Nereye dönerseniz Allah』ın yüzü işte oradadır.

Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
 
 . 「Allah, çocuk edindi」 dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey

Allah』ındır. Hepsi O』na boyun eğmiştir.
 
 . O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece 「ol」 der, o da hemen

oluverir.
 
 . Bilmeyenler, 「Allah bizimle konuşsa, ya da bize bir mucize gelse ya!」 derler. Bunlardan

öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri (anlayışları)

birbirine benziyor. Biz âyetleri, kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık.
 
 . Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik

olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.

 . Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De

ki: 「Allah』ın yolu asıl doğru yoldur.」 Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve

keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki, Allah』tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.
 
 . Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar.

Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
 
 . Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu

hatırlayın.
 
 . Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin

(aracılığın) yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden

sakının.
 
 . Bir zaman Rabbi İbrahim』i bir takım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine

getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: 「Ben seni insanlara önder yapacağım.」 İbrahim de, 「Soyumdan

da (önderler yap, ya Rabbi!)」 demişti. Bunun üzerine Rabbi, 「Benim ahdim (verdiğim söz)

zalimleri kapsamaz」 demişti.
 
 . Hani, biz Kâbe』yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim』den

kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail』e şöyle emretmiştik: 「Tavaf edenler, kendini

ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe』yi) tertemiz tutun.」
 
 . Hani İbrahim, 「Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah』a ve ahiret gününe

iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır」 demişti. Allah da, 「İnkâr edeni bile az bir süre,

(bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne

kötü varılacak yerdir orası!」 demişti.

 . Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe』nin) temellerini yükseltiyor, 「Ey Rabbimiz!

Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin」 diyorlardı.
 
 . 「Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet

kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok

kabul edensin, çok merhametli olansın.」
 
 . 「Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı ve

hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm

ve hikmet sahibisin.」
 
 . Kendini bilmeyenden başka İbrahim』in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim』i bu

dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.
 
 . Rabbi ona 「Teslim ol」 dediğinde 「Âlemlerin Rabbine teslim oldum」 demişti.
 
 . İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: 「Oğullarım! Allah sizin için bu

dini (İslâm』ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün」 dedi.
 
 . Yoksa siz Yakub』un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, 「Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?」

dediği, onların da, 「Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak』ın ilahı olan tek bir

ilâha ibadet edeceğiz; bizler ona boyun eğmiş müslümanlarız.」 dedikleri zaman orada hazır mı

bulunuyordunuz?
 
 . Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız

sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.

 . (Yahudiler) 「Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız」

dediler. De ki: 「Hayır, hakka yönelen İbrahim』in dinine uyarız. O, Allah』a ortak koşanlardan

değildi.」
 
 . Deyin ki: 「Biz Allah』a, bize indirilene (Kur』an』a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve

Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa』ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer

peygamberlere Rab』lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve

biz ona teslim olmuş kimseleriz.」
 
 . Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş

olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı

seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . 「Biz Allah』ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah』ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona

ibadet edenleriz」 (deyin).
 
 . Onlara de ki: 「Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki O, bizim de Rabbimiz,

sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona

gönülden bağlanmış kimseleriz.」
 
 . Yoksa siz, 「İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da

hıristiyan idiler」 mi diyorsunuz? De ki: 「Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?」 Allah

tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah

yaptıklarınızdan habersiz değildir.
 
 . Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız

sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.

 . Bir takım kendini bilmez insanlar, 「Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden

çeviren nedir?」 diyecekler. De ki: 「Doğu da, Batı da Allah』ındır. Allah dilediği kimseyi doğru

yola iletir.」
 
 . Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve

örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah』ın doğru yolu gösterdiği

kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl』e tabi

olanlarla, gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa

çıkaracak değildir. Şüphesiz, Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.
 
 . (Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini)

görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle),

yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda)

hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek

olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
 
 . Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin

kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de

uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak

olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun.

 . Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle

iken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler.
 
 . Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!
 
 . Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah

hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah』ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
 
 . (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram』a doğru dön. Bu elbette

Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir.
 
 . (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram』a doğru çevir. (Ey mü』

minler!) Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram』a doğru çevirin ki, zalimlerin

dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun.

Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.
 
 . Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap

ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.
 
 . Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.
 
 . Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah』tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah

sabredenlerle beraberdir.

 . Allah yolunda öldürülenlere 「ölüler」 demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu

bilemezsiniz.
 
 . Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek

deneriz. Sabredenleri müjdele.
 
 . Onlar; başlarına bir musibet gelince, 「Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah』a aidiz ve şüphesiz

O』na döneceğiz」 derler.
 
 . İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte

bunlardır.
 
 . Şüphesiz, Safa ile Merve Allah』ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre

niyetiyle Kâ』be』yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de

gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.
 
 . İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap』ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler

var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder.
 
 . Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar (lanetlenmekten)

kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul

edenim, çok merhamet edenim.
 
 . Fakat âyetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah』ın, meleklerin

ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.
 
 . Onlar ebedî olarak lânet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir, ne de

yüzlerine bakılır.
 
 . Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân』dır, Rahîm』dir.

 . Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde,

insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah』ın gökyüzünden indirip

kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,

rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir

topluluk için deliller vardır.
 
 . İnsanlar arasında Allah』ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah』ı severcesine

severler. Mü』minlerin Allah』a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba

uğrayacakları zaman bütün kuvvetin Allah』ın olduğunu ve Allah』ın azabının pek şiddetli olduğunu

bir bilselerdi.
 
 . Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce, kendilerine uyanlardan uzaklaşacaklar,

aralarındaki bütün bağlar kopacaktır.
 
 . Uyanlar şöyle derler: 「Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsaydı da onların şimdi bizden

uzaklaştıkları gibi, biz de onlardan uzaklaşsaydık.」 Böylece Allah, onlara işledikleri fiilleri

pişmanlık kaynağı olarak gösterir. Onlar ateşten çıkacak da değillerdir.
 
 . Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden

yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
 
 . O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah』a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi

emreder.

 . Onlara, 「Allah』ın indirdiğine uyun!」 denildiğinde, 「Hayır, biz, atalarımızı üzerinde

bulduğumuz (yol)a uyarız!」 derler. Peki ama, ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan

kimseler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?
 
 . İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka

bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar,

dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.
 
 . Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah』a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve

temizlerinden yiyin ve Allah』a şükredin.
 
 . Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah』tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama

kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa,

ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Allah』ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya);

işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne

konuşacak, ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
 
 . İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe

karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)
 
 . Bu (azab) da, Allah』ın, Kitab』ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkar etmesi)

sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedirler.

 . İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik,

Allah』a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine

rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve

(özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma

yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda

(direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar,

Allah』a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
 
 . Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı

köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi)

tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek

gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu

bir azap vardır.
 
 . Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.
 
 . Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, anaya,

babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması -Allah』a karşı gelmekten

sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.
 
 . Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır.

Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 . Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, (tarafların)

aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet

edendir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz

kılındığı gibi, size de farz kılındı.
 
 . Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler

sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.

Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için

daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
 
 . (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı

birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur』an』ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.

Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa

tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu

da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah』ı yüceltmeniz ve şükretmeniz

içindir.
 
 . Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana

dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime

uysunlar, bana iman etsinler.

 . Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de

onlara örtüsünüz. Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte

olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah』ın

sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt

edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun.

Bununla birlikte siz mescitlerde itikafta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah』ın koyduğu

sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye,

âyetlerini insanlara böylece açıklar.
 
 . Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile

bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.
 
 . Sana, hilalleri soruyorlar. De ki: 「Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik,

evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah』a karşı gelmekten

sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah』a karşı gelmekten sakının ki

kurtuluşa eresiniz.
 
 . Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah

aşırı gidenleri sevmez.

 . Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke』den) siz de onları

çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar

sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın)

onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.
 
 . Eğer onlar (savaştan ve küfürden) vazgeçerlerse, (şunu iyi bilin ki) Allah çok bağışlayandır,

çok merhamet edendir.
 
 . Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah』ın oluncaya kadar onlarla savaşın.

Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.
 
 . Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına

tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri

gitmeyin). Allah』a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten

sakınanlarla beraberdir.
 
 . (Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin.

Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
 
 . Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle)

engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar

başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş

olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi

gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen

kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on

gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah』a karşı

gelmekten sakının ve Allah』ın cezasının çetin olduğunu bilin.

 . Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki,

günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. (Ahiret için) azık

toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah』a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl

sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.
 
 . (Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah

yoktur. Arafat』tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife』ye) akın ettiğinizde Meş』ar-i Haram』da Allah』ı

zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu

şaşırmışlardan idiniz.
 
 . Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah』tan bağışlanma dileyin.

Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta

ondan da kuvvetli bir anışla Allah』ı anın. İnsanlardan, 「Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu

dünyada ver」 diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.
 
 . Onlardan, 「Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş

azabından koru」 diyenler de vardır.
 
 . İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı pek çabuk görendir.

 . Sayılı günlerde Allah』ı anın (telbiye ve tekbir getirin). Kim iki gün içinde acele edip

(Mina』dan Mekke』ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bu,

Allah』a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah』a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda

toplanacağınızı bilin.
 
 . İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de

kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah』ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız

olandır.
 
 . O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe

çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
 
 . Ona 「Allah』tan kork」 denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin

hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır!
 
 . İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah』ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah

kullarına çok şefkatlidir.
 
 . Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam』a) girin. Şeytanın adımlarını

izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
 
 . Size apaçık deliller geldikten sonra, eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah, gerçekten

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Onlar (böyle davranmakla), bulut gölgeleri içinde Allah』ın (azabının) ve meleklerin

kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah』a

döndürülür.

 . İsrailoğullarına sor; biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim

Allah』ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek çetin olandır.
 
 . İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler.

Allah』a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine

hesapsız rızık verir.
 
 . İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve

beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek

üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak;

kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah

iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah

dilediğini doğru yola iletir.
 
 . Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete

gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü』minler, 「Allah』ın yardımı ne zaman?」

diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah』ın yardımı pek

yakındır.
 
 . Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 「Hayır olarak ne harcarsanız o,

ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız,

gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.」

 . Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken,

siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah

bilir, siz bilmezsiniz.
 
 . Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: 「O ayda savaş büyük bir günahtır. Allah』ın

yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram』ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan

çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür.

Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler.

Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da,

ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.
 
 . İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar Allah』ın rahmetini

umarlar. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: 「Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı

zahiri) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.」 Yine sana Allah yolunda ne

harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 「İhtiyaçtan arta kalanı.」 Allah size âyetleri böyle

açıklıyor ki düşünesiniz.

 . Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De

ki: 「Onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp (birlikte yaşar)sanız

(sakıncası yok). (Onlar da) sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır.

Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.
 
 . İman etmedikleri sürece Allah』a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah』a ortak koşan kadın

hoşunuza gitse de, mü』min bir cariye Allah』a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman

etmedikleri sürece Allah』a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah』a ortak

koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, Allah』a ortak koşan bir erkekten daha

hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O,

insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.
 
 . Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: 「O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay halinde

kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah』ın

size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok

temizlenenleri sever.」
 
 . Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için

(geleceğe hazırlık olarak) güzel davranışlar takdim edin. Allah』a karşı gelmekten sakının ve her

hâlde onun huzuruna varacağınızı bilin. (Ey Muhammed!) Mü』minler』i müjdele.
 
 . İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize

Allah』ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir

 . Allah sizi, kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi kalplerinizin

kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halîmdir.

(Hemen cezalandırmaz, mühlet verir)
 
 . Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer (bu süre içinde)

dönerlerse şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse

(ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hali (hayız veya temizlik müddeti) beklerler. Eğer

Allah』a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah』ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri

onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak

sahibidirler. Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar

üzerinde bir derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . (Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle

bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların Allah』ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında

kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz.

Eğer onlar Allah』ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının

(boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah』ın koyduğu sınırlardır.

Sakın bunları aşmayın. Allah』ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir.
 
 . Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında bir başka kocayla

nikahlanmadıkça ona helal olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde onlar (kadın ile ilk kocası)

Allah』ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp

evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah』ın, anlayan bir toplum için açıkladığı

ölçüleridir.

 . Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman, ya onları iyilikle

tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın. Bunu kim

yaparsa kendine zulmetmiş olur. Sakın Allah』ın âyetlerini eğlenceye almayın. Allah』ın

üzerinizdeki nimetini, size öğüt vermek için indirdiği Kitab』ı ve hikmeti hatırlayın. Allah』a

karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 
 . Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında

aklın ve dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle (yeniden)

evlenmelerine engel olmayın. Bununla içinizden Allah』a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt

verilmektedir. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
 
 . -Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların

(annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde

bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. -Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara

uğratılmasın- (Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (anne ve baba) kendi

aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah

yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz

ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah』a karşı gelmekten sakının ve

bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.

 . Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda

bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah』ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın,

(her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan

Allah』tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın). Eğer

borçlu, aklı ermeyen, veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın.

(Bu işleme) şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği; eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki

kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir.

Şahitler çağırıldıkları zaman (gelmekten) kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine

kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam,

şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız, aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret

olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit

tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için

günahkârca bir davranış olur. Allah』a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her

şeyi hakkıyla bilendir

 . Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer

birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini (borcunu) ödesin ve Rabbi Allah』tan

sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır.

Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.
 
 . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz

de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah』ın gücü

her şeye hakkıyla yeter.
 
 . Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü』minler de (iman ettiler). Her biri;

Allah』a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 「Onun

peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.」 Şöyle de dediler: 「İşittik ve itaat

ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.」
 
 . Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi

yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): 「Ey Rabbimiz! Unutur, ya da

yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük

yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize

acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.」

ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
 
Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「Âl-i İmrân」 tamlamasından

almıştır. İmrân, Hz.Mûsâ ile Hz.Hârûn』un babasıdır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm.
 
 . Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
 
 , . O, sana Kitab』ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce

Tevrat』ı ve İncil』i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti.Furkan』ı da indirdi. Şüphesiz,

Allah』ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir,

intikam sahibidir.
 
 . Şüphesiz yerde ve gökte Allah』a hiçbir şey gizli kalmaz.
 
 . O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . O, sana Kitab』ı indirendir. Onun (Kur』an』ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır.

Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık

yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak

Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, 「Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır」 derler. (Bu

inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.
 
 . (Onlar şöyle yakarırlar): 「Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.

Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.」
 
 . 「Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz

Allah va』dinden dönmez.

 . Şüphesiz, inkar edenlere, ne malları, ne de evlatları Allah』a karşı hiçbir fayda sağlar.

Onlar ateşin yakıtıdırlar.
 
 . (Bunların durumu) Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir: Âyetlerimizi

yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır.
 
 . İnkar edenlere de ki: 「Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme

doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!」
 
 . Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Bir topluluk Allah

yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kâfirdi. (Onları) göz bakışıyla kendilerinin iki katı

görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette

ibret vardır.
 
 . Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin

şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa

asıl varılacak güzel yer ancak Allah』ın katındadır.
 
 . De ki: 「Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah』a karşı gelmekten sakınanlar

için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler

ve Allah』ın rızası vardır.」 Allah, kullarını hakkıyla görendir.

 , . (Bunlar), 「Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru」

diyenler,Sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah

yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah』tan) bağışlanma dileyenlerdir.
 
 . Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şâhitlik ettiler.

Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Şüphesiz Allah katında din İslam』dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten

sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah』ın âyetlerini

inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
 
 . Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: 「Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah』a

teslim ettim.」 Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere de ki: 「Siz de İslâm』ı kabul ettiniz

mi?」 Eğer İslâm』a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey

ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.
 
 . Allah』ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti

emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele.
 
 . Onlar, amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da

yoktur.

 . Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için

Allah』ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.
 
 . Bunun sebebi, onların, 「Bize, ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır.」 demeleridir.

Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.
 
 . Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç

kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, halleri nice olacaktır.
 
 . De ki: 「Ey mülkün sahibi olan Allah』ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü

çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir.

Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.」
 
 . 「Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü

çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.」
 
 . Mü』minler, mü』minleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir

ilişiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah asıl sizi

kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah』adır.
 
 . De ki: 「İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi,

yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.」

 . Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleri ile kendi

arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız

hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir.
 
 . De ki: 「Eğer Allah』ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı

bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.」
 
 . De ki: 「Allah』a ve Peygamber』e itaat edin.」 Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah

kafirleri sevmez.
 
 , . Şüphesiz, Allah, Adem』i, Nûh』u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu)

birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı.Allah her şeyi hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Hani, İmran』ın karısı, 「Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden

kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin」 demişti.
 
 . Onu doğurunca, 「Rabbim!」 dedi, 「Onu kız doğurdum.」 -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi

bilir- 「Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan

senin korumana bırakıyorum.」
 
 . Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi.

Zekeriya』yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde

yanında bir yiyecek bulurdu. 「Meryem, Bu sana nereden geldi?」 derdi. O da 「Bu, Allah katından」

diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.

 . Orada Zekeriya Rabbine dua etti: 「Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen

duayı hakkıyla işitensin」 dedi.
 
 . Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, 「Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi

(İsa』yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya』yı

müjdeler」 diye seslendiler.
 
 . Zekeriya, 「Ey Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çatmış iken ve karım da kısır iken benim nasıl

çocuğum olabilir?」 dedi. Allah, 「Öyledir, ama Allah dilediğini yapar」 dedi.
 
 . Zekeriya, 「Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmet ver」 dedi. Allah da şöyle dedi:

「Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok

an, sabah akşam tesbih et.」
 
 . Hani melekler, 「Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına

üstün kıldı.」
 
 . 「Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (onun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et」

demişlerdi.
 
 . (Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem』i kim himayesine alıp

koruyacak diye kalemlerini (kur』a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda)

tartışırlarken de yanlarında değildin.
 
 . Hani melekler şöyle demişti: 「Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile

müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu İsa Mesih』dir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah』a çok

yakın olanlardandır.」

 . 「O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır.」
 
 . (Meryem), 「Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?」 dedi. Allah,

「Öyle ama, Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 「ol」 der, o da

hemen oluverir」 dedi.
 
 . Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil』i öğretecek.
 
 . Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek):

「Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona

üflerim. O da Allah』ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah』ın

izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer

mü』minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.」
 
 . 「Benden önce gelen Tevrat』ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl

kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah』a karşı

gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 . 「Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu,

doğru yoldur.」
 
 . İsa onların inkarlarını sezince, 「Allah yolunda yardımcılarım kim?」 dedi. Havariler, 「Biziz

Allah yolunun yardımcıları. Allah』a iman ettik. Şahit ol, biz müslümanlarız」 dediler.

 . 「Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber』e uyduk.Artık bizi (hakikate) şahitlik

edenlerle beraber yaz.」
 
 . Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
 
 . Hani Allah şöyle buyurmuştu: 「Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni

kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete

kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz

şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.」
 
 . 「İnkar edenlere gelince, onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azab edeceğim.

Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.」
 
 . 「İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tastamam

verecektir. Allah zalimleri sevmez.」
 
 . (Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur』an』dan

okuyoruz.
 
 . Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa』nın durumu, Adem』in durumu gibidir: Onu

topraktan yarattı. Sonra ona 「ol」 dedi. O da hemen oluverdi.
 
 . Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma.
 
 . Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki:

「Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de

toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah』ın lanetini (aramızdan) yalan söyleyenlerin

üstüne atalım.」

 . Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah』tan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz

Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir.
 
 . De ki: 「Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah』a ibadet

edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah』ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.」

Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: 「Şahit olun, biz müslümanlarız.」
 
 . Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra

indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
 
 . İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç

bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
 
 . İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah』ı bir tanıyan, hakka yönelen)

bir müslümandı. Allah』a ortak koşanlardan da değildi.
 
 . Şüphesiz, insanların İbrahim』e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber

(Muhammed) ve mü』minlerdir. Allah da mü』minlerin dostudur.
 
 . Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini

saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar.
 
 . Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde, niçin Allah』ın âyetlerini inkar ediyorsunuz?

 . Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?
 
 . Kitap ehlinden bir grup, 「Mü』minlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar

edin, belki onlar (size bakarak) dönerler」 dedi.
 
 . 「Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın」 (dediler). De ki: 「Şüphesiz hidayet, Allah』ın

hidayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda

aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü (böyle söylüyorsunuz)?」 De ki: 「Lütuf Allah』ın

elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.」
 
 . O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
 
 . Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana (eksiksiz) iade

eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip

durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, 「Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize vebal

yoktur」 demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile Allah』a karşı yalan söylerler.
 
 . Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) Kim sözünü yerine getirir ve Allah』a karşı gelmekten

sakınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.
 
 . Şüphesiz, Allah』a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte

onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve

onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 . Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitab』dan olmadığı halde Kitab』dan sanasınız diye

(okudukları) Kitap』tanmış gibi dillerini eğip bükerler ve, 「Bu, Allah katındandır」 derler.

Halbuki o, Allah katından değildir. Bile bile Allah』a karşı yalan söylerler.
 
 . Allah』ın, kendisine Kitab』ı, hükmü (hikmeti) ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın,

「Allah』ı bırakıp bana kullar olun」 demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) 「Öğretmekte ve

derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah』ın istediği örnek ve dindar

kullar) olun.」
 
 . Onun size, 「Melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin.」 diye emretmesi de düşünülemez. Siz

müslüman olduktan sonra, o size hiç inkârı emreder mi?
 
 . Hani, Allah peygamberlerden, 「Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra,

elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka

yardım edeceksiniz」 diye söz almış ve, 「Bunu kabul ettiniz mi; verdiğim bu ağır görevi

üstlendiniz mi?」 demişti. Onlar, 「Kabul ettik」 demişlerdi. Allah da, 「Öyleyse şahid olun, ben de

sizinle beraber şahit olanlardanım」 demişti.
 
 . Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir.
 
 . Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp

götürülecekken onlar Allah』ın dininden başkasını mı arıyorlar?

 . De ki: 「Allah』a, bize indirilene (Kur』an』a) İbrahim』e, İsmail』e, İshak』a, Yakub』a ve

Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ』ya, İsa』ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık.

Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.」
 
 . Kim İslam』dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette

hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
 
 . İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller

geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu

doğru yola iletmez.
 
 . İşte onların cezası; Allah』ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
 
 . Onun (lanetin) içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez, onlara göz

açtırılmaz.
 
 . Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla

kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.
 
 . Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu,

hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir

yardımcıları da yoktur.

 . Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne

harcarsanız Allah onu bilir.
 
 . Tevrat indirilmeden önce, İsrail』in (Yakub』un) kendisine haram kıldığı dışında, yiyeceklerin

hepsi İsrailoğullarına helâl idi. De ki: 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat』ı getirip

okuyun.」
 
 . Artık bundan sonra Allah』a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
 
 . De ki: 「Allah doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen İbrahim』in dinine uyun. O, Allah』a

ortak koşanlardan değildi.」
 
 . Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke』de, âlemlere rahmet ve hidayet

kaynağı olarak kurulan Kâ』be』dir.
 
 . Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur.

Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah』ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr

ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç

değildir, her şey ona muhtaçtır.)
 
 . De ki: 「Ey kitab ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah』ın âyetlerini niçin inkâr

ediyorsunuz?」
 
 . De ki: 「Ey Kitab ehli! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah』ın yolunu eğri ve

çelişkili göstermeğe yeltenerek inananları Allah』ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah

yaptıklarınızdan habersiz değildir.」
 
 . Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan

sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar.

 . Size Allah』ın âyetleri okunup dururken ve Allah』ın Resûlü de aranızda iken dönüp nasıl inkar

edersiniz? Kim Allah』a sımsıkı bağlanırsa, kesinlikle o, doğru yola iletilmiştir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz

ancak müslümanlar olarak ölün.
 
 . Hep birlikte Allah』ın ipine (Kur』an』a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah』ın size

olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi

birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun

tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık

bildiriyor ki doğru yola eresiniz.
 
 . Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte

kurtuluşa erenler onlardır.
 
 . Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte

onlar için büyük bir azap vardır.
 
 . O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, 「İmanınızdan sonra inkar

ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın」 denilir.
 
 . Yüzleri ağaranlar ise Allah』ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . İşte bunlar Allah』ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetlerdir. Allah, âlemlere hiç zulüm etmek

istemez.

 . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. Bütün işler ancak Allah』a döndürülür.
 
 . Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve

Allah』a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu.

Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.
 
 . Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size

arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
 
 . Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah』ın ve (mü』min) insanların güvencesine

sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah』ın gazabına uğradılar ve yoksulluk

onları kapladı. Bunun sebebi onların; Allah』ın âyetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız

yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmekte ve (Allah』ın koyduğu)

sınırları çiğnemekte oluşları idi.
 
 . Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran,

secdeye kapanarak Allah』ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.
 
 . Onlar, Allah』a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men ederler, hayır

işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.
 
 . Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten

sakınanları bilir.

 . İnkar edenlerin ne malları ne evlatları, onlara Allah』a karşı bir yarar sağlar. İşte onlar

cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun

ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara

zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.
 
 . Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten

asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık

ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size âyetleri

açıkladık.
 
 . İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz, onlar ise, bütün kitaplara iman ettiğiniz

halde sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman 「inandık」 derler. Ama kendi başlarına

kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: 「Öfkenizden ölün!」

Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.
 
 . Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer

siz sabırlı olur, Allah』a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileleri size hiçbir zarar

vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.
 
 . Hani sen mü』minleri (Uhud』da) savaş mevzilerine yerleştirmek için, sabah erken ailenden

(evinden) ayrılmıştın. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 . Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların

yardımcısı idi. Mü』minler, yalnız Allah』a tevekkül etsinler.
 
 . Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir』de yardım etmişti. O halde Allah』a

karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.
 
 . Hani sen mü』minlere, 「Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?」

diyordun.
 
 . Evet, sabrettiğiniz ve Allah』a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize

gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder.
 
 . Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve

zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.
 
 . Bir de Allah bunu, inkar edenlerden bir kısmını helak etsin veya perişan etsin de umutsuz

olarak dönüp gitsinler diye yaptı.
 
 . Bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Allah, ya tövbelerini kabul edip onları affeder, ya

da zalim olduklarından dolayı onlara azap eder.
 
 . Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah』ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azab

eder. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah』a karşı gelmekten sakının ki

kurtuluşa eresiniz.
 
 . Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının.
 
 . Allah』a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

 . Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah』a karşı gelmekten

sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.
 
 . Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları

affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
 
 . Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah』ı

hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah』tan başka günahları kim

bağışlar- ve bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir.
 
 . İşte onların mükafatı Rab』leri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki

orada ebedi kalacaklardır. (Allah yolunda) çalışanların mükafatı ne güzeldir!
 
 . Sizden önce(ki milletlerin başından) nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın

da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
 
 . Bu (Kur』an), insanlar için bir açıklama, Allah』a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet

ve bir öğüttür.
 
 . Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan

sizlersiniz.
 
 . Eğer siz (Uhud』da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da (Müşrikler de Bedir』de)

benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür

dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden iman

edenleri ayırt etmek, sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah, zalimleri sevmez.

 . Bir de Allah, iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar.
 
 . Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri

(sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?
 
 . Andolsun, siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte onu gördünüz, ama bakıp

duruyorsunuz.
 
 . Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür

veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse,

Allah』a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
 
 . Hiçbir kimse Allah』ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya

menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan

veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.
 
 . Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah

yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri

sever.
 
 . Onların sözleri ancak, 「Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla

ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et」 demekten ibaretti.
 
 . Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel

davrananları sever.

 . Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye (küfre) çevirirler de

büsbütün hüsrana uğrarsınız.
 
 . Hayır! Yalnız Allah yardımcınızdır. O, yardımcıların en hayırlısıdır.
 
 . Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah』a ortak koştuklarından dolayı; inkâr

edenlerin kalplerine korku salacağız. Barınakları da cehennemdir. Zalimlerin kalacakları yer ne

kötüdür.
 
 . Andolsun, Allah, izniyle, onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vadini

gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra, za』f gösterdiniz.

(Peygamber』in verdiği) emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı

isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi.

(Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen) sizi bağışladı. Allah mü』minlere karşı çok lütufkârdır.
 
 . Peygamber, arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp

bakmıyordunuz. Bundan dolayı Allah, size keder üstüne keder verdi ki, (bu durumlara alışasınız

ve daha sonra) elinizden gidene, ve başınıza gelene üzülmeyesiniz. Allah, yaptıklarınızdan

hakkıyla haberdardır.

 . Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir

uyku indirdi. Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü. Allah』a karşı cahiliye zannı

gibi gerçek dışı zanda bulunuyorlar; 「Bu işte bizim hiçbir dahlimiz yok」 diyorlardı. De ki:

「Bütün iş, Allah』ındır.」 Onlar sana açıklayamadıklarını içlerinde saklıyorlar ve diyorlar ki:

「Bu konuda bizim elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik.」 De ki: 「Evlerinizde dahi

olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakları (öldürülecekleri)

yerlere çıkıp gideceklerdi. Allah bunu göğüslerinizdekini denemek, kalplerinizdekini arındırmak

için yaptı. Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.」
 
 . İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları

bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz

Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
 
 . Ey iman edenler! Kardeşleri sefere veya savaşa çıktığında onlar hakkında, 「Onlar bizim

yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi」 diyen inkarcılar gibi olmayın. Allah bunu (bu

düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak koydu. Allah yaşatır ve öldürür. Allah,

yaptıklarınızı görmektedir.
 
 . Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah』ın bağışlaması ve rahmeti

onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

 . Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de, Allah』ın huzurunda toplanacaksınız.
 
 . Allah』ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli

olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah』

tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık

Allah』a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.
 
 . Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra

size kim yardım edebilir? Mü』minler, ancak Allah』a tevekkül etsinler.
 
 . Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü,

hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese

kazandığının karşılığı tastamam ödenir.
 
 . Allah』ın rızasına uyan kimse, Allah』ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse

gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir!
 
 . Onlar (insanlar) Allah』ın katında derece derecedirler. Allah, onların yaptıklarını

görmektedir.
 
 . Andolsun, Allah, mü』minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp

tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta

bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
 
 . Onların (müşriklerin) başına (Bedir』de) iki mislini getirdiğiniz bir musibet (Uhud』da) sizin

başınıza geldiğinde, 「Bu nereden başımıza geldi?」 dediniz, öyle mi? De ki: 「O (musibet),

kendinizdendir.」 Şüphesiz Allah』ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

 , . İki topluluğun (ordunun) karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah』ın izniyledir. Bu

da mü』minleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi.Onlara (münafıklara),

「Gelin, Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin」 denildi de onlar, 「Eğer savaşmayı bilseydik,

arkanızdan gelirdik」 dediler. Onlar o gün, imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla

kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah, içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.
 
 . (Onlar), kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için, 「Eğer bize uysalardı

öldürülmezlerdi」 diyen kimselerdir. De ki: 「Eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü

savın.」
 
 , . Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler,Rableri katında

Allah』ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.

Arkalarından kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına

ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler.
 
 . (Şehitler) Allah』ın nimetine, keremine ve Allah』ın, mü』minlerin ecrini zayi etmeyeceğine

sevinirler.
 
 . Onlar yaralandıktan sonra Allah』ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel

davranıp iyilik edenlere ve Allah』a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
 
 . Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, 「İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan

korkun」 dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve 「Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!」

dediler.

 . Bundan dolayı Allah』tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri

döndüler ve Allah』ın rızasına uydular. Allah, büyük lütuf sahibidir.
 
 . O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın, eğer mü』min iseniz,

benden korkun.
 
 . Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Allah』a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah,

onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır.
 
 . İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah』a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici

bir azap vardır.
 
 . İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu

sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir

azap vardır.
 
 . Allah, pisi temizden ayırıncaya kadar mü』minleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak

değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini

seçer (gaybı ona bildirir). O halde Allah』a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve

Allah』a karşı gelmekten sakınırsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.
 
 . Allah』ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için

hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet

gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah』ındır. Allah yaptıklarınızdan

hakkıyla haberdardır.

 . Allah; 「Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz」 diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların

dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, 「Tadın yangın azabını!」

diyeceğiz.
 
 . 「Bu, kendi ellerinizin (önceden yapıp) gönderdiklerinin karşılığıdır.」 Allah, kullara asla

zulmedici değildir.
 
 . Onlar, 「Allah bize, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı

emretti」 dediler. De ki: 「Benden önce size nice peygamberler açık belgeleri ve sizin dediğiniz

şeyi getirdi. Eğer doğru söyleyenler iseniz, niçin onları öldürdünüz?」
 
 . Eğer seni yalanladılarsa, senden önce açık delilleri, hikmetli sayfaları ve aydınlatıcı

kitabı getiren peygamberler de yalanlanmıştı.
 
 . Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam

verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
 
 . Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine

kitap verilenlerden ve Allah』a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder

ve Allah』a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren

işlerdendir.

 . Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, 「Onu (Kitabı) mutlaka insanlara

açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz」 diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü,

arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alış veriş ne kadar kötüdür.
 
 . Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin, sakın azaptan

kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
 
 . Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah』ındır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl

sahipleri için elbette ibretler vardır.
 
 . Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah』ı anarlar. Göklerin ve yerin

yaratılışı üzerinde düşünürler. 「Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak

tutarız. Bizi ateş azabından koru」 derler.
 
 . 「Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç

yardımcıları yoktur.」
 
 . 「Rabbimiz! Biz, 『Rabbinize iman edin』 diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman

ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.」
 
 . 「Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil

etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin.」

 . Rableri onlara şu karşılığı verdi: 「Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın

amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar,

yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun, günahlarını elbette

örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere, onları içinden ırmaklar akan cennetlere

koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır.」
 
 . Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.
 
 . (Onların bu refahı) az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir

yataktır orası.
 
 . Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için, Allah katından bir konaklama yeri olarak,

içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler

iyiler için daha hayırlıdır.
 
 . Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah』a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah』a

derinden saygı duyarak inanırlar. Allah』ın âyetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya,

işte onların, Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
 
 . Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve

uyanık olun ve Allah』a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.

NİSÂ SÛRESİ
 
Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal

konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. 「Nisâ」 kadınlar demektir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek

ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden

dilekte bulunduğunuz Allah』a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının.

Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.
 
 . Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını

kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
 
 . Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten

korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak

üzere nikahlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız o

taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız

için daha uygundur.
 
 . Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o

mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.
 
 . Allah』ın, sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla

onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.
 
 . Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz,

mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve

aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe)

tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin

karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit

bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

 . Ana, baba ve akrabaların (miras olarak) bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana, baba

ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah, bırakılanın azından da

çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.
 
 . Miras taksiminde (kendilerine pay düşmeyen) akrabalar, yetimler ve fakirler hazır

bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara (gönüllerini alacak) güzel sözler

söyleyin.
 
 . Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar,

(yetimler hakkında da) ürperip korksunlar. Allah』a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz

söylesinler.
 
 . Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş

olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir.
 
 . Allah size, çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını

emreder. (Çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi

onlarındır. Eğer kız bir ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı

maldan, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana

babası ona varis oluyorsa, anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda

birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve

oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından

farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 . Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları

varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. (Bu paylaştırma, ölen karılarınızın) yaptıkları

vasiyetlerin yerine getirilmesi, yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz

yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri

onlarındır. (Yine bu paylaştırma) yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut

borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının

evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer

(kardeşler) birden fazla olurlarsa, üçte birde ortaktırlar. (Bu paylaştırma varislere) zarar

vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden, yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır.

(Bütün bunlar) Allah』ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet

verir.)
 
 . İşte bu (hükümler) Allah』ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah』a ve Peygamberine itaat ederse,

Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük

başarıdır.
 
 . Kim de Allah』a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi

kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır.

 . Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar

şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya

kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın).
 
 . Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah

olurlarsa onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok

merhamet edendir.
 
 . Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe

edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir,

hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Yoksa, (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca,

「İşte ben şimdi tövbe ettim」 diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için

ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
 
 . Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık

yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları

sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden

hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.

 . Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal

vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi

verdiğinizi geri alacaksınız?
 
 . Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri)

alırsınız?
 
 . Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir

hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur.
 
 . Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız,

teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız

kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup

evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla

evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikah altında)

bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah

çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 . (Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı.

(Bunlar) üzerinize Allah』ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli

yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı.

Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini

verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah

yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Sizden kimin, hür mü』min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü』min genç

kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz

birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları

halinde sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra

bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme

izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır.

Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve

tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 . Allah, sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir

sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
 
 . Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.
 
 . Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile

yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok

merhametlidir.
 
 . Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah』a pek

kolaydır.
 
 . Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı

örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
 
 . Allah』ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip

durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay

vardır. Allah』tan, onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 
 . (Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından (pay alan)

varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin.

Şüphesiz Allah her şeye şahittir.

 . Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden

üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)

dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah』ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da 「gayb」ı

korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt

verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları

(hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz

Allah çok yücedir, çok büyüktür.
 
 . Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem,

kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları

uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.
 
 . Allah』a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere,

yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere

iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
 
 . Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah』ın, lütfundan kendilerine

verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır

 . Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah』a ve ahiret gününe de inanmayan

kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.
 
 . Bunlar, Allah』a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah』ın verdiği rızıktan (gösterişsiz

olarak) harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah, onları en iyi bilendir.
 
 . Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa

onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.
 
 . Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman,

bakalım onların hali nice olacak!..
 
 . O kıyamet günü, Allah』ı inkar edip Peygamber』e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı

isterler ve Allah』tan hiçbir söz gizleyemezler.
 
 . Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu

müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta

bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide

bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi

ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
 
 . Kendilerine Kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar sapıklığı satın

alıyorlar ve sizin de yoldan sapmanızı istiyorlar.

 . Allah sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah dost olarak yeter. Allah yardımcı olarak

da yeter.
 
 . Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) tahrif ederek onları

anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak 「İşittik, karşı

geldik」, 「İşit, işitmez olası!」 「Râ』inâ」 derler. Halbuki onlar, 「İşittik ve itaat ettik; dinle

ve bize bak」 deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden

kendilerini lânetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
 
 . Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut

Cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden, yanınızda bulunanı (Tevrat』ı)

doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kur』an』a) iman edin. Allah』ın emri mutlaka yerine

gelecektir.
 
 . Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah) ları

ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah』a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah

işleyerek iftira etmiş olur.
 
 . Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini temize çıkarır ve

kendilerine kıl kadar zulmedilmez.
 
 . Bak Allah』a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter.
 
 . Kendilerine Kitap』tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar 「cibt」e ve 「tâğut」a

inanıyorlar. İnkar edenler için de, 「Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır」 diyorlar.

 . Onlar, Allah』ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse, artık ona asla bir

yardımcı bulamazsın.
 
 . Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile vermezler.
 
 . Yoksa, insanları; Allah』ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı?

Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da

vermiştik.
 
 . Böylece onlardan kimi ona iman etti, kimi de sırt çevirdi. (O iman etmeyenlere) çılgın ateş

olarak cehennem yeter.
 
 . Şüphesiz âyetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı

tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz, Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve

hikmet sahibidir.
 
 . İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları

cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında

bulunduracağız.
 
 . Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman

adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki

Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a itaat edin. Peygamber』e itaat edin ve sizden olan ulu』l-emre

(idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah』a ve ahiret

gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç

bakımından da daha güzeldir.

 . (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur』an』a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri

görmüyor musun? Tâğût』u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde muhakeme olmak

istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
 
 . Münafıklara, 「Allah』ın indirdiğine (Kur』an』a) ve Peygambere gelin」 dendiği zaman onların

senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
 
 . Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da 「Biz iyilik etmek ve

uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik」 diye Allah』a yemin ederek sana geldikleri zaman

halleri nasıl olur?
 
 . Onlar, Allah』ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma. Onlara öğüt ver

ve onlara, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.
 
 . Biz her peygamberi sırf, Allah』ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar

kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah』tan günahlarının bağışlamasını dileseler

ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah』ı tövbeleri çok kabul edici ve çok

merhametli bulacaklardı.
 
 . Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra

da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe

iman etmiş olmazlar.

 . Eğer biz onlara, 「Hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın」 diye yazmış olsaydık,

içlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı,

elbette haklarında hem daha hayırlı, hem de (imanlarını) daha çok pekiştirici olurdu.
 
 . O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik.
 
 . Onları elbette doğru yola iletirdik.
 
 . Kim Allah』a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah』ın kendilerine nimet verdiği

peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel

arkadaştır.
 
 . Bu lütuf Allah』tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.
 
 . Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde, yahut topluca

savaşa gidin.
 
 . Şüphesiz, aranızda öyle kimseler var ki, (onların her biri savaşa gitme konusunda) hakikaten

pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse, 「Allah bana lütfetti de onlarla beraber

bulunmadım」 der.
 
 . Eğer Allah』tan size bir lütuf (zafer) erişse, bu sefer de; sizinle kendisi arasında hiç

tanışıklık yokmuş gibi şöyle der: 「Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya

(ganimete) ulaşsaydım.」
 
 . O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim

Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

 . Size ne oluyor da, Allah yolunda ve, 「Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zâlim olan şu memleketten

çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver」 diye yalvarıp duran zayıf ve

zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?
 
 . İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O halde

siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.
 
 . Daha önce kendilerine, 「(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin」

denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan,

Allah』tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve 「Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi

yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!」 derler. De ki: 「Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah』a

karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.」
 
 . Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size

ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, 「Bu, Allah』tandır」 derler. Onlara bir kötülük gelirse,

「Bu, senin yüzündendir」 derler. (Ey Muhammed!) De ki: 「Hepsi Allah』tandır.」 Bu topluma ne oluyor

ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!
 
 . Sana ne iyilik gelirse Allah』tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!)

Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.

 . Kim peygambere itaat ederse, Allah』a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni

onlara bekçi göndermedik.
 
 . Sana 「baş üstüne」 derler. Fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden bir takımı,

geceleyin; (senin gündüz) söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını

yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah』a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
 
 . Hâlâ Kur』an』ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah』tan başkası tarafından

(indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.
 
 . Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar.

Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan, onu

değerlendirip sonuç (hüküm) çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah』ın

size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız.
 
 . (Ey Muhammed!) Artık Allah yolunda savaş! Sen ancak kendinden sorumlusun! Mü』minleri de

savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah』ın gücü daha üstündür,

cezası daha şiddetlidir.
 
 . Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir

(işte) aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah』ın her şeye gücü yeter.
 
 . Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin.

Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır

 . Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir

araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah』ınkinden daha doğru olan?
 
 . Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden

dolayı başaşağı ederek eski konumlarına (küfre) döndürmüştür. Allah』ın saptırdığını yola

getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın.
 
 . Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu

sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz

çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de

bir yardımcı.
 
 . Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar, yahut ne sizinle ne de

kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer

Allah dileseydi, onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak

durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmak için size bir yol

(yetki) vermemiştir.
 
 . Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak

istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden

uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları

yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.

 . Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir

mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü』min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine

diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü』min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan

bulunursa, mü』min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan

bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü』min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara

imkan bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir.

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap

etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
 
 . Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm

veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, 「Sen mü』min değilsin」

demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size

lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan

hakkıyla haberdardır.

 , . Mü』minlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla, Allah yolunda

mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad

edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır.Gerçi Allah (mü』minlerin)

hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile, kendi

katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya; melekler onlara

şöyle derler: 「Ne durumdaydınız? (Niçin hicret etmediniz?)」 Onlar da, 「Biz yeryüzünde zayıf ve

güçsüz kimselerdik」 derler. Melekler, 「Allah』ın arzı geniş değil miydi, orada hicret etseydiniz

ya!」 derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.
 
 . Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan , çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler,

kadınlar ve çocuklar başkadır.
 
 . Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
 
 . Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Kim

Allah』a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse,

şüphesiz onun mükafatı Allah』a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 
 . Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı

kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır.

 . (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü』minlerin) arasında bulunup da onlara namaz

kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına

alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına)

geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve

ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki,

silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan

zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur.

Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir

azap hazırlamıştır.
 
 . Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah』ı anın.

Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü』minlere belirli vakitlere bağlı

olarak farz kılınmıştır.
 
 . Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar

da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah』tan onların ümit edemeyecekleri

şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab』ı (Kur』an』ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah』ın

sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma

 . Allah』tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günâhkarı sevmez.
 
 . Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah』tan gizlenmezler. Halbuki Allah,

geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını

(ilmiyle) kuşatmıştır.
 
 . İşte siz öyle kimselersiniz (ki, diyelim) dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü

onları Allah』a karşı kim savunacak, yahut kim onlara vekil olacak?
 
 . Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah』tan bağışlama dilerse, Allah』ı

çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.
 
 . Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz

iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.
 
 . (Ey Muhammed!) Eğer Allah』ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni

saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar

veremezler. Allah sana kitabı (Kur』an』ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri

öğretmiştir. Allah』ın sana lütfu çok büyüktür.

 . Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri

hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf

Allah』ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfât vereceğiz.
 
 . Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü』

minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne

kötü bir varış yeridir.
 
 . Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği

kimseler için bağışlar. Allah』a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.
 
 . Onlar, Allah』ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Halbuki (aslında) azgın bir şeytana

tapmaktadırlar.
 
 . Allah o şeytana lânet etti ve o da, 「Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay

alacağım」 dedi.
 
 . 「Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de

(putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah』ın

yarattığını değiştirecekler.」 Kim Allah』ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık

bir hüsrana düşmüştür.
 
 . Şeytan onlara (birçok) va』dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak

aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.
 
 . İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar.

 . İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan

cennetlere koyacağız. Allah gerçek bir va』dde bulunmuştur. Kimdir sözü Allah』ınkinden daha doğru

olan?
 
 . İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa

onunla cezalandırılır. O kendisine Allah』tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
 
 . Mü』min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler

ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.
 
 . Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah』a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim』in dinine

tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim』i dost edindi.
 
 . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır.
 
 . Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: 「Onlar hakkında size fetvayı Allah

veriyor.」 Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek

istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta

olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir.

 . Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe

ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha

hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer

iyilik eder ve Allah』a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan

haberdardır.
 
 . Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise

(birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi

bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah』a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok

bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 
 . Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına

muhtaç bırakmaz). Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere

de, size de 「Allah』a karşı gelmekten sakının」 diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, (bilin

ki) göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır.
 
 . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. Vekil olarak Allah yeter.
 
 . Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü

yetendir.
 
 . Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah

katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

 . Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için

şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin

veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları

sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken

gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği

kitaba iman edin. Kim Allah』ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar

ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.
 
 . İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri

gidenler var ya; Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
 
 . Münafıklara, kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele.
 
 . Onlar, mü』minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref

mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah』a aittir.
 
 . Oysa Allah size Kitapta (Kur』an』da) 「Allah』ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay

edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi

halde siz de onlar gibi olursunuz」 diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve

kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

 . Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip

olursa, 「Biz sizinle beraber değil miydik?」 derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa,

「Size üstünlük sağlayıp sizi mü』minlerden korumadık mı?」 derler. Allah, kıyamet günü aranızda

hükmünü verecektir. Allah, mü』minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.
 
 . Münafıklar, Allah』ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir.

Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah』ı

pek az anarlar.
 
 . Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü』minlere) ne de şunlara

(kafirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
 
 . Ey iman edenler! Mü』minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah』a

apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
 
 . Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı

da bulamazsın.
 
 . Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah』ın kitabına sarılanlar ve dinlerini

Allah』a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü』minlerle beraberdirler. Allah mü』minlere büyük bir

mükafat verecektir.
 
 . Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah şükrün karşılığını

verendir, hakkıyla bilendir.

 . Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz

Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah da çok

affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 , . Şüphesiz, Allah』ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah』a inanıp peygamberlerine

inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, 「(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz」

diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte

onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır
 
 . Allah』a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara

gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet

edicidir.
 
 . Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. (Buna şaşma!) Mûsâ』dan,

bundan daha büyüğünü istemişler ve 「Allah』ı bize açıkça göster」 demişlerdi. Böylece zulümleri

sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından

(tuttular) buzağıyı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Mûsâ』ya apaçık bir güç ve yetki

verdik.
 
 . Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle 「Tûr」u üzerlerine kaldırdık ve

onlara, 「Tevazu ile kapıdan girin」 dedik. Yine onlara, 「Cumartesi (yasakları) konusunda haddi

aşmayın」 dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

 . Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah』ın âyetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri

haksız yere öldürmelerinden ve 「kalplerimiz muhafazalıdır」 demelerinden dolayı (başlarına türlü

belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir), tam aksine inkarları sebebiyle Allah

onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar.
 
 , . Bir de inkarlarından ve Meryem』e büyük bir iftira atmalarından ve 「Biz Allah』ın peygamberi

Meryemoğlu İsa Mesih』i öldürdük」 demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu

öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa

düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece

zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
 
 . Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa』ya) iman edecek olmasın. Kıyamet

günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.
 
 , . Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine

yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle

önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık.İçlerinden inkar

edenlere de acı bir azap hazırladık.
 
 . Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü』minler, sana indirilene ve senden önce

indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah』a ve ahiret gününe inananlar

var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz.
 
 . Biz Nûh』a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim』

e, İsmail』e, İshak』a, Yakub』a, torunlarına, İsa』ya, Eyyüb』e, Yûnus』a, Hârûn』a ve Süleyman』a da

vahyetmiştik. Davûd』a da Zebûr vermiştik.
 
 . Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice)

peygamberler de gönderdik. Allah Mûsa ile de doğrudan konuştu.
 
 . Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra

insanların Allah』a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.
 
 . Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna

şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter.
 
 . Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa

düşmüşlerdir.
 
 . Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var ya) Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola

iletecek değildir.
 
 . (Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah』a çok

kolaydır.
 
 . Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. O halde kendi iyiliğiniz

için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır.

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 . Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu

İsa Mesih, ancak Allah』ın peygamberi, Meryem』e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve

kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah』a ve peygamberlerine iman edin, 「(Allah) üçtür」 demeyin.

Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan

uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.
 
 . Mesih de, Allah』a yakın melekler de, Allah』a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah』a

kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna

toplayacaktır.
 
 . İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek

ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah』a kulluk etmekten çekinenlere ve

büyüklük taslayanlara gelince; (Allah) onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar

kendilerine Allah』tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır.
 
 . Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (Hz. Muhammed) geldi ve size apaçık bir nur

(Kur』an) indirdik.
 
 . Allah』a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve lütfa

kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir.

 . Senden fetva istiyorlar. De ki: 「Allah size 「kelâle」 (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası

hakkında hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı

malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis

olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, (erkek kardeşin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer

kardeşler erkekli kızlı iseler o zaman, (bir) erkeğe, iki kızın hissesi kadar (pay) vardır.

Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

MÂİDE SÛRESİ
 
Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, . ve . âyetlerde yer alan 「mâide」 (sofra)

kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, İsrailoğullarının

sözlerinde durmamaları, Hristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları,

müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dini hükümler konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız

kaydıyla , okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar , size helal kılındı. Şüphesiz

Allah istediği hükmü verir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』ın (koyduğu din) nişanelerine , haram aya , hac kurbanına, (bu

kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab』lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ』be』ye

gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. Sizi Mescid-i

Haram』dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya

sürüklemesin. İyilik ve takva (Allah』a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve

düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah』ın cezası çok

şiddetlidir.

. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah』tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken)

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş

ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan

hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk

(Allah』a itaatten kopmak)tır. Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler.

Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size

nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm』ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda

kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok

merhamet edicidir.
 
 . (Ey Muhammed!) Sana, kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: 「Size temiz ve

hoş olan şeyler, bir de Allah』ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı

hayvanların tuttuğu (avlar) helâl kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu (av

için) salarken üzerine Allah』ın adını anın (besmele çekin). Allah』a karşı gelmekten sakının.

Şüphesiz, Allah hesabı çabuk görendir.
 
 . Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri

size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü』min kadınlardan iffetli olanlarla, daha

önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla;

evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması

gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır.

 . Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -

başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice

yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan

(def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o

zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin).

Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki

nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
 
 . Allah』ın üzerinizdeki nimetini ve 「işittik, itaat ettik」 dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi

kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah』a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah

göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
 
 . Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler

olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah』a karşı

gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah』a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
 
 . Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir

mükafat vardır" diye vaatte bulunmuştur.

 . İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya

(tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah』a

karşı gelmekten sakının. Mü』minler yalnız Allah』a tevekkül etsinler.
 
 . Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkan-

seçmiştik. Allah şöyle demişti: 「Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve

elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah』a güzel

bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar

akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan

sapmıştır.」
 
 . İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı

kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından

çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek

azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme.

Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

 . 「Biz hıristiyanız」 diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından

çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına

kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara

bildirecek!
 
 . Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz

gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah』tan bir nur ve

apaçık bir kitap (Kur』an) gelmiştir.
 
 . Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle,

karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.
 
 . Andolsun, 「Allah, Meryemoğlu Mesih』dir」, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: 「Şâyet

Allah, Meryemoğlu Mesih』i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese,

Allah』a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin

hükümranlığı Allah』ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.」

 . (Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, 「Biz Allah』ın oğulları ve sevgili kullarıyız」 dediler.

De ki: 「Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun

yarattıklarından bir beşersiniz.」 (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin,

yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah』ındır. Dönüş de ancak onadır.
 
 . Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada 「Bize ne müjdeleyici bir peygamber

geldi, ne de bir uyarıcı」 demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed)

geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Hani Mûsâ kavmine demişti ki: 「Ey kavmim! Allah』ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani

içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştır ve (diğer) toplumlardan hiçbirine

vermediğini size vermişti.」
 
 . 「Ey kavmim! Allah』ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana

uğrayanlar olursunuz.」
 
 . Dediler ki: 「Ey Mûsâ! O (dediğin) topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan

çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz.」
 
 . Korkanların içinden Allah』ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: 「Onların

üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer mü』minler iseniz

yalnızca Allah』a tevekkül edin.」

 . Dediler ki: 「Ey Mûsa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin

onlarla savaşın. Biz burada oturacağız.」
 
 . Mûsa, 「Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan

çıkmışların arasını ayır」 dedi.
 
 . Allah şöyle dedi: 「O halde orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde

şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.」
 
 . (Ey Muhammed!) Onlara, Adem』in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer

kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul

edilmeyen, 「Andolsun seni mutlaka öldüreceğim」 demişti. Öteki, 「Allah ancak kendisine karşı

gelmekten sakınanlardan kabul eder」 demişti.
 
 . 「Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi

uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah』tan korkarım.」
 
 . 「Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden

olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır.」
 
 . Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu öldürdü ve böylece ziyan

edenlerden oldu.
 
 . Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri

eşeleyen bir karga gönderdi. 「Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini

örtmekten aciz miyim ben?」 dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.

 . Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık: 「Kim, bir insanı, bir can karşılığı

veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları

öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları

yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler.

Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.
 
 . Allah』a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası;

ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut

o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara

büyük bir azap vardır.
 
 . Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah』ın çok

bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun

yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
 
 . Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kafirlerin)

olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul

edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.

 . Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır.
 
 . Yaptıklarına bir karşılık ve Allah』tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile

hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun

tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah』a aittir. O dilediğine azap eder,

dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla 「İnandık」 diyenler (münafıklar) ile

Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni)

dinlerler , sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki)

yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: 「Eğer size şu hüküm verilirse

onu tutun. O verilmezse sakının.」 Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için

asla Allah』a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah』ın kalplerini temizlemeyi istemediği

kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.

 . Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında

hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar

veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları

sever.
 
 . Yanlarında içinde Allah』ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar,

sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana

da) inanmış değillerdir.
 
 . Şüphesiz Tevrat』ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah』a) teslim olmuş

nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb』e adamış kimseler ile âlimler de

öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah』ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar

Tevrat』ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve

âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah』ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta

kendileridir.
 
 . Onda (Tevrat』ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak,

dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa

o, kendisi için keffaret olur. Allah』ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.

 . O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa』yı, önündeki Tevrat』ı doğrulayıcı olarak

gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat』ı doğrulayan, Allah』a karşı

gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil』i verdik.
 
 . İncil ehli Allah』ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah』ın indirdiği ile hükmetmeyenler

fasıkların ta kendileridir.
 
 . (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab』ı (Kur』an』ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları

gözetici olarak indirdik. Artık Allah』ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan

ayrılıp ta onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer

Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek

için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah』adır. O zaman

anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
 
 . Aralarında, Allah』ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah』ın sana

indirdiğinin bir kısmından (Kur』an』ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz

çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak

istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.
 
 . Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için,

kimin hükmü Allah』ınkinden daha güzeldir?

 . Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar.

Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu

doğruya iletmez.
 
 . İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, 「Başımıza bir felaketin gelmesinden

korkuyoruz」 diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya

katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar.
 
 . (O zaman) iman edenler derler ki: 「Sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah』a

yemin edenler şunlar mı?」 Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır.
 
 . Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir

topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah』ı severler. Onlar mü』minlere karşı alçak

gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir

kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah』ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir.

Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
 
 . Sizin dostunuz ancak Allah』tır, Resûlüdür ve Allah』ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan,

zekâtı veren mü』minlerdir.
 
 . Kim Allah』ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah

taraftarları galiplerin ta kendileridir.
 
 . Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak

edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü』minler iseniz Allah』a karşı gelmekten

sakının.

 . Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların

akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
 
 . De ki: 「Ey kitap ehli! Sadece Allah』a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahi

kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.」
 
 . De ki: 「Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah』ın

lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile

şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok

sapmışlardır.」
 
 . (Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde

「İnandık」 dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir.
 
 . Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün.

Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!
 
 . Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı

ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!
 
 . Bir de Yahudiler, 「Allah』ın eli bağlıdır」 dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri

bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun,

sana Rabbinden indirilen (Kur』an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz

onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş

yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah

bozguncuları sevmez.

 . Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah』a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların

kötülüklerini örterdik ve onları Naim cennetlerine koyardık.
 
 . Eğer onlar Tevrat』ı, İncil』i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni (Kur』an』ı)

gereğince uygulasalardı elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (bol bol rızık)

yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne

kötüdür!
 
 . Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği

peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah,

kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.
 
 . De ki: 「Ey Kitap ehli! Tevrat』ı, İncil』i ve Rabbinizden size indirileni (Kur』an』ı)

uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.」 Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur』an

onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.
 
 . Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun

kendi şeriatında) 「Allah』a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku

yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır」 (diye hükmedilmiştir.)
 
 . Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her

ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir

kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

 . (Bu yaptıklarında) bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra (tövbe

ettiler), Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır

kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
 
 . Andolsun, 「Allah, Meryem oğlu Mesih』tir」 diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle

demişti: 「Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah』a kulluk

edin. Kim Allah』a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı

da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.」
 
 . Andolsun, 「Allah üçün üçüncüsüdür」 diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir

ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem

dolu bir azap dokunacaktır.
 
 . Hâlâ mı Allah』a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok

merhamet edendir.
 
 . Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun

annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara

âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Allah』ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü

yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.」

 . De ki: 「Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, bir

çoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.」
 
 . İsrailoğullarından inkar edenler, Davud ve Meryemoğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların

isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
 
 . İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta

oldukları ne kötüydü!
 
 . Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için

önceden (ahirete) gönderdikleri şey; Allah』ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde

ebedi kalıcıdırlar.
 
 . Eğer Allah』a, Peygamber』e ve ona indirilene (Kur』an』a) inanıyor olsalardı onları (müşrikleri)

dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
 
 . (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle

Yahudiler ile Allah』a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi

bakımından en yakınının da 「Biz hıristiyanlarız」 diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü

onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.

 . Peygamber』e indirileni (Kur』an』ı) dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin

yaşla dolup taştığını görürsün. 「Ey Rabbimiz! İnandık. Artık bizi şahitlerle (Muhammed』in

ümmeti) ile beraber yaz」 derler.
 
 . 「Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını umarken, Allah』a ve bize

gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?」
 
 . Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan

cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır.
 
 . İnkar edenlere ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin

ve (Allah』ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.
 
 . Allah』ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine

inanmakta olduğunuz Allah』a karşı gelmekten sakının.
 
 . Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız

yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta

hallisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu

imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit

yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor

ki şükredesiniz.

 . Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları

ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
 
 . Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah』ı anmaktan ve

namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
 
 . Öyleyse Allah』a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah』a karşı gelmekten sakının. Şayet

yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.
 
 . İman edip salih ameller işleyenlere; Allah』a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve

salih amel işledikleri, sonra Allah』a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine

Allah』a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış

olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.
 
 . Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av

(lar) ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim

bundan (bu açıklamadan) sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır.
 
 . Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten

öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ』be』ye hediye olarak varmak üzere,

öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya

yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü

sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa,

Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir..

 . Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini

yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda

toplanacağınız Allah』a karşı gelmekten sakının.
 
 . Allah; Ka』be』yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı)

gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı.

Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah』ın bildiğini ve Allah』ın (zaten) her şeyi

hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
 
 . Bilin ki Allah』ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de

bilir.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile.」 Ey akıl

sahipleri Allah』a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
 
 . Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer

Kur』an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları

bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)
 
 . Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.
 
 . Allah ne 「Bahîre」 ne 「Sâibe」, ne 「Vasîle」 ne de 「Hâm」 diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat,

inkar edenler Allah』a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez.

 . Onlara, 「Allah』ın indirdiğine (Kur』an』a) ve Peygamber』e gelin」 denildiğinde onlar,

「Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter」 derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve

doğru yolu bulamamış olsalar da mı?
 
 . Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size

zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah』adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
 
 . Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik (edecek

olanlar) sizden adaletli iki kişidir. Yahut; seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse,

sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra

alıkorsunuz da Allah adına, 「Akraba da olsa, şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah

için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkârlardan oluruz」 diye

yemin ederler.
 
 . (Eğer sonradan) o iki kişinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa, o zaman, bu

öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam, onların yerine geçer ve

「Allah』a yemin ederiz ki, bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz

hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz」 diye yemin ederler.
 
 . Bu (usul), şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere

başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah』a karşı gelmekten

sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez

 . Allah』ın, peygamberleri toplayıp 「siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?」 diyeceği,

onların da, 「Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin」 diyecekleri günü

hatırlayın.
 
 . O gün Allah şöyle diyecek: 「Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi

düşün. Hani, seni Ruhu』l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de

insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat』ı, İncil』i de öğretmiştim. Hani

iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen

bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim

iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin

zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler, 「Bu ancak açık bir büyüdür」

demişlerdi.
 
 . Hani bir de, 「Bana ve Peygamberime iman edin」 diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da 「İman

ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol」 demişlerdi.
 
 . Hani havariler de, 「Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?」

demişlerdi. İsa da, 「Eğer mü』minler iseniz Allah』a karşı gelmekten sakının」 demişti.
 
 . Onlar, 「İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini

bilelim ve ona, (gözü ile) görmüş şahitlerden olalım」 demişlerdi.

 . Meryem oğlu İsa, 「Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize

(zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir

mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın」 dedi.
 
 . Allah da, 「Ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben

ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim」 demişti.
 
 . Allah kıyamet günü şöyle diyecek: 「Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah』ı bırakarak

beni ve anamı iki ilah edinin dedin?」 İsa da şöyle diyecek: 「Seni bütün eksikliklerden uzak

tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş

olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı

bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.」
 
 . 「Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de rabbiniz olan

Allah』a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden

aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin.」
 
 . . 「Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan,

yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.」
 
 . Allah şöyle diyecek: 「Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.」 Onlara

içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş,

onlar da Allah』dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.
 
 . Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah』ındır. O her şeye

hakkıyla gücü yetendir.

EN'ÂM SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, , , , , ve . âyetler Medine』de inmiştir.

âyettir. Adını , ve . âyetlerde yer alan 「el-En』âm」 kelimesinden almıştır. En』âm, koyun, keçi,

deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir. Sûrede başlıca tevhide, adalete,

peygamberliğe, ahirete dair meseleler ile, küfrün ve batıl inançların reddi, ve bazı temel ahlâk

kuralları konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah』a mahsustur. Böyle

iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.
 
 . O öyle bir Rab』dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir.

(Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe

ediyorsunuz.
 
 . Halbuki O, göklerde de Allah』tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da.

Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
 
 . Onlara Rablerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler.
 
 . Nitekim hak (Kur』an) kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin

haberleri kendilerine ilerde gelecektir.
 
 . Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz

imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler

akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var

ettik.
 
 . (Ey Muhammed!) Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona

dokunsalardı, yine o inkar edenler, 「Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir」 diyeceklerdi.
 
 . Bir de dediler ki: 「Ona (açıktan göreceğimiz) bir melek indirilse ya!」 Eğer (öyle) bir melek

indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu, sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. (Hemen helak

edilirlerdi)

 . Eğer onu (Peygamberi) bir melek kılsaydık yine onu bir adam (suretinde) yapardık ve onları

yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk.
 
 . (Ey Muhammed!) Andolsun, senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da onlarla alay

edenleri, alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.
 
 . De ki: 「Yeryüzünde gezin dolaşın da (Peygamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir

görün.」
 
 . De ki: 「Şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?」 「Allah』ındır」 de. O merhamet etmeyi kendine

gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini

ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar.
 
 . Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . De ki: 「Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan

Allah』tan başkasını mı dost edineceğim.」 De ki: 「Bana, (Allah』a) teslim olanların ilki olmam

emredildi ve sakın Allah』a ortak koşanlardan olma (denildi).」
 
 . De ki: 「Ben Rabbime isyan edersem gerçekten, büyük bir günün (kıyamet gününün) azabından

korkarım.」
 
 . (O günün azabı) kimden savuşturulursa gerçekten (Allah) ona acımıştır. İşte bu apaçık

kurtuluştur.
 
 . Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu O』ndan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir

hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden)

hakkıyla haberdardır.

 . De ki: 「Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?」 De ki: 「Allah benimle sizin aranızda

şahittir. İşte bu Kur』an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu.

Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?」 De ki: 「Ben

şahitlik etmem. O, ancak tek bir ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah』a ortak koştuğunuz

şeylerden uzağım.」
 
 . Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi

tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar.
 
 . Kim Allah』a karşı yalan uydurandan, ya da onun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir?

Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.
 
 . Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah』a ortak koşanlara, 「Nerede, ilah olduklarını iddia

ettiğiniz ortaklarınız?」 diyeceğimiz günü hatırla.
 
 . Sonunda onların manevraları, 「Rabbimiz Allah』a andolsun ki biz (ona) ortak koşanlar değildik」

demelerinden başka bir şey olmayacaktır.
 
 . Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma

ilahları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?
 
 . İçlerinden, (Kur』an okurken) seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine

perdeler (gereriz), kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara

inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkâr edenler, 「Bu (Kur』an) evvelkilerin

masallarından başka bir şey değil」 derler.
 
 . Onlar başkalarını ondan (Kur』an』dan) alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar

farkına varmaksızın, ancak kendilerini helak ediyorlar.
 
 . Ateşin karşısında durdurulup da, 「Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini

yalanlamasak ve mü』minlerden olsak」 dedikleri vakit (hallerini) bir görsen!

 . Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer

çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar

yalancıdırlar.
 
 . Derler ki: 「Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz.」
 
 . Rab』lerinin huzurunda durduruldukları vakit (hallerini) bir görsen! (Allah) diyecek ki:

「Nasıl, şu (dirilmek) gerçek değil miymiş?」 Onlar, 「Evet, Rabbimiz』e andolsun ki, gerçekmiş」

diyecekler. (Allah), 「Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı!」 diyecek.
 
 . Allah』ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara ansızın o

saat (kıyamet) gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek, 「Hayatta yaptığımız

kusurlardan ötürü vay halimize!」 diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!
 
 . Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah』a karşı

gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?
 
 . Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte

seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler Allah』ın âyetlerini inadına inkâr ediyorlar.
 
 . Andolsun ki, senden önce de bir çok Peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve

eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah』ın

kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberler ile ilgili haberlerin bir

kısmı sana gelmiş bulunuyor.
 
 . Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut

bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer

Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.

 . (Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca)

Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler.
 
 . Dediler ki: 「Ona Rabbinden bir mucize indirilse ya!」 (Ey Muhammed!) De ki: 「Şüphesiz Allah』

ın, bir mucize indirmeğe gücü yeter. Fakat onların çoğu bilmiyor.」
 
 . Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer

topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi

Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.
 
 . Âyetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah

kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Söyleyin bakalım. Acaba size Allah』ın azabı gelse veya size kıyamet

saati gelip çatsa (böyle bir durumda) siz Allah』tan başkasını mı çağırırsınız? Eğer (putların

size yararı dokunduğu iddianızda) doğru söyleyenlerseniz (haydi onları yardıma çağırın).
 
 . Hayır! (Bu durumda) yalnız ona dua edersiniz, o da dilerse (kurtulmak için) dua ettiğiniz

sıkıntıyı giderir ve siz o an Allah』a ortak koştuklarınızı unutursunuz.」
 
 . Andolsun, senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik. (Peygamberlerini

dinlemediler.) Sonunda, yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli yoksulluk ve

darlıklarla yakaladık.
 
 . Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya... Fakat (onu

yapmadılar) kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti.
 
 . Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, (önce) üzerlerine her şeyin kapılarını

açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir

anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar.

 . Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah』a mahsustur.
 
 . De ki: 「Ne dersiniz, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de

mühürlerse, Allah』tan başka onu size (geri) getirecek ilah kimmiş?」 Bak, biz âyetleri değişik

biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?
 
 . De ki: 「Ne dersiniz, Allah』ın azabı size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse,

zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?」
 
 . Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve

kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.
 
 . Âyetlerimizi yalanlayanlara ise, yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır.
 
 . De ki: 「Ben size, 『Allah』ın hazineleri benim yanımdadır』 demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size

『Ben bir meleğim』 de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.」 De ki: 「Görmeyenle

gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?」
 
 . Kendileri için Allah』tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab』lerinin

huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah』a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur』an ile)

uyar.
 
 . Rab』lerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların

hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer

kovarsan zalimlerden olursun.

 . Böylece insanların bazısını bazısı ile denedik ki, 「Allah aramızdan şu adamları mı iman

nimetine layık gördü?」 desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi?
 
 . Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: 「Selam olsun size! Rabbiniz kendi

üzerine rahmeti (merhameti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra

peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş olun ki) O, çok bağışlayandır, çok merhamet

edendir.」
 
 . Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
 
 . De ki: 「Sizin, Allah』tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle

yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. (Uyarsam) o takdirde sapmış olurum, hidayete

erenlerden olmam.」
 
 . De ki: 「Şüphesiz ben, Rabbimden (gelen) kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız.

Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah』a aittir. O, hakkı

anlatır. O, hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır.」
 
 . De ki: 「Sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı benimle sizin aranızda iş

elbette bitirilmiş olurdu.」 Allah zalimleri daha iyi bilir.
 
 . Gaybın anahtarları yalnızca O』nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı

da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir

yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah』ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz』da)

olmasın.

 . O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan (uyutan) ve gündüzün kazandıklarınızı

bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir.

(uyandırandır). Sonra dönüşünüz yalnız O』nadır. Sonra O, işlemekte olduklarınızı size haber

verecektir.
 
 . O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.

Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde

asla kusur etmezler.
 
 . Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah』a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O』nundur. O,

hesap görenlerin en çabuğudur.
 
 . De ki: 「Sizler, açıktan ve gizlice ona 『Eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden

olacağız』 diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından (tehlikelerinden) kim

kurtarır?」
 
 . De ki: 「Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak

koşuyorsunuz.」
 
 . De ki: 「O size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeğe,

ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeğe ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü

yetendir.」 Bak, anlasınlar diye, âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz.
 
 . O (Kur』an) hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki: 「Ben size vekil (sizden sorumlu)

değilim.」
 
 . Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz.
 
 . Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar

onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk), o

zalimler grubu ile beraber oturma.

 . Allah』a karşı gelmekten sakınanlara, onların hesabından bir şey (sorumluluk) yoktur. Fakat

üzerlerine düşen bir hatırlatmadır. Belki sakınırlar.
 
 . Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak. Hiç

kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur』an ile öğüt ver. Yoksa ona

Allah』tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse

de bu ondan kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir.

Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap

vardır.
 
 . De ki: 「Allah』ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım?

Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri (şirke) mi döndürülelim? Arkadaşları 『bize

gel!』 diye doğru yola çağırdıkları halde, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı

kimse gibi mi (olalım)?」 De ki: 「Hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah』ın yoludur. Bize âlemlerin

Rabbine boyun eğmek emrolundu.」
 
 . Bir de, bize, 「Namazı dosdoğru kılın ve Allah』a karşı gelmekten sakının」 diye emrolundu. O,

huzurunda toplanacağınız Allah』tır.
 
 . O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah』ın 「ol」 deyip de her şeyin

oluvereceği günü hatırla. O』nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık)

onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden)

hakkıyla haberdardır.

 . Hani İbrahim babası Âzer』e, 「Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini

de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum」 demişti.
 
 . İşte böylece İbrahim』e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin

ilme erenlerden olsun.
 
 . Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. 「İşte Rabbim!」 dedi. Yıldız batınca da, 「Ben

öyle batanları sevmem」 dedi.
 
 . Ay』ı doğarken görünce de, 「İşte Rabbim!」 dedi. Ay da batınca, 「Andolsun ki, Rabbim bana doğru

yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum」 dedi.
 
 . Güneşi doğarken görünce de, 「İşte benim Rabbim! Bu daha büyük」 dedi. O da batınca (kavmine

dönüp), 「Ey kavmim!」 Ben sizin Allah』a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım」 dedi.
 
 . 「Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah』a

ortak koşanlardan değilim.」
 
 . Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: 「Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle

tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbim』in

bir şey dilemiş olması başka. Rabbim』in ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak

mısınız?」
 
 . 「Allah』ın, size, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz

da, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden ne diye korkayım? Öyle ise iki taraftan hangisi güvende

olmaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.」

 . İman edip de imanlarına zulmü (şirki) bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların hakkıdır.

Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.
 
 . İşte kavmine karşı İbrahim』e verdiğimiz delillerimiz... Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini

yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
 
 . Biz ona İshak』ı ve Yakub』u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nûh』u da

hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud』u, Süleyman』ı, Eyyub』u, Yûsuf』u, Mûsâ』yı ve Hârûn』u

da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
 
 . Zekeriya』yı, Yahya』yı, İsa』yı, İlyas』ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih

kimselerden idi.
 
 . İsmail』i, Elyasa』ı, Yûnus』u ve Lût』u da hidayete erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün

kılmıştık.
 
 . Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları

dosdoğru bir yola ilettik.
 
 . İşte bu, Allah』ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da

Allah』a ortak koşsalardı bütün yaptıkları boşa gitmişti.
 
 . Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar

(inanmayanlar) bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi,

onlara vekil kılmışızdır.
 
 . İşte, o peygamberler, Allah』ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların

tuttuğu yola uy. De ki: 「Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur』an), bütün

âlemler için ancak bir uyarıdır.」

 . Allah』ın kadrini gereği gibi bilemediler. Çünkü, 「Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmedi」

dediler. De ki: 「Mûsâ』nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği, parça parça kağıtlar

haline koyup ortaya çıkardığınız, pek çoğunu ise gizlediğiniz; (kendisiyle) ne sizin, ne

babalarınızın bilmediği şeylerin size öğretildiği Kitab』ı kim indirdi?」 (Ey Muhammed!) 「Allah」

(indirdi) de, sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.
 
 . İşte bu (Kur』an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden ve

şehirler anasını (Mekke』yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir

kitaptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar.Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.
 
 . Allah』a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, 「Bana vahyolundu」 diyen,

ya da 「Allah』ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim」 diye laf eden kimseden daha zalim

kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış,

「Haydi canlarınızı kurtarın! Allah』a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve onun âyetlerinden

kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız」 diyecekleri

zaman hallerini bir görsen!
 
 . Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık

nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah』ın ortakları olduğunu zannettiğiniz

şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah』ın

ortağı olduklarını) iddia ettikleriniz sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.

 . Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de

ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasıl çevriliyorsunuz?
 
 . O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer

hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp

biçmesidir).
 
 . O, sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları

yaratandır. Bilen bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.
 
 . O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma

yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.
 
 . O gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana

getirir ve o yeşil bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya

sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız: (Herbiri) birbirine benzer ve (her

biri) birbirinden farklı. Bunların meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman

bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için (Allah』ın varlığını gösteren) ibretler vardır.
 
 . Bir de cinleri Allah』a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah』a

oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.
 
 . O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O』nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu

olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.

 . İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle

ise O』na kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.
 
 . Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder.」 O, en gizli şeyleri bilendir, (her

şeyden) hakkıyla haberdar olandır.
 
 . Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrak ederse

kendi yararına, kim de (hakkın karşısında) körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi

değilim.
 
 . Onlar, 「Sen iyi ders almışsın」 desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu (Kur』an』ı)

açıklayalım diye âyetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz.
 
 . Ey Muhammed! Sen, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah』a

ortak koşanlardan yüz çevir.
 
 . Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara

vekil (onlardan sorumlu) da değilsin.
 
 . Onların, Allah』ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce

Allah』a söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak

Rablerinedir. O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.
 
 . Eğer kendilerine (başka) bir mucize gelirse mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü

yeminleriyle Allah』a yemin ettiler. De ki: 「Mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler

geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz?」
 
 . Biz onların kalplerini ve gözlerini ters döndürürüz de ilkin ona iman etmedikleri gibi

(mucize geldikten sonra da inanmazlar) ve yine onları azgınlıkları içinde bırakırız da bocalar

dururlar.

 . Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi

karşılarında (hakikatın şahidleri olarak) toplasaydık Allah dilemedikçe yine de iman edecek

değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.
 
 . İşte böylece biz her Peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için

birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları

iftiralarıyla baş başa bırak.
 
 . Bir de (şeytanlar), ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan

hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar).
 
 . 「Size Kitab』ı (Kur』an』ı) hak olarak indiren O iken ben Allah』tan başka bir hakem mi

arayacağım?」 (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak

indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma.
 
 . Rabbinin kelimesi (Kur』an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini

değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna

uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine O doğru yolu bulanları en iyi

bilendir.
 
 . Artık, âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah』ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan

yiyin.

 . Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken,

üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları nefislerinin

arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları çok iyi

bilir.
 
 . Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında

cezalandırılacaklardır.
 
 . Üzerine Allah adı anılmayan (hayvan)lardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır.

Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara

boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah』a ortak koşmuş olursunuz.
 
 . Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin

durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu?

İşte kafirlere, işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir.
 
 . İşte böyle, her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekârlık

etsinler. Halbuki onlar hilekârlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.
 
 . Onlara bir âyet geldiği zaman, 「Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye

kadar asla inanmayacağız」 derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç

işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir

azap erişecektir.

 . Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslâm』a açar. Kimi de saptırmak isterse,

onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı)

işte böyle verir.
 
 . Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı

ayrı açıkladık.
 
 . Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı

onların dostudur.
 
 . Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: 「Ey cin topluluğu! İnsanlardan

pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.」 Onların insanlardan olan dostları, 「Ey Rabbimiz! Bizler

birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık」 diyecekler. Allah da

diyecek ki: 「Allah』ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız

yer ateştir.」 Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
 
 . İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına

böyle musallat ederiz.
 
 . (O gün Allah şöyle diyecektir:) 「Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan

ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?」 Onlar şöyle

diyecekler: 「Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.」 Dünya hayatı onları aldattı ve kafir

olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.
 
 . Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah』ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk

etmeyeceği içindir.

 . Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
 
 . Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan

getirdiği gibi, dilerse sizi giderir (yok eder) ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir.
 
 . Şüphesiz size va』d edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.
 
 . De ki: 「Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de (görevimi) yapacağım. Ama dünya yurdunun

sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz, zalimler kurtuluşa eremezler.
 
 . Allah』ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O』na bir pay ayırdılar ve akıllarınca, 「Şu

Allah için, şu da bizim ortaklarımız (putlarımız) için」 dediler. Ortakları için olan Allah』

ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor... Ne kötü hükmediyorlar!
 
 . Yine bunun gibi, Allah』a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, çocuklarını

öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları

yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş

başa bırak.

 . Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: 「Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve

ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da) sırtları (binilmesi ve

yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır.」 Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah』ın

adını anmazlar. (Bütün bunları) Allah』a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah

onları cezalandıracaktır.
 
 . Bir de dediler ki: 「Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize

aittir. Karılarımıza ise haramdır.」 Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah

onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir,

hakkıyla bilendir.
 
 . Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah』ın kendilerine verdiği

rızkı -Allah』a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar

sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.
 
 . O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri,

zeytini ve narı (herbiri) birbirine benzer ve (herbiri) birbirinden farklı biçimde yaratandır.

Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf

etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.
 
 . Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir. Allah』ın size rızık olarak verdiğinden

yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

 . O, (Hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de

iki. Ey Muhammed! De ki: 「Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki

dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber

verin.」
 
 . Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: 「İki erkeği mi haram kıldı,

iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları

haram ettiğinde orada hazır mı idiniz!?」 İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah』a karşı yalan

uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
 
 . De ki: 「Bana vahyolunan Kur』an』da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz

eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah』tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan

başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü

aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.」 Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok

merhametlidir.
 
 . Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında

veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine)

onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru

söyleyenleriz.

 . Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: 「Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununla beraber) suçlu bir

toplumdan onun azabı geri çevrilmez.」
 
 . Allah』a ortak koşanlar diyecekler ki: 「Eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık,

babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.」 Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle

yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki: 「Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir

bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan

söylüyorsunuz.」
 
 . De ki: 「En üstün delil yalnızca Allah』ındır. O, dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola

iletirdi.」
 
 . De ki: 「Haydi, Allah şunu haram kıldı」 diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar

şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete

inanmayanların azrularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi

ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi

de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine

de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah』ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı

öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.」

 . Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı

adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi

hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah』a verdiğiniz sözü tutun. İşte

bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.
 
 . İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi

parça parça edip O』nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.
 
 . Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek

için Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.
 
 . Bu (Kur』an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah』a

karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
 
 , . Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz

onların okumalarından habersiz idik」 demeyesiniz, yahut, 「Eğer bize kitap indirilseydi biz

onlardan daha çok doğru yolda olurduk」 demeyesiniz, diye bu Kur』an』ı indirdik. İşte size

Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah』ın âyetlerini

yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları âyetlerimizden

alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile

cezalandıracağız.

 . (Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbi』nin

gelmesini ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbi』nin âyetlerinden

bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye

(o günki) imanı fayda vermez. De ki: 「Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz.」
 
 . Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin)

onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah』a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta

olduklarını kendilerine haber verecektir.
 
 . Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün

misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
 
 . De ki:「Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk』a yönelen İbrahim』in

dinine iletti. O, Allah』a ortak koşanlardan değildi.」
 
 . Ey Muhammed! De ki: 「Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de

âlemlerin Rabbi Allah içindir.」
 
 . 「O』nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben müslümanların ilkiyim.」
 
 . De ki: 「Her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi

aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz

ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir.
 
 . O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hakim kimseler) yapan, size verdiği nimetler konusunda

sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk

olandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

A'RÂF SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. - . âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır.

âyettir. Sûre adını, . ve . âyetlerde geçen 「el-A』râf」 kelimesinden almıştır. 「el-A』râf」, yüksek

yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilahi vahyin doğruluğu ve vahye

duyulan ihtiyaç işlenmektedir
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm Sâd.
 
 . Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü』minlere öğüt olarak indirilmiş bir

kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.
 
 . Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt

alıyorsunuz!
 
 . Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz

istirahat halinde iken gelmişti.
 
 . Azabımız kendilerine geldiğinde, 「(Biz bunu hak ettik.) Gerçekten biz zalimler olmuştuk」

demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı.
 
 . Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız.
 
 . Andolsun, onlara (yaptıklarını) tam bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak

değiliz.
 
 . O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa

erenlerdir.
 
 . Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyetlerimize haksızlık etmiş olmaları

sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır.
 
 . Andolsun, size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da

yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz!
 
 . Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, 「Adem için saygı ile

eğilin」 dedik. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı

 . Allah, 「Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?」 dedi. (O da) 「Ben ondan

hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın」 dedi.
 
 . Allah, 「Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık!

Çünkü sen aşağılıklardansın」 dedi.
 
 . Şeytan dedi ki: 「(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.」
 
 . Allah da, 「Sen süre verilenlerdensin」 dedi.
 
 . Şeytan dedi ki: 「(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak

için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım.」
 
 . 「Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım

ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.」
 
 . Allah dedi ki: 「Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa

sizin, hepinizi cehenneme doldururum.」
 
 . 「Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın.

Yoksa zalimlerden olursunuz.」
 
 . Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine

vesvese verdi ve dedi ki: 「Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette)

ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.」
 
 . 「Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim」 diye de onlara yemin etti.
 
 . Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret

yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, 「Ben

size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?」 diye seslendi.

 . Dediler ki: 「Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan

mutlaka ziyan edenlerden oluruz.」
 
 . Allah dedi ki: 「Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar

yerleşme ve yararlanma vardır.」
 
 . Allah dedi ki: 「Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (mahşere)

çıkarılacaksınız.」
 
 . Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva

(Allah』a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler),

Allah』ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik).
 
 . Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı

cennetten çıkardığı gibi, şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları

göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları

kılmışızdır.
 
 . Çirkin bir iş işledikleri vakit, 「Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize bunu

emretti」 derler. De ki: 「Şüphesiz, Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri

Allah』ın üzerine mi atıyorsunuz?」
 
 . De ki: 「Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (ona) doğrultun. Dini Allah』a

has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine ona) döneceksiniz.」
 
 . Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah』ı

bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.

 . Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat

israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.
 
 . De ki: 「Allah』ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?」 De ki:

「Bunlar, dünya hayatında mü』minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte

bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.」
 
 . De ki: 「Rabbim ancak, açık ve gizli çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı, hakkında hiçbir

delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah』a ortak koşmanızı ve Allah』a karşı bilmediğiniz

şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.」
 
 . Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne

de öne geçebilirler.
 
 . Ey Âdemoğulları! İçinizden size benim âyetlerimi anlatan Peygamberler gelir de her kim

Allah』a karşı gelmekten sakınır ve halini düzeltirse, artık onlara korku yoktur. Onlar üzülecek

de değillerdir.
 
 . Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar

cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . Kim, Allah』a karşı yalan uyduran veya onun âyetlerini yalanlayanlardan daha zalimdir? İşte

onlara kitaptan (kendileri için yazılmış ömür ve rızıklardan) payları erişir. Sonunda

kendilerine melek elçilerimiz, canlarını almak için geldiğinde, 「Hani Allah』ı bırakıp tapınmakta

olduğunuz şeyler nerede?」 derler. Onlar da, 「Bizi yüzüstü bırakıp kayboldular」 derler ve kâfir

olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

 . Allah şöyle der: 「Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları ile birlikte ateşe

girin.」 Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. Nihayet hepsi

orada toplandığı zaman peşlerinden gidenler, kendilerine öncülük edenler için, 「Ey Rabbimiz!

Şunlar bizi saptırdılar. Onlara bir kat daha ateş azabı ver」 derler. Allah der ki: 「Her biriniz

için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat bilmiyorsunuz.」
 
 . Öncekiler sonrakilere, 「Sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yoktur. Artık kazanmış olduğunuz

şeylere karşılık, azabı tadın」 derler.
 
 . Âyetlerimizi yalanlayanlar ve o âyetlere uymayı kibirlerine yediremeyenler var ya, onlara

göklerin kapıları açılmaz. Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!

Biz suçluları işte böyle cezalandırırız.
 
 . Onlar için cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz

zalimleri böyle cezalandırırız.
 
 . İman edip salih ameller işleyenlere gelince -ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz-

işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
 
 . Biz onların kalplerinde kin namına ne varsa söküp attık. Altlarından da ırmaklar akar. 「Hamd,

bizi buna eriştiren Allah』a mahsustur. Eğer Allah』ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete

ermiş olamazdık. Andolsun Rabbimizin peygamberleri bize hakkı getirmişler」 derler. Onlara, 「İşte

yaptığınız (iyi işler) sayesinde kendisine varis kılındığınız cennet!」 diye seslenilir.

 . Cennetlikler cehennemliklere, 「Rabbimizin bize va』dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de

Rabbinizin va』d ettiğini gerçek buldunuz mu?」 diye seslenirler. Onlar, 「Evet」 derler. O zaman

aralarında bir duyurucu, 「Allah』ın laneti zalimlere!」 diye seslenir.
 
 . Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu, eğri ve çelişkili göstermek isteyenlerdir. Onlar

ahireti de inkar edenlerdir.
 
 . İkisi (cennet ve cehennem) arasında bir sur A』râf üzerinde de bir takım adamlar vardır.

Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere, 「Selam olsun

size!」 diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir, ama bunu ummaktadırlar.
 
 . Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, 「Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber

kılma」 derler.
 
 . A』râftakiler simalarından tanıdıkları bir takım adamlara da seslenir ve şöyle derler: 「Ne

çokluğunuz, ne de taslamakta olduğunuz kibir size bir yarar sağladı!」
 
 . 「Sizin, 『Allah bunları rahmete erdirmez』 diye yemin ettikleriniz şunlar mı?」 (Sonra

cennetliklere dönerek) 「Haydi, girin cennete. Size korku yok. Siz üzülecek de değilsiniz」

derler.
 
 . Cehennemlikler de cennetliklere, 「Ne olur, sudan veya Allah』ın size verdiği rızıktan biraz da

bizim üzerimize akıtın」 diye çağrışırlar. Onlar, 「Şüphesiz, Allah bunları kafirlere haram

kılmıştır」 derler.
 
 . Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte

onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve âyetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa

biz de onları bugün öyle unuturuz.

 . Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol

gösterici ve rahmet olarak getirdik.
 
 . Onlar ise ancak, (「Görelim bakalım!」 diyerek) Kur』an』ın bildirdiği sonucu (te』vilini)

bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki:

「Gerçekten Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçılar var mı ki

bize şefaat etseler veya (dünyaya) döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak?」 Gerçekten

onlar kendilerine yazık etmişlerdir. (İlah diye) uydurdukları (putlar) da onları yüzüstü

bırakarak uzaklaşıp kaybolmuşlardır.
 
 . Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş』a

kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da

buyruğuna tabi olarak yaratan Allah』tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O』na

mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah』ın şanı yücedir.
 
 . Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.
 
 . Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah』a (azabından) korkarak ve

(rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah』ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
 
 . O, rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları

yüklendiği vakit, onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.

Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle

düşünürsünüz

 . (Toprağı) iyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.

(Toprağı) kötü ve elverişsiz olandan ise, faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir

toplum için biz âyetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
 
 . Andolsun, Nûh』u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, 「Ey kavmim! Allah』a kulluk edin.

Sizin için O』ndan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından

korkuyorum」 dedi.
 
 . Kavminin ileri gelenleri, 「Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz」 dediler.
 
 . (Nûh onlara) şöyle dedi: 「Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yok. Aksine ben, Âlemlerin

Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.」
 
 . 「Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Sizin

bilmediğiniz şeyleri de Allah tarafından gelen vahiy ile biliyorum.」
 
 . Sizi uyarması ve sizin de Allah』a karşı gelmekten sakınıp rahmete ulaşmanız için, içinizden

bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı?
 
 . Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık.

Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar (vicdanları hakka kapalı) kör bir kavim

idiler.
 
 . Âd kavmine de kardeşleri Hûd』u peygamber olarak gönderdik. Onlara, 「Ey kavmim! Allah』a kulluk

edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」

dedi.
 
 . Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki: 「Şüphesiz, biz seni akıl kıtlığı

içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.」
 
 . Hûd şöyle dedi: 「Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından

gönderilmiş bir peygamberim.」

 . 「Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım.」
 
 . 「Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir (vahy ve öğüt)

gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, Allah sizi Nûh kavminden sonra onların yerine getirdi ve

sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah』ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa

eresiniz.」
 
 . Onlar, 「Sen bize tek Allah』a ibadet edelim, atalarımızın ibadet edegeldiklerini bırakalım

diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir」

dediler.
 
 . Hûd, 「Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah』ın, haklarında hiçbir delil

indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler (düzmece tanrılar)

hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse (başınıza geleceği) bekleyin! Ben de sizinle

beraber bekleyenlerdenim!」 dedi.
 
 . Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Âyetlerimizi

yalanlayan ve iman etmemiş olanların ise kökünü kestik.
 
 . Semûd kavmine de kardeşleri Salih』i Peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: 「Ey kavmim! Allah』a

kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden (benim peygamber

olduğumu gösterecek) açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah』ın şu devesi...

Bırakın onu da Allah』ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem

dolu bir azap yakalar.」

 . 「Hatırlayın ki Allah Âd kavminden sonra, sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde

yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah』ın

nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.」
 
 . Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, 「Siz, Salih』in,

Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor musunuz?」 dediler. Onlar

da, 「Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız」 dediler.
 
 . Büyüklük taslayanlar, 「Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz.」 dediler.
 
 . Nihayet deveyi kestiler, Rablerinin emrine karşı geldiler ve 「Ey Salih! Sen eğer (dediğin

gibi) peygamberlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir」 dediler.
 
 . Derken, onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar.
 
 . Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve 「Andolsun, ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim

ve size nasihatta bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz」 dedi.
 
 . Lût』u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: 「Sizden önce âlemlerden

hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?」
 
 . 「Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan

bir toplumsunuz.」

 . Kavminin cevabı ise sadece, 「Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla

temiz tutan insanlar!...」 demek oldu.
 
 . Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde

kalanlardan oldu.
 
 . Onların üstüne bir azap yağmuru yağdırdık.」 Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu.
 
 . Medyen halkına da kardeşleri Şuayb』ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: 「Ey kavmim! Allah』a

kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil

gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene

sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için

hayırlıdır.」
 
 . 「Bir de, tehdit ederek Allah』ın yolundan O』na iman edenleri çevirmek, Allah』ın yolunu eğri ve

çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki, siz az (ve güçsüz) idiniz de

o sizi çoğalttı. Bakın, bozguncuların sonu nasıl oldu!?」
 
 . . 「Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa,

artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.」

 . Şuayb』ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: 「Ey Şuayb! Andolsun, ya

kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları

memleketimizden çıkarırız.」 Şuayb, 「İstemesek de mi?」 dedi.
 
 . 「Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah』a karşı yalan

uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah』ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak

şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah』a tevekkül ettik. Ey

Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.」
 
 . Şuayb』ın kavminden inkar eden ileri gelenler dediler ki: 「(Ey ahali!) Andolsun ki eğer

Şuayb』a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz.」
 
 . Derken, onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar.
 
 . Şuayb』ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb』ı yalanlayanlar var ya, asıl

ziyana uğrayanlar onlar oldu.
 
 . (Şuayb) onlardan yüzçevirdi ve dedi ki: 「Ey kavmim! Andolsun, ben size Rabbimin

vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben, inkarcı bir topluluğa nasıl

üzülürüm?」
 
 . Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki (karşı çıkmaktan vazgeçip) yalvarıp

yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım.
 
 . Sonra kötülüğün (sıkıntı ve darlığın) yerine iyiliği (bolluk ve genişliği) getirdik. Nihayet

çoğaldılar ve (nankörlük edip): 「Atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı」

dediler. Biz de, farkında değillerken onları ansızın yakaladık.

 . Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah』a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette

onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar

yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik.
 
 . Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular?
 
 . Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden

emin mi oldular?
 
 . Yoksa Allah』ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah』ın

tuzağından emin olamaz.
 
 . Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki, biz

dileseydik onları da (öncekiler gibi) günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini

mühürleriz de onlar hakkı işitmezler.
 
 . İşte memleketler! Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun, peygamberleri

onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi.

Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler.
 
 . Biz onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını

yoldan çıkmış kimseler bulduk.
 
 . Sonra onların ardından Mûsâ』yı, apaçık mucizelerimizle Firavun』a ve onun ileri gelen

adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları (mucizeleri) inkar ettiler. Bak, bozguncuların

sonu nasıl oldu.
 
 . Mûsâ dedi ki: 「Ey Firavun! Şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir

peygamberim.」

 . Bana, Allah』a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil

(mucize) getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder.
 
 . Firavun, 「Eğer açık bir delil getirdiysen haydi göster onu bakalım, şayet doğru

söyleyenlerden isen」 dedi.
 
 . Bunun üzerine Mûsâ asasını yere attı. Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha.
 
 . Elini (koynundan) çıkardı. Bir de ne görsünler o, bakanlar için, bembeyaz olmuş.
 
 . Firavun』un kavminden ileri gelenler dediler ki: 「Şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır.」
 
 . 「Sizi yerinizden çıkarmak istiyor.」 Firavun ileri gelenlere, 「Öyle ise siz ne

düşünüyorsunuz?」 dedi.
 
 . Onlar şöyle dediler: 「Mûsâ』yı ve kardeşini (bir süre) beklet (haklarında bir işlem yapma) ve

şehirlere toplayıcılar yolla.」
 
 . 「Bütün usta sihirbazları (toplayıp) sana getirsinler.」
 
 . Sihirbazlar Firavun』a geldiler. 「Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır,

değil mi?」 dediler.
 
 . Firavun, 「Evet. Üstelik siz (ücretle de kalmayacaksınız) mutlaka benim en yakınlarımdan

olacaksınız」 dedi.
 
 . (Sihirbazlar), 「Ey Mûsâ!」 Ya önce sen at, ya da önce atanlar biz olalım」 dediler.
 
 . (Mûsâ), 「Siz atın」 dedi. Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini

büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar.
 
 . Biz de Mûsâ』ya, 「Elindeki değneğini at」 diye vahyettik. Bir de ne görsünler o, onların

uydurduklarını yakalayıp yutuyor.
 
 . Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı.
 
 . Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi.
 
 . Sihirbazlar ise secdeye kapandılar.

 . 「Âlemlerin Rabbine iman ettik」 dediler.
 
 . 「Mûsâ ve Hârûn』un Rabbine.」
 
 . Firavun, 「Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha!」 dedi. 「Şüphesiz bu halkını oradan

çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Göreceksiniz!」
 
 . 「Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da (ibret olsun diye)

sizin tümünüzü elbette asacağım.」
 
 . Dediler ki: 「Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz.」
 
 . 「Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey

Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.」
 
 . Firavun』un kavminden ileri gelenler dediler ki: 「Sen (sihirbazları cezalandıracaksın da)

Mûsâ』yı ve kavmini, bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak

mısın?」 Firavun, 「Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların

üzerinde ezici bir güce sahibiz?」 dedi.
 
 . Mûsâ kavmine, 「Allah』tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah』ındır. Ona,

kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah』a karşı gelmekten sakınanlarındır」 dedi.
 
 . Dediler ki: 「Sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da.」 Mûsâ,

「Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde (Mısır』da) egemen kılıp, nasıl

davranacağınıza bakacaktır」 dedi.
 
 . Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliği

ile cezalandırdık.

 . Fakat onlara iyilik geldiği zaman, 「Bu bizimdir, (biz çalışıp kazandık)」 derler. Eğer

başlarına bir kötülük gelirse Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki

onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmezler.
 
 . Dediler ki: 「Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz.」
 
 . Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi

(haşerât), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve

suçlu bir kavim oldular.
 
 . Üzerlerine azap çökünce, 「Ey Mûsâ! Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer

azabı üzerimizden kaldırırsan, mutlaka sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte

elbette göndereceğiz」 dediler.
 
 . Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini

bozarlar.
 
 . Bu yüzden onlardan intikam aldık. Âyetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları

sebebiyle kendilerini denizde boğduk.
 
 . Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (İsrailoğullarını), toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz

yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz,

onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle

kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik.

 . İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme

rastladılar. İsrailoğulları, 「Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilahları (putları) olduğu gibi

sen de bize ait bir ilah yapsana」 dediler. Mûsa şöyle dedi: 「Şüphesiz siz cahillik eden bir

kavimsiniz.」
 
 . Şüphesiz bunların (din diye) içinde bulundukları şey yok olmaya mahkumdur. Yapmakta

olduklarının hepsi batıldır.」
 
 . 「Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah』tan başka ilah mı araştırayım size?」
 
 . Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size en kötü işkenceyi uyguluyorlardı.

Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük

bir imtihan vardı.
 
 . Mûsâ』ya otuz gece süre belirledik, buna on (gece) daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği

vakit kırk geceye tamamlandı. Mûsâ kardeşi Hârûn』a, 「Kavmim arasında benim yerime geç ve yapıcı

ol. Sakın bozguncuların yoluna uyma」 dedi.
 
 . Mûsa, belirlediğimiz yere (Tûr』a) gelip Rabbi de ona konuşunca, 「Rabbim! Bana (kendini)

göster, sana bakayım」 dedi. Allah da, 「Beni (dünyada) katiyen göremezsin. Fakat (şu) dağa bak,

eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.」 dedi. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın

ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, 「Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah』ım! Sana tövbe

ettim. Ben inananların ilkiyim」 dedi.

 . (Allah) 「Ey Mûsâ! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana

verdiğimi al ve şükredenlerden ol」 dedi.
 
 . Mûsâ için, Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve

ona şöyle dedik: 「Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar

(uygulasınlar). Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim.」
 
 . Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti

görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu

görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil

olmaları sebebiyledir.
 
 . Âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar ancak

yapmakta olduklarının cezasını çekerler.
 
 . Mûsâ』nın kavmi onun (Tur』a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir

buzağı heykeli (yaparak ilah) edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol

göstermediğini görmediler mi? (Böyle iken) onu (ilah) edindiler de zalim kimseler oldular.
 
 . İsrailoğulları (yaptıklarına) pişman olup, gerçekten sapmış olduklarını görünce, 「Eğer

Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz」 dediler.

 . Mûsâ, kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, 「Benden sonra arkamdan ne kötü işler

yaptınız! Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?」 dedi. (Öfkesinden) levhaları attı ve

kardeşinin saçından tuttu, onu kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi) 「Ey anamoğlu」 dedi,

「Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları

sevindirme. Beni o zalimler topluluğu ile bir tutma.」
 
 . (Mûsâ), 「Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin

en merhametlisisin」 dedi.
 
 . Buzağıyı ilah edinenlere mutlaka (ahirette) Rablerinden bir gazab, dünya hayatında ise bir

zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız.
 
 . Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile iman (larında sebat) edenlere gelince

şüphe yok ki, Rabbin ondan (tövbeden) sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Mûsâ』nın öfkesi dinince (attığı) levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku

duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı.
 
 . Mûsâ, kavminden, belirlediğimiz yere gitmek için yetmiş adam seçti. Onları sarsıntı

yakalayınca (bayıldılar). Mûsâ, 「Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helak

ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı

edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de

doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en

hayırlısısın」 dedi.

 . 「Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola

yöneldik.」 Allah şöyle dedi: 「Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim ise her

şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve âyetlerimize

inananlara yazacağım.」
 
 . Onlar, yanlarındaki Tevrat』ta ve İncil』de yazılı buldukları Resûle, o ümmî pey . Hani

onlardan bir topluluk demişti ki: 「Siz Allah』ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı

bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?」 Onlar da, 「Rabbinize bir mazeret beyan etmek

için, bir de belki Allah』a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)」 demişlerdi.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait

olan Allah』ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O』ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve

öldürür. O halde Allah』a ve O』nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona

uyun ki doğru yolu bulasınız.」
 
 . Mûsâ』nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir

topluluk da vardı.

 . Biz onları on iki kabile halinde topluluklara ayırdık. (Tîh sahrasında susuzluktan sıkılan)

kavmi Mûsâ』dan su istediğinde biz ona, 「Asânı taşa vur」 diye vahyettik. (Vurunca) taştan on iki

pınar fışkırdı. Herkes (kendi) su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve

onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. 「Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz

olanlarından yiyin」 (dedik). Onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı.
 
 . O zaman onlara denilmişti ki: 「Şu memlekete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi yiyin ve 『Hıtta

(Ya Rabbi, bizi affet)』 deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazu ile girin ki biz de sizin

hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz.」
 
 . Onlardan zulmedenler hemen sözü, kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de

zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azab gönderdik.
 
 . Ey Muhammed ! Onlara, deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar

Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar

onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları

yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk.

 . Hani onlardan bir topluluk demişti ki: 「Siz Allah』ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba

uğratacağı bir kavme ne diye (boş yere) öğüt veriyorsunuz?」 Onlar da, 「Rabbinize bir mazeret

beyan etmek için, bir de belki Allah』a karşı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)」

demişlerdi.

 . Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık.

Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle, şiddetli bir azapla yakaladık.
 
 . Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara 「aşağılık maymunlar olun」 dedik.
 
 . Hani Rabbin, elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri

göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin, elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz O çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır.

İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve

kötülükler ile sınadık.
 
 . Derken, onların ardından yerlerine Kitab』a (Tevrat』a) varis olan (kötü) bir nesil geldi. Şu

geçici dünyanın değersiz malını alır ve 「(nasıl olsa) biz bağışlanacağız」 derlerdi. Kendilerine

benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında, gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine

dair onlardan Kitap』ta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah』a

karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz?
 
 . Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe

çalışan (erdemli) kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. gambere uyan kimselerdir. O, onlara

iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis

şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona

saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur』an』a) uyanlar var ya, işte

onlar kurtuluşa erenlerdir.
 
 . Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek

sanmışlardı. (Onlara:) 「Size verdiğimiz Kitab』a sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın

ki, Allah』a karşı gelmekten sakınasınız」 demiştik.
 
 . Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine

karşı şahit tutarak, 「Ben sizin Rabbiniz değil miyim?」 demişti. Onlar da, 「Evet, şahit olduk (ki

Rabbimizsin)」 demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, 「Biz bundan habersizdik」 dememeniz

içindir.
 
 . Yahut, 「Bizden önce babalarımız Allah』a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir

nesiliz. Şimdi bâtılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin?」 dememeniz içindir.
 
 . Hakka dönsünler diye işte âyetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz.
 
 . Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine

taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat.
 
 . Dileseydik o âyetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva

ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur;

kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu, âyetlerimizi yalanlayan toplumun

durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler.
 
 . Âyetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür!
 
 . Allah kimi doğru yola iletirse, odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa, işte onlar,

ziyana uğrayanların ta kendileridir.

 . Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da

bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik.

İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
 
 . En güzel isimler Allah』ındır. O』na o güzel isimleriyle dua edin ve O』nun isimleri hakkında

gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
 
 . Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir

topluluk vardır.
 
 . Âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş

felakete götüreceğiz.
 
 . Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir.
 
 . Onlar düşünmediler mi ki (çok iyi tanıdıkları, kendileriyle içiçe yaşamış olan)

arkadaşlarında (Peygamber』de) delilikten eser yoktur. O ancak apaçık bir uyarıcıdır.
 
 . Onlar göklerdeki ve yerdeki sınırsız hükümranlık ve nizama , Allah』ın yarattığı her şeye,

ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmadılar mı? Peki bundan sonra artık hangi söze

inanacaklar?
 
 . Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları

içinde bırakır, bocalayıp dururlar.
 
 . Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: 「Onun bilgisi ancak Rabbimin

katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır

basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir.」 Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana

soruyorlar. De ki: 「Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.」

 . De ki: 「Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip

değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük

dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.」
 
 . Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var

edendir. (İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır) ve (bir müddet) onu

taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah』a, 「Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk

verirsen, elbette şükredenlerden olacağız」 diye dua ederler.
 
 . Fakat Allah onlara iyi ve sağlıklı bir çocuk verince de, Allah』ın kendilerine verdiği çocuk

konusunda ona ortaklar koşarlar. Allah onların ortak koştukları şeylerden yücedir.
 
 . Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılan şeyleri Allah』a ortak mı koşuyorlar?
 
 . Halbuki onlar (edindikleri ilahlar) ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım

edebilirler.
 
 . Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için

birdir (sonuç alamazsınız).
 
 . Allah』ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi(yaratılmış) kullardır. Eğer doğru

söyleyenler iseniz haydi hemen onları çağırın da size cevap versinler (duanıza icabet etsinler).
 
 . Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var,

ya da işitecek kulakları mı var? De ki: 「Haydi, çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun da

bana göz açtırmayın bakalım!」

 . Çünkü benim velim, Kitab』ı (Kur』an』ı) indiren Allah』dır. O, bütün salihlere velilik eder.
 
 . Allah』tan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeğe güçleri yetmez. Onlar kendilerine de

yardım edemezler.
 
 . Eğer onları, doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını görürsün,

halbuki onlar görmezler.
 
 . Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
 
 . Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah』a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Şüphe yok ki Allah』a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu

zaman iyice düşünürler (derhal Allah』ı hatırlarlar da) sonra hemen gözlerini açarlar.
 
 . Şeytanlara kardeş olanlara gelince, şeytanlar onları azgınlığın içine çekerler, sonra da

bundan hiç geri durmazlar.
 
 . (Ey Muhammed!) Onlara (istedikleri) bir âyet getirmediğin zaman (alay ederek) derler ki: 「Onu

(da) bir yerlerden derleyip toplasaydın ya.」 De ki: 「Ben ancak Rabbimden bana vahyedilene

uymaktayım. Bu (Kur』an âyetleri) Rabbinizden gelen basiretlerdir (Gönül gözlerini aydınlatan

nurlardır.) İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.」
 
 . Kur』an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
 
 . Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve

gafillerden olma.
 
 . Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O』na ibadet etmekten büyüklenmezler. O』nu tespih ederler

ve yalnız O』na secde ederler.

ENFÂL SÛRESİ
 
Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir savaşından sonra inmiştir. Âyettir.Sûre, adını

ilk ayetteki "el-Enfâl" kelimesinden almıştır.Enfâl savaş ganimeti demektir. Sûrede başlıca,

savaş, özellikle Bedir savaşı sonrası elde edilen ganimetleri, bunların kimlere ve nasıl pay

edileceği konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: 「Ganimetler Allah』a ve Resûlüne

aittir. O halde, eğer mü』minler iseniz Allah』a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah

ve Rasûlüne itaat edin.」
 
 . Mü』minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri

kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül

ederler.
 
 . Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda

harcayan kimselerdir.
 
 . İşte onlar gerçekten mü』minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve

cömertçe verilmiş rızık vardır.
 
 . Nasıl ki, Rabbin seni hak uğruna (savaşmak üzere) evinden çıkarmıştı. Mü』minlerden bir grup

ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi.
 
 . Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle

o konuda tartışıyorlardı.
 
 . Hani Allah size iki taifeden birini, o sizindir diye va』dediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin

olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek

istiyordu.
 
 . Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah』ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması

içindi

 . Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, 「Ben size ard arda bin melekle yardım

ediyorum」 diye cevap vermişti.
 
 . Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım

ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor; sizi

temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı

sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu.
 
 . Hani Rabbin meleklere, 「Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin

kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına」

diye vahyediyordu.
 
 . Bu, onların Allah』a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah』a ve Resûlüne karşı

gelirse bilsin ki Allah』ın cezası şiddetlidir.
 
 . İşte şimdi siz tadın onu! Kafirlere bir de cehennem azabı vardır.
 
 . Ey iman edenler. Savaş düzeninde iken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı

dönmeyin (savaştan kaçmayın).
 
 . Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme, ya da diğer bir birliğe katılmak durumu

hariç- böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o, Allah』ın gazabına uğramış

olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.

 . (Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın,

fakat Allah attı. Mü』minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı.

Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . İşte durum bu: (Allah mü』minleri güzel bir şekilde dener), bir de Allah kafirlerin tuzağını

zayıf düşürendir.
 
 . (Ey inkarcılar!) Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer (peygambere karşı

gelmekten) vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok

olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü』minlerle beraberdir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a ve Resûlüne itaat edin ve (Kur』an』ı) dinlediğiniz halde ondan yüz

çevirmeyin.
 
 . İşitmedikleri halde, 「işittik」 diyenler gibi de olmayın.
 
 . Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan

(gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.
 
 . Allah onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara

işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.
 
 . Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah』ın ve Resûlü』nün

çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda

toplanacaksınız.
 
 . Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah

azabı çetin olandır.

 . O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf idiniz. İnsanların sizi kapıp

götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz

şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a ve Peygamber』e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki)

emanetlerinize de hainlik etmeyin.
 
 . Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir

mükafat vardır.
 
 . Ey iman edenler! Eğer Allah』a karşı gelmekten sakınırsanız o size iyiyi kötüden ayırt edecek

bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.
 
 . Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke』den) çıkarmak için tuzak

kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en

hayırlısıdır.
 
 . Onlara karşı âyetlerimiz okunduğu zaman, 「Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette

söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir」 dediler.
 
 . Hani onlar, 「Ey Allah』ım, eğer şu (Kur』an) senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen

üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir」 demişlerdi.
 
 . Oysa sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de

Allah onlara azap edecek değildir.

 . Onlar Mescid-i Haram』dan (mü』minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken,

Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah』a karşı gelmekten

sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.
 
 . Onların, Kâ』be』nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey

müşrikler) inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.
 
 . Şüphe yok ki, inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve

harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye

uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir.
 
 . Allah, pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak

cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
 
 . Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle: Eğer (iman edip, düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse,

geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (düşmanlık ve savaşa) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi

kanun devam etmiş olacaktır.
 
 . Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah』ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer

(küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
 
 . Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur, O ne güzel

yardımcıdır!

 . Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah』a, Peygamber』

e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah』a; hak ile batılın

birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir』de) karşılaştığı gün kulumuza

indirdiklerimize inandıysanız (bunu böyle bilin). Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Hani siz vadinin (Medine』ye) yakın tarafında; onlar uzak tarafında, kervansa sizin

aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki), şâyet buluşmak üzere sözleşmiş

olsaydınız (durumu fark edince) sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz (Savaşa yanaşmazdınız). Fakat

Allah, olacak bir işi (mü』minlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir

delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah, elbette hakkıyla işitendir,

hakkıyla bilendir.
 
 . Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette

gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah (sizi bunlardan) kurtardı.

Çünkü o, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
 
 . Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde

azaltıyordu ki Allah, olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah』a döndürülür.
 
 . Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah』ı çok

anın ki kurtuluşa eresiniz.

 . Allah』a ve Resûl』üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz,

devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
 
 . Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için

yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.
 
 . Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve, 「Bu gün artık insanlardan size galip gelecek

(kimse) yok, mutlaka ben de size yardımcıyım.」 demişti. Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz

yüze gelince (şeytan), gerisin geriye dönüp, 「Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz

şeyler (melekler) görüyorum. Ben Allah』tan korkarım. Allah, cezası çetin olandır」 demişti.
 
 . Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, 「Bunları dinleri aldatmış」

diyorlardı. Halbuki kim Allah』a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm

ve hikmet sahibidir.
 
 . Melekler, kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve 「haydi tadın yangın azabını」 diyerek

canlarını alırken bir görseydin.
 
 . (Ey kafirler!) Bu, sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına

zulmedici değildir.
 
 . Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah』ın

âyetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz

Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır.

 . Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah

onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Bunların durumu, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar

Rablerinin âyetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun

ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi.
 
 . Şüphesiz Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, inkar edenlerdir. Artık

onlar iman etmezler.
 
 . Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden

bozan kimselerdir.
 
 . Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlar(a vereceğin ceza) ile arkalarındakileri de dağıt ki

ibret alsınlar.
 
 . (Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı

şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
 
 . İnkar edenler, asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar (sizi) aciz

bırakamazlar.
 
 . Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah』ın

düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah』ın bildiği diğer

düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir.

Size zulmedilmez.
 
 . Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah』a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.

 , . Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah』tır. O, seni bizzat kendi

yardımıyla ve mü』minlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır.Şayet yeryüzündeki

şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını

uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan mü』minlere Allah yeter.
 
 . Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz

kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye

galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
 
 . Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde

sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa,

Allah』ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.
 
 . Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak

yakışmaz. Siz geçici dünya menfeatini istiyorsunuz, halbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor.

Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Eğer Allah』ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey (fidye) den dolayı size

büyük bir azap dokunurdu.
 
 . Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah』a karşı gelmekten sakının.

Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 . Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde (iman, ihlas, iyi niyet

gibi) bir hayır (olduğunu) bilirse sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi

bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Eğer sana hainlik etmek isterlerse (bil ki) onlar daha önce Allah』a da hainlik etmişlerdi de

Allah onlara karşı (sana) imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri)

barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip

hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer

din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı

olmadıkça, yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
 
 . İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız yeryüzünde

bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.
 
 . İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara)

yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü』minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir

rızık vardır.
 
 . Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da

sizdendir. Allah』ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar.

Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.


TEVBE SÛRESİ
 
Son iki âyet hariç Medine döneminde, Peygamber Efendimizin irtihaline yakın bir zamanda

inmiştir. âyettir. Sûre adını, Allah』ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği .

âyetten almıştır. İlk âyette geçen 「berâet」 kelimesinden dolayı sûreye Berâe sûresi adı da

verilmiştir. Başında besmele olmayan tek sûredir. Sûrenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu

bazı bilginler, onun bir önceki sûrenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. Sûrede

başlıca, yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi, antlaşmalara

bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; Kur』an』ın müslümanlar

üzerinde oluşturduğu etki ve Hz. Peygamber』in müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu

edilmektedir.
 
 
 . Allah ve Resûlünden,kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur:
 
 . Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah』ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah

ise, inkârcıları perişan edecektir.
 
 . Hacc-ı ekber gününde , Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve Resûlü,

Allah』a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz

çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah』ı âciz bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara, elem

dolu bir azabı müjdele!
 
 . Ancak Allah』a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da

antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım

etmemiş olanlar, bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını, süreleri bitinceye kadar

tamamlayın. Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.
 
 . Haram aylar çıkınca bu Allah』a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları

yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı

kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok

merhamet edicidir.
 
 . Eğer Allah』a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah』ın kelâmını

işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu,

onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.

 . Allah』a ortak koşanların Allah katında ve Resûlü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak

Mescid-i Haram』ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst

davrandığı sürece, siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten

sakınanları sever.
 
 . Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık

(bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye

çalışıyorlar, oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir.
 
 . Allah』ın âyetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular.

Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür!
 
 . Bir mü』min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirler. İşte

onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir.
 
 . Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir.

Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
 
 . Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün ele başlarıyla

savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riâyet etmeyen kimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler.
 
 . Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa

kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -

eğer siz gerçek mü』minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha lâyıktır.

 , . Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara

karşı size yardım etsin, mü』min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki

öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve

hikmet sahibidir.
 
 . Yoksa; Allah içinizden, Allah』tan, Resûlünden ve mü』minlerden başkasını kendilerine sırdaş

edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptıklarınızdan

hakkıyla haberdardır.
 
 . Allah』a ortak koşanların, inkârlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah』ın

mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte

ebedî kalacaklardır.
 
 . Allah』ın mescitlerini, ancak Allah』a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı

veren ve Allah』tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan

olmaları umulur.
 
 . Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram』ın bakım ve onarımını, Allah』a ve âhiret gününe

iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında

eşit olmazlar. Allah zâlim topluluğu doğru yola erdirmez.
 
 . İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin

mertebeleri, Allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.

 . Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez

nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.
 
 . Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz, Allah katında büyük bir mükafat vardır.
 
 . Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost

edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.
 
 . De ki: 「Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız

mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz meskenler size Allah』tan,

peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah』ın emri gelinceye kadar

bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.」
 
 . Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz

size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün

genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.
 
 . Sonra Allah, Resûlü ile mü』minler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir

de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların

cezasıdır.

 . Sonra Allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından

sonra, Mescid-i Haram』a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla

sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Kendilerine kitap verilenlerden Allah』a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah』ın ve Resûlünün

haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam』ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun

eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
 
 . Yahudiler, 「Üzeyr Allah』ın oğludur」 dediler. Hırıstiyanlar ise, 「İsa Mesih Allah』ın oğludur」

dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu

sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl

da haktan çevriliyorlar!
 
 . (Yahudiler) Allah』ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu

Mesih』i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah』a ibadet etmekle emrolunmuşlardır.

Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

 . Allah』ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah,

nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.
 
 . O, Allah』a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için,

peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.
 
 . Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla

yiyorlar ve Allah』ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah

yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
 
 . O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları

bunlarla dağlanacak ve, 「İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın

bakalım biriktirip sakladıklarınızı」! denilecek.
 
 . Şüphesiz Allah』ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on

ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah』ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda

kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah』a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz

de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

 . Haram ayları ertelemek , ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler

saptırılır. Allah』ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah』ın haram

kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin

işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
 
 . Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size 「Allah yolunda sefere çıkın」 denilince, yere çakılıp

kaldınız.Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının

yararı, pek az bir şeydir.
 
 . Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize

sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla

gücü yetendir.
 
 . Eğer siz ona (Peygamber』e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden

biri olarak (Mekke』den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada

bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, 「Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber」 diyordu. Allah da onun

üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu

desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah』ın sözü ise en yücedir. Allah

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 . Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla,

canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
 
 . Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, (sefere katılmayan münafıklar

da) mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol, onlara uzak geldi. Gerçi onlar, 「Eğer gücümüz

yetseydi, elbette sizinle beraber çıkardık」 diye Allah』a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini

helâke sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
 
 . Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar

beklemeden niçin onlara izin verdin?
 
 . Allah』a ve âhiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak

için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.
 
 . Ancak Allah』a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin

içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
 
 . Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah

onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı ve onlara, 「Oturun oturan acizlerle

beraber」 denildi.
 
 . Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları

olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek

kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.

 . Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler

çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah』ın dini galip geldi.
 
 . Onlardan 「Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevketme」 diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar

(böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri elbette kuşatacaktır.
 
 . Sana bir iyilik gelirse, bu onları üzer. Eğer başına bir musîbet gelirse, 「Biz tedbirimizi

önceden almıştık」 derler ve sevinerek dönüp giderler.
 
 . De ki: 「Bizim başımıza ancak, Allah』ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim

yardımcımızdır. Öyleyse mü』minler, yalnız Allah』a güvensinler.」
 
 . De ki: 「Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini

bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah』ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir

azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.」
 
 . Yine de ki: 「İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır.

Çünkü siz fasık bir topluluksunuz.」
 
 . Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah』ı ve Rasûlünü inkar etmeleri, namaza ancak

üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.

 . Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında

azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor.
 
 . Kesinlikle sizden olduklarına dâir Allah』a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir.

Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.
 
 . Eğer sığınacak bir yer veya (gizlenecek) mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı,

hemen koşarak oraya kaçarlardı.
 
 . İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay

verilirse, hoşnut olurlar; eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse, hemen kızarlar.
 
 . Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup, 「Bize Allah yeter. Lütuf ve

ihsanıyla Allah ve Resûlü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah』a rağbet eder (onun ihsanını

ister)iz」 deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.
 
 . Sadakalar (zekatlar), Allah』tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan

memurlar, kalpleri İslam』a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler,

borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Yine onlardan peygamberi inciten ve 「O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır」 diyen kimseler

de vardır. De ki: 「O sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah』a inanır, mü』minlere inanır

(güvenir). İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah』ın Resûlünü incitenler için ise

elem dolu bir azap vardır.」

 . Sizi razı etmek için, Allah』a yemin ederler. Eğer gerçekten mü』min iseler (bilsinler ki),

Allah ve Resûlü』nü razı etmeleri daha önceliklidir.
 
 . Allah』a ve Resûlüne karşı gelen kimseye, içinde ebedî kalacağı cehennem ateşinin olduğunu

bilmediler mi? İşte bu, büyük bir rezilliktir.
 
 . Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri, yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir sûrenin

üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki: 「Siz alay ede durun! Allah, çekindiğiniz o şeyi

ortaya çıkaracaktır.」
 
 . Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, 「Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda

eğleniyorduk」, derler. De ki: 「Allah』la, onun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?」
 
 . Boşuna özür dilemeyin! Çünkü siz, (sözde) iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz.

İçinizden (tövbe eden) bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle, diğer bir

zümreye azap edeceğiz.
 
 . Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir (birbirlerinin benzeridir). Kötülüğü

emredip, iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah』ı unuttular; Allah da

onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir.
 
 . Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere, içinde ebedî kalmak üzere cehennem

ateşini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap

vardır.

 . (Ey münafıklar!), siz de tıpkı, sizden öncekiler gibisiniz: Onlar sizden daha güçlü, malları

ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin,

paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların

daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa

gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
 
 . Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin; İbrahim』in kavminin; Medyen

halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık

mucizeler getirmişti. (Ama inanmadılar Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara

zulmediyor değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
 
 . Mü』min erkekler ve mü』min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten

alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah』a ve Resûlüne itaat ederler. İşte

bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.
 
 . Allah mü』min erkeklere ve mü』min kadınlara, ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan

cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah』ın rızası ise, bunların

hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.

 . Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların

varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!
 
 . Bir şey söylemediklerine dair Allah』a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve

(sözde) müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye (peygamberi

öldürmeye) de yeltendiler. Sırf, Allah ve Resûlü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için

intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz

çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar

için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.
 
 . İçlerinden, 「Eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve

mutlaka salihlerden oluruz」 diye Allah』a söz verenler de vardır.
 
 . Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp

gittiler.
 
 . Allah』a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine, kendisiyle

karşılaşacakları güne kadar (sürecek) bir nifak soktu.
 
 . Allah』ın, içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah』ın gaybleri çok iyi

bilen olduğunu bilmediler mi?
 
 . Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü』minlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını

bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte Allah asıl onları maskaraya

çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 . Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme (farketmez.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma

dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmiş

olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.
 
 . Allah』ın Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, oturup kalmalarına

sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve 「Bu sıcakta

sefere çıkmayın」 dediler. De ki: 「Cehennemin ateşi daha sıcaktır.」 Keşke anlasalardı.
 
 . Artık kazandıklarının karşılığı olarak, az gülsünler, çok ağlasınlar.
 
 . Eğer (bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de, onlar (sefere)

çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: 「Artık siz benimle birlikte ebediyyen çıkmayacak ve

benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup

kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte oturun.」
 
 . Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah』ı ve

Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.
 
 . Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak, dünyada kendilerine

azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
 
 . 「Allah』a iman edin ve Resûlü ile birlikte cihat edin」 diye bir sûre indirildiğinde, onlardan

servet sahibi olanlar, senden izin istediler ve 「Bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte

olalım」 dediler.

 . Onlar geride kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi.

Artık onlar anlamazlar.
 
 . Fakat peygamber ve beraberindeki mü』minler, mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün

hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
 
 . Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte

bu büyük başarıdır.
 
 . Bedevîlerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah』a ve

Resûlüne yalan söyleyenler ise (mazeret bile belirtmeden) oturup kaldılar. Onlardan kâfir

olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.
 
 . Allah』a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde, güçsüzlere, hastalara ve

(seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur.

İyilikte bulunan kimselerin (kınanması) için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok

merhamet edendir.
 
 . Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin, 「Sizi

bindirebileceğim bir şey bulamıyorum」 dediğin; bu uğurda harcayacakları bir şey

bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk

yoktur.
 
 . Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar, geri kalan

(kadınlarla) birlikte olmaya razı oldular. Allah ta kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler.

 . Onlara döndüğünüzde, size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: 「Mazeret beyan etmeyin. Size

kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı

Allah da Resûlü de görecek. Sonra hepiniz, gaybı da görülen âlemi de bilene döndürüleceksiniz de

yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek.」
 
 . Yanlarına döndüğünüz zaman, kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin

edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı

olarak, varacakları yer de cehennemdir.
 
 . Kendilerinden razı olasınız diye, size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile,

Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz.
 
 . Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah』ın peygamberine indirdiği hükümlerin

sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve

(bundan kurtulmak için) size belalar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi başlarına olsun.

Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Bedevîlerden kimileri de vardır ki, Allah』a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını, Allah

katında yakınlığa ve Peygamberin dualarını almağa vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu, (Allah

katında) onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 . İslâm』ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah

onlardan razı olmuş; onlar da O』ndan razı olmuşlardır. Allah onlara içinden ırmaklar akan,

içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.
 
 . Çevrenizdeki bedevîlerden birtakım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta

direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra

da büyük bir azaba itileceklerdir.
 
 . Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine

karıştırmışlardır. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok

merhamet edendir.
 
 . Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekat) al

ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok

kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?
 
 . De ki: 「Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Rasûlü de, mü』minler de göreceklerdir. Sonra

gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah』ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta

olduğunuz şeyleri haber verecektir.」
 
 . (Sefere katılmayanlardan) diğer bir kısmı da, Allah』ın emrine bırakılmışlardır. Bunlara ya

azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 . Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü』minler arasına ayrılık sokmak

için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar

vardır. Bunlar, 「Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok」 diye de mutlaka yemin ederler. Ama

Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.
 
 . Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah』a karşı gelmekten sakınmak)

üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada

temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever.
 
 . Binâsını takva (Allah』a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine

kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup,

onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu

doğru yola erdirmez.
 
 . Kurmuş oldukları binaları, (ölüp de) kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir

kuşku olarak kalmaya devam edecektir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Şüphesiz Allah, mü』minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında

satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu

Tevrat』ta, İncil』de ve Kur』an』da kesin olarak va』detmiştir. Kimdir sözünü Allah』tan daha iyi

yerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük

başarıdır.

 . Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû』 ve secde edenler,

iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah』ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır.

Mü』minleri müjdele.
 
 . Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar-

Allah』a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır ne de mü』minlere.
 
 . İbrahim』in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah

düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok içli,

yumuşak huylu bir kişiydi.
 
 . Doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe, Allah

bir toplumu saptıracak değildir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 
 . Şüphesiz göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah』ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için

Allah』tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır.
 
 . Andolsun Allah; Peygamber ile içlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra,

sıkıntılı bir zamanda ona uyan muhacirlerle ensarın tövbelerini kabul etmiştir. Evet, onların

tövbelerini kabul etmiştir.

 . Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen

onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah(ın azabın)dan yine

ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönsünler diye,

onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet

edendir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.
 
 . Medine halkı ve onların çevresinde bulunan bedevîlere, Allah』ın Resûlünden geri kalmak, kendi

canlarını onun canından üstün tutmak yaraşmaz. Çünkü onların, Allah yolunda çektikleri susuzluk,

yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirmek üzere bir yere adım atmaları ve düşmana karşı herhangi

bir başarı kazanmaları gibi hiçbir olay yoktur ki karşılığında kendilerine iyi bir amel (in

sevabı) yazılmış olmasın. Şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını elbette zayi etmez.
 
 . Allah yolunda küçük, büyük bir harcama yapmazlar ve bir vadiyi katetmezler ki (bunlar),

Allah』ın, yaptıklarının daha güzeliyle kendilerini mükafatlandırması için hesaplarına yazılmış

olmasın.
 
 . (Ne var ki) mü』minlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her

kesiminden bir grup da, din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman

kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya! Umulur ki sakınırlar.

 . Ey iman edenler! Kafirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik

bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
 
 . Herhangi bir sûre indirildiğinde, içlerinden, (alaylı bir şekilde) 「Bu hanginizin imanını

artırdı?」 diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sûre onların imanını artırmıştır.

Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
 
 . Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış),

böylece kâfir olarak ölüp gitmişlerdir.
 
 . Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar.

Sonra ne tövbe ederler, ne de ibret alırlar.
 
 . Bir sûre indirildi mi, 「Sizi bir kimse görüyor mu?」 diye birbirlerine göz ederler, sonra da

sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini

çevirmiştir.
 
 . Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona

çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü』minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.
 
 . Eğer yüz çevirirlerse de ki: 「Bana Allah yeter. O』ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak

O』na tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir.」


YÛNUS SÛRESİ
 
 , , ve . âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûrede temel

konu olarak Allah』ın rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulanmaktadır. Sûrede, Yûnus, Nûh ve

Mûsâ peygamberler ile bunların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir. Sûre, adını içindeki

Yûnus kıssasından almıştır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab』ın âyetleridir.
 
 . İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri için bir

doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki

o kâfirler, 「Bu elbette apaçık bir sihirbazdır」 dediler?
 
 . Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş』a

kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah』tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı

olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah』tır. O halde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?
 
 . Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vadetmiştir. Şüphesiz o

başlangıçta yaratmayı yapar sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak

için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı, onlar

için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.
 
 . O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların

sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil)

ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı

açıklamaktadır.
 
 . Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah』ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı

şeylerde, Allah』a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır

 , . Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan

kimseler ile âyetlerimizden gafil olanlar var ya işte onların kazanmakta oldukları günahlar

yüzünden, varacakları yer ateştir.
 
 . (Fakat) iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle,

hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar.
 
 . Bunların oradaki duaları, 「Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah』ım!」, aralarındaki esenlik

dilekleri, 「selâm」; dualarının sonu ise, 「Hamd âlemlerin Rabbi Allah』a mahsustur」 sözleridir.
 
 . Eğer Allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele

verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi

azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.
 
 . İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken

(her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan

kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider.

İşte o haddi aşanlara, yapmakta oldukları şeyler, böylece süslenmiş (hoş gösterilmiş)tir.
 
 . Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller

getirdikleri halde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak

değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.
 
 . Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine

getirdik.

 . Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, (öldükten sonra) bize

kavuşmayı ummayanlar, 「Ya (bize) bundan başka bir Kur』an getir veya onu değiştir」 dediler. De

ki: 「Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana

uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım.」
 
 . De ki: 「Eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben

sizin aranızda bundan (Kur』an』ın inişinden) önce (kırk yıllık) bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor

musunuz?」
 
 . Artık, Allah』a karşı yalan uydurandan veya O'nun âyetlerini yalanlayandan daha zâlim kimdir?

Şüphe yok ki (böyle) suçlular asla kurtuluşa ermezler.
 
 . Allah』ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve 「İşte

bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır」 diyorlar. De ki: 「Siz, Allah』a göklerde ve yerde

onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır,

yücedir.」
 
 . İnsanlar (başlangıçta tevhit inancına bağlı) tek bir ümmet idiler; sonra ayrılığa düştüler.

Eğer (azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa

düştükleri hususlarda aralarında derhal hüküm verilir (işleri bitirilir)di.
 
 . 「Ona (peygambere) Rabbinden bir mucize indirilse ya!」 diyorlar. De ki: 「Gayb ancak Allah』

ındır. Bekleyin, şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim!」

 . Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra, insanlara bir rahmet (ferahlık ve mutluluk)

tattırdığımız zaman, bir de bakarsın ki âyetlerimiz hakkında onların bir tuzakları (birtakım

tertipleri ve asılsız iddiaları) vardır. De ki: 「Allah daha çabuk tuzak kurar.」 Şüphesiz

elçilerimiz (melekler) kurmakta olduğunuz tuzakları yazıyorlar.
 
 . O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve

gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla

sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara

hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını (batıp boğulacaklarını) anlayınca dini Allah』a has

kılarak 「Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız」 diye Allah』a

yalvarırlar.
 
 . Fakat onları kurtarınca, bir de bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey

İnsanlar! Sizin taşkınlığınız, sırf kendi aleyhinizedir. (Bununla) sadece dünya hayatının

yararını elde edersiniz. Sonunda dönüşünüz bizedir. (Biz de) bütün yaptıklarınızı size haber

vereceğiz.
 
 . Dünya hayatının hâli, ancak gökten indirdiğimiz bir yağmurun hali gibidir ki, insanların ve

hayvanların yedikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet yeryüzü (o

bitkilerle) bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği ve sahipleri de onun üzerine (her

türlü tasarrufa) kadir olduklarını sandıkları bir sırada, geceleyin veya güpegündüz ansızın ona

emrimiz (afetimiz) geliverir de, bunları, sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi, kökünden yolunmuş

bir hâle getiririz. İşte düşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
 
 . Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.

 . Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine

ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedî kalacaklardır.
 
 . Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet

kaplayacaktır. Onları Allah(ın azabın)dan koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri,

karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedî

kalacaklardır.
 
 . Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah』a ortak koşanlara, 「Siz de,

ortaklarınız da yerinizde bekleyin」 diyeceğimiz günü düşün. Artık onların (ortak koştuklarıyla)

aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki: 「Siz bize ibadet etmiyordunuz.」
 
 . 「Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şâhit

olarak Allah yeter.」
 
 . Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetini öğrenecek), hepsi de

gerçek sahipleri olan Allah』a döndürülecekler ve (ilah diye) uydurdukları şeyler (onları yüzüstü

bırakıp) kendilerinden kaybolup gidecektir.
 
 . De ki: 「Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim

mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?」 「Allah」

diyecekler. De ki: 「O halde Allah』a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?」
 
 . İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah』tır. Hak』tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde

nasıl oluyor da (Hak』tan) döndürülüyorsunuz?
 
 . Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, 「Onlar artık imana gelmezler」 sözü, işte böylece

gerçekleşmiştir.

 . De ki: 「Allah』a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu

tekrarlayacak kimse var mı?」 De ki: 「Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O

halde nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?」
 
 . De ki: 「Allah』a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı?」 De ki:

「Hakka Allah iletir.」 Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe

doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?」
 
 . Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz.

Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.
 
 . Bu Kur』an, Allah』tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden

öncekileri doğrulayıcı ve Kitabı (Allah』ın levh-i mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı olarak,

indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.
 
 . Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: 「Eğer doğru söyleyenler iseniz,

haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allah』tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa

onları da yardıma çağırın.
 
 . Hayır öyle değil. Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine yorumu gelmemiş olan bir şeyi

yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de (peygamberleri ve onlara indirilen kitapları) böyle

yalanlamışlardı. Bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu.
 
 . İçlerinden öylesi var ki ona (Kur』an』a) inanır; yine onlardan öylesi de var ki ona inanmaz.

Rabbin bozguncuları daha iyi bilendir.
 
 . Eğer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: 「Benim işim bana aittir; sizin işiniz de size. Siz

benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu

değilim).」
 
 . Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi

işittireceksin?

 . İçlerinden sana bakanlar da vardır. Fakat körlere, hele gerçeği görmüyorlarsa, sen mi doğru

yolu göstereceksin?
 
 . Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.
 
 . Onları yeniden diriltip hepsini bir araya toplayacağı gün, sanki gündüzün bir saatinden başka

kalmamışlar (yeni ayrılmışlar) gibi, aralarında tanışırlar. Allah』a kavuşmayı yalan sayanlar

ziyana uğramış ve doğru yolu bulamamışlardır.
 
 . Onları tehdit ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) seni vefat

ettirsek de sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra, Allah onların yapmakta olduklarına da

şahittir.
 
 . Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onların peygamberi geldiği (tebliğini yaptığı) zaman,

aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez.
 
 . 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, (söyleyin) bu tehdit ne zaman (gerçekleşecek)?」 diyorlar.
 
 . De ki: 「Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim.

Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne

geçebilirler.」
 
 . De ki: 「Söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün (ansızın) gelecek olsa,

suçlular bunun hangisini acele isterler?!」 (Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir).
 
 . (Onlara) 「Azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz? Şimdi mi!? Oysa siz onu acele

istiyordunuz」 (denilecek).
 
 . Sonra da zulmedenlere, 「Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına

çarptırılıyorsunuz」 denilecektir.
 
 . 「O (azap) gerçek midir?」 diye senden haber soruyorlar. De ki: 「Evet, Rabbime andolsun ki o

elbette gerçektir. Siz (bu konuda Allah』ı) âciz kılacak değilsiniz.」
 
 . (O gün) zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için

onu fidye verir. Azabı gördüklerinde, için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara

zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.
 
 . Bilesiniz ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. Yine bilesiniz ki, Allah』ın

va』di haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez.
 
 . O diriltir ve öldürür; ancak ona döndürüleceksiniz.
 
 . Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol

gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur』an) geldi.
 
 . De ki: 「Ancak Allah』ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp

durduklarından daha hayırlıdır.」
 
 . De ki: 「Allah』ın size indirdiği; sizin de, bir kısmını helâl, bir kısmını haram kıldığınız

rızıklar hakkında ne dersiniz?」 De ki: 「Bunun için Allah mı size izin verdi, yoksa Allah』a

iftira mı ediyorsunuz?」
 
 . Allah』a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah

insanlara karşı çok lütufkârdır, fakat onların çoğu (O』nun nimetlerine) şükretmezler.
 
 . (Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur』an』dan ne okursan oku ve (ey

insanlar, sizler de) hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz.

Ne yerde, ne de gökte, zerre ağırlığınca, (hatta) bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun,

hiçbir şey Rabbinden uzak (ve gizli) olmaz; hepsi muhakkak apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da

yazılı) dır.

 . Bilesiniz ki, Allah』ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
 
 . Onlar iman etmiş ve Allah』a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.
 
 . Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah』ın sözlerinde hiçbir değişme

yoktur. İşte bu büyük başarıdır.
 
 . Onların (inkarcıların) sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah』ındır. O hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa, hep Allah』ındır. Allah』tan başkasına tapanlar

(gerçekte) Allah』a koştukları ortaklara tâbi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve

sadece yalan söylüyorlar.
 
 . O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü ise aydınlık kılandır.

Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
 
 . 「Allah bir çocuk edindi」 dediler. O, bundan uzaktır. O her bakımdan sınırsız zengindir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Bu konuda elinizde hiçbir delil de yoktur. Allah』a

karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
 
 . De ki: 「Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.」
 
 . Onlar için dünyada (geçici) bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da, inkâr

etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız.

 . Nûh』un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: 「Ey kavmim! Eğer benim

konumum ve Allah』ın âyetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, (biliniz ki) ben sadece Allah』a

dayanıp güvenmişim. Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki

işiniz size dert olmasın! Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın; bana mühlet de vermeyin!
 
 . Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak Allah』a

aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi.」
 
 . Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları

ötekilerin yerine geçirdik. Âyetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan (fakat söz

anlamayan)ların sonu nasıl oldu!
 
 . Sonra, onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler

getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi

aşanların kalplerini böylece mühürleriz.
 
 . Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Mûsâ ve Hârûn』u mucizelerimizle

gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.
 
 . Katımızdan kendilerine hak (mucize) gelince, 「Şüphesiz bu, apaçık bir sihirdir」 dediler.
 
 . Mûsâ: 「Size hak gelince, onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa

sihirbazlar, iflah olmazlar!」 dedi.
 
 . Dediler ki: 「Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet

(devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.」

 . Firavun, 「Bütün usta sihirbazları bana getirin」 dedi.
 
 . Sihirbazlar gelince Mûsâ onlara, 「Atacağınızı atın (hünerinizi ortaya koyun)」 dedi.
 
 . Sihirbazlar atacaklarını atınca Mûsâ dedi ki: 「Sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu

elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez.
 
 . Suçluların hoşuna gitmese de, Allah hakkı sözleriyle gerçekleştirecektir.」
 
 . Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden

başkası Mûsâ』ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişi idi. O gerçekten aşırı

gidenlerdendi.
 
 . Mûsâ, 「Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah』a iman etmişseniz, eğer O』na teslim olmuş kimseler

iseniz, artık sadece O』na tevekkül edin」 dedi.
 
 . Onlar da şöyle dediler: 「Biz yalnız Allah』a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler

topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!」
 
 . Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.
 
 . Mûsâ』ya ve kardeşine, 「Kavminiz için Mısır』da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi

namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü』minleri müjdele」 diye vahyettik.
 
 . Mûsâ şöyle dedi: 「Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun』a ve onun ileri gelenlerine dünya

hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz,

sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar elem dolu azabı

görünceye kadar iman etmezler.」

 . Allah da, 「Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın

bilmeyenlerin yolunda gitmeyin」 dedi.
 
 . İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da, askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak

üzere, derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken, 「İsrailoğulları』nın iman

ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de müslümanlardanım」 dedi.
 
 . Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun.
 
 . Biz de bugün bedenini, arkandan geleceklere ibret olman için, kurtaracağız. Çünkü insanlardan

birçoğu âyetlerimizden gerçekten habersizdir.
 
 . Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar

verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki, ayrılığa düşmüş

oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
 
 . Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab』ı (Tevrat』ı) okuyanlara

sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma!
 
 . Sakın Allah』ın âyetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
 
 , . Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar kendilerine bütün mucizeler

gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.

 . Yûnus』un kavminden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı kendisine fayda veren bir

tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus』un kavmi) iman edince, dünya hayatında (sürüklenebilecekleri)

rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık.
 
 . Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyle

iken sen mi mü』min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?
 
 . Allah』ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce)

kullanmayanlara verir.
 
 . De ki: 「Göklerde ve yerde neler var, bir baksanıza.」 Fakat âyetler ve uyarılar inanmayan bir

topluma hiçbir fayda sağlamaz.
 
 . Onlar sadece, kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen (azap dolu) günlerin

benzerini mi bekliyorlar? De ki: 「Bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim.」
 
 . Sonra resûllerimizi ve iman edenleri kurtarırız. (Ey Muhammed!) Aynı şekilde üzerimize bir

hak olarak, inananları da kurtaracağız.
 
 . De ki: 「Ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphede iseniz, bilin ki ben, Allah』ı

bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat sizin canınızı alacak olan Allah』a kulluk ederim.

Bana mü』minlerden olmam emrolundu.」
 
 , . Yine bana şöyle emredildi: 「Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah』a

ortak koşanlardan olma. Allah』ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere

yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zâlimlerden olursun.」

 . Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O』ndan başka giderebilecek

yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O』nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu

kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 
 . De ki: 「Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur』an) gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse

ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu

değilim.」
 
 . (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm

verenlerin en hayırlısıdır.

HÛD SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden

almıştır. Sûrede başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele

alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 , . Elif Lâm Râ. Bu Kur』an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla

haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah』tan

başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) 「Şüphesiz ben size

O』nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.」
 
 . Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O』na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye

(ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin

karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından

korkuyorum.
 
 . Dönüşünüz ancak Allah』adır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . İyi bilin ki onlar, O』ndan gizlenmek için, kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi

bilin ki, elbiselerine büründükleri zaman bile, Allah onların gizlediklerini de, açığa

vurduklarını da bilir. Çünkü O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

 . Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah』a âit olmasın. Her birinin (dünyada)

duracakları yeri de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi

açık bir kitapta (Levh-i Mahfuz』da yazılı) dır.
 
 . O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz Arş'ı su üstünde

iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratandır. Böyle iken 「Ölümden sonra

şüphesiz diriltileceksiniz」 desen, inkarcılar 「Mutlaka bu apaçık bir büyüdür」 derler.
 
 . Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka 「Onu ne

alıkoyuyor?」 derler. İyi bilin ki, azap onlara geleceği gün, kendilerinden bir daha

uzaklaştırılmaz ve alay etmekte oldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.
 
 . Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak,

şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.
 
 . Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka, 「Kötülükler

benden gitti」 diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir.
 
 . Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir

mükâfat vardır.
 
 . (Ey Muhammed!) Belki de sen, (müşriklerin) 「Ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir

melek gelseydi ya!」 demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını gözardı edeceksin ve o

yüzden göğsün daralacak. Fakat sen, ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

 . Yoksa 「onu (Kur』an』ı) uydurdu」 mu diyorlar? De ki: 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi

Allah』tan başka gücünüzün yettiklerini de (yardıma) çağırıp, siz de onun gibi uydurma on sûre

getirin.」
 
 . Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur』an) ancak Allah』ın ilmiyle

indirilmiştir ve O』ndan başka hiçbir ilah yoktur. Artık müslüman oluyor musunuz?
 
 . Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını

orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.
 
 . İşte onlar, kendileri için âhirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada)

yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.
 
 . Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı

ki, bu delili Rabbinden bir şahit (Kur』an) ve bir de ondan (Kur』an』dan) önce bir önder ve bir

rahmet olarak (indirilmiş olan) Mûsâ』nın kitabı (Tevrat) desteklemektedir. İşte bunlar ona

(Kur』an』a) inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse, ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç

şüphen olmasın. Şüphesiz o, Rabbin tarafından (bildirilmiş) gerçektir. Fakat insanların çoğu

inanmazlar.
 
 . Kim Allah』a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar, Rablerine arz edilecekler ve

şâhitler de, 「Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır」 diyeceklerdir. Biliniz ki,

Allah』ın lâneti zalimler üzerinedir.
 
 . Onlar (halkı) Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir.

Hem de onlar ahireti inkâr edenlerin ta kendileridir.

 . Onlar yeryüzünde (Allah』ı) âciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah』tan başka

sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü

onlar (gerçekleri) işitmeğe tahammül edemiyorlar, hem de görmüyorlardı.
 
 . İşte bunlar, kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de

kendilerini yüz üstü bırakıp kaybolup gitmiştir.
 
 . Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
 
 . İman edip, salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar

cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
 
 . Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları

hiç birbirlerine denk olur mu? Hâlâ düşünmez misiniz?
 
 . Andolsun, biz Nûh』u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: 「Ben sizin için

apaçık bir uyarıcıyım.」
 
 . 「Allah』tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün

azabından korkuyorum.」
 
 . Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, 「Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu

görüyoruz. İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz.

Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler

olduğunuzu sanıyoruz」 dediler.
 
 . Nûh dedi ki: 「Ey Kavmim! Söyleyin bakalım; şâyet ben Rabbimden gelen apaçık bir delil

üzerinde isem ve O kendi katından bana bir rahmet vermiş de, siz ona karşı kör kalmışsanız, onu

istemediğiniz halde, biz sizi ona zorlayacak mıyız?」

 . 「Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak

Allah』a âittir. Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Çünkü onlar

Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.」
 
 . 「Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah』tan kim koruyabilir? Hiç düşünmüyor

musunuz?」
 
 . Size ben, 「Allah』ın hazineleri yanımdadır」, demiyorum; gaybı da bilmem. 「Ben bir meleğim」 de

demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, 「Allah onlara asla hiçbir hayır vermez」 de

diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben

gerçekten zâlimlerden olurum.
 
 . Dediler ki: 「Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen,

haydi kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir.」
 
 . Nûh dedi ki: 「Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah』ı) âciz bırakamazsınız.」
 
 . Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda

vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O』na döndürüleceksiniz.
 
 . (Ey Muhammed!) Yoksa 「Onu (Kur』an』ı) kendisi uydurdu」 mu diyorlar? De ki: 「Eğer onu

uydurmuşsam, suçum bana âittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım.」
 
 . Nûh』a vahyolundu ki: 「Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman

etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme.」
 
 . 「Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme.

Çünkü onlar suda boğulacaklardır.」

 . (Nûh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay

ediyorlardı. Dedi ki: 「Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de

sizinle alay edeceğiz.」
 
 . Artık, geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın

ineceğini ileride anlayacaksınız.
 
 . Nihayet emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh』a dedik ki: 「Her

cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş

olanlar dışındaki âilen ile iman edenleri ona yükle.」 Ama, onunla beraber sadece pek az kimse

iman etmişti.
 
 . (Nûh), 「Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah』ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.」 dedi.
 
 . Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nûh, ayrı bir yere çekilmiş olan

oğluna, 「Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkârcılarla birlikte olma」 diye seslendi.
 
 . O, 「Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım」 dedi. Nûh, 「Bugün Allah』ın rahmet

ettikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur」 dedi. Derken aralarına dalga

giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.
 
 . 「Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu」 denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de

Cûdî』ye oturdu ve 「Zalimler topluluğu Allah』ın rahmetinden uzak olsun!」 denildi.
 
 . Nûh Rabbine seslenip şöyle dedi: 「Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Senin va』din elbette

gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.」

 . Allah, 「Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O halde

hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim」

dedi.
 
 . Nûh, 「Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.

Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum」 dedi.
 
 . Ona denildi ki: 「Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik

ve bereketlerle (gemiden) in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada)

yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak.」
 
 . İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun

ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü (iyi) sonuç Allah』a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.
 
 . Âd kavmine de kardeşleri Hûd』u gönderdik. Hûd şöyle dedi: 「Ey kavmim! Allah』a kulluk edin.

Ondan başka sizin hiçbir ilahınız yoktur. Siz, sadece iftira ediyorsunuz.」
 
 . 「Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana

âittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?」
 
 . 「Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin ki, üzerinize bol bol yağmur

göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar olarak yüz çevirmeyin.」
 
 . Dediler ki: 「Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı

bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz.」

 , . Biz sadece şunu söyleriz: 「Seni, ilahlarımızdan biri fena çarpmış.」 Hûd dedi ki: 「İşte ben

Allah』ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah』ı bırakıp da O』na ortak

koştuğunuz şeylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun, sonra da bana göz

açtırmayın."
 
 . 「İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah』a dayandım. Yer-yüzünde bulunan hiçbir

canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol

üzerindedir.」
 
 . 「Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse)

sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz

Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.」
 
 . Helâk emrimiz gelince, Hûd』u ve beraberindeki iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle

kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık.
 
 . İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve

inatçı her zorbanın emrine uydular!
 
 . Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz ki Âd kavmi,

Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Hûd』un kavmi Âd Allah』ın rahmetinden uzaklaştı.
 
 . Semûd kavmine de kardeşleri Salih』i peygamber gönderdik. Dedi ki: 「Ey kavmim! Allah』a kulluk

edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi

oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı. Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da

ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.
 
 . Onlar şöyle dediler: 「Ey Salih! Bundan önce sen, aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi

babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz, biz senin bizi çağırdığın

şeyden derin bir şüphe içindeyiz.」

 . Salih dedi ki: 「Ey kavmim! Söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil

üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet (peygamberlik) vermişse ona karşı geldiğim takdirde

beni Allah』dan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz.」
 
 . 「Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah』ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah』ın arzında

yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.」
 
 . Derken onu kestiler. Salih dedi ki: 「Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. (Sonra helak

olacaksınız.) İşte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir.」
 
 . (Helâk) emrimiz geldiğinde Salih』i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir

rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir,

hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar.
 
 . Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz

ki Semûd kavmi Allah』ın rahmetinden uzaklaştı.
 
 . Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim』e müjde getirip 「Selâm sana!」 dediler. O, 「Size de

selâm」 dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.
 
 . Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku

duydu. Dediler ki: 「Korkma, çünkü biz Lût kavmine gönderildik.」
 
 . İbrahim』in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak』ı müjdeledik; İshak』ın

arkasından da Yakûb』u.

 . Karısı, 「Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu

doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey!」 dedi.
 
 . Melekler, 「Allah』ın emrine mi şaşıyorsun? Allah』ın rahmeti ve bereketi size olsun ey

(peygamber ocağının) ev halkı! Şüphesiz O övülmeye layıktır, şanı yücedir.」 dediler.
 
 . İbrahim』in korkusu gidip, kendisine müjde gelince Lût kavmi hakkında bizim (elçilerimiz)le

tartışmaya başladı.
 
 . Çünkü İbrahim çok içli ve Allah』a yönelen bir kimseydi.
 
 . Elçilerimiz, 「Ey İbrahim bundan vazgeç! Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz

onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir」 dediler.
 
 . Elçilerimiz Lût』a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve 「Bu çok zor bir gün」

dedi.
 
 . Kavmi, (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten

onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lût dedi ki: 「Ey Kavmim! İşte kızlarım.

Onlar(la nikahlanmanız) sizin için daha temizdir. Allah』a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma

karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?」
 
 . Onlar, 「İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi

biliyorsun」 dediler.
 
 . (Lût da:) 「Keşke size karşı (koyacak) bir gücüm olsaydı, ya da sağlam bir desteğe

dayanabilseydim」 dedi.
 
 . Konukları şöyle dedi: 「Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar.

Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna.

(Onu bırak.) Çünkü onların (kavminin) başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir.

Onların azabla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?!」

 - . (Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında

işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir.
 
 . Medyen halkına da kardeşleri Şu』ayb』ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: 「Ey kavmim! Allah』a

kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben

sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.」
 
 . 「Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve

haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.」
 
 . 「Eğer inanan kimselerseniz Allah』ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben

sizin başınızda bir bekçi değilim.」
 
 . Dediler ki: 「Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında dilediğimizi

yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı

başında bir adamsın.」
 
 . Şu』ayb şöyle dedi: 「Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere

isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse!... Ben size yasakladığımı kendim yapmak

istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah』ın

yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.」

 . 「Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd kavminin, yahut Salih

kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. (Ve

unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir.」
 
 . 「Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok

sevendir.」
 
 . Dediler ki: 「Ey Şu』ayb! Dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf

görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin.」
 
 . Şu』ayb şöyle dedi: 「Ey kavmim! Benim kabilem sizce Allah』tan daha itibarlı mı ki, O』na sırt

çevirdiniz. Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır.」
 
 . 「Ey Kavmim! Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de (elimden geleni) yapacağım. Rezil edici

azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de

sizinle beraber gözlüyorum.」
 
 . (Azap) emrimiz gelince, Şu』ayb』ı ve onunla birlikte iman edenleri, katımızdan bir rahmetle

kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç (uğultulu) ses yakaladı da yurtlarında dizüstü

çökekaldılar.
 
 . Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Allah』ın rahmetinden uzaklaştığı gibi

Medyen halkı da uzaklaştı.
 
 - . Andolsun, biz Mûsâ』yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun』a ve onun ileri gelen

adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun』un emrine uydular. Halbuki Firavun』un

emri doğru değildi.

 . Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe götürecektir. Ne kötü varış

yeridir orası!
 
 . Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Ne kötü destektir onlara

verilen destek!
 
 . (Ey Muhammed!) Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onları sana anlatıyoruz.

Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de.
 
 . Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince

Allah』ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların

sadece ziyanlarını artırdı.
 
 . Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında, Rabbinin yakalaması işte böyledir! Şüphesiz

onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.
 
 . Şüphesiz, ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. Bu, insanların (hesap ve

ceza için) toplanacakları bir gündür. Bu, herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür.
 
 . Biz onu ancak belirli bir zamana kadar erteliyoruz.
 
 . O gün geldiği zaman Allah』ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz

(cehennemlik) olanlar da vardır, mutlu (cennetlik) olanlar da.
 
 . Mutsuz olanlara gelince; cehennemdedirler. Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır.
 
 . Onlar, gökler ve yerler durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi

başka. Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.
 
 . Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere cennettedirler.

Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.

 . (Ey Muhammed!) Şunların taptıkları şeylerin batıl olduğu konusunda şüpheye düşme. Onlar

sadece, daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz biz onlara (azaptan) paylarını

eksiksiz olarak tastamam vereceğiz.
 
 . Andolsun, biz Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer

daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da

(müşrikler de) o Kur』an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
 
 . Şüphesiz Rabbin onların her birine, yaptıklarının karşılığını tastamam verecektir. Şüphesiz

Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
 
 . Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak

ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür.
 
 . Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah』tan başka dostlarınız

yoktur. Sonra size yardım da edilmez.
 
 . (Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü

iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür.
 
 . Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez.
 
 . Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan

alıkoysalardı ya! Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı.

Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkâr kimseler oldular.
 
 . Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memleketleri zulmederek helak etmez.

 - . Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabbinin

merhamet ettikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı.

Rabbinin, 「Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım」 sözü

kesinleşti.
 
 . (Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden, kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her

bir haberi sana aktarıyoruz. Bunlarda, sana hak, mü』minlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.
 
 . İman etmeyenlere de ki: 「Elinizden geleni yapın, biz de yapacağız.」
 
 . 「Bekleyin, biz de bekleyeceğiz.」
 
 . Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah』a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona

kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.


YÛSUF SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar

ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler,

önemli mesajlar verilmektedir. Kur』an』da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre

budur.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Râ. Bunlar, apaçık Kitabın âyetleridir.
 
 . Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur』an olarak indirdik.
 
 . Sana bu Kur』an』ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen

bunlardan habersiz idin.
 
 . Hani Yûsuf babasına, 「Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm.

Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı」 demişti.

 . Babası, şöyle dedi: 「Yavrucuğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa, sana tuzak kurarlar.

Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.」
 
 . 「İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha

önce ataların İbrahim ve İshak』a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da

tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.」
 
 . Andolsun, Yûsuf ve kardeşlerinde (hakikati arayıp) soranlar için ibretler vardır.
 
 . Kardeşleri dediler ki: 「Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yûsuf ve kardeşi (Bünyamin)

babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir.」
 
 . 「Yûsuf』u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra (tövbe

edip) salih kimseler olursunuz.」
 
 . Onlardan bir sözcü, 「Yûsuf』u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan

biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın」 dedi.
 
 . Babalarına şöyle dediler: 「Ey babamız! Yûsuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz

onun iyiliğini isteyen kişileriz.」
 
 . 「Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz.」
 
 . Babaları 「Doğrusu onu götürmeniz beni üzer, siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye

korkuyorum.」
 
 . Onlar da, 「Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse (o takdirde) biz gerçekten

hüsrana uğramış oluruz」 dediler.

 . Yûsuf』u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de O'na, 「Andolsun,

(senin Yûsuf olduğunun) farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber

vereceksin」 diye vahyettik.
 
 . (Yûsuf』u kuyuya bırakıp) akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.
 
 . 「Ey babamız! Biz yarışa girmiştik. Yûsuf』u da eşyamızın yanında bırakmıştık. (Bir de ne

görelim) O'nu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın」 dediler.
 
 . Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakub dedi ki: 「Hayır!

Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır.

Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah』tır.」
 
 . Bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca 「Müjde! Müjde,

İşte bir oğlan!」 dedi. O'nu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah, onların

yaptıklarını biliyordu.
 
 . O'nu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı.
 
 . O'nu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki: 「Ona iyi bak. Belki bize yararı dokunur veya

onu evlat ediniriz.」 İşte böylece biz Yûsuf』u o yere (Mısır』a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki)

olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir, fakat insanların çoğu

bunu bilmezler.
 
 . Olgunluk çağına erişince O'na hikmet ve ilim verdik. İşte biz, iyi davrananları böyle

mükâfatlandırırız.

 . Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve

kapıları kilitleyerek 「Haydi gelsene!」 dedi. O ise, 「Allah』a sığınırım, çünkü o (kocan) benim

efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler」 dedi.
 
 . Andolsun kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yûsuf

da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü

o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.
 
 . İkisi de kapıya koştular. Kadın Yûsuf』un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın

efendisine rastladılar. Kadın dedi ki: 「Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası, ancak

zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır.」
 
 . Yûsuf, 「O benden arzusunu elde etmek istedi」 dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle

şahitlik etti: 「Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, O (Yûsuf)

yalancılardandır.」
 
 . 「Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O (Yûsuf) ise, doğru

söyleyenlerdendir.」
 
 . Kadının kocası Yûsuf』un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki: 「Şüphesiz bu, siz

kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür.」
 
 . 「Ey Yûsuf! Sen bundan sakın kimseye bahsetme. (Ey Kadın,) sen de günahının bağışlanmasını

dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin.」
 
 . Şehirde bir takım kadınlar, 「Aziz』in karısı, (hizmetçisi olan) delikanlısından murad almak

istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz」

dediler.
 . Kadın, bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. (ziyafet düzenleyip)

onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yûsuf』a, 「Çık

karşılarına」 dedi. Kadınlar Yûsuf』u görünce onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler.

「Haşa! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir」 dediler.
 
 . Bunun üzerine kadın onlara dedi ki: 「İşte bu, beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun,

ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun, eğer

emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak.」
 
 . Yûsuf, 「Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların

tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum」 dedi.
 
 . Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o,

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Sonra onlar, Yûsuf』un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu

bir süre zindana atmayı uygun buldular.
 
 . Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, 「Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı

gördüm」 dedi. Diğeri, 「Ben de rüyamda başımın üzerinde, kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı

gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz」 dedi.
 
 . Yûsuf dedi ki: 「Sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu,

bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben, Allah』a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin

dinini bıraktım.」

 . 「Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub』un dinine uydum. Bizim Allah』a herhangi bir şeyi ortak

koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah』ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu

şükretmezler.」
 
 . 「Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan

tek Allah mı?」
 
 . 「Siz Allah』ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere (düzmece

ilahlara) tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah』a

aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat

insanların çoğu bilmezler.」
 
 . 「Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanızın yorumuna gelince,) biriniz efendisine şarap sunacak,

diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece

kesinleşmiştir.」
 
 . Yûsuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, 「Efendinin yanında beni an」, dedi. Fakat

şeytan O'nu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o, birkaç yıl daha zindanda kaldı.
 
 . Kral, 「Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşil başak ve

yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana

yorumlayın」 dedi.

 . Dediler ki: 「Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz.」
 
 . Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra (Yûsuf』u) hatırladı ve, 「Ben size

onun yorumunu haber veririm, hemen beni (zindana) gönderin」 dedi.
 
 . (Zindana varınca), 「Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi,

bir de yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki

(vereceğin bilgi ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bilirler」 dedi.
 
 . Yûsuf dedi ki: 「Yedi yıl âdetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç,

biçtiklerinizi başağında bırakın.」
 
 . 「Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar

için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.」
 
 . 「Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman (bol rızka

kavuşup) şıra ve yağ sıkacaklar.」
 
 . Kral, 「Onu bana getirin」 dedi. Elçi Yûsuf』a gelince (Yûsuf) dedi ki: 「Efendine dön de

ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla

bilendir.」
 
 . Kral kadınlara, 「Yûsuf』tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz ne idi?」 dedi. Kadınlar,

「Haşa! Allah için, biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz」 dediler. Aziz』in karısı ise, 「Şimdi

gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yûsuf doğru söyleyenlerdendir」

dedi.
 
 . (Yûsuf), 「Benim böyle yapmam, Aziz』in; yokluğunda, benim kendisine hainlik etmediğimi ve

Allah』ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi」 dedi.

 . 「Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı derecede

kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir」 dedi.
 
 . Kral, 「Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım」, dedi. Onunla konuşunca dedi ki:

「Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin.」
 
 . Yûsuf, 「Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir

kişiyim」 dedi.
 
 . Böylece Yûsuf』a, dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi

istediğimize veririz ve iyi davrananların mükâfatını zayi etmeyiz.
 
 . Elbette ki, ahiret mükâfatı, inananlar ve Allah』a karşı gelmekten sakınanlar için daha

iyidir.
 
 . (Derken) Yûsuf』un kardeşleri çıkageldiler ve yanına girdiler. Yûsuf onları tanıdı, onlar ise

Yûsuf』u tanımıyorlardı.
 
 . Yûsuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki: 「Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin.

Görmüyor musunuz, ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim.」
 
 . 「Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size verilecek tek ölçek (zahire) bile

yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın.」
 
 . Dediler ki: 「Onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız.」
 
 . Yûsuf adamlarına dedi ki: 「Onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun.

Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler.」
 
 . Onlar, babalarına döndüklerinde, 「Ey babamız! Bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi

(Bünyamin』i) bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz」 dediler.

 . Yakub onlara, 「Onun hakkında size ancak, daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar

güvenebilirim! Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir」 dedi.
 
 . Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. 「Ey babamız! Daha

ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek

getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az

bir zahiredir」 dediler.
 
 . Babaları, 「Kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah

adına sağlam bir söz vermedikçe, onu sizinle göndermeyeceğim」 dedi. Ona güvencelerini

verdiklerinde, 「Allah söylediklerimize vekildir」 dedi.
 
 . Sonra da, 「Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah』tan

gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah』ındır. Ben ona tevekkül ettim.

Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler」 dedi.
 
 . Babalarının emrettiği şekilde (ayrı kapılardan) girdiklerinde (bile) bu, Allah』tan gelecek

hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakub içindeki bir dileği ortaya koymuş

oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu

bilmezler.
 
 . Yûsuf』un huzuruna girdiklerinde; o, kardeşi Bünyamin』i yanına bağrına bastı ve (gizlice)

「Haberin olsun ben senin kardeşinim, artık onların yaptıklarına üzülme」 dedi.

 . Yûsuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir

çağırıcı şöyle seslendi: 「Ey kervancılar! Siz hırsızsınız.」
 
 . Yûsuf』un kardeşleri onlara dönerek, 「Ne yitirdiniz?」 dediler.
 
 . Onlar, 「Hükümdar』ın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna

kefilim」 dediler.
 
 . Dediler ki: 「Allah』a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik,

hırsız da değiliz.」
 
 . Onlar, 「Eğer yalancı iseniz, hırsızlığın cezası nedir?」 dediler.
 
 . Onlar da: 「Cezası, su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisi(nin alıkonması) onun

cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız」 dediler.
 
 . Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su

kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yûsuf』a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın

kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah』ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin

derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.
 
 . Dediler ki: 「Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı.」 Yûsuf bunu içinde

sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, 「Siz kötü bir durumdasınız; anlattığınızı Allah çok

daha iyi biliyor」 dedi.
 
 . Onlar, Yûsuf』a: 「Ey güçlü vezir! Bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini

alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz」 dediler.

 . Yûsuf, 「Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah』a sığınırız. Şüphesiz

biz o takdirde zulmetmiş oluruz」 dedi.
 
 . Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri

dedi ki: 「Babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yûsuf hakkında işlediğiniz

kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah, hakkımda hükmedinceye kadar

buradan asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır.」
 
 . 「Siz babanıza dönün ve deyin ki: 「Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak

bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini)

bilemezdik.」
 
 . 「Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru

söyleyenleriz.」
 
 . Yakup, 「Nefisleriniz sizi bir iş yapmağa sürükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır.

Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet

sahibidir」 dedi.
 
 . Onlardan yüz çevirdi ve, 「Vah! Yûsuf』a vah!」 dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık

acısını içinde saklıyordu.
 
 . Oğulları, 「Allah』a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf』u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden

eriyip gideceksin veya helâk olacaksın」 dediler.
 
 . Yakub, 「Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah』a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin

bilmediğiniz şeyleri bilirim」 dedi.

 . 「Ey oğullarım! Gidin Yûsuf』u ve kardeşini araştırın. Allah』ın rahmetinden ümit kesmeyin.

Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah』ın rahmetinden ümidini kesmez.」
 
 . Bunun üzerine (Mısır』a dönüp) Yûsuf』un yanına girdiklerinde, 「Ey güçlü vezir! Bize ve

ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca

bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır」 dediler.
 
 . Yûsuf dedi ki: 「Siz (henüz) cahil kimseler iken Yûsuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor

musunuz?」
 
 . Kardeşleri, 「Yoksa sen, sen Yûsuf musun?」 dediler. O da, 「Ben Yûsuf』um, bu da kardeşim. Allah

bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik

yapanların mükafatını zayi etmez」 dedi.
 
 . Dediler ki: 「Allah』a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç

işlemiştik.」
 
 . Yûsuf dedi ki: 「Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en

merhametlisidir.
 
 . Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana

getirin」 dedi.
 
 . Kervan (Mısır』dan) ayrılınca babaları, 「Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf』un kokusunu

alıyorum」 dedi.
 
 . Onlar da, 「Allah』a yemin ederiz ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın」 dediler.

 . Müjdeci gelip gömleği Yakub』un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, 「Ben size, Allah

tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?」 dedi.
 
 . Oğulları, 「Ey babamız! Allah』tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik」

dediler.
 
 . Yakub, 「Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok

merhamet edendir」 dedi.
 
 . (Mısır』a gidip) Yûsuf』un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına bastı ve 「Allah』

ın iradesi ile güven içinde Mısır』a girin」 dedi.
 
 . Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf』a) saygı ile eğildiler. Yûsuf dedi ki:

「Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan

benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden

getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler

sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.」
 
 . 「Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri

yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere

kat.」
 
 . İşte bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar

tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin.
 
 . Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir.

 . Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O (Kur』an) âlemler içinde ancak

bir öğüttür.
 
 . Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek

geçerler.
 
 . Onların çoğu Allah』a ancak ortak koşarak inanırlar.
 
 . Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında

olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular?
 
 . De ki: 「İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah』a çağırırız. Allah』ın şanı

yücedir. Ben Allah』a ortak koşanlardan değilim.」
 
 . Biz senden önce de, memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri

peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin

nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah』a karşı gelmekten sakınanlar için daha

iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?
 
 . Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada,

onlara yardımımız geldi de, böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımız ise,

suçlular topluluğundan geri çevrilemez.
 
 . Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur』an uydurulabilecek

bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan

bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir.


RA'D SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, . âyette geçen 「Ra』d」 kelimesinden almıştır.

「Ra』d」 gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah』ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra

dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat

insanların çoğu inanmazlar.
 
 . Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş』a kurulan, güneşi

ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her

işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin

olarak inanasınız.
 
 . O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden

(erkekli-dişili) iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir

kavim için (Allah』ın varlığını gösteren) deliller vardır.
 
 . Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok

gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri

konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için

(Allah』ın varlığını gösteren) deliller vardır.
 
 . Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, 「Biz toprak olunca yeniden mi

yaratılacakmışız?」 demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına

demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

 . Bir de senden, iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret

alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama

sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.
 
 . İnkâr edenler, 「Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!」 diyorlar. Sen ancak bir

uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.
 
 . Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir.

Her şey onun katında bir ölçü iledir.
 
 . O, gaybı da, görülen âlemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir.
 
 . (O』na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan

eşittir.
 
 . İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah』ın emriyle onu korurlar.

Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah,

bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah』tan başka hiçbir yardımcı

da yoktur.
 
 . O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana

getirendir.
 
 . Gök gürlemesi O』na hamd ederek tespih eder. Melekler de O』nun korkusundan tespih ederler. O

yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar.

Halbuki O, azabı çok şiddetli olandır.

 . Gerçek dua ancak O』nadır. O』ndan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına

ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği

kadar cevap verirler. Kâfirlerin duası daima boşa çıkar.
 
 . Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah』a

boyun eğer.
 
 . De ki: 「Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?」 「Allah』tır」 de. De ki, 「O'nu bırakıp da kendilerine

(bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?」 De ki, 「Kör ile gören bir

olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah』a, O』nun yarattığı gibi yaratan

ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah』ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?」 De ki:

「Her şeyin yaratıcısı Allah』tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.」
 
 . O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı

götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de

böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider.

İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.
 
 . Rablerinin emrine uyanlar için mükâfâtın en güzeli vardır. Ona uymayanlar ise, yeryüzünde

olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş

fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O

ne kötü yataktır!

 . Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur mu?

(Bunu) ancak akıl sahipleri anlar.
 
 . Onlar, Allah』a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır
 
 . Onlar, Allah』ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden, Rablerine saygı besleyen ve

kötü hesaptan korkanlardır.
 
 . Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz

rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan

kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.
 
 . Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber

oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler):
 
 . 「Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!」
 
 . Allah』a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah』ın korunmasını emrettiği

şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet

onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.
 
 . Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı ile

sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.
 
 . İnkar edenler diyorlar ki: 「Ona (Muhammed』e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!」 De ki:

「Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.」
 
 . Onlar, inananlar ve kalpleri Allah』ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak

Allah』ı anmakla huzur bulur.

 . İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.
 
 . (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete

gönderdik ki, onlar Rahmân』ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: 「O,

benim Rabbimdir. O』ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O』na tevekkül ettim, dönüşüm de

yalnız O』nadır.」
 
 . Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı, ya da ölülerin

konuşturulacağı bir Kur』an olacak olsaydı (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnız

Allah』ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola

eriştirirdi. Allah』ın sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle

devamlı olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir.

Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez.
 
 . Andolsun, senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre

(mühlet) verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış!
 
 . Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkâr edilir mi? Halbuki onlar, Allah』a ortaklar

koştular. De ki: 「Onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz (bununla) O』na yeryüzünde bilmediği

bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız?」 Hayır inkâr edenlere

hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu

doğru yola iletecek yoktur.
 
 . Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah』ın

azabından koruyacak kimse de yoktur.

 . Allah』a karşı gelmekten sakınanlara va』dolunan cennetin durumu şudur: Onun içinden ırmaklar

akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah』a karşı gelmekten sakınanların sonudur.

İnkar edenlerin sonu ise ateştir.
 
 . Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur』an ile sevinirler. Fakat (senin

aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki: 「Ben ancak Allah』a

kulluk etmek ve O』na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O』na çağırıyorum ve dönüşüm de

yalnız O'nadır.」
 
 . Böylece biz onu (Kur』an』ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer

sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de

bir koruyucu.
 
 . Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah』ın

izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı vardır.
 
 . Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O』nun

yanındadır.
 
 . Onlara vadettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) senin ruhunu alsak da

senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.
 
 . Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi?

Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı çabuk görendir.
 
 . Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah』a aittir. O, her nefsin

kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir.

 . İnkar edenler, 「Sen peygamber değilsin」 diyorlar. De ki: 「Benimle sizin aranızda şahit olarak

Allah ve bir de yanında kitap (Kur』an) bilgisi bulunanlar yeter.」


İBRÂHİM SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. İçinde Hz. İbrahim』den ve ailesinden söz edildiği için bu adı

almıştır. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah』a iman, peygamberlere iman, öldükten

sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 - . Elif Lâm Râ. Bu Kur』an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç

sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah』ın yoluna

çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
 
 . Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve

çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
 
 . Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah』ın emirlerini)

iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Andolsun, Mûsâ』yı da, 「Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah』ın (geçmiş

milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat」 diye âyetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok

sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 . Hani Mûsâ kavmine, 「Allah』ın size olan nimetini anın. Hani O sizi, Firavun ailesinden

kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar, oğullarınızı boğazlayıp

kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır」 demişti.
 
 . Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: 「Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi

artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.」
 
 . Mûsâ şöyle dedi: 「Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük etseniz de gerçek şu ki,

Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır.」
 
 . Sizden önceki Nûh, Âd, ve Semûd kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin –ki onları Allah』tan

başkası bilmez- haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar

(öfkeden parmaklarını ısırmak için) ellerini ağızlarına götürüp, 「Biz sizinle gönderileni inkar

ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz」 dediler.
 
 . Peygamberleri dedi ki: 「Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? (Halbuki) O,

günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana) çağırıyor.

Onlar, 「Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak

istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin」 dediler.

 . Peygamberleri onlara dedi ki: 「Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından

dilediğine (peygamberlik) nimetini bahşeder. Allah』ın izni olmadıkça bizim size bir delil

getirmemiz haddimize değil. Mü』minler ancak Allah』a tevekkül etsinler.」
 
 . 「Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize

yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah』a tevekkül etsinler.」
 
 . İnkar edenler peygamberlerine, 「Andolsun, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız, ya da bizim

dinimize dönersiniz」 dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: 「Biz zalimleri mutlaka yok

edeceğiz.」
 
 . 「Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tehdidimden

sakınan kimseler içindir.」
 
 . Peygamberler Allah』tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı.
 
 . Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir.
 
 . Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek

fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir.
 
 . Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle

savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte

bu derin sapıklıktır.

 . Allah』ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi

giderir ve yeni bir halk getirir.
 
 . Bu Allah』a hiç de güç gelmez.
 
 . İnsanların hepsi Allah』ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki:

「Şüphesiz bizler size uymuştuk, şimdi siz az bir şey olsun Allah』ın azabından bizi koruyabilecek

misiniz?」 Onlar da, 「Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola

eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir

kurtuluş yoktur」 derler.
 
 . İş bitirilince şeytan da diyecek ki: 「Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size

söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi

çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben

sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah』a ortak

koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır.」
 
 . İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden

ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri 「selam」 dır.
 
 . Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları

göğe yükselen bir ağaç gibidir.

 . Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara

misaller getirir.
 
 . Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın

durumu gibidir.
 
 . Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır ,

zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.
 
 - . Allah』ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme

sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır!
 
 . Allah』ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki: 「Bir süre daha faydalanın.

Çünkü varışınız ateşedir.」
 
 . İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı

bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve

açıktan harcasınlar.
 
 . Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü

meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de

hizmetinize sunandır.
 
 . O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin

emrinize verendir.

 . O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah』ın nimetlerini saymaya kalkışsanız

sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.
 
 . Hani İbrahim demişti ki: 「Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan

uzak tut.」
 
 . 「Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir.

Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin.」
 
 . 「Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe』nin) yanında ekin bitmez bir

vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan

bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki

şükrederler.」
 
 . 「Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte

hiçbir şey Allah』a gizli kalmaz.」
 
 . 「Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail』i ve İshak』ı veren Allah』a mahsustur. Şüphesiz Rabbim

duayı işitendir.」
 
 . 「Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz!

Duamı kabul eyle.」
 
 . 「Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.」
 
 . Sakın, Allah』ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin

dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.

 . O gün başlarını dikerek (çağırıldıkları yere doğru) koşarlar. Gözleri kendilerine bile

dönmez, kalpleri de bomboştur.
 
 . (Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, 「Ey

Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden

gidelim」 diyecekler. Onlara şöyle denilecek: 「Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin

etmemiş miydiniz?」
 
 . 「Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise size belli olmuştu.

Size misaller de vermiştik.」
 
 . Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa

bile, tuzakları Allah katındadır (Allah onu bilir).
 
 . Sakın Allah』ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah mutlak güç

sahibidir, intikam sahibidir.
 
 . O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar

(her şeyin üzerinde yegâne hakim) olan Allah』ın huzuruna çıkarlar.
 
 . O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.
 
 . Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir.
 
 . Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk

görendir.
 
 . Bu Kur』an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah』ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl

sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.


HİCR SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「Hicr」 kelimesinden almıştır.

Hicr, Medine』nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca

Allah』ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin,

çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkarcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele

alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilahi kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur』an』ın her türlü

tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur』an』ın âyetleridir.
 
 . İnkar edenler, 「Keşke müslüman olsaydık」 diye çok arzu edeceklerdir.
 
 . Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride

(gerçeği) bilecekler.
 
 . Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.
 
 . Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.
 
 . Dediler ki: 「Ey kendisine Zikir (Kur』an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!」
 
 . 「Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!」
 
 . Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
 
 . Şüphesiz o zikri (Kur』an』ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.
 
 . Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.
 
 . Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.
 
 . Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.
 
 . Önceki milletlerin (helakine dair Allah』ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur』an』a)

inanmazlar.
 
 , . Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine 「Gözlerimiz

döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz」 derlerdi.

 . Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.
 
 . Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.
 
 . Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.
 
 . Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi

bitirdik.
 
 . Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana

getirdik.
 
 . Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.
 
 . Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu

toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
 
 . Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz
 
 . Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet

sahibidir, hakkıyla bilendir.
 
 . Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.
 
 . Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.
 
 , . Hani Rabbin meleklere, 「Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan

yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin」

demişti.
 
 . Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.
 
 . Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.

 . Allah, 「Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?」 dedi.
 
 . İblis dedi ki: 「Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile

eğilemem.」
 
 , . Allah, 「Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin

üzerinedir」 dedi.
 
 . İblis: 「Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver」 dedi.
 
 , . Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar

mühlet verilenlerdensin" dedi.
 
 , . İblis, 「Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel

göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım」 dedi.
 
 , . Allah, 「İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım

üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur」 dedi.
 
 . Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.
 
 . Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
 
 . Şüphesiz Allah』a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
 
 . Onlara, 「Girin oraya esenlikle, güven içinde」 denilir.
 
 . Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak

karşılıklı otururlar.
 
 . Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
 
 , . Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da

elem dolu azap olduğunu haber ver.
 
 . Onlara İbrahim』in misafirlerinden de haber ver.

 . Hani misafirler İbrahim』in yanına girmiş ve 「Selam」 demişlerdi. O da, 「Gerçekten biz sizden

korkuyoruz」 demişti.
 
 . Onlar, 「Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz」 dediler.
 
 . İbrahim, 「Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi

müjdeliyorsunuz?」 dedi.
 
 . 「Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma」 dediler.
 
 . Dedi ki: 「Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?」
 
 . İbrahim, 「Ey Elçiler! Göreviniz nedir?」 dedi.
 
 . Şöyle dediler: 「Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.
 
 , . Lût』un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût』un karısı dışında onların hepsini

kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik."
 
 , . Elçiler (melekler) Lût』un ailesine gelince Lût onlara, 「Gerçekten siz tanınmayan

kimselersiniz」 dedi.
 
 . Dediler ki: 「Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik.」
 
 . 「Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz.」
 
 . 「Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya

bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin.」
 
 . Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: 「Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.」
 
 . Şehir halkı sevinerek geldiler.
 
 . Lût dedi ki: 「Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin.」
 
 . 「Allah』a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın」 dedi.
 
 . Onlar, 「Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik」 dediler.

 . Lût: 「İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)」 dedi.
 
 . (Melekler Lût』a:) 「Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları

içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)」 dediler.
 
 . Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.
 
 . Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
 
 . Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.
 
 . O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor.
 
 . Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.
 
 . 「Eyke」 halkı da şüphesiz zalim idiler.
 
 . Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı

Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.
 
 . Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.
 
 . Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.
 
 . Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.
 
 . Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi.
 
 . Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.
 
 . Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak

yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.
 
 . Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir.
 
 . Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur』an』ı verdik.
 
 . Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun

olma ve mü』minlere (şefkat) kanadını indir.
 
 . De ki: 「Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım.」
 
 . Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.

 . Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur』an』ı da parça parça edenlerdir.
 
 , . Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.
 
 . Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah』a ortak koşanlara aldırış

etme.
 
 , . Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde

bilecekler.
 
 . Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
 
 . O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.
 
 . Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

NAHL SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「en-Nahl」 kelimesinden almıştır.

「en-Nahl」 bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah』ın varlığını ve birliğini gösteren

deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Allah』ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak

koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.
 
 . Allah, 「Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının」 diye (insanları)

uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.
 
 . Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O, müşriklerin ortak koştukları

şeylerden yücedir.
 
 . İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım

kesilmiştir
 
 . Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de

onlardan yersiniz.
 
 . Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk)

vardır.

 . Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz

Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.
 
 . Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı.

Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.
 
 . Doğru yolu göstermek Allah』a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru

yola iletirdi.
 
 . O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız

bitkiler de onunla meydana gelir.
 
 . Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir.

Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.
 
 . O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O』nun emri ile

sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler

vardır.
 
 . Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize

verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.
 
 . O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize

verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip

aramanız ve şükretmeniz içindir.

 - . Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar

ve nice işaretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.
 
 . Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?
 
 . Halbuki Allah』ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir.
 
 . Allah』ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar.
 
 . Onlar diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar.
 
 . Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkâr etmekte, kendileri

de büyüklük taslamaktadırlar.
 
 . Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük

taslayanları hiç sevmez.
 
 . Onlara 「Rabbiniz ne indirdi?」 denildiği zaman, 「Öncekilerin masalları」 dediler.
 
 . Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin

günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.
 
 . Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah』ın azabı binalarını, temelinden gelip yıktı da

tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

 . Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: 「Uğrunda mücadele ettiğiniz

ortaklarım nerede?!」 kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: 「Şüphesiz bugün rezillik,

aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir.」
 
 . O kafirler, nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup,

「Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk」 derler. (Melekler de şöyle diyecekler:) 「Hayır! Allah sizin

yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir.」
 
 . 「Haydi, içinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri

ne kötüdür!」
 
 . Allah』a karşı gelmekten sakınan kimselere, 「Rabbiniz ne indirdi?」 denildiğinde, 「Hayır

indirdi」 derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha

hayırlıdır. Allah』a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.
 
 . İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her

şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.
 
 . Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, 「Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi

işlere karşılık girin cennete」 derler.
 
 . (O kafirler) kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helâk emrinin gelmesini

bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar

kendilerine zulmediyorlardı.
 
 . Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini

kuşattı.

 . Allah』a ortak koşanlar dediler ki: 「Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O』ndan başka

hiçbir şeye tapmazdık, O』nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.」 Kendilerinden

öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
 
 . Andolsun biz, her ümmete, 「Allah』a kulluk edin, tâğûttan kaçının」 diye peygamber gönderdik.

Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık

hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
 
 . Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı

kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.
 
 . Onlar, 「Allah ölen bir kimseyi diriltmez.」 diye var güçleriyle Allah』a yemin ettiler. Hayır

diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah』ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu

bilmezler.
 
 . (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin

yalancı olduklarını bilsinler!
 
 . Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, 「ol」 dememizdir. O da hemen

oluverir.
 
 . Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel

bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi...
 
 . Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.

 . Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak

gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
 
 . (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni

açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur』an』ı indirdik.
 
 . Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah』ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın)

bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
 
 . Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah』ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar

Allah』ı aciz bırakacak değillerdir.
 
 . Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz

çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.
 
 . Allah』ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah』a secde ederek ve tevazu

ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.
 
 . Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah』a boyun eğerler.
 
 . Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar.
 
 . Allah şöyle dedi: 「İki ilah edinmeyin. O, ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun.」
 
 . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O』nundur. İtaat de daima O』na olmalıdır. Öyle iken siz

Allah』tan başkasından mı korkuyorsunuz?
 
 . Size ulaşan her nimet Allah』tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız

ona yalvarır yakarırsınız.
 
 . Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, içinizden bir kısmı Rablerine ortak

koşar.

 . Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Bir süre daha

faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz!
 
 . Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara)

pay ayırıyorlar. Allah』a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya

çekileceksiniz.
 
 . Onlar, kızları Allah』a nispet ediyorlar -ki O bundan uzaktır- kendilerine ise, canlarının

istediğini.
 
 . Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!
 
 . Kendisine verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir. Şimdi onu, aşağılanmış olarak

yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı gömecek? Bak, ne kötü hüküm veriyorlar!
 
 . Kötü sıfatlar ahirete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah』ındır. O, mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı

bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an

geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
 
 . Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah』a isnad ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri

de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde

sokulacaklardır.
 
 . Allah』a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara

işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır.
 
 . Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma

doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.
 
 . Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda

dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
 
 . Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı

ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.
 
 . Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz.

Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır.
 
 . Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: 「Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları

çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin.」
 
 . 「Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.」

Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz

bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.
 
 . Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra

hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla

bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin

altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah』ın nimetini mi inkar

ediyorlar?
 
 . Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve

sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah』ın nimetini inkâr

mı ediyorlar?

 . Allah』ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de

yetmeyen şeylere tapıyorlar.
 
 . Artık Allah』a (şanına uymayan) benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir siz

bilmezsiniz.
 
 . Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz

güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit

olur mu? Hamd Allah』a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler.
 
 . Allah (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez,

efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve

doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?
 
 . Göklerin ve yerin gaybı Allah』a aittir. Kıyamet』in kopması bir göz kırpması gibi veya daha az

bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Allah sizi, analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz

diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
 
 . Gökyüzünde Allah』ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah

tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.

 . Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç

gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden,

yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana

getirdi.
 
 . Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var

etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah,

müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.
 
 . Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir.
 
 . Onlar, Allah』ın nimetini bilirler, sonra da inkâr ederler. Onların çoğu kâfirlerdir.
 
 . Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz; sonra inkar edenlere ne (özür dilemeleri

için) izin verilecek, ne de Allah』ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul

edilecek.
 
 . O zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve kendilerine mühlet de

verilmez.
 
 . Allah』a ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde diyecekler ki: 「Rabbimiz! Bunlar, seni

bırakıp kendilerine tapmış olduğumuz ortaklarımızdır.」 Koştukları ortaklar da onlara: 「Siz

elbette yalancılarsınız」 diye laf atacaklar.
 
 . Onlar o gün Allah』a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de onları yüzüstü bırakıp kaybolur.

 . İnkâr eden ve insanları Allah』ın yolundan alıkoyanların, yapmakta oldukları bozgunculuklarına

karşılık azaplarının üstüne azap ekleriz.
 
 . (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların

üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama,

doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
 
 . Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı,

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
 
 . Antlaşma yaptığınız zaman, Allah』a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah』ı kendinize

kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir.
 
 . Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir

hile ve fesat sebebi yaparak, ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın

gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri

kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.
 
 . Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de

doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.

 . Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayak

(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. (Ahirette de) sizin

için büyük bir azap vardır.
 
 . Allah』a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz, şüphesiz Allah katında

olan sizin için daha hayırlıdır.
 
 . Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta

olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.
 
 . Erkek veya kadın, kim mü』min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve

onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.
 
 . Kur』an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah』a sığın.
 
 . Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir

hakimiyeti yoktur.
 
 . Şeytanın hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah』a ortak koşanlar üzerindedir.
 
 . Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah neyi indireceğini

gayet iyi bilir- onlar Peygamber』e, 「Sen ancak uyduruyorsun」 derler. Hayır, onların çoğu

bilmezler.
 
 . Ey Muhammed! De ki: 「Kur』an』ı, Ruhu』l-Kudüs (Cebrail) inananların inançlarını

sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak

indirdi.」

 . Andolsunki biz onların, 「Kur』an』ı ona bir insan öğretiyor」 dediklerini biliyoruz. İma

ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur』an ise gayet açık bir Arapça』dır.
 
 . Allah』ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir

azap vardır.
 
 . Yalanı, ancak Allah』ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta

kendileridir.
 
 . Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah』ı inkâr eden ve

böylece göğsünü küfre açanlara Allah』tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır.
 
 . Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah』ın kâfirler topluluğunu

asla doğru yola iletmeyeceğindendir.
 
 . İşte onlar, Allah』ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte

onlar gafillerin ta kendileridir.
 
 . Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.
 
 . Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad

edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok

merhamet edendir.

 . Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının

karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.
 
 . Allah şöyle bir memleketi misal verdi: Orası güven ve huzur içinde idi. Oraya her taraftan

bolca rızık gelirdi. Fakat Allah』ın nimetlerine nankörlük ettiler; bu yüzden yaptıklarına

karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
 
 . Andolsun, onlara içlerinden bir peygamber geldi de onu yalanladılar. Böylece zulmederlerken

azap onları yakalayıverdi.
 
 . Artık Allah』ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet

ediyorsanız, Allah』ın nimetine şükredin.
 
 . Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah』tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim

mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa şüphesiz

ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah』a karşı yalan uydurmak için, 「Şu helâldir」,

「Şu haramdır」 demeyin. Şüphesiz, Allah』a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.
 
 . (Dünyada elde ettikleri) az bir yararlanmadır. Halbuki (ahirette) onlara acıklı bir azap

vardır.
 
 . Daha önce sana anlattıklarımızı yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz (bununla) onlara

zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

 . Sonra, şüphesiz ki Rabbin; cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra bunun ardından tövbe eden

ve durumunu düzeltenlerden yanadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da elbette çok bağışlayandır,

çok merhamet edendir.
 
 . Şüphesiz İbrahim, Allah』a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi. Allah』a ortak koşanlardan

değildi.
 
 . Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.
 
 . Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir.
 
 . Sonra da sana, 「Hakka yönelen İbrahim』in dinine uy. O, Allah』a ortak koşanlardan değildi」

diye vahyettik.
 
 . Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin,

ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
 
 . (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde

mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda

olanları da en iyi bilendir.
 
 . Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu,

sabredenler için daha hayırlıdır.
 
 . Sabret! Senin sabrın ancak Allah』ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından

dolayı da sıkıntıya düşme.
 
 . Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.


İSRÂ SÛRESİ
 
 , , ve . âyetler ile - . âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. âyettir.

Sûre, adını ilk âyetin konusu olan 「İsrâ」 olayından almıştır. 「Geceleyin yürütmek」 anlamına

gelen 「İsrâ」, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke』den Kudüs』e götürülmesini

ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da 「Benî İsrâil Sûresi」dir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed』i) bir gece Mescid-i

Haram』dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa』ya götüren Allah』ın şanı yücedir. Hiç

şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
 
 . Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) verdik ve onu, 「Benden başkasını vekil edinmeyin」 diyerek,

İsrailoğullarına bir rehber yaptık.
 
 . Ey kendilerini Nûh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o

çok şükreden bir kuldu.
 
 . Biz, Kitap』ta (Tevrat』ta) İsrailoğullarına, 「Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk

yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz」 diye hükmettik.
 
 . Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize, pek

güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu,

herhâlde yerine gelmesi gereken bir va』d idi.
 
 . Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik;

sayınızı daha da çoğalttık.
 
 . İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış

olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri

gibi yine mescide (Beyt-i Makdis』e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir

etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.)

 . Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de (cezaya)

döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır.
 
 , . Gerçekten bu Kur』an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü』minler için büyük bir

mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
 
 . İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir.
 
 . Biz geceyi ve gündüzü (kudretimizi gösteren) iki alâmet yaptık. Rabbinizden lütuf

isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz

alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık.
 
 . Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı

bir kitap çıkaracağız.
 
 . 「Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter」 denilecektir.
 
 . Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine

sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber

göndermedikçe azap edici değiliz.
 
 . Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına

(itaati) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz

gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.
 
 . Nûh』tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü

olarak Rabbin yeter.

 . Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadar hemen

veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız. O, buraya kınanmış ve Allah』ın rahmetinden

kovulmuş olarak girer.
 
 . Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların

çalışmalarının karşılığı verilir.
 
 . Rabbinin lütfundan her birine; onlara da, bunlara da veririz. Rabbinin lütfu (hiç kimseye)

yasaklanmış değildir.
 
 . Bak nasıl, onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür,

üstünlükler daha büyüktür.
 
 . Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak

kalırsın.
 
 . Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin

olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa,

sakın onlara 「öf!」 bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.
 
 . Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: 「Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup

yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.」
 
 . Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki Allah

tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.
 
 . Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.
 
 . Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük

etmiştir.

 . Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman

onlara yumuşak bir söz söyle.
 
 . Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.
 
 . Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten

kullarından haberdardır ve onları görmektedir.
 
 . Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları

öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
 
 . Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.
 
 . Haklı bir sebep olmadıkça, Allah』ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız

yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede

meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.
 
 . Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de

yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.
 
 . Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından

daha güzeldir.
 
 . Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların

hepsi ondan sorumludur
 
 . Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla

erişemezsin.
 
 . Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.

 . Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme.

Sonra kınanmış ve Allah』ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
 
 . Rabbiniz erkek çocukları size seçip-ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi?

Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
 
 . Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur』an』da değişik biçimlerde

açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor.
 
 . De ki: 「Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah』la beraber (başka) ilahlar olsaydı, o zaman o

ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı.
 
 . Allah, her türlü eksiklikten uzaktır, onların söylediklerinin ötesindedir, yücedir.
 
 . Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah』ı tespih ederler. Her şey O』nu hamd ile

tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm』dir (hemen cezalandırmaz,

mühlet verir), çok bağışlayandır.
 
 . Kur』an okuduğunda, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz.
 
 . Kur』an』ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur』

an』da (ibadete layık ilah olarak) sadece Rabbini andığın zaman arkalarına dönüp kaçarlar.
 
 . Onlar seni dinlerlerken hangi maksatla dinlediklerini, kendi aralarında konuşurlarken de o

zalimlerin, 「Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz」 dediklerini çok iyi biliyoruz.
 
 . Bak senin için ne türlü benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık (doğru) yolu bulamazlar.
 
 . Dediler ki: 「Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla

diriltilecekmişiz, biz mi?」

 . De ki: 「(Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir!」
 
 . 「Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, (yine de

diriltileceksiniz.)」 Diyecekler ki: 「Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek?」 De ki: 「Sizi ilk

defa yaratan」. Bunun üzerine başlarını sana (alaylı bir tarzda) sallayacaklar ve 「Ne zamanmış

o?」 diyecekler. De ki: 「Yakın olsa gerek!」
 
 . Allah』ın sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O』na hamd ederek emrine hemen uyacağınız

ve (kabirlerinizde) pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla!
 
 . . Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar.

Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.
 
 . Rabbiniz sizi daha iyi bilir. (Durumunuza göre) dilerse size merhamet eder, dilerse azap

eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.
 
 . Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını

bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd』a da Zebûr』u verdik.
 
 . De ki: 「Onu bırakıp da ilah diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar, başınızdaki sıkıntıyı

ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler.」
 
 . Onların yalvardıkları bu varlıklar, 「hangimiz daha yakın olacağız」 diye Rablerine vesile

ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.
 
 . Ne kadar memleket varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edeceğiz, ya da şiddetli bir

azapla cezalandıracağız. İşte bu, Kitap』ta (Levh-i Mahfuz』da) yazılmış bulunuyor.

 . Bizi, (Kureyş』in istediği) mucizeleri göndermekten, ancak, öncekilerin onları yalanlamış

olması alıkoydu. (Nitekim) Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu

yüzden zalim oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.
 
 . Hani sana, 「Muhakkak Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır」 demiştik. Sana gösterdiğimiz o

rüyayı da, Kur』an』da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak için vesile yaptık.

Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, sadece onların büyük azgınlıklarını (daha da) artırdı.
 
 . Hani meleklere, 「Adem için saygı ile eğilin」 demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi.

Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, 「Hiç ben, çamur halinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir

miyim?」 demişti.
 
 . Yine demişti ki: 「Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete

kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım.」
 
 . Allah şöyle dedi: 「Çekil, git」. Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz cehennem tam bir karşılık

olarak hepinizin cezası olacaktır.」
 
 . 「(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla

onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun.」

Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey va』detmez.
 
 . 「Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak

Rabbin yeter!」
 
 . Rabbiniz, lütfundan nasip arayasınız diye sizin için denizde gemiler yürütendir. Şüphesiz O,

size karşı çok merhametlidir.

 . Denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız (sizi yüzüstü bırakıp) kaybolur,

yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok

nankördür.
 
 . Peki, karada sizi yere geçirmesinden, yahut üzerinize taşlar savuran kasırga göndermesinden,

sonra da kendinize bir vekil bulamamaktan güvende misiniz?
 
 . Yahut sizi tekrar denize döndürüp üstünüze, kasıp kavuran bir fırtına yollayarak

nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmasından, sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir

yardımcı bulamama (durumun) dan güvende misiniz?
 
 . Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en

güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.
 
 . Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. (O gün) her kime

kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
 
 . Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.
 
 . Onlar, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan

şaşırtacaklardı. (Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.
 
 . Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara biraz meyledecektin.
 
 . İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı

kendine hiçbir yardımcı bulamazdın.

 . Seni o yerden (Mekke』den) sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu

yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı.
 
 . Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda

hiçbir değişme bulamazsın.
 
 . Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı』ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli

vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.
 
 . Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl

ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud』a ulaştırsın.
 
 . Deki: 「Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden

de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.」
 
 . De ki: 「Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur.」
 
 . Biz Kur』an』dan, mü』minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur』

an, ancak zararını artırır.
 
 . İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa

düşer.
 
 . De ki: 「Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi

bilir.」
 
 . Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: 「Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az

ilim verilmiştir.」
 
 . Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık; sonra bu konuda

bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın.

 . Ancak Rabbin』den bir rahmet olarak böyle yapmadık. Çünkü O』nun sana olan lütfu büyüktür.
 
 . De ki: 「Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur』an』ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve

birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.」
 
 . Andolsun, biz bu Kur』an』da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de

insanların çoğu ancak inkarda direttiler.
 
 , , , . Dediler ki: 「Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden

oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi,

gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah』ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe,

yahut altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten

okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz.」 De ki: 「Rabbimi tenzih

ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim.」
 
 . İnsanlara hidayet (Kur』an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak, 「Allah bir beşeri

mi peygamber olarak gönderdi?」 demeleri engel olmuştur.
 
 . De ki: 「Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine), yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara

gökten bir melek peygamber indirirdik.」
 
 . De ki: 「Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O kullarından hakkıyla

haberdardır, onları hakkıyla görendir.」

 . Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri

için O』nun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak

yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın

ateşi artırırız.
 
 . Bu, onların cezasıdır. Çünkü onlar âyetlerimizi inkar ettiler ve, 「Biz bir yığın kemik, bir

yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi?」 dediler.
 
 . Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah』ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu

görmediler mi? Allah onlar için, hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat

zalimler ancak inkarda direttiler.
 
 . De ki: 「Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla

cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.」
 
 . Andolsun, biz Mûsâ』ya apaçık dokuz mucize verdik. İsrailoğullarına sor (sana anlatsınlar):

Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, 「Ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey

Mûsâ!」 demişti.
 
 . Mûsâ ise, 「İyi biliyorsun ki, bunları ancak, göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak

indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum」 demişti.
 
 . Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerden onların kökünü kazımak

istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk.
 
 . Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik: 「Bu topraklarda oturun, ahiret va』di (kıyamet)

gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz.」

 . Biz onu (Kur』an』ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı

olarak gönderdik.
 
 . Biz Kur』an』ı, insanlara dura dura okuyasın diye âyet âyet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
 
 . De ki: 「Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler,

Kur』an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.」
 
 . 「Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va』di mutlaka gerçekleşecektir」 derler.
 
 . Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır.
 
 . De ki: 「(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle

çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O』nundur.」 Namazında sesini pek yükseltme, çok da

kısma. İkisi ortası bir yol tut.
 
 . 「Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir

yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah』a mahsustur」 de ve O』nu tekbir ile yücelt.


KEHF SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. . âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. âyettir. Sûre,

adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen 「kehf」 kelimesinden almıştır.

Kehf, mağara demektir. Sûrede temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak

için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri, ayrıca Hz.Mûsâ ile Zülkarneyn konu

edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hamd, kuluna Kitab』ı (Kur』an』ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah』a mahsustur.
 
 , , . (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih

ameller işleyen mü』minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile

müjdelemek ve 「Allah bir çocuk edindi」 diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı.

 . Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Ne büyük bir söz (bu)

ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan söylüyorlar.
 
 . Demek sen, bu söze (Kur』an』a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!
 
 . İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki

şeyleri ona bir zinet yaptık.
 
 . Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz.
 
 . Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm』i mi bizim ibret verici delillerimizden

sandın?
 
 . Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, 「Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve

içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır」 demişlerdi.
 
 . Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını (dış dünyaya) kapattık. (Onları uyuttuk)
 
 . Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap

ettiğini bilelim.
 
 . Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış

birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.
 
 , . Kalkıp da, 「Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa

andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka tanrılar edindiler.

Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim Allah』a karşı yalan uydurandan daha

zalimdir?」 dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik.

 . (İçlerinden biri şöyle dedi:) 「Madem ki onlardan ve Allah』tan başkasına tapmakta

olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmetini

yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın.」
 
 . (Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de

onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde

idiler. Bu, Allah』ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o, doğru yolu bulandır.

Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
 
 . Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk.

Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka

onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile dolardı.
 
 . Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri: 「Ne kadar

kaldınız」? dedi. (Bir kısmı) 「Bir gün, ya da bir günden az」, dediler. (Diğerleri de) şöyle

dediler: 「Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile

kente gönderin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan

size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir kimseye

sakın sezdirmesin.」
 
 . 「Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler, yahut kendi dinlerine

döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz.」

 . Böylece biz, (insanları) onların halinden haberdar ettik ki, Allah』ın va』dinin hak olduğunu

ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar (olayın mucizevi

tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da) aralarında onların durumunu tartışıyorlardı.

(Bazıları), 「Onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir」 dediler.

Duruma hakim olanlar ise, 「Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız」 dediler.
 
 . (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: 「Onlar üç kişidirler,

dördüncüleri köpekleridir」 diyecekler. Yine, 「Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir」

diyecekler. Şöyle de diyecekler: 「Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir.」 De ki: 「Onların

sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında (Kur』

an』daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan

hiçbirine bir şey sorma.
 
 . Hiçbir şey hakkında sakın 「yarın şunu yapacağım」 deme!
 
 . Ancak, 「Allah dilerse yapacağım」 de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve 「Umarım Rabbim beni,

bundan daha doğru olana ulaştırır」 de.
 
 . Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.
 
 . De ki: 「Kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O』na aittir.

O ne güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne

hiçbir kimseyi ortak etmez.」
 
 . Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O』nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse

yoktur. O』ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın.

 . Sabah akşam Rablerine, O』nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının

zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş

arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
 
 . De ki: 「Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.」 Biz zalimlere

öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.

(Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir

su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak

yerdir.
 
 . Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi

etmeyiz.
 
 . İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine

kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir.

O ne güzel karşılıktır! Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir!
 
 . Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini

hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk.
 
 . Her iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. Bu iki

bağın arasından bir de nehir fışkırtmıştık.
 
 . Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla konuşurken ona dedi ki: 「Benim malım

seninkinden daha çok. Adamlardan yana da senden daha üstünüm.」

 . Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: 「Bunun sonsuza değin yok olacağını

sanmıyorum.」
 
 . 「Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir

sonuç bulurum.」
 
 . Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki: 「Seni topraktan, sonra bir damla döl suyundan yaratan,

sonra da seni (eksiksiz) bir insan şeklinde düzenleyen Allah』ı inkâr mı ediyorsun?」
 
 . 「Fakat O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.」
 
 , . 「Bağına girdiğinde 『Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah』ındır』 deseydin ya!.. Eğer benim malımı

ve çocuklarımı kendininkilerden daha az görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha

iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir toprak

haline geliverir.」
 
 . 「Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile.」
 
 . Derken bütün serveti helak edildi. (Yıkılmış) çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına

yaptığı harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor ve şöyle diyordu: 「Keşke Rabbime hiçbir

kimseyi ortak koşmasaydım...」
 
 . Onun, Allah』tan başka kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu. Kendi kendini kurtaracak

güçte de değildi.
 
 . İşte bu durumda velayet (himaye ve koruyuculuk) yalnızca hak olan Allah』a mahsustur. Onun

mükâfatı da daha hayırlıdır, vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
 
 . Onlara dünya hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki,

onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık

sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.

 . Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin

katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.
 
 . Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları

mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.
 
 . Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, 「Andolsun, sizi ilk önce yarattığımız

gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi

sanmıştınız」 denir.
 
 . Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. 「Eyvah bize!

Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!」 derler. Onlar

bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
 
 . Hani biz meleklere, 「Adem için saygı ile eğilin」 demiştik de İblis』ten başka hepsi saygı ile

eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da

İblis』i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer

düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!
 
 . Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına şahit tuttum.

Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim.
 
 . (Ey Muhammed!) Allah』ın, 「Ortağım olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın」 diyeceği, onların

da çağıracakları, fakat kendilerine (çağırdıklarının) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına

bir uçurum koyacağımız günü hatırla!
 
 . Suçlular (o gün) ateşi görünce onun içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş

yolu da bulamayacaklardır.

 . Andolsun, biz bu Kur』an』da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat

insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
 
 . İnsanlara hidayet geldikten sonra onların inanmalarına ve Rab』lerinden mağfiret dilemelerine,

ancak, öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi, ya da kendilerine azabın göz

göre göre gelmesi (yönündeki beklentileri) engel olmuştur.
 
 . Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise,

hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları

alaya alırlar.
 
 . Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını

unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik,

kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet

bulamazlar.
 
 . Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları (dünyada)

cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün

vardır ki (o gün gelince) hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.
 
 . İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler... Helak edilmeleri için de belli bir zaman

tayin etmiştik.
 
 . Hani Mûsâ beraberindeki gence şöyle demişti: 「İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar

durmayacağım, ya da uzun zaman gideceğim.」
 
 . Onlar iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup

kayıp gitti.

 . Oradan uzaklaştıklarında Mûsâ beraberindeki gence 「Öğle yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan

dolayı çok yorgun düştük」 dedi.
 
 . Genç, 「Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. –Doğrusu onu sana söylememi

bana ancak şeytan unutturdu- Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti」 dedi.
 
 . Mûsâ: 「İşte aradığımız bu idi」 dedi. Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri

döndüler.
 
 . Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine

tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.
 
 . Mûsâ ona, 「Sana öğretilen bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi

olayım mı?」 dedi.
 
 . Adam şöyle dedi: 「Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin.」
 
 . 「İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?」
 
 . Mûsâ, 「İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim」 dedi.
 
 . O da şöyle dedi: 「O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında

bana soru sormayacaksın.」
 
 . Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde (adam) gemiyi deldi. Mûsâ, 「Sen onu

içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın.」 dedi.
 
 . Adam, 「Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, demedim mi?」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma!」 dedi.
 
 . Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam (hemen) onu öldürdü.

Mûsâ, 「Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın!」

dedi.

 . Adam, 「Sana, benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi?」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「Eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme.

Doğrusu, tarafımdan (dilenecek son) özre ulaştın (bu son özür dileyişim)」 dedi.
 
 . Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları

konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı

doğrulttu. Mûsâ, 「İsteseydin bu iş için bir ücret alırdın」 dedi.
 
 . Adam, 「İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir」 dedi. 「Şimdi sana sabredemediğin şeylerin

içyüzünü anlatacağım.」
 
 . 「O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü

onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı.」
 
 . 「Çocuğa gelince, anası babası mü』min insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden

korktuk.」
 
 . 「Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk

vermesini diledik.」
 
 . 「Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları

da iyi bir insandı. Rabbin, onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak

definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin,

sabredemediğin şeylerin içyüzü budur.」
 
 . (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: 「Size ondan bir anı

okuyacağım.」

 . Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir

yol verdik.
 
 . O da (Batı』ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu.
 
 . Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu. Orada

(kâfir) bir kavim gördü. 「Ey Zülkarneyn! Ya (onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik

yolunu tutarsın」 dedik.
 
 . Zülkarneyn, 「Her kim zulmederse, biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da

kendisini görülmedik bir azaba uğratır」 dedi.
 
 . 「Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. (Üstelik) ona

emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz.」
 
 . Sonra yine (doğuya doğru) bir yol tuttu.
 
 . Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu, kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk

üzerine doğar buldu.
 
 . İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.
 
 . Sonra yine bir yol tuttu.
 
 . İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu.
 
 . Dediler ki: 「Ey Zülkarneyn! Ye』cüc ve Me』cüc (adlı kavimler) yeryüzünde bozgunculuk

yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?」
 
 . Zülkarneyn, 「Rabbimin bana verdiği (imkan ve kudret, sizin vereceğiniz vergiden) daha

hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel

yapayım」 dedi.
 
 . 「Bana (yeterince) demir madeni getirin」 dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir

hizaya getirince 「körükleyin!」 dedi. Demiri eritip kor (gibi) yapınca da, 「Bana erimiş bakır

getirin, bunun üzerine boşaltayım」 dedi.
 
 . Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.

 . Zülkarneyn, 「Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi (kıyametin kopma vakti) gelince onu

yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir」 dedi.
 
 . O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sûra üfürülür de

onları toptan bir araya getiririz.
 
 , . O gün cehennemi; gözleri Zikr』ime (Kur』an』a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine

dahi katlanamayan kafirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!
 
 . İnkar edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi

kâfirlere konak olarak hazırladık.
 
 , . (Ey Muhammed!) De ki: 「Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi iş yaptıklarını sandıkları halde

dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?」
 
 . Onlar, Rab』lerinin âyetlerini ve O』na kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa

çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.
 
 . İşte böyle. İnkar etmeleri, âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden

onların cezası cehennemdir.
 
 , . Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları

Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.
 
 . De ki: 「Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek

(denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.」
 
 . De ki: 「Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, 『Sizin ilah』ınız ancak bir tek

ilâhtır」 diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine

ibadette kimseyi ortak koşmasın.」


MERYEM SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre ve . âyetler Medine döneminde

inmiştir. Sûre, Meryem』in, oğlu İsa』yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla

anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları

ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.
 
 . Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.
 
 . Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.
 
 . O şöyle demişti: 「Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım

dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.」
 
 , . 「Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum.

karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk

bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!」
 
 . (Allah şöyle dedi:) 「Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul

müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.」
 
 . Zekeriyya, 「Rabbim!」 「Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim

nasıl çocuğum olur?」
 
 . (Vahiy meleği) dedi ki: 「Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: 「Bu bana göre kolaydır. Nitekim

daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.」
 
 . Zekeriyya, 「Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver」, dedi. Allah da, 「Senin

işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır」 dedi.
 
 . Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve

onlara 「Sabah akşam Allah』ı tespih edin」 diye işaret etti.

 , , . (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) 「Ey Yahya kitaba

sımsıkı sarıl」 dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh

temizliği vermiştik. O, Allah』tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir

zorba değildi.
 
 . Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!
 
 , . (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur』an』da) Meryem』i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında

bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti.

Biz, ona Cebrail』i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.
 
 . Meryem, 「Senden, Rahmân』a sığınırım. Eğer Allah』tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)」

dedi.
 
 . Cebrail, 「Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim」

dedi.
 
 . Meryem, 「Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl

çocuğum olabilir?」 dedi.
 
 . Cebrail, 「Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize,

katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir

iştir」 dedi.
 
 . Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.
 
 . Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. 「Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş

olsaydım!」 dedi.
 
 . Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: 「Üzülme, Rabbin senin alt

tarafında bir dere akıttı.」
 
 . . 「Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.」

 . 「Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, 「Şüphesiz ben Rahmân』a

susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım」 de.
 
 . Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: 「Ey Meryem! Çok çirkin bir

şey yaptın!」
 
 . 「Ey Hârûn』un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.」
 
 . Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. 「Beşikteki bir bebekle nasıl

konuşuruz?」 dediler.
 
 . Bebek şöyle konuştu: 「Şüphesiz ben Allah』ın kuluyum. Bana kitabı (İncil』i) verdi ve beni bir

peygamber yaptı.」
 
 . 「Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı

emretti.」
 
 . 「Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.」
 
 . 「Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir).」
 
 . Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.
 
 . Allah』ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona

sadece 「ol!」 der ve o da oluverir.
 
 . Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O』na kulluk edin.

Bu, dosdoğru bir yoldur.
 
 . (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları

için vay kafirlerin haline!
 
 . Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık

bir sapıklık içindedirler.

 . Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.
 
 . Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz! Ancak bize

döndürülecekler.
 
 . Kitapta İbrahim』i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi.
 
 . Hani babasına şöyle demişti: 「Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan

şeylere niçin tapıyorsun?」
 
 . 「Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.」
 
 . 「Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân』a isyankâr olmuştur.」
 
 . 「Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından,

böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.」
 
 . Babası, 「Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka

seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!」 dedi.
 
 . İbrahim şöyle dedi: 「Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni

nimetleriyle kuşatmıştır.」
 
 . 「Sizi ve Allah』tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb』ime ibadet ediyorum. Rabbime

ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.」
 
 . İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub』u bağışladık ve

her birini peygamber yaptık.
 
 . Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir

söz ile anılmalarını temin ettik).
 
 . Kitapta, Mûsâ』yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resül, bir nebi idi.

 . Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize

yaklaştırdık.
 
 . Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn』u bir nebi olarak kendisine bahşettik.
 
 . Kitap』ta İsmail』i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, bir nebi idi.
 
 . Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb』inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.
 
 . Kitap』ta İdris』i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.
 
 . Onu yüce bir makama yükselttik.
 
 . İşte bunlar, Adem』in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim』in,

Yakub』un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir.

Kendilerine Rahmân』ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
 
 . Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil

geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.
 
 , . Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân』ın, kullarına

gıyaben vaad ettiği 「Adn」 cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.

Şüphesiz onun va』di kesinlikle gerçekleşir.
 
 . Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) 「selam!」 (deyişini) işitirler. Orada sabah

akşam rızıkları da vardır.
 
 . İşte bu, kullarımızdan Allah』a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.
 
 . (Cebrail şöyle dedi:) 「Biz ancak Rabbinin」 emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve

bunlar arasındakiler hep O』nundur. Rabbin unutkan değildir.」

 . (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O』na ibadet et ve O』

na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O』nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
 
 . İnsan, 「Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?」 der.
 
 . İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?
 
 . Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle

cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.
 
 . Sonra her bir topluluktan, Rahman』a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız.
 
 . Sonra, oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.
 
 . . (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak

hükme bağlanmış bir iştir.
 
 . Sonra Allah』a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş halde

bırakırız.
 
 . Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkar edenler, inananlara, 「İki

topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?」 dediler.
 
 . Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiği kadar süre versin!

Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş,

kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.
 
 . Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap

bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de.

 . Âyetlerimizi inkar edip 「Bana elbette mal ve evlat verilecek!」 diyen kimseyi gördün mü?
 
 . Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân』dan bir söz mü almış?
 
 . Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça

arttıracağız!
 
 . Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına

gelecek.
 
 . Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah』tan başka ilahlar

edindiler.
 
 . Hayır! İlahları, onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar.
 
 . Kafirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları

gönderdiğimizi görmedin mi?
 
 . Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak

(takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız.
 
 , . Allah』a karşı gelmekten sakınanları Rahmân』ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi

toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!
 
 . Rahmân』ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.
 
 . Onlar, 「Rahmân bir çocuk edindi」 dediler.
 
 . Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.
 
 , . Rahman』a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak,

dağlar yıkılıp çökecektir!
 
 . Halbuki Rahmân』a bir çocuk edinmek yakışmaz.
 
 . Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman』a kul olarak gelecektir.
 
 . Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.
 
 . Onlar(ın her biri) kıyamet günü O』na tek başına gelecektir.

 . İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.
 
 . Ey Muhammed! Biz, Allah』a karşı gelmekten sakınanları Kur』an ile müjdeleyesin, inat eden bir

topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.
 
 . Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir

fısıltısını olsun işitiyor musun?


TÂ HÂ SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır.

Sûrede, Allah』ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine

işaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde

başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Tâ Hâ.
 
 , . (Ey Muhammed!) Biz Kur』an』ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah』ın azabından)

korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.
 
 . (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.
 
 . Rahmân, Arş』a kurulmuştur.
 
 . Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O』nundur.
 
 . Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan

daha gizli olanı da.
 
 . Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O』nundur.
 
 . Mûsâ』nın haberi sana ulaştı mı?
 
 . Hani bir ateş görmüştü de ailesine, 「Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum).

Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol gösterecek birini bulurum」

demişti.
 
 . Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: 「Ey Mûsâ!」
 
 . 「Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ』

dasın.」

 . 「Ben seni (peygamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.」
 
 . 「Şüphe yok ki ben Allah』ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni

anmak için namaz kıl.」
 
 . 「Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu

gizleyecek (geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.」
 
 . 「Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın

alıkoymasın, sonra helak olursun!」
 
 . 「Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?」
 
 . Mûsâ dedi ki: 「O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim.

Onunla başka işlerimi de görürüm.」
 
 . Allah, 「Onu yere at ey Mûsâ!」 dedi.
 
 . Mûsâ da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla akan bir yılan olmuş!
 
 . Allah şöyle dedi: 「Tut onu. Korkma! Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz.」
 
 , . 「Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka

mucize olarak, (alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde

çıksın.」
 
 . 「Firavun』a git, çünkü o azmıştır.」
 
 . Mûsâ dedi ki: 「Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.」
 
 . 「İşimi bana kolaylaştır.」
 
 , . 「Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.」
 
 . 「Bana ailemden birini yardımcı yap,」
 
 . 「Kardeşim Hârûn』u.」
 
 . 「Onunla gücümü artır.」
 
 . 「Onu işime ortak et.」
 
 . 「Seni çok tespih edelim diye」,
 
 . 「Seni çok zikredelim diye.」
 
 . 「Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.」
 
 . Allah şöyle dedi: 「İstediğin sana verildi ey Mûsâ!」
 
 . 「Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk.」

 . 「Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik:」
 
 . 「Onu (bebek Mûsâ』yı) sandığın içine koy ve denize (Nil』e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da

kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ,

sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.」
 
 . 「Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve 「size onun bakımını üstlenecek kimseyi

göstereyim mi?」 diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. (Sana

baktı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık seni sıkı bir

denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen』e gittin). Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra

(peygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr』a) geldin ey Mûsâ!」
 
 . 「Ben seni kendim için seçtim.」
 
 . 「Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik

göstermeyin.」
 
 . 「Firavun』a gidin. Çünkü o azmıştır.」
 
 . 「Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.」
 
 . Mûsâ ve Hârûn şöyle dediler: 「Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz, onun bize karşı aşırı davranmasından

yahut azmasından korkuyoruz.」
 
 . Allah şöyle dedi: 「Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm.」
 
 . 「Ona gidin ve şöyle deyin: 『Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest

bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik.

Selam, doğru yola uyanlara olsun.』 」
 
 . 「Şüphesiz bize, azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu.」
 
 . Firavun, 「Sizin Rabbiniz kim, ey Mûsâ?」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「Rabbimiz her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol

gösterendir」 dedi.
 
 . Firavun, 「Ya geçmiş nesillerin hali ne olacak?」 dedi.

 . Mûsâ şöyle dedi: 「Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta (levh-i mahfuzda

yazılı)dır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz.」
 
 . 「Rabbim, yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur

indirendir.」 Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.
 
 . Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için (Allah』ın varlığını ve

birliğini gösteren) deliller vardır.
 
 . (Ey insanlar!) Sizi topraktan yarattık, (ölümünüzle) sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere

daha oradan çıkaracağız.
 
 . Andolsun, biz ona (Firavun』a) bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve

reddetti.
 
 . Şöyle dedi: 「Ey Mûsâ! Sihrin ile bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?」
 
 . 「Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda;

uygun bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle.」
 
 . Mûsâ, 「Buluşma vaktimiz, bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir」 dedi.
 
 . Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi.
 
 . Mûsâ onlara şöyle dedi: 「Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap

ile yok eder. Allah』a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır.」
 
 . Sihirbazlar, işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular.
 
 . Şöyle dediler: 「Şüphesiz bu ikisi, sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan

dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar.」
 
 . 「Öyleyse, hilelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra halinde gelin. Bu gün

üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır.」

 . Sihirbazlar: 「Ey Mûsâ! Ya önce atmayı tercih edersin, ya da ilk atan biz oluruz」 dediler.
 
 . Mûsâ: 「Yok, (önce) siz atın」 dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları

sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.
 
 . Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku hissetti.
 
 . Şöyle dedik: 「Korkma (ey Mûsâ!). Çünkü, sensin en üstün olan.」
 
 . 「Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir

sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.」
 
 . (Mûsâ』nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca) sihirbazlar hemen secdeye

kapandılar ve, 「Hârûn ve Mûsâ』nın Rabbine inandık」 dediler.
 
 . Firavun, 「Demek, ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ』ya) inandınız ha! Şüphe yok, o size

sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama

keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha

kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz.」
 
 . Sihirbazlar şöyle dediler: 「Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih

etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.」
 
 . 「Şüphesiz ki biz; günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için, Rabbimize

inandık. Allah』ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.」
 
 . Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür,

ne de (güzel bir hayat) yaşar.
 
 , . Her kim de O』na salih ameller işlemiş bir mü』min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek

dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu

günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.

 . (Firavun』un imana yanaşmaması üzerine) Mûsâ』ya, 「Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin

(Mısır』dan) yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir

yol aç」 diye vahyettik.
 
 . Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görülmedik

bir şekilde kuşatıp yuttu.
 
 . Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi.
 
 . (Allah şöyle dedi:) 「Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr』un sağ yanını

vadettik ve size kudret helvası ile bıldırcın indirdik.」
 
 . 「Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da

gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş

demektir.」
 
 . 「Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam

eden kimse için son derece affediciyim.」
 
 . (Mûsâ Tûr』a varınca): 「Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?」 (dedik.)
 
 . Mûsâ şöyle dedi: 「Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim! Sen hoşnut olasın diye, acele

ederek sana geldim.」
 
 . Allah, 「Şüphesiz, biz senden sonra halkını sınadık; Sâmirî onları saptırdı」 dedi.
 
 . Bunun üzerine Mûsâ öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. 「Ey kavmim! Rabbiniz size

güzel bir vaadde bulunmadı mı? (Ayrılışımdan sonra) çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize

Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız (ve buzağıya

taptınız)?」 dedi.
 
 . Şöyle dediler: 「Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır

halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samirî de aynı

şekilde attı.」

 . Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. (Samirî ve

adamları) 「Bu sizin de ilahınızdır, Mûsâ』nın da ilahıdır. Öyle iken Mûsâ, (İlahını burada)

unuttu (da onu Tûr』da aramaya gitti)」 dediler.
 
 . Onlar bu heykelin, sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı

uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi?
 
 . Andolsun, Hârûn onlara daha önce şöyle demişti: 「Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan

edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahmân』dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin.」
 
 . Onlar da, 「Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz」 dediler.
 
 , . Mûsâ: (Tûr』dan dönünce) şöyle dedi: 「Ey Hârûn! Saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne

engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?」
 
 . Hârûn: 「Ey anam oğlu! Saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben, İsrailoğullarının arasını açtın,

sözüme uymadın demenden korktum」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「Ya senin derdin neydi ey Samirî?」 dedi.
 
 . Samirî şöyle dedi: 「Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da

onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi.」
 
 . Mûsâ, 「Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) 「Bana dokunmak yok!」 diyeceksin.

Senin için, asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak! Biz

onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.
 
 . Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah』tır. O ilmiyle her şeyi

kuşatmıştır
 
 . (Ey Muhammed!) Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana

katımızdan bir zikir (Kur』an) verdik.
 
 . Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.
 
 . Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar

için ne kötü bir yüktür!
 
 . O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.
 
 , . Aralarında birbirlerine 「(Dünya』da) sadece on (gün) kaldınız」 diye gizli gizli

konuşacaklar. –Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en

aklı başında olanları, 「Siz sadece bir gün kaldınız」 diyecektir.
 
 . (Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) halini soruyorlar. De ki: 「Rabbim onları toz

edip savuracak.」
 
 . 「Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır.」
 
 . 「Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.」
 
 . O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye (İsrâfil』e) uyarlar. Sesler, Rahmân』ın

azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.
 
 . O gün, Rahmân』ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda

vermez.
 
 . O, önlerindekini ve arkalarındakini (dünyadaki ve ahiretteki durumlarını) bilir. Onların

bilgisi ise Rahmân』ı kuşatamaz.
 
 . Bütün yüzler; diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah』a boyun eğmiştir.

Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
 
 . Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o, ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun

bırakılmaktan.
 
 . İşte böylece biz onu Arapça bir Kur』an olarak indirdik ve Allah』a karşı gelmekten

sakınsınlar, yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.

 . Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur』an』ı okumakta

acele etme. 「Rabbim! İlmimi arttır」 de.
 
 . Andolsun, bundan önce biz Adem』e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye) emrettik. O ise

bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.
 
 . Hani meleklere, 「Adem için saygı ile eğilin」 demiştik de, İblis』ten başka melekler hemen

saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.
 
 . Biz de şöyle dedik: 「Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi

cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.」
 
 . 「Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.」
 
 . 「Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.」
 
 . Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: 「Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan

bir saltanatı göstereyim mi?」
 
 . Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri

kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti

ve yolunu şaşırdı.
 
 . Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.
 
 . Allah şöyle dedi: 「Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir

yol gösterici (kitap) gelir de, kim benim yol göstericime uyarsa artık o, ne (dünyada) sapar ne

de (ahirette) sıkıntı çeker.」
 
 . 「Her kim de benim zikrimden (Kur』an』dan) yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir

de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.」
 
 . O da şöyle der: 「Rabbim! Dünyada gören bir kimse olduğum halde, niçin beni kör olarak

haşrettin?」

 . Allah 「Evet, öyle. Âyetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen

unutuluyorsun」 der.
 
 . Haddi aşan ve Rabbi』nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret

azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
 
 . Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız,

onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.
 
 . Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da

hemen cezalandırılırlardı.
 
 . O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd

ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın
 
 . Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz

şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
 
 . Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık

veriyoruz. Güzel sonuç Allah』a karşı gelmekten sakınanlarındır.
 
 . İnanmayanlar, 「Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!」

dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur』an) onlara gelmedi mi?
 
 . Eğer biz onları o Kur』an』dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, 「Ey Rabbimiz! Keşke

bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık」 derlerdi.
 
 . Ey Muhammed, de ki: 「Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri

olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz!」


ENBİYÂ SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. 「Enbiya」, peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak

peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı

almıştır
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.
 
 , . Rab』lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya

alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: 「Bu

da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?」
 
 . Peygamber onlara dedi ki: 「Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir,

hakkıyla bilendir.」
 
 . Onlar, 「Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o

bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da

bize bir mucize getirsin」 dediler.
 
 . Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman

edecekler?
 
 . Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer

bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.
 
 . Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.
 
 . Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık.

Haddi aşanları ise helak ettik.
 
 . Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı

kullanmayacak mısınız?

 . Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar

meydana getirdik.
 
 . Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı.
 
 . Onlara, 「Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü

sorulacaksınız」 denildi.
 
 . 「Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik」 dediler.
 
 . Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.
 
 . Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
 
 . Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle

yapardık.
 
 . Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş.

Allah』a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!
 
 . Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O』nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve

büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.
 
 . Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.
 
 . Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler?
 
 . Eğer yerde ve gökte Allah』tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.

Demek ki, Arş』ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
 
 . O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.
 
 . Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: 「Haydi getirin delilinizi! İşte benimle

beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilah

olduğuna dair hiçbir delil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.」

 . Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, 「Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur.

Öyleyse bana ibadet edin」 diye vahyetmişizdir.
 
 . (Böyle iken) 「Rahmân çocuk edindi」 dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat

diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.
 
 . Onlar Allah』tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler.
 
 . Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir.

Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.
 
 . İçlerinden her kim, 「Allah』tan başka ben de şüphesiz bir ilahım」 derse böylesini cehennemle

cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.
 
 . İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan

meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
 
 . Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol

bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.
 
 . Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah』ın varlığını gösteren)

delillerden yüz çevirmektedirler.
 
 . O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
 
 . Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi

kalacaklar?
 
 . Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak

bize döndürüleceksiniz.

 . İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. 「Bu mu ilahlarınızı diline dolayan?」

derler. Halbuki kendileri Rahmân』ın kitabını inkar ediyorlar.
 
 . İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim. Şimdi acele

etmeyin.
 
 . Bir de 「Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?」 diyorlar.
 
 . İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da

görmeyecekleri vakti bir bilseler!
 
 . Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan

dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz

açtırılacak.
 
 . Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya

aldıkları şey kuşatıverdi.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân』ın azabından sizi kim

koruyacak?」 Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.
 
 . Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler

kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler.
 
 . Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama, artık

görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?

 . De ki: 「Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum.」 Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı

işitmezler.
 
 . Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak 「Eyvah bize! Gerçekten

biz zalim kimselerdik」 diyeceklerdir.
 
 . Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar

zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya

koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
 
 . Andolsun, biz Mûsâ ile Hârûn』a, Allah』a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkân』ı (Tevrat』ı)

bir ışık ve öğüt olarak verdik.
 
 . Onlar, görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de

korkarlar.
 
 . İşte bu (Kur』an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar

ediyorsunuz?
 
 . Andolsun, daha önce de İbrahim』e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu

biliyorduk.
 
 . Hani o babasına ve kavmine, 「Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?」 demişti.
 
 . "Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk」 dediler.
 
 . İbrahim, 「Andolsun, Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz」 dedi.
 
 . 「Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?」 dediler.
 
 . İbrahim dedi ki: 「Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de

buna şahitlik edenlerdenim.」
 
 . Allah』a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir

tuzak kuracağım.

 . Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları

(putları) paramparça etti.
 
 . Onlar, 「Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir」 dediler.
 
 . (İçlerinden bazıları), 「İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk」 dediler.
 
 . (Bir kısmı da) 「O halde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu konuda) şahitlik

ederler」 dediler.
 
 . (İbrahim gelince) 「Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim」 dediler.
 
 . Dedi ki, 「Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, bakalım!」
 
 . Bunun üzerine birbirlerine dönüp, 「Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz」 dediler.
 
 . Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, 「Andolsun bunların konuşmayacağını sen de

bilirsin」 dediler.
 
 . İbrahim şöyle dedi: 「Öyle ise siz, (hâlâ) Allah』ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar

veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?」
 
 . 「Yazıklar olsun, size de; Allah』ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza

almayacak mısınız?」
 
 . (İçlerinden bazıları), 「Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin」

dediler.
 
 . 「Ey ateş! İbrahim』e karşı serin ve esenlik ol」 dedik.
 
 . Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna

düşürdük.
 
 . Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.
 
 . Ona İshak』ı ve ayrıca da Yakub』u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık.

 . Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi,

namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.
 
 . Biz Lût』a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık.

Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah』ın emrinden çıkan kimseler) idiler.
 
 . Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o, gerçekten salih kimselerdendi.
 
 . (Ey Muhammed!) Nûh』u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul

ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık.
 
 . Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu

yüzden biz de onları topyekün suda boğduk.
 
 . Dâvûd ile Süleyman』ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü

halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
 
 . Biz hüküm vermeyi Süleyman』a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik.

Dâvûd ile birlikte, Allah』ı tespih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları

yapan biz idik.
 
 . Bir de Davud』a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun.

Şimdi siz şükrediyor musunuz?
 
 . Süleyman』ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler

yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz.

 . Bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da

onun emrine verdik. Hep onları zapteden bizdik.
 
 . Eyyûb』u da hatırla. Hani o Rabbine, 「Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin

en merhametlisisin」 diye niyaz etmişti.
 
 . Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir

rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir

mislini daha vermiştik.
 
 . İsmail』i, İdris』i ve Zülkifl』i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.
 
 . Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.
 
 . Zünnûn』u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla

sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, 「Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni

eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum」 diye dua etti.
 
 . Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü』minleri böyle

kurtarırız.
 
 . Zekeriya』yı da hatırla. Hani o, Rabbine, 「Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en

hayırlısısın」 diye dua etmişti.
 
 . Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya』yı bağışladık. Eşini de kendisi için,

(doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak

ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.

 . Irzını korumuş olan kadını da (Meryem』i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de,

oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık.
 
 . Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim.

Onun için sadece bana kulluk edin.
 
 . (İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.
 
 . Şu halde kim mü』min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkâr edilmez. Şüphesiz biz

onu yazmaktayız.
 
 . Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır.
 
 . Nihayet Ye』cüc ve Me』cüc』ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.
 
 . Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın inkâr edenlerin gözleri açılıp

donakalmıştır. 「Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz」

derler.
 
 . Hiç şüphesiz siz ve Allah』tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya

varacaksınız.
 
 . Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır.
 
 . Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şey işitmezler.
 
 . Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar

cehennemden uzaklaştırılmışlardır.

 . Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak

kalırlar.
 
 . En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, 「İşte bu, size vaad edilen

(mutlu) gününüzdür」 diyerek karşılarlar.
 
 . Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk

yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu

muhakkak yapacağız.
 
 . Andolsun, Zikir』den (Tevrat』tan) sonra Zebûr』da da, 「Yere muhakkak benim iyi kullarım varis

olacaktır」 diye yazmıştık.
 
 . Şüphesiz bunda Allah』a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
 
 . (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
 
 . De ki: 「Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman

oluyor musunuz?」
 
 . Eğer yüz çevirirlerse, de ki: 「(Bana emrolunanı, ayırım yapmadan) size eşit olarak bildirdim.

Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı, bilmiyorum.」
 
 . 「Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir.」
 
 . 「Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır.」
 
 . (Peygamber), 「Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı

yardımı istenecek olan Rahmân』dır」 dedi.


HAC SÛRESİ
 
Âyetlerinin çoğu Mekke』de, bir kısmı ise Medine döneminde inmiştir. âyettir. Hac ibadetinden

bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü

yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helak edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir

şeydir.
 
 . Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın

da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne

var ki Allah』ın azabı çok şiddetlidir.
 
 . İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve

her azgın şeytanın ardına düşer.
 
 . Şeytan hakkında, 「Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem

azabına sürükler」 diye yazılmıştır.
 
 . Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç

şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir 「alaka」dan , sonra da

yaratılışı belli belirsiz bir 「mudga」dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım.

Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak

çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale

erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına

ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz

onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift

bitkiler bitirir.

 . Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye

hakkıyla kadirdir.
 
 . Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki

kimseleri diriltecektir.
 
 , . İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir

kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah』ın yolundan saptırmak için, Allah hakkında

tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını

tattıracağız.
 
 . (Ona), 「İşte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara

zulmedici değildir」 (denir.)
 
 . İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah』a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir

hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse gerisin geri (küfre)

dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
 
 . O, Allah』ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin

sapıklığın ta kendisidir.
 
 . Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O (taptığı) ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır!
 
 . Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere

koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
 
 . Her kim ona (Muhammed』e) Allah』ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa

hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın; başvurduğu (bu yöntem),

öfkelendiği şeyi giderecek mi?

 . Böylece biz Kur』an』ı apaçık âyetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola

iletir.
 
 . Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sabiîler, Hıristiyanlar, Mecûsiler ve Allah』a ortak

koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her

şeye şahittir.
 
 . Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar

ve insanların birçoğu Allah』a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah

kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini

yapar.
 
 . İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler

için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
 
 . Onunla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.
 
 . Onlar için bir de demirden topuzlar vardır.
 
 . Her ne zaman cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara,

「Tadın yangın azabını」 denilir.
 
 . Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere

koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.

 . Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah』ın yoluna

iletilmişlerdir.
 
 . İnkar edenler ile Allah』ın yolundan ve içinde, yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız

Mescid-i Haram』dan alıkoyanlar (azabı hak etmişlerdir.) Kim de orada zulmederek haktan sapmak

isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız.
 
 . Hani biz İbrahim』e, Kâbe』nin yerini, 「Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler,

namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle」 diye belirlemiştik.
 
 . İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun

develer üzerinde sana gelsinler.
 
 . Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah』ın kendilerine

rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken)

Allah』ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.
 
 . Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik』i (Kâbe』yi) tavaf

etsinler.
 
 . Bu böyle. Kim Allah』ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir

hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal

kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

 . Allah』a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah』a ortak koşarsa, sanki gökten

düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir
 
 . Bu böyle. Her kim de Allah』ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse şüphesiz ki bu

kalplerin takvasından (Allah』a karşı gelmekten sakınmasından)dır.
 
 . Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık

olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)』dir.
 
 . Her ümmet için, Allah』ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar

diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona

teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!
 
 . Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı

dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
 
 . Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah』ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin

için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine

Allah』ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen

fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin

hizmetinize verdik.
 
 . Onların etleri ve kanları asla Allah』a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah』a karşı

gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu

gösterdiğinden dolayı Allah』ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
 
 . Şüphesiz, Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.

 . Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi.

Şüphe yok ki Allah』ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.
 
 . Onlar, haksız yere, sırf, 「Rabbimiz Allah』tır」 demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış

kimselerdir. Eğer Allah』ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde

Allah』ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir

edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok

kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
 
 . Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı

dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti

Allah』a aittir.
 
 . Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, onlardan önce Nûh, Âd ve Semûd kavimleri de

(peygamberlerini) yalanlamışlardı.
 
 , . İbrahim』in kavmi ile Lût』un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı

ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek

nasılmış, (gördüler).
 
 . Halkı zulmetmekteyken helak ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış

nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır!
 
 . Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun?

(Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp

gözleri) kör olur.

 . Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla va』dinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin

nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.
 
 . Zalim oldukları halde, mühlet verdiğim, sonra da kendilerini azabımla yakaladığım nice

memleket halkları vardır. Dönüş yalnız banadır.
 
 . De ki: 「Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.」
 
 . Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar için bir bağışlama, güzel bir

nimet (cennet) vardır.
 
 . Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.
 
 . Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu

temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah

âyetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı

olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir

ayrılık içindedirler.
 
 . Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler,

böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç

şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.
 
 . İnkar edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye, yahut da onlara kısır bir günün azabı

gelip çatıncaya dek o Kur』an』dan bir şüphe içinde kalırlar.

 . İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah』ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman

edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri』ndedirler.
 
 . İnkar edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de alçaltıcı bir azap vardır.
 
 . Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara

muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
 
 . Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir,

halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
 
 . Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine

kendisine zulmedilirse, elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok

bağışlayandır.
 
 . Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz

ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
 
 . Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O』nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta

kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.
 
 . Allah』ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz,

Allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.
 
 . . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O』nundur. Şüphesiz ki Allah elbette zengindir, elbette

övgüye layıktır.

 . Görmüyor musun ki, Allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan

gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O

tutuyor. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.
 
 . O, size hayat veren, sonra sizi öldürecek, daha sonra da diriltecek olandır. Şüphesiz, insan

çok nankördür.
 
 . Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla

çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol

üzerindesin.
 
 . Eğer seninle mücadele ederlerse, de ki: 「Allah yapmakta olduğunuzu daha iyi bilmektedir.」
 
 . Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm

verecektir.
 
 . Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi

bir kitapta (Levh-i mahfuz』da)dır. Şüphesiz bu Allah』a göre çok kolaydır.
 
 . Onlar, Allah』ı bırakıp, hakkında Allah』ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında

hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.
 
 . Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını

anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki: 「Şimdi

size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi: Ateş... Allah onu kafirlere vaad etti. Ne kötü

varış yeridir orası!」

 . Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah』tan başka

taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek

onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de.
 
 . Allah』ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
 
 . Allah meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir,

hakkıyla görendir.
 
 . Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir.

Bütün işler hep Allah』a döndürülür.
 
 . Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa

eresiniz.
 
 . Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi.

Babanız İbrahim』in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur』an』da müslüman diye

isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahitt (ve örnek)

olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah』a sarılın. O sizin sahibinizdir. O

ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!


MÜ'MİNÛN SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, birinci âyette geçen 「el-Mü』minûn」 kelimesinden

almıştır. 「el-Müminûn」, mü』minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü』

minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Mü』minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.
 
 . Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.
 
 . Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.
 
 . Onlar ki, zekatı öderler.
 
 . Onlar ki, ırzlarını korurlar.
 
 . Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden

dolayı kınanmazlar.
 
 . Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
 
 . Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.
 
 . Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.
 
 . İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.
 
 . Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
 
 . Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.
 
 . Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik.
 
 . Sonra bu az suyu 「alaka」 haline getirdik. Alakayı da 「mudga」 yaptık. Bu 「mudga」yı da

kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak

ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah』ın şânı ne yücedir!
 
 . Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.
 
 . Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz.
 
 . Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

 . Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim

onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.
 
 . Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde

sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.
 
 . Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de

yiyenlere katık verir.
 
 . Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz.

Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.
 
 . Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
 
 . Andolsun biz, Nûh』u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, 「Ey kavmim! Allah』a kulluk

edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah』a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?」

dedi.
 
 . Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: 「Bu ancak sizin gibi

bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz

önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.」
 
 . 「Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz.」
 
 . (Nûh), 「Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!」 dedi.
 
 . Bunun üzerine Nûh』a, 「Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap」 diye

vahyettik. 「Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh』a)

dedik ki: 「Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce

hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç

yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır.」

 . Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: 「Bizi zalim kavmin elinden kurtaran

Allah』a hamd olsun」 de.
 
 . Yine de ki: 「Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.」
 
 . Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.
 
 . Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.
 
 . Onlara, kendilerinden, 「Allah』a kulluk edin, sizin O』ndan başka hiçbir ilahınız yoktur, hâlâ

O』na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」 diye öğüt veren bir peygamber gönderdik.
 
 . O peygamberin kavminden, Allah』ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında

kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: 「O da ancak sizin gibi bir

insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor.」
 
 . 「Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız.」
 
 . 「O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka (diriltilip)

çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?」
 
 . 「Halbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!」
 
 . 「Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz.」
 
 . 「Bu, Allah』a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız.」
 
 . O peygamber, 「Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!」 dedi.
 
 . Allah, 「Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!」 dedi.
 
 . Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör-çöp

yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah』ın rahmetinden uzak olsun!
 
 . Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.

 . Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.
 
 . Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu

yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık.

Artık inanmayan bir kavim Allah』ın rahmetinden uzak olsun!
 
 , . Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn』u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri

gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp

böbürlenen bir topluluk oldular.
 
 . Bu yüzden, 「Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız」 dediler.
 
 . Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular.
 
 . Andolsun, hidayete ersinler diye Mûsâ』ya Kitabı (Tevrat』ı) verdik.
 
 . Meryem oğlu İsa』yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli,

akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.
 
 . Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin

yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.
 
 . Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana

karşı gelmekten sakının.
 
 . (İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan

ile sevinmektedir.
 
 . Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak!
 
 , . Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar?

Hayır onlar farkına varmıyorlar!
 
 . Rablerinin azametinden korkup titreyenler,
 
 . Rablerinin âyetlerine inananlar,
 
 . Rablerine ortak koşmayanlar,

 . Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,
 
 . İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.
 
 . Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir

kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.
 
 . Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur』an』a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka

yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.
 
 . Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki

feryat edip duruyorlar
 
 . Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz.
 
 , . Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner

geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.
 
 . Onlar bu sözü (Kur』an』ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen

bir şey mi geldi?
 
 . Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?
 
 . Yoksa 「O cinnet getirmiş」 mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek

çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.
 
 . Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur

giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini (Kur』an』ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz

çeviriyorlar.
 
 . Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi

daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
 
 . Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.
 
 . Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar.

 . Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde

bocalayıp kalırlardı.
 
 . Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona

yalvarıp yakarmadılar.
 
 . Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe

düşüvereceklerdir.
 
 . Halbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az

şükrediyorsunuz!
 
 . O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O』nun huzurunda toplanacaksınız.
 
 . O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O』na aittir. Hâlâ

aklınızı kullanmıyor musunuz?
 
 . Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler.
 
 . Dediler ki: 「Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar

diriltileceğiz?」
 
 . Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu

masallardan başka bir şey değildir.
 
 . De ki: 「Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?」
 
 . Allah』ındır」 diyecekler. 「Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?」 de.
 
 . De ki: 「Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş』ın Rabbi kimdir?」
 
 . .「Allah』ındır」 diyecekler. 「Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」 de.
 
 . De ki: 「Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan,

kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?」
 
 . 「Allah』ındır」 diyecekler. 「Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?」 de.

 . Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.
 
 , . Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her

ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı

da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların

koştukları ortaklardan çok yücedir.
 
 , . De ki: 「Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim

milletin içinde bulundurma.」
 
 . Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter.
 
 . Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha

iyi biliriz.
 
 . De ki: 「Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.」
 
 . 「Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.」
 
 , . Nihayet onlardan birine ölüm gelince, 「Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk

ettiğim dünyada salih bir amel yapayım」 der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden

ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel)

bir perde (berzah) vardır.
 
 . Sûr』a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de

birbirlerini arayıp soracaklardır.
 
 . Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
 
 . Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta

kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.
 
 . Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.

 . Allah, 「Âyetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?」 der.
 
 . Onlar da şöyle derler: 「Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum

olduk.」
 
 . 「Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş

oluruz.」
 
 . Allah, 」Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!」 der.
 
 . Kullarımdan, 「Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet

edenlerin en hayırlısısın」 diyen bir grup var idi.
 
 . Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep

gülüyordunuz.
 
 . Sabretmiş olmaları sebebiyle, bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya

erenlerin ta kendileridir.
 
 . Allah (inkarcılara) 「Yeryüzünde kaç sene kaldınız?」 diye sorar.
 
 . Onlar, 「Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor」 derler.
 
 . Allah şöyle der: 「Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız.」
 
 . 「Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?」
 
 . Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın

Rabbidir.
 
 . Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun

hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.
 
 . De ki: 「Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!」


NÛR SÛRESİ
 
Medine döneminde inmiştir. âyettir. Adını, . âyette geçen 「nûr」 kelimesinden almıştır. Sûrede

başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile

hayatına dair esaslar yer almaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir. Düşünüp öğüt almanız

için onda apaçık âyetler indirdik.
 
 . Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah』a ve ahiret gününe

inanıyorsanız, Allah』ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız

tutmasın. Mü』minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.
 
 . Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah』a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir

kadınla da ancak zina eden veya Allah』a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu mü』minlere haram

kılınmıştır.
 
 . Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun.

Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.
 
 . Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok

merhamet edendir.
 
 , . Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her

birinin şahitliği; kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair, Allah adına dört defa yemin

ederek şahitlik etmesi, beşinci defada da; eğer yalancılardan ise, Allah』ın lanetinin kendi

üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir.
 
 , . Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah』ı dört defa şahit getirmesi (Allah adına yemin

etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah』ın gazabının kendi üzerine

olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır.
 
 . Allah』ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet

sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?

 . O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir

şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın

cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap

vardır.
 
 . Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi (din kardeş)leri hakkında

iyi zan besleyip de, 「Bu apaçık bir iftiradır」 deselerdi ya!
 
 . Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! Madem ki şahit

getirmediler; işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir.
 
 . Eğer size dünya ve ahirette Allah』ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu

iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!
 
 . Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza

alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır.
 
 . Bu iftirayı işittiğiniz vakit, 「Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni

eksikliklerden uzak tutarız Allah』ım! Bu çok büyük bir iftiradır」 deseydiniz ya!
 
 . Eğer inanıyorsanız, bu gibi şeylere bir daha ebediyyen dönmemeniz için Allah size öğüt

veriyor.
 
 . Allah size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve

ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
 
 . Allah』ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli

olmasaydı haliniz nice olurdu?

 . Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o

hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah』ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden

hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret

edenlere (kendi mallarından bir şey) vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler,

vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah』ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 , . İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü』min kadınlara zina isnat

edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı

dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok

büyük bir azap vardır.
 
 . O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tastamam verecek ve onlar Allah』ın apaçık bir

gerçek olduğunu bileceklerdir.
 
 . Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz

erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların

söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık

vardır.
 
 . Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev

sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız

diye size böyle öğüt veriliyor.

 . Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, 「Geri

dönün」 denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah,

yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.
 
 . İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah

yoktur. Allah, açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir.
 
 . Mü』min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış

onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
 
 . Mü』min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el

gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının

üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut, kocalarının

babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut

erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman

kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da

henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler.

Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü』minler, hep birlikte

tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!

 . Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.

Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır,

hakkıyla bilendir.
 
 . Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar

iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden 「mükâtebe」 yapmak isteyenlere gelince, eğer

onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah』ın size verdiği maldan onlara verin.

Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa

zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra

Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
 
 . Andolsun, biz size açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah』a

karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik.
 
 . Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir

kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir

ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş

dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği

kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 
 , . Allah』ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir

ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah』ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı

vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O』nu tesbih ederler. Onlar,

kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.

 . (Bütün bunları) Allah, kendilerini yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırsın ve lütfundan

onlara daha da fazlasını versin diye (yaparlar). Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.
 
 . İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Susamış kimse onu

su sanır. Yanına geldiğinde hiçbir şey bulamaz. (Tıpkı bunun gibi kâfir de hesap günü

amellerinden bir şey bulamaz). Ancak Allah』ı yanında bulur da Allah onun hesabını tastamam

görür. Allah hesabı çabuk görendir.
 
 . Yahut (inkarcıların küfür içindeki halleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. (Bir

deniz ki) onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulutlar var. Karanlıklar üstüne

karanlıklar. İnsan elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Kime Allah nur vermezse, onun için

nur diye bir şey yoktur.
 
 . Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuşların Allah』ı

tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah

onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.
 
 . Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah』ındır. Dönüş de ancak Allah』adır.
 
 . Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst üste yığar. Nihayet

yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün. O, gökten, oradaki dağ (gibi bulut)lardan dolu

indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin

parıltısı neredeyse gözleri alacak.

 . Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir

ibret vardır.
 
 . Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi

iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah

her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.
 
 . (Münâfıklar), 「Allah』a ve peygambere inandık ve itaat ettik」 derler. Sonra da onların bir

kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir.
 
 . Aralarında hüküm vermesi için Allah』a (Kur』an』a) ve peygambere çağırıldıkları zaman, bir de

bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir.
 
 . Ama gerçek (verilen hüküm) kendi lehlerinde ise, boyun eğerek ona gelirler.
 
 . Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Yoksa Allah ve

Resûlünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar

asıl zalimlerdir.
 
 . Aralarında hüküm vermek için Allah』a (Kur』an』a) ve Resülüne davet edildiklerinde, mü』minlerin

söyleyeceği söz ancak, 「işittik ve iman ettik」 demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta

kendileridir.
 
 . Kim Allah』a ve Resülüne itaat eder, Allah』tan korkar ve O』na karşı gelmekten sakınırsa, işte

onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.
 
 . Münâfıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir

şekilde Allah』a yemin ettiler. De ki: 「Yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir.

Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.」

 . 「Allah』a itaat edin, peygambere itaat edin」 de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen

sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona

itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
 
 . Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen

kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu

dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete

kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak

koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
 
 . Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin.
 
 . İnkâr edenlerin (Allah』ı) yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer

cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!
 
 . Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına

ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit

ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin

soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne

onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte

böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 . Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi

izin istesinler. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve

hikmet sahibidir.
 
 . Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların zinetlerini

göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine

sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya

babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya

kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya

dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde

ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı

olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah

katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selam verin. İşte Allah, düşünesiniz diye

âyetleri size böyle açıklar.

 . Mü』minler ancak Allah』a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş

üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için

senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah』tan bağışlama dile.

Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . (Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın.

İçinizden biribirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine

muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan

sakınsınlar.
 
 . Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. O, içinde

bulunduğunuz durumu gerçekten bilir. Allah』a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah』ın onlara

haber vereceği günü hatırla. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.


FURKÂN SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. - . âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır.

âyettir. Sûre adını, ilk âyette geçen 「el-Furkân」 kelimesinden almaktadır. Furkân, 「hak ile

batılı birbirinden ayıran」 demek olup Kur』an』ın isimlerinden biridir. Sûrede temel konular

olarak Hz. Peygamber』in tüm insanlığa gönderildiği, onun, tebliğ sırasında karşılaştığı

zorluklar ve şirkin kökünün kazınacağı, geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de

verilerek ele alınmaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân』ı indiren Allah』ın şanı yücedir.
 
 . O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir.

Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre

takdir etmiştir.

 . (İnkar edenler), Allah』ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan,

üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip

kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.
 
 . İnkar edenler, 「Bu Kur』an, Muhammed』in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka

bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir」 dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz

uydurdular.
 
 . 「(Bu Kur』an, başkalarından) yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam

okunmaktadır」 dediler.
 
 . (Ey Muhammed!), De ki: 「O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O,

bağışlayandır, çok merhamet edendir.」
 
 . Dediler ki: 「Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir melek

indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!」
 
 . 「Yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!

「Zalimler (inananlara): 「Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz」 dediler.
 
 . (Ey Muhammed!) Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de (haktan) saptılar. Artık

onlar doğru yolu bulamazlar.
 
 . Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana

saraylar kurabilecek olan Allah』ın şanı yücedir.
 
 . Hayır, onlar Kıyameti de yalanladılar. Biz ise o Kıyameti yalanlayanlara çılgın bir cehennem

ateşi hazırlamışızdır.

 . Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.
 
 . Elleri boyunlarına bağlanmış, çatılmış olarak cehennemin daracık bir yerine atıldıkları zaman

orada, yok olup gitmeyi isterler
 
 . (Kendilerine) 「Bugün bir kere yok olmayı istemeyin, bir çok kere yok olmayı isteyin!」

(denir.)
 
 . De ki: 「Bu mu daha hayırlıdır, yoksa Allah』a karşı gelmekten sakınanlara vadedilen ebedilik

cenneti mi?」 Orası onlar için bir mükafaat ve varılacak bir yerdir.
 
 . Ebedi olarak kalacakları orada onlar için diledikleri her şey vardır. Bu Rabbinin uhdesine

aldığı, (yerine getirilmesi) istenen bir va』didir.
 
 . Rabbinin, onları ve Allah』ı bırakıp da taptıkları şeyleri bir araya getireceği ve

(taptıklarına), 「Siz mi saptırdınız benim şu kullarımı, yoksa onlar kendileri mi yoldan

saptılar」 diyeceği günü hatırla.
 
 . Onlar, 「Seni eksikliklerden uzak tutarız. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize

yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı

unuttular ve helâke giden bir toplum oldular」 derler.
 
 . (İlah edindikleriniz) söyledikleriniz konusunda sizi yalancı çıkardılar. Artık kendinizden

azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz. Sizden kim de zulüm ve

haksızlık ederse ona büyük bir azap tattırırız.
 
 . Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda

gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek

misiniz? Rabbin hakkıyla görendir.

 . Bize kavuşacaklarını ummayanlar, 「Bize melekler indirilseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!」

dediler. Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık

gösterdiler.
 
 . Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. 「Eyvah! Biz

Allah』ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız」 diyecekler.
 
 . Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.
 
 . O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
 
 . O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir.
 
 . O gün gerçek hükümranlık Rahmân』ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır.
 
 . O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: 「Ne olurdu ben de

peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!」
 
 . 「Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!」
 
 . 「Andolsun, Kur』an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız

bırakıverir.」
 
 . Peygamber, 「Ey Rabbim! Kavmim şu Kur』an』ı terkedilmiş bir şey haline getirdi」 dedi.
 
 . Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım

edici olarak Rabbin yeter.
 
 . İnkar edenler, 「Kur』an ona bir defada toptan indirilseydi ya!」 dediler. Biz Kur』an』la senin

kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.

 . Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı

getirmiş olmayalım.
 
 . Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya; işte onlar konumları itibariyle daha kötü,

tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.
 
 . Andolsun, Biz, Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) verdik ve kardeşi Hârûn』u da ona yardımcı kıldık.
 
 . Onlara, 「Âyetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin」 dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik.
 
 . Nûh kavmini de, Peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret

yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.
 
 . Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.
 
 . Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik.
 
 . Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu

görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi

ummuyorlardı.
 
 , . Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. 「Allah』ın peygamber olarak gönderdiği adam bu

mu? Biz, ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı」

(derler.) Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.
 
 . Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

 . Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı

sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.
 
 . Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi

gölgeye delil kıldık.
 
 . Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.
 
 . O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti

yapandır.
 
 , . O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım,

yarattıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su

indirdik.
 
 . Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık.

Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.
 
 . Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.
 
 . Öyle ise kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur』an』la büyük bir mücadele ver.
 
 . O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip

aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.
 
 . O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye

hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Onlar, Allah』ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler.

Kâfir, Rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.

 . Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
 
 . De ki: 「Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka

herhangi bir ücret istemiyorum.」
 
 . Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah』a) tevekkül et. O』nu her türlü övgüyle yücelterek

tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!
 
 . Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da

Arş』a kurulan Rahmân』dır. Sen bunu haberdar olana sor!
 
 . Onlara, 「Rahmân』a secdeye kapanın denildiğinde 「Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi

secde edeceğiz?」 derler ve bu onların nefretini artırır.
 
 . Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı

çok yücedir.
 
 . O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri

ardınca getirendir.
 
 . Rahmân』ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf

attıkları zaman, 「selâm!」 der (geçer)ler.
 
 . Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
 
 . Onlar, şöyle diyenlerdir: 「Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun

azabı sürekli bir helaktir!」
 
 . 「Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.」
 
 . Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi

arası dengeli bir harcamadır.

 . Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah』ın haram kıldığı

cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
 
 . Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
 
 . Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini

iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah』a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.
 
 . Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve

hoşgörü ile geçip gidenlerdir.
 
 . Onlar, kendilerine Rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır

kesilmezler.
 
 . Onlar, 「Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah』a karşı

gelmekten sakınanlara önder eyle」 diyenlerdir.
 
 . İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve

orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
 
 . Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır!
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle

ise azap yakanızı bırakmayacak.」


ŞU'ARÂ SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「eş-Şu』arâ」 kelimesinden almıştır.

「Şu』arâ」 şairler demektir. Sûrede başlıca Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd, Salih ve Şuayb peygamberlerin

kıssaları dile getirilmekte, müşriklerin, Kur』an』ın vahiy dışı bir kaynağa dayalı olduğu

iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur』an

üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Ta Sin Mim.
 
 . Bunlar, apaçık Kitab』ın âyetleridir.
 
 . Ey Muhammed! Mü』min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin!
 
 . Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar
 
 . Rahmân』dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler.
 
 . Onlar (Allah』ın âyetlerini) yalanladılar, fakat alay edegeldikleri şeylerin haberleri

başlarına gelecek.
 
 . Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik.
 
 . Şüphesiz bunlarda (Allah』ın varlığına) bir delil vardır, ama onların çoğu inanmamaktadırlar.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
 
 . Hani Rabbin Mûsâ』ya, 「Zalimler topluluğuna, Firavun』un kavmine git! Başlarına geleceklerden

hâlâ korkmuyorlar mı?」 diye seslenmişti.
 
 . Hani Rabbin Mûsâ』ya, 「Zalimler topluluğuna, Firavun』un kavmine git! Başlarına geleceklerden

hâlâ korkmuyorlar mı?」 diye seslenmişti.
 
 . Mûsâ şöyle dedi: 「Ey Rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.」
 
 . 「Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun için, Hârûn』a da peygamberlik ver (ve onu bana

yardımcı yap).」
 
 . 「Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden

korkarım.」
 
 . Allah dedi ki, 「Hayır, korkma! Mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, (her şeyi)

işitmekteyiz.」
 
 . 「Firavun』a gidin ve deyin: 「Şüphesiz biz âlemlerin Rabbinin elçisiyiz」,
 
 . 「İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.」
 
 . Firavun şöyle dedi: 「Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün

nice yıllarını aramızda geçirdin.」
 
 . 「(Böyle iken) sen o yaptığın işi yaptın (adam öldürdün). Sen nankörlerdensin.」

 . Mûsâ şöyle dedi: 「Ben onu, o vakit kendimi kaybetmiş bir halde iken (istemeyerek) yaptım.」
 
 . 「Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve hikmet

bahşetti de beni peygamberlerden kıldı.」
 
 . 「Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir.」
 
 . Firavun, 「Âlemlerin Rabbi de nedir?」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten

inanırsanız bu böyledir.」
 
 . Firavun, etrafındakilere (alaycı bir ifade ile) 「dinlemez misiniz?」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「O, sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir」 dedi.
 
 . Firavun, 「Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer

düşünüyorsanız bu, böyledir」 dedi.
 
 . Firavun, 「Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim.」
 
 . Mûsâ, 「Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?」 dedi.
 
 . Firavun, 「Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu,」 dedi.
 
 . Bunun üzerine Mûsâ, asasını attı, bir de ne görsünler asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.
 
 . Elini koynundan çıkardı, bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
 
 . Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, 「Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır」 dedi.
 
 . 「Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?」
 
 . Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy.Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder."
 
 . 「Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.」
 
 . Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler.
 
 . İnsanlara da 「Siz de toplanır mısınız?」 denildi.

 . 「Umarız, üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız」 (dediler.)
 
 . Sihirbazlar gelince, Firavun』a, 「Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?」

dediler.
 
 . Firavun, 「Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız」 dedi.
 
 . Mûsâ onlara, 「Hadi ortaya atacağınız şeyi atın」 dedi.
 
 . Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve 「Firavun』un gücüyle elbette bizler

üstün geleceğiz」 dediler.
 
 . Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.
 
 . Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar.
 
 . 「Âlemlerin Rabbine inandık」 dediler.
 
 . 「Mûsâ』nın ve Hârûn』un Rabbi』ne.」
 
 . Firavun, 「Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür.

Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve

hepinizi asacağım」 dedi.
 
 . Sihirbazlar şöyle dediler: 「Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz.」
 
 . 「(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını

umuyoruz.」
 
 . Biz Mûsâ』ya, 「Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz」 diye

vahyettik.
 
 . Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.
 
 . Dedi ki, 「Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur.」
 
 . 「Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar.」
 
 . 「Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.」
 
 , . Biz de Firavun』un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan

çıkardık.
 
 . İşte böyle yaptık ve onlara, İsrailoğullarını mirasçı kıldık.
 
 . Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.

 . İki topluluk birbirini görünce Mûsâ』nın arkadaşları, 「Eyvah yakalandık」 dediler.
 
 . Mûsâ, 「Hayır!, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir」 dedi.
 
 . Bunun üzerine Mûsâ』ya, 「Asan ile denize vur」 diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her

parçası koca bir dağ gibiydi.
 
 . Ötekileri de oraya yaklaştırdık.
 
 . Mûsâ』yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.
 
 . Sonra ötekileri suda boğduk.
 
 . Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi.
 
 . Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
 
 . Ey Muhammed! Onlara İbrahim』in haberini de oku.
 
 . Hani o babasına ve kavmine, 「Neye tapıyorsunuz?」 demişti.
 
 . 「Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz」 demişlerdi.
 
 . İbrahim dedi ki: 「Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?」
 
 . 「Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?」
 
 . 「Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk」 dediler.
 
 , . İbrahim şöyle dedi: 「Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?」
 
 . 「Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah dostumdur.」
 
 . 「O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.」
 
 . 「O, bana yediren ve içirendir.」
 
 . 「Hastalandığımda da O bana şifa verir.」
 
 . 「O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.」
 
 . 「O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.」
 
 . 「Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.」

 . 「Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.」
 
 . 「Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.」
 
 . 「Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.」
 
 . 「(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!」
 
 . 「O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!」
 
 . 「Allah』a arınmış bir kalp ile gelen başka.」
 
 . Cennet, Allah』a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.
 
 , , . Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara, 「Allahı bırakıp da tapmakta olduklarınız

nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı?」 denilecek.
 
 , . Artık onlar ve o azgınlar ile İblis』in askerleri hepsi birden tepetakla oraya atılırlar.
 
 . Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler:
 
 . 「Allah』a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.」
 
 . Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.」
 
 . Bizi ancak (önderlerimiz olan) suçlular saptırdı.」
 
 . İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok.」
 
 . 「Candan bir dostumuz da yok.」
 
 . Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.
 
 . Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
 
 . Nûh』un kavmi de Peygamberleri yalanladı.
 
 . Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: 「Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」
 
 . 「Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.」
 
 . 「Artık Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 . 「Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan

Allah』a aittir.」
 
 . 「O halde Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!」
 
 . Dediler ki: 「Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız.」

 . Nûh şöyle dedi: 「Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?」
 
 . 「Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!」
 
 . 「Ben inananları kovacak değilim.」
 
 . 「Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.」
 
 . Dediler ki: 「Ey Nûh! (Bu işten) vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın!」
 
 . Nûh şöyle dedi: 「Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı.」
 
 . 「Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü』minleri kurtar.」
 
 . Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık.
 
 . Sonra da geride kalanları suda boğduk.
 
 . Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
 
 . Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.
 
 . Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: 「Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」
 
 . 「Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.」
 
 . 「Öyle ise Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 . 「Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan

Allah』a aittir.」
 
 . 「Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?」
 
 . 「İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?」
 
 . 「Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.」
 
 . 「Artık Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 , , . 「Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren

Allah』a karşı gelmekten sakının.」
 
 . 「Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.」
 
 . Dediler ki: 「Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir.」

 . 「Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir.」
 
 . 「Biz azaba uğratılacak da değiliz.」
 
 . Böylece onlar Nûh』u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir

ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
 
 . Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı.
 
 . Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: 「Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」
 
 . 「Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.」
 
 . 「Öyle ise Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!」
 
 . 「Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan

Allah』a aittir.」
 
 , , . 「Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış

hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız?」
 
 . 「Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.」
 
 . 「Artık Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 , . 「Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.」
 
 . Dediler ki: 「Sen ancak büyülenmişlerdensin.」
 
 . 「Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize

getir.」
 
 . Salih, şöyle dedi: 「İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de

belli bir gün su içme hakkınız vardır.」
 
 . 「Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar.」
 
 . Derken onu kestiler, fakat pişman oldular.
 
 . Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş

değillerdir.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

 . Lût』un kavmi de peygamberleri yalanladı.
 
 . Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: 「Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」
 
 . 「Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.」
 
 . 「Artık Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 . 「Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan

Allah』a aittir.」
 
 , . 「Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi

yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.」
 
 . Dediler ki: 「Ey Lût! (İşimize karışmaktan) vazgeçmezsen mutlaka (şehirden) çıkarılanlardan

olacaksın!」
 
 . Lût şöyle dedi: 「Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım.」
 
 . 「Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.」
 
 , . Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini

kurtardık.
 
 . Sonra diğerlerini helâk ettik.
 
 . Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda)

uyarılanların yağmuru ne kadar da kötü idi!
 
 . Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
 
 . Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.
 
 . Hani Şuayb onlara şöyle demişti: 「Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」
 
 . 「Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.」
 
 . Artık Allah』a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
 
 . 「Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan

Allah』a aittir.」
 
 . Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.」
 
 . 「Doğru terazi ile tartın.」
 
 . 「İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık

çıkarmayın.」

 . 「Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.」
 
 . Onlar şöyle dediler: 「Sen ancak büyülenmişlerdensin.」
 
 . Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.」
 
 . 「Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür.」
 
 . Şuayb, 「Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir」 dedi.
 
 . Onlar Şuayb』ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir

günün azabı idi.
 
 . Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
 
 . Şüphesiz bu Kur』an, âlemlerin Rabbi』nin indirmesidir.
 
 , , . Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil

ile indirmiştir.
 
 . Şüphesiz bu (Kur』an』ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.
 
 . İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil

midir?
 
 , . Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine

buna inanmazlardı.
 
 . İşte böylece biz onu (Kur』an』ı) suçluların kalbine soktuk.
 
 , , . Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de, 「Bize

mühlet verilmez mi?」 demedikçe, ona inanmazlar.
 
 . Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?
 
 . Ey Muhammed! Ne dersin; biz onları yıllarca (dünya nimetlerinden) yararlandırsak,
 
 . Sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, (halleri nice olurdu?)

 . (Dünyada) yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.
 
 . Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.
 
 . Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.
 
 . O Kur』an』ı şeytanlar indirmemiştir.
 
 . Zaten bu onların harcı değildir, buna güçleri de yetmez.
 
 . Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.
 
 . Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan

olursun!
 
 . (Önce) en yakın akrabanı uyar.
 
 . Mü』minlerden sana uyanlara kanatlarını indir.
 
 . Eğer sana karşı gelirlerse, 「Şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım」 de.
 
 , , . Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok

merhametli olan Allah』a tevekkül et.
 
 . Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
 
 . Onlar, her günahkâr yalancıya inerler.
 
 . Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.
 
 . Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.
 
 , . Görmez misin ki onlar, her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri

söylerler.
 
 . Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah』ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra

öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.


NEML SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını, . âyette yer alan 「en-Neml」 kelimesinden

almaktadır. Neml, karınca demektir. Sûrede başlıca, Süleyman peygamber ve Sebe』 melikesi, Belkıs

kıssası ile Salih ve Lût peygamberler konu edilmekte, ayrıca mü』minlerin kurtuluşa ereceği,

İslâm karşıtlarının kötü akıbetleri, öldükten sonra dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Ta-Sîn. Bunlar Kur』an』ın, apaçık bir kitabın âyetleridir.
 
 , . Kur』an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü』minler

için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
 
 . Şüphesiz, ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o

yüzden bocalayıp dururlar.
 
 . Onlar, azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana

uğrayanlardır.
 
 . Şüphesiz bu Kur』an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından

verilmektedir.
 
 . Hani Mûsâ ailesine, 「Ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber, yahut ısınasınız diye bir kor

ateş getireceğim」 demişti.
 
 . (Mûsâ) Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: 「Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu

olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır.」
 
 . 「Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah』ım.」
 
 . 「Değneğini at.」 (Mûsâ değneğini attı) Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp ardına

bakmadan kaçtı. (Allah şöyle dedi): 「Ey Mûsâ korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar.」
 
 . 「Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben

çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim.」
 
 . 「Elini koynuna sok; Firavun』a ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak,

kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir.」
 
 . Nitekim âyetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, 「Bu apaçık bir sihirdir」

dediler.

 . Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve

büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna

bir bak!」
 
 . Andolsun! Biz Dâvûd』a ve Süleyman』a ilim verdik. Onlar, 「Hamd, bizi mü』min kullarının bir

çoğundan üstün kılan Allah』a mahsustur」 dediler.
 
 . Süleyman, Dâvûd』a varis oldu ve, 「Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey

verildi. Şüphesiz bu, apaçık bir lütuftur」 dedi.
 
 . Süleyman』ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı.

Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.
 
 . Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, 「Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin,

Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler」 dedi.
 
 . Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: 「Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama

verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle

salih kullarının arasına kat!」
 
 . Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: 「Hüdhüd』ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara

mı karıştı?」
 
 . 「Bana (mazeretini gösteren) apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde

cezalandıracağım, ya da kafasını keseceğim.」
 
 . Derken Hüdhüd çok beklemedi, çıkageldi ve (Süleyman』a) şöyle dedi: 「Senin bilmediğin bir şey

öğrendim. Sebe』den sana sağlam bir haber getirdim.」

 . 「Ben, onlara (Sebe halkına) hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük

bir tahtı olan bir kadın gördüm.」
 
 . 「Onun ve kavminin, Allah』ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını

süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar.」
 
 . 「Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri

bilen Allah』a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış.)」
 
 . Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arş』ın Rabbidir.
 
 . Süleyman, Hüdhüd』e şöyle dedi: 「Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz.」
 
 . 「Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına

bak.」
 
 . Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: 「Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı.」
 
 , . 「Mektup Süleyman』dan gelmiştir. O, 「Bismillahirrahmânirrahîm」 diye başlamakta ve içinde

『Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin』 denilmektedir.」
 
 . 「Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir

işe kesin olarak karar vermem.」
 
 . Dediler ki: 「Biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün.」
 
 . (Kraliçe Belkıs) şöyle dedi: 「Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının

ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.」
 
 . 「Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haber ile döneceklerine bakacağım.」

 . (Elçilerin sözcüsü) Süleyman』ın huzuruna gelince, Süleyman ona şöyle dedi: 「Siz beni mal ile

desteklemek (ve böylece etkilemek) mi istiyorsunuz? Oysa Allah』ın bana verdiği size verdiğinden

daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz.」
 
 . 「Sen onlara dön. Andolsun, biz onlara, karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan

aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.」
 
 . Süleyman, 「Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun (kraliçenin)

tahtını getirebilir?」
 
 . Cinlerden bir ifrit ,」Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç

yetirecek güvenilir biriyim」 dedi.
 
 . Kitaptan bilgisi olan biri, 「Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm」 dedi.

Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: 「Bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü

edeceğim diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için

şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir,

cömerttir.」
 
 . Süleyman, 「Tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacaklardan mı

olacak?」 dedi.
 
 . Belkıs gelince, 「Senin tahtın böyle mi?」 denildi. O da, 「Sanki o! Fakat zaten daha önce bize

bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik」 dedi.
 
 . Daha önce Allah』tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkâr eden bir kavimden

idi.
 
 . Ona 「köşke gir」 denildi. Köşkü görünce onu(zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini

topladı. Süleyman ona 「Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür」 dedi.

 . (Sayfa 'ın devamı, Ayet)Belkıs, 「Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise

Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah』a teslim oldum」 dedi.
 
 . Andolsun biz, 「Allah』a kulluk edin」 diye (uyarması için) Semûd kavmine, kardeşleri Salih』i

peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
 
 . Salih onlara, 「Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz?

Merhamet edilmeniz için Allah』tan bağışlanma dileseniz ya!」
 
 . Onlar, 「Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık」 dediler. Salih, 「Sizin

uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında(yazılı)dır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir

kavimsiniz」 dedi.
 
 . Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha

çalışmıyorlardı.
 
 . Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: 「Mutlaka onu ve ailesini geceleyin

öldüreceğiz sonra da velisine; 『Biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle

doğru söyleyenleriz』, diyeceğiz.」
 
 . Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.
 
 . Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ettik.
 
 . İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret

vardır.
 
 . İman edip Allah』a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık.
 
 . Lût』u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o kavmine şöyle demişti: 「Göz göre göre o çirkin

işi mi yapıyorsunuz?」
 
 . 「Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez

bir toplumsunuz.」

 . Bunun üzerine kavminin cevabı ancak şöyle demek oldu: 「Lût』un ailesini memleketinizden

çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış(!)」
 
 . Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir

ettik.
 
 . Onların üzerine bir yağmur (gibi taş) yağdırdık. (Başlarına gelecekler konusunda)

uyarılanların yağmuru ne kötüydü!
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Hamd Allah』a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına.」 Allah mı daha

hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı?
 
 . Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla, ağaçlarını sizin

yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka

ilah mı var!? Hayır onlar (Allah』a) eş tutan bir kavimdir.
 
 . Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar

yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!?

Hayır onların çoğu bilmiyor!
 
 . Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran,

sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var!? Ne kadar az

düşünüyorsunuz!
 
 . Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden

rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? Allah

onların ortak koştuklarından yücedir.

 . Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden

rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var!? De ki, 「Eğer doğru söyleyenler

iseniz kesin delilinizi getirin.」
 
 . De ki: 「Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne

zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.」
 
 . Ahiret (gününün gerçekleşeceği) hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile)onlara peşpeşe

gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana

kördürler.
 
 . İnkar edenler dediler ki: 「Biz ve babalarımız toprak olmuş iken mi, gerçekten bizler mi

(diriltilip) çıkarılacağız?」
 
 . 「Andolsun, bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin

masallarından başka bir şey değildir.」
 
 . De ki: 「Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.」
 
 . Onlardan yana üzülme. Kurdukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme.
 
 . Onlar, 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?」 diyorlar.
 
 . De ki: 「Belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır.」
 
 . Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de, açığa çıkardıklarını da

mutlaka bilir.
 
 . Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap』ta (Levh-i Mahfuz』da)

olmasın.
 
 . Şüphesiz bu Kur』an İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.

 . Şüphesiz o, elbette mü』minler için bir hidayet ve bir rahmettir.
 
 . Şüphesiz senin Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla

bilendir.
 
 . Öyle ise Allah』a tevekkül et. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.
 
 . Şüphesiz sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı

duyuramazsın.
 
 . Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da

müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.
 
 . (Kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dâbbe

(canlı bir yaratık) çıkarırız. O, onlara insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını

söyler.
 
 . Her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların (topluca

hesap yerine) sevk edilecekleri günü hatırla.
 
 . Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: 「Siz benim âyetlerimi, onları ilmen kavramamışken

yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?!」
 
 . Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar.
 
 . Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye, gündüzü de (her şeyi)

gösterici (aydınlık) olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette (Allah

varlığını gösteren) deliller vardır.
 
 . Sûr』a üfürüleceği ve Allah』ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki

herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek O』na gelirler.
 
 . Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket

ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

 . Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler.
 
 . Kimler de kötü amel getirirse, yüzüstü ateşe atılırlar. (Onlara), 「Ancak yaptıklarınızın

karşılığını görüyorsunuz」 (denir.)
 
 , . De ki: 「Bana ancak, bu beldenin (Mekke』nin); onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait

olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve Kur』an』ı okumam

emredildi.」 Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa

de ki: 「Ben ancak uyarıcılardanım.」
 
 . De ki: 「Hamd Allah』a mahsustur. O âyetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız.

Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.」


KASAS SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, . âyette geçen 「el-Kasas」 kelimesinden almıştır.

Kasas, kıssalar anlamında olup Kur』an』da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. Sûrede başlıca

Hz. Mûsâ』nın çocukluğunu, peygamber oluşunu, Musevileri Mısır』dan çıkarmasını ve Firavun ile

ordusunun boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Ayrıca küfre saplanıp maddi servet ve

kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak üzere Kârûn kıssasına yer verilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Tâ-Sîn-Mîm.
 
 . Bunlar apaçık Kitab』ın âyetleridir.
 
 . İman eden bir kavm için Mûsâ ile Firavun』un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak

anlatacağız.
 
 . Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara

ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu.

Şüphesiz o bozgunculardandı.
 
 . Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler

yapalım ve onları varisler kılalım.

 . Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun』a, Hâmân』a ve ordularına,

çekinegeldikleri şeyleri gösterelim.
 
 . Mûsâ』nın annesine, 「Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil』e)

bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız」 diye

ilham ettik.
 
 . Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı.

Şüphesiz Firavun, (veziri) Hâmân ve onların askerleri hata yapıyorlardı.
 
 . Firavun』un karısı şöyle dedi: 「Bana da, sana da göz aydınlığı (bir çocuk)! Sakın onu

öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur, ya da onu evlat ediniriz.」 Oysaki onlar (olacak

şeylerin) farkında değillerdi.
 
 . Mûsâ』nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu ile ilgili sözümüze) inancını koruması

için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.
 
 . Annesi, Mûsâ』nın kız kardeşine, 「Onu takip et」 dedi. O da Mûsâ』yı, onlar farkına varmadan

uzaktan gözledi.
 
 . Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, 「Size onun

bakımını, sizin adınıza üslenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim

mi?」 dedi.
 
 . Böylece biz, anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah』ın va』dinin hak olduğunu bilsin

diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler.

 . Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik. Biz iyilik

edenleri böyle mükafatlandırırız.
 
 . Mûsâ halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri

düşmanı tarafından; kavga eden iki adam gördü. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan

yardım istedi. Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü. Mûsâ, 「Bu şeytanın işidir. O

gerçekten apaçık bir saptırıcı düşmandır」 dedi.
 
 . Mûsâ, 「Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet」 dedi. Allah da onu affetti.

Şüphesiz o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . 「Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım」 dedi.
 
 . Korkarak, etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım

isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Mûsâ da ona, 「Belli ki sen azgın bir

kimsesin」 dedi.
 
 . Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince adam, 「Ey Mûsâ! Dün birini

öldürdüğün gibi, beni de öldürmek mi istiyorsun. Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak

istiyorsun, arabuluculardan olmak istemiyorsun」 dedi.
 
 . Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. 「Ey Mûsâ! İleri gelenler seni öldürmek için

aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık. Şüphesiz ben sana öğüt

verenlerdenim」 dedi.
 
 . Mûsâ korku içinde etrafı gözetleyerek şehirden çıktı ve 「Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden

kurtar」 dedi.

 . (Şehirden çıkıp) Medyen』e doğru yöneldiğinde, 「Umarım Rabbim beni doğru yola iletir」 dedi.
 
 . Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü.

Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara,

「(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?」 dedi. Onlar, 「Çobanlar sulayıp çekilinceye

kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır」 dediler.
 
 . Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, 「Rabbim! Bana

göndereceğin her hayra muhtacım」 dedi.
 
 . Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, 「Bizim için koyunlarımızı sulamanın

ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor」 dedi. Mûsâ onun (Şuayb』ın) yanına gelip başından

geçenleri ona anlatınca Şuayb, 「Korkma o zalim kavimden kurtuldun」 dedi.
 
 . Kızlardan biri, 「Babacığım, onu ücretle tut. Her hâlde ücretle tuttuklarının en hayırlısı,

güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır」 dedi.
 
 . Şuayb, 「Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak

istiyorum. Eğer sen bunu on yıla tamamlarsan o da senden olur. Ben seni zora koşmak da

istemiyorum. İnşaallah beni salih kimselerden bulacaksın」 dedi.
 
 . Mûsâ şöyle dedi: 「Bu seninle benim aramda bir iş. İki süreden hangisini tamamlarsam bana bir

husûmet yok. Allah söylediklerimize vekildir.」

 . Mûsâ süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafında bir ateş görmüş ve ailesine,

「Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, (oraya gidiyorum). Umarım oradan size bir haber ya da

ısınmanız için ateşten bir kor getiririm」 dedi.
 
 . Mûsâ, ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle

seslenildi: 「Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah』ım.」
 
 . 「Değneğini (yere) at.」 (Mûsâ değneğini attı). Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder

görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. (Bu sefer şöyle seslenildi:) 「Ey Mûsâ! Beri gel, korkma.

Çünkü sen güvenlikte olanlardansın.」
 
 . 「Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir

hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen

adamlarına (göstermen için) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir

kavimdirler.」
 
 . Mûsâ, şöyle dedi: 「Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni

öldürmelerinden korkuyorum.」
 
 . 「Kardeşim Hârûn』un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte, beni doğrulayan

bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.」
 
 . Allah, 「Kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de âyetlerimiz

sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır」

dedi.

 . Mûsâ onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, 「Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir.

Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık」 dediler.
 
 . Mûsâ, 「Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun (güzel) sonucunun kimin olacağını

Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler」 dedi.
 
 . Firavun, 「Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân!

Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ』nın ilahına çıkar

bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum」 dedi.
 
 . O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize

döndürülmeyeceklerini sandılar.
 
 . Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık (Orada boğuldular). Zalimlerin

sonunun nasıl olduğuna bak!
 
 . Biz onları, ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir.
 
 . Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden

olacaklardır.
 
 . Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Mûsâ』ya -düşünüp ibret alsınlar diye- insanların

kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak Kitab』ı (Tevrat』ı) verdik.

 . Ey Muhammed! Mûsâ』ya o emri verdiğimiz zaman sen (vadinin) batı tarafında değildin. (O olayı)

görenlerden de değildin.
 
 . Fakat biz (Mûsâ』dan sonra) birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti.

Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin, âyetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin.

Fakat biz (bu haberi) göndereniz.
 
 . Yine biz (Mûsâ』ya) seslendiğimiz zaman Tûr』un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir

rahmet olarak, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi, düşünüp öğüt alsınlar

diye uyarman için (o haberleri) sana bildiriyoruz.
 
 . Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, 「Ey Rabbimiz! Bize bir Peygamber

gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve mü』minlerden olsaydık」 diyecek olmasalardı, seni

peygamber olarak göndermezdik.
 
 . Onlara katımızdan gerçek gelince, 「Mûsâ』ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin buna da

verilmedi」 dediler. Onlar daha önce Mûsâ』ya verilen (mucize)leri inkar etmemişler miydi? Onlar,

「İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor」 dediler. 「Biz hepsini inkar ediyoruz」 dediler.
 
 . De ki: 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur』

an』dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.」
 
 . Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına

uymaktadırlar. Kim, Allah』tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha

sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez.

 . Andolsun, düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü (Kur』an âyetlerini) onlara peşpeşe ulaştırdık.
 
 . Bu Kur』an』dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar.
 
 . Kur』an kendilerine okunduğu zaman, 「Ona inandık, şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir.

Şüphesiz biz ondan önce de müslümandık」 derler.
 
 . İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak

verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında, mükafatları kendilerine iki kez

verilecektir.
 
 . Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve, 「Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de

size. Selam olsun size (bizden size zarar gelmez). Biz cahilleri istemeyiz」 derler.
 
 . Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru

yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.
 
 . Onlar, 「Sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız」

dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde

toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.
 
 . Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra

içlerinde pek az oturulmuş yurtları! (O yurtlara) biz varis olduk, biz.
 
 . Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamber

göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz, halkları zalim olmadıkça

memleketleri helak etmeyiz.

 . (Dünyalık olarak) size verilen her şey, dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah』ın

katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?
 
 . Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve o vaad edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya

hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü (hesaba çekilmek için)

huzura getirilecek kimse gibi midir?
 
 . Allah』ın onlara seslenerek, 「Hani benim, var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?」 diyeceği

günü hatırla!
 
 . Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, 「Ey Rabbimiz! İşte şunlar bizim azdırdıklarımızdır.

Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten

(gerçekte) onlar bize tapmıyorlardı」 diyeceklerdir.
 
 . Onlara, 「Haydi ortaklarınızı çağırın!」 denir. Onlar da çağırırlar fakat ortakları onlara

cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar (dünyada iken) doğru yola gelselerdi.
 
 . Allah』ın onlara seslenerek, 「Peygamberlere ne cevap verdiniz? diyeceği günü hatırla.」
 
 . O gün onlara karşı bütün haberler kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar.
 
 . Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur.
 
 . Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak

koştuklarından uzaktır ve yücedir.
 
 . Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir.
 
 . O, Allah』tır. O』ndan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O』na mahsustur.

Hüküm yalnızca O』nundur. Kesinlikle O』na döndürüleceksiniz.

 . De ki: 「Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah』tan başka

hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?」
 
 . De ki: 「Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah』tan

başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?」
 
 . Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve

şükredesiniz diye sizin için yarattı.
 
 . Allah』ın, onlara seslenerek, 「Hani benim, var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım」? diyeceği

günü hatırla.
 
 . Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve (kafirlere), 「Kesin delilinizi getirin」 deriz. Onlar da

gerçeğin Allah』a ait olduğunu bilirler ve (Allah』a ortak diye) uydurdukları şeyler kendilerini

yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.
 
 . Şüphesiz Kârûn, Mûsâ』nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını

(bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle

demişti: 「Böbürlenme! Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.」
 
 . 「Allah』ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah』ın

sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah

bozguncuları sevmez.」

 . Kârûn, 「Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir」 dedi. O, Allah』ın

kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak

etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru

sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bilir).
 
 . Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler,

「Keşke Kârûn』a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet

sahibidir」 dediler.
 
 . Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, 「Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara

Allah』ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur」 dediler.
 
 . Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah』a karşı ona yardım edebilecek

adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi!
 
 . Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, 「Vay! Demek ki Allah, kullarından dilediği

kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de

yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak」 demeye başladılar.
 
 . İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has

kılarız. Sonuç, Allah』a karşı gelmekten sakınanlarındır.
 
 . Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse,

bilsin ki, kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar.

 . Kur』an』ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki:

「Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.」
 
 . Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana

verildi. Öyle ise kafirlere sakın arka çıkma.
 
 . Allah』ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbin』e çağır

ve sakın Allah』a ortak koşanlardan olma!
 
 . Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun

zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O』nundur ve kesinlikle O』na

döndürüleceksiniz.


ANKEBÛT SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「el-Ankebût」 kelimesinden

almıştır. Ankebût, örümcek demektir. Sûrede başlıca, Allah』ın birliği, peygamberlik, öldükten

sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile, Nûh, İbrahim, Lût ve Şu』ayb gibi peygamberlerin

ibret dolu kıssaları konu edilmektedir. Yine Âd ve Semûd gibi kavimlerle Kârûn ve Hâmân gibi

tarihin azgın liderlerinin başlarına gelenlere dikkat çekilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm.
 
 . İnsanlar, 「İnandık」 demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.
 
 . Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka

bilir, yalancıları da mutlaka bilir.
 
 . Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar. Ne kötü hükmediyorlar!
 
 . Her kim Allah』a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah』ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir.

O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah âlemlere muhtaç

değildir.

 . İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha

güzeliyle mükafatlandıracağız.
 
 . Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin

olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak

bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
 
 . İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler (iyiler) arasına

sokacağız.
 
 . İnsanlardan öyleleri vardır ki, 「Allah』a inandık」 derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya

uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah』ın azabı gibi tutar. Andolsun,

Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, 「Biz de sizinle beraberdik」 derler. Allah, herkesin

kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?
 
 . Allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir.
 
 . İnkar edenler iman edenlere, 「Yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim」 derler.

Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle

yalancılardır.
 
 . Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri

yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz, sorguya

çekileceklerdir.
 
 . Andolsun, biz Nûh』u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların

arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.

 . Biz de onu (Nûh』u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık.
 
 . İbrahim』i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: 「Allah』a kulluk edin,

O』na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.」
 
 . 「Siz Allah』ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah』ı bırakarak

taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah』ın katında

arayın. O』na kulluk edin ve O』na şükredin. Siz yalnız O』na döndürüleceksiniz.」
 
 . 「Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı.

Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.」
 
 . Onlar, Allah』ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını

görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah』a göre kolaydır.
 
 . De ki: 「Yeryüzünde dolaşın da Allah』ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra

Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar

yaratacaktır) Şüphesiz Allah』ın gücü her şeye hakkıyla yeter.」
 
 . O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak O』na döndürüleceksiniz
 
 . Siz, yerde de gökte de (Allah』ı) aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah』tan başka ne bir

dostunuz, ne de bir yardımcınız vardır.
 
 . Allah』ın âyetlerini ve O』na kavuşmayı inkar edenler var ya; işte onlar benim rahmetimden ümit

kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.

 . (İbrahim』in) kavminin cevabı, 「Onu öldürün veya yakın」 demekten ibaret oldu. Allah da onu

ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.
 
 . İbrahim onlara dedi ki: 「Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna

Allah』ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip

tanımayacak; kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız

da olmayacaktır.」
 
 . Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim』e) iman etti. İbrahim, 「Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere)

hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir」 dedi.
 
 . O』na (İbrahim』e) İshak』ı ve Yakub』u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitab

verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir.
 
 . Lût』u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: 「Gerçekten siz, sizden

önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz.」
 
 . 「Siz hâlâ erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?」

Kavminin cevabı, 「Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi Allah』ın azabını getir bize」 demeden

ibaret oldu.
 
 . (Lût) 「Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et」 dedi.

 . Elçilerimiz (melekler) İbrahim』e müjdeyi getirdiklerinde, 「Biz bu memleket halkını helak

edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir」 dediler.
 
 . İbrahim, 「Ama orada Lût var」 dedi. Onlar, 「Orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz

onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden

olacaktır.」
 
 . Elçilerimiz Lût』a geldiklerinde, Lût, onlar yüzünden tasalandı, onlar hakkında çaresizlik

içine düştü. Elçiler ona, 「Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O

geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.」
 
 . Şüphesiz biz, bu memleket halkı üzerine, fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap

indireceğiz.
 
 . Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil

bıraktık.
 
 . Medyen』e de kardeşleri Şuayb』ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, 「Ey kavmim! Allah』a kulluk

edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın」 dedi.
 
 . Kavmi, onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz

üstü çökekaldılar
 
 . Ad ve Semûd kavimlerini de helak ettik. Bu, onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli

olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar

gözü açık kimselerdi.

 . Kârûn』u, Firavun』u ve Hâmân』ı da helak ettik. Andolsun, Mûsâ kendilerine apaçık mucizeler

getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip (azabımızdan) kurtulamazlardı.
 
 . Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız

var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz

var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi, fakat onlar kendilerine

zulmediyorlardı.
 
 . Allah』tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu

gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!
 
 . Şüphesiz Allah, onların, kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O,

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.
 
 . Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir

ibret vardır.
 
 . (Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı

hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah』ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah

yaptıklarınızı biliyor.

 . İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve

(onlara) şöyle deyin: 「Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve

sizin ilahınız birdir (aynı ilahtır). Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.」
 
 . İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar

(Kitap ehlinden çağdaşın olanlar) dan da ona inananlar vardır. Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler

inkâr ederler.
 
 . Sen şu Kur』an』dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. (Okuyup

yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar, şüpheye düşerlerdi.
 
 . Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi

ancak zalimler inkâr eder.
 
 . Dediler ki: 「Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!」 De ki: 「Mucizeler ancak Allah

katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.」
 
 . Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir

kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.
 
 . De ki: 「Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanları bilir.

Batıla inanıp Allah』ı inkar edenler var ya; işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.」

 . Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. (Hikmet gereği) belirlenmiş bir süre olmasaydı

azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir.
 
 , . Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının

altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara,

「Yapmakta olduklarınızın cezasını tadın」 diyecektir.
 
 . Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım (yeryüzü) geniştir. O halde ancak bana kulluk

edin.
 
 . Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.
 
 . İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi

kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir!
 
 . Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.
 
 . Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de

Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Andolsun, eğer onlara, 「Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?」

diye soracak olsan mutlaka, 「Allah」 diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?
 
 . Allah kullarından dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah her şeyi

hakkıyla bilendir.
 
 . Andolsun, eğer onlara, 「Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra

diriltti?」 diye soracak olsan, mutlaka, 「Allah」 diyeceklerdir. De ki: 「Hamd Allah』a mahsustur.」

Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

 . Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek

hayat odur. Keşke bilselerdi!
 
 . Gemiye bindikleri zaman dini Allah』a has kılarak O』na dua ederler. Onları kurtarıp karaya

çıkardığı zaman ise bir de bakarsın ki, Allah』a ortak koşuyorlar.
 
 . Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım!

İleride bilecekler.
 
 . Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli

bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla inanıyorlar da Allah』ın nimetini inkar mı

ediyorlar?
 
 . Allah』a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeği yalanlayandan daha zalim

kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?
 
 . Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz

Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.


RÛM SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, ikinci âyette geçen 「er-Rûm」 kelimesinden

almıştır. Sûrede başlıca kıyametin hallerinden, Allah』ın kudretine ve birliğine delalet eden

kevnî meseleler ile Kureyş kabilesinin İslâm』a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm.
 
 , , , . Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl

içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah』ındır. O gün Allah』ın (Rumlara) zafer

vermesiyle mü』minler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok

merhametlidir.

 . Allah (onlara zafer konusunda) bir vaadde bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat

insanların çoğu bilmezler.
 
 . Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler.
 
 . Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah

gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre

için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.
 
 . (Yine) onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar

mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin

imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi.

Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
 
 . Sonra, Allah』ın âyetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için, kötülük

işleyenin sonu daha da kötü oldu.
 
 . Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona

döndürüleceksiniz.
 
 . Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.
 
 . Onların, Allah』a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık

onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.
 
 . Kıyametin kopacağı gün, işte o gün mü』minler ve kâfirler birbirinden ayrılacaklardır.
 
 . İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler

 . İnkar edip âyetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine

atılacaklardır.
 
 . Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah』ı tespih edin.
 
 . Göklerde ve yerde hamd O』na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah』ı

tespih edin.
 
 . Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir.

Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.
 
 . Sizi topraktan yaratması, O』nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de

gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
 
 . Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir

sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda

düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
 
 . Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun

(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler

vardır
 
 . Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O』nun (varlığının ve kudretinin)

delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
 
 . Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü

ölümünden sonra diriltmesi, onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda

aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

 . Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O』nun (varlığının ve kudretinin)

delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş

olarak) çıkıyorsunuz.
 
 . Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O』na âittir. Hepsi O』na boyun eğmektedirler.
 
 . O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O』na göre (ilk

yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O』nundur. O, mutlak güç

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi: Kölelerinizden, verdiğimiz rızıklarda sizinle

eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz

ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
 
 . Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah』ın (bu şekilde)

saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
 
 . Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah』ın insanları üzerinde yarattığı

fıtrata sımsıkı tutun. Allah』ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir.

Fakat insanların çoğu bilmezler.
 
 , . Allah』a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O』na karşı gelmekten sakının,

namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden

olmayın. (Ki onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir.

 . İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara

kendinden bir rahmet tattırınca da, bir bakarsın ki içlerinden bir grup, Rablerine ortak

koşuyorlar.
 
 . Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım! Haydi (şimdilik) yararlanın, ama

yakında bileceksiniz.
 
 . Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o, Allah』a ortak koşmaları konusunda (isabetli

olduklarını) söylüyor?
 
 . İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler

sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.
 
 . Allah』ın, rızkı dilediğine bol verdiğini ve (dilediğine) kıstığını görmediler mi? Bunda

inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
 
 . Öyle ise akrabaya, yoksula, ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah』ın hoşnutluğunu kazanmak

isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
 
 . İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama

Allah』ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat

arttıranlardır.
 
 . Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek

olandır. Allah』a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O,

onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.
 
 . İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya

çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara

tattıracaktır.

 . De ki: 「Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.」 Onların

çoğu Allah』a ortak koşan kimselerdi.
 
 . Allah tarafından, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O

gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
 
 . Kim inkâr ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse, ancak kendileri

için (cennette yer) hazırlarlar.
 
 . Bu hazırlığı Allah』ın; iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması

için yaparlar. Şüphesiz o inkâr edenleri sevmez.
 
 . Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah』ın (varlık ve kudretinin)

delillerindendir. O bunu, size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun

lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar.
 
 . Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara

apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Mü』minlere yardım etmek ise

üzerimizde bir haktır.
 
 . Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği

gibi, (bazen) yayar ve (bazen) yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını

görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.
 
 . Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe

kapılmışlardı.
 
 . Allah』ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki,

o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

 . Andolsun, eğer (ekinlerine zararlı) bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler,

ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar.
 
 . Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da

işittiremezsin.
 
 . Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak, âyetlerimize

inanıp müslüman olan kimselere işittirebilirsin.
 
 . Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün

ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla

kudret sahibidir.
 
 . Kıyametin kopacağı gün suçlular, (dünyada) bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler.

Onlar (dünyada haktan) işte böyle döndürülüyorlardı.
 
 . Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir: 「Andolsun, siz,

Allah』ın yazısına göre, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür.

Fakat siz bilmiyordunuz.」
 
 . O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah』ı razı edecek amelleri işleme istekleri

de kabul edilmez.
 
 . Andolsun, biz bu Kur』an』da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun, eğer sen onlara bir

âyet getirsen, inkâr edenler mutlaka, 「Siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız」 derler.
 
 . Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.
 
 . Sabret. Şüphesiz, Allah』ın va』di gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni

gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler.


LOKMÂN SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . ve . âyetlerde anılan Hz. Lokmân』dan almıştır.

Sûrede başlıca, Hz. Lokmân』ın oğluna öğütleri, tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve

haşr konularına dikkat çekilmekte, kıyamet günü için hazırlıklı olunması öğütlenmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm.
 
 , . Bunlar, hikmet dolu Kitab』ın; iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş

âyetleridir.
 
 . Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak

inanırlar.
 
 . İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta

kendileridir.
 
 . İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak

için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap

vardır.
 
 . Ona âyetlerimiz okunduğu zaman; onları hiç işitmemiş gibi, kulağında bir ağırlık var da

büyüklenerek arkasını döner. Ona, elem dolu bir azabı müjdele.
 
 , . Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri

vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.
 
 . Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye

sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her

türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.
 
 . İşte Allah』ın yarattıkları! Haydi, Allah』ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana

gösterin! Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

 . Andolsun, biz Lokmân』a 「Allah』a şükret」 diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için

şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir,

övülmeye lâyıktır.
 
 . Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: 「Yavrum! Allah』a ortak koşma! Çünkü ortak

koşmak elbette büyük bir zulümdür.」
 
 . İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz

düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için)

insana şöyle emrettik: 「Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.」
 
 . 「Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle

uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy.

Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.」
 
 . (Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) 「Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi

ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu

çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.」
 
 . 「Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere

karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.」
 
 . 「Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü

Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.」
 
 . 「Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir!」

 . Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah』ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice

üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi,

yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
 
 . Kendilerine, 「Allah』ın indirdiğine uyun」 denildiği zaman, 「Hayır, biz babalarımızı üzerinde

bulduğumuz şeye uyarız」 derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?
 
 . Kim iyilik yaparak kendini Allah』a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur.

İşlerin sonu ancak Allah』a varır.
 
 . Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara

yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
 
 . Biz onları (dünyada) biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.
 
 . Andolsun, eğer onlara, 「Gökleri ve yeri kim yarattı?」 diye sorsan, mutlaka 「Allah」 derler. De

ki, 「Hamd Allah』a mahsustur.」 Fakat onların çoğu bilmezler.
 
 . Göklerde ve yerde ne varsa Allah』ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır,

övülmeye layık olandır.
 
 . Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona

katılsa, Allah』ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir,

hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . (Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı

yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

 . Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı

da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar

akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.
 
 . Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır.

Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
 
 . Görmedin mi ki, gemiler Allah』ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu âyetlerinden

bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla

şükreden herkes için ibretler vardır.
 
 . Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah』a has kılarak ona

yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim

âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.
 
 . Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar

sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz

Allah』ın va』di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah

hakkında sizi aldatmasın.
 
 . Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir,

rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de

bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.


SECDE SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, mü』minlerin Allah』a secde etmelerinden bahseden .

âyetten almıştır. Sûrede ayrıca Allah』ın kudretinden, ahiret gününden, kitaplardan,

peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Elif Lâm Mîm.
 
 . Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab』ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır.
 
 . Yoksa 「Onu Muhammed uydurdu」 mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı

gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş

gerçektir.
 
 . Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da

Arş』a kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt

almayacak mısınız?
 
 . Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin

yıl olan bir günde ona yükselir.
 
 . İşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
 
 . O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
 
 . Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.
 
 . Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını

yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
 
 . (Kâfirler dediler ki:) 「Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız?

Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.
 
 . De ki: 「Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize

döndürüleceksiniz.」

 . Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, 「Rabbimiz! (Gerçeği) gördük ve işittik.

Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız」

dedikleri vakit, (onları) bir görsen!
 
 . Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, 「Andolsun, cehennemi hem cinlerden

hem de insanlardan dolduracağım」 sözüm gerçekleşecektir.
 
 . (Onlara şöyle denilecek:) 「O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz

de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın.」
 
 . Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan,

kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar.
 
 . Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar.

Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.
 
 . Hiç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını

bilemez.
 
 . Hiç mü』min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.
 
 . İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir

mükafat olarak Me』vâ cennetleri vardır.
 
 . Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya

döndürülürler ve onlara, 「Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın」 denir.

 . Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce (dünyadaki) yakın

azabı elbette tattıracağız.
 
 . Kim, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha

zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.
 
 . Andolsun, biz Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur』an』a) kavuşma

konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık
 
 . Sabredip âyetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten

önderler çıkardık.
 
 . Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar

arasında hüküm verecektir.
 
 . Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici

olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ duymayacaklar mı?
 
 . Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin

yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ görmeyecekler mi?
 
 . 「Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış?」 diyorlar.
 
 . De ki, 「Fetih (Kıyamet) günü, inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de

açtırılmayacaktır.」
 
 . Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.


AHZÂB SÛRESİ
 
Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ve . âyetlerde geçen 「el-Ahzâb」 kelimesinden

almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile

hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Ey Peygamber! Allah』a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
 
 . Allah』a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter.
 
 . Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâr yaptığınız eşlerinizi de

anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu sizin

ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve

doğru yola iletir.
 
 . Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer

babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız

bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Peygamber, mü』minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü』minlerin

analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah』ın Kitabına göre, (miras konusunda)

birbirleri için (diğer) mü』minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza

bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap』ta yazılıdır.

 . Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nûh』tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu

İsa』dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık.
 
 . (Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de

elem dolu bir azap hazırlamıştır.
 
 . Ey iman edenler! Allah』ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize

gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah

yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
 
 . Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve

yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah』a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.
 
 . İşte orada mü』minler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.
 
 . Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, 「Allah ve Resülü bize, ancak aldatmak için

vaadde bulunmuşlar」 diyorlardı.
 
 . Hani onlardan bir grup, 「Ey Yesrib (Medine) halkı! Sizin burada durmak imkanınız yok. Haydi

geri dönün」 demişti. Onlardan bir başka grup da, 「Evlerimiz açık (korumasız)」 diyerek

Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık (korumasız) değildi. Onlar sadece kaçmak

istiyorlardı.
 
 . Eğer Medine』nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi,

onu mutlaka yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi.
 
 . Andolsun ki, onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah』a söz vermişlerdi.

Allah』a verilen söz ise sorumluluğu gerektirir.

 . De ki: 「Eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda

vermeyecektir. O takdirde bile (hayatın zevklerinden) pek az yararlandırılırsınız.」
 
 . De ki: 「Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah』tan koruyacak kimdir? Yahut size bir

rahmet dilese buna engel olacak kimdir?」 Onlar kendilerine Allah』tan başka hiçbir dost ve hiçbir

yardımcı bulamazlar.
 
 , . Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, 「Bize gelin」 diyenleri

biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine

ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de

ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman

etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah』a kolaydır.
 
 . Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (bir daha) gelecek olsa,

isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri (gidip gelenlerden)

sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.
 
 . Andolsun, Allah』ın Resülünde sizin için; Allah』a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah』ı çok

zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
 
 . Mü』minler düşman birliklerini görünce, 「İşte bu Allah』ın ve Resülünün bize vaad ettiği

şeydir. Allah ve Resülü doğru söylemişlerdir」 dediler. Bu onların ancak imanlarını ve

teslimiyetlerini artırmıştır.

 . Mü』minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah』a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir

kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı)

beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.
 
 . Bunun böyle olması Allah』ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse

münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Allah inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah,

savaşta mü』minlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
 
 . Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük

bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.
 
 . Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara

varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, 「Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size

mut』a vereyim ve sizi güzelce bırakayım.」
 
 . 「Eğer Allah』ı, Resülünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik

yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.」
 
 . Ey Peygamber』in hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat

verilir. Bu Allah』a göre kolaydır.

 . İçinizden kim Allah』a ve Resülüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki

kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.
 
 . Ey Peygamber』in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah』a karşı

gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde

hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin.
 
 . Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp

saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah』a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı!

Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
 
 . Siz evlerinizde okunan Allah』ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli

şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.
 
 . Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü』min erkeklerle mü』min kadınlar, itaatkar

erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden

kadınlar, Allah』a derinden saygı duyan erkekler, Allah』a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka

veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını

koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah』ı çokça anan erkeklerle çokça anan

kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

 . Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü』min erkek ve hiçbir mü』min

kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah』a ve Resülüne karşı

gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.
 
 . Hani sen Allah』ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte

bulunduğun kimseye, 「Eşini nikahında tut (onu boşama) ve Allah』tan sakın」 diyordun. İçinde,

Allah』ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden

çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu

seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları

boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü』minlere bir zorluk olmasın.

Allah』ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.
 
 . Allah』ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık

yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah』ın kanunu böyledir. Allah』ın emri

kesinleşmiş bir hükümdür.
 
 . Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah』ın vahiylerini tebliğ eden, Allah』tan korkan,

başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter.
 
 . Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah』ın Resülü ve

nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
 
 . Ey iman edenler! Allah』ı çokça zikredin.
 
 . Onu sabah akşam tespih edin.
 
 . O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için

bağışlanma dileyendir. Allah mü』minlere çok merhamet edendir.

 . Allah』a kavuşacakları gün mü』minlere yönelik esenlik dileği 「Selam」 dır. Allah onlara bol bir

mükafat hazırlamıştır.
 
 , . Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah』ın izniyle kendi

yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
 
 . Mü』minlere kendileri için Allah』tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele.
 
 . Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah』a tevekkül et.

Vekil olarak Allah yeter.
 
 . Ey iman edenler! Mü』min kadınları nikahlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide

bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız

yoktur. Bu durumda onlara mut』a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın.
 
 . Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah』ın sana ganimet olarak

verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını,

halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca,

diğer mü』minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber』e bağışlayan,

Peygamber』in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü』min kadını da (sana helal kıldık.)

Mü』minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette

bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır,

çok merhamet edicidir.

 . Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın.

Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin

aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha

uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen

cezalandırmaz, mühlet verir.)
 
 . Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp

başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her

şeyi gözetleyendir.
 
 . Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli

vakitsiz) Peygamber』in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen

dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber』i rahatsız etmekte, fakat o

sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir

şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de

onların kalpleri için daha temizdir. Allah』ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra

hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
 
 . Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

 . Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek

kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları

cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey Peygamber hanımları! Allah』a karşı gelmekten sakının.

Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir.
 
 . Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber』e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât

edin, selam edin.
 
 . Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara

aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
 
 . Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve

apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
 
 . Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek

elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah

çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
 
 , . Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine』de kötü haberler

yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine

gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle

pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde

öldürülürler.
 
 . Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah』ın kanunu böyledir. Allah』ın kanununda asla

değişme bulamazsın.

 . İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: 「Onun ilmi ancak Allah katındadır.」 Ne

bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.
 
 . Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.
 
 . Onlar, orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır.
 
 . Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, 「Keşke Allah』a ve Resül』e itaat

edeydik」 diyecekler.
 
 . Yine şöyle diyecekler: 「Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi

yoldan saptırdılar.」
 
 . 「Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat.」
 
 . Ey iman edenler! Siz Mûsâ』ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların

dediklerinden temize çıkarmıştı. Mûsâ Allah katında itibarlı bir kimse idi.
 
 , . Ey iman edenler! Allah』a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin

işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah』a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak

büyük bir başarıya ulaşmıştır.
 
 . Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek

istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.
 
 . Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah』a ortak koşan erkeklere ve Allah』a ortak

koşan kadınlara azap etmek; mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için

insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.


SEBE' SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, . âyette geçen 「Sebe』 」 kelimesinden almıştır.

Sebe』 (Seba), Yemen』de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Sûrede başlıca

müşriklerin ahireti inkâr etmeleri, Davûd ve Süleyman Peygamberlerin kıssaları ve müşriklerin

Hz. Muhammed』in peygamberliği hakkındaki bazı şüpheleri konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah』a mahsustur. Hamd ahirette de O』na

mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
 
 . Allah, yere gireni, yerden çıkanı; gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, çok merhamet

edicidir, çok bağışlayıcıdır.
 
 . İnkar edenler, 「Kıyamet bize gelmeyecektir」 dediler. De ki: 「Hayır, öyle değil, gaybı bilen

Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre

ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi

apaçık bir kitaptadır.」
 
 . Allah』ın, iman edip salih amel işleyenleri mükâfatlandırması için (her şey o kitapta tespit

edilmiştir.) İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır.
 
 . Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya; işte onlar için elem

dolu, çok kötü bir azap vardır.
 
 . Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur』an』ın gerçek olduğunu ve onun,

mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah』ın yoluna ilettiğini görürler.
 
 . Yine inkar edenler şöyle dediler: 「Çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi

söyleyen bir adamı size gösterelim mi?

 . 「Allah』a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?」 Hayır öyle değil! Ahirete

inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.
 
 . Onlar, önlerindeki ve arkalarındaki (kendilerini dört bir yandan kuşatan) göğe ve yere

bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz.

Bunda, Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.
 
 , . Andolsun, Davud』a tarafımızdan bir lütuf verdik. 「Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla

birlikte tespih edin」 dedik ve 「(Bütün vücudu örtecek) zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur

diye demiri ona yumuşattık. 「Salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm」 diye

vahyettik.
 
 . Süleyman』ın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgarı

verdik. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde

çalışanlar vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıkarsa ona alevli ateş azabını tattırırız.
 
 . Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit

kazanlar yapıyorlardı. Ey Davûd ailesi şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.
 
 . Süleyman』ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir

kurt gösterdi. Süleyman』ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiş olsalardı

aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı.

 . Andolsun, Sebe』 halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda biri solda iki bahçe

bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: 「Rabbinizin rızkından yiyin ve O』na şükredin. Beldeniz

güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir.」
 
 . Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi

meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.
 
 . Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz (bu

şekilde) ancak nankörleri cezalandırırız.
 
 . Sebe』 halkı ile bereketlendirdiğimiz kentler arasına (her biri diğerinden) görülen kentler

oluşturduk. Oralarda gidiş-gelişi belirledik (seyahati kolaylaştırdık) ve onlara da şöyle dedik:

「Oralarda gece gündüz güvenlik içinde dolaşın.」
 
 . Onlar ise, 「Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır」 dediler ve kendilerine

zulmettiler. Biz de onları ibret kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ettik. Şüphesiz

ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
 
 . Şeytan onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona

uydular.
 
 . Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak ahirete inananları, onun hakkında

şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Senin Rabbin her şey

üzerinde hakiki bir koruyucudur.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Allah』ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın.

Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir

ortaklıkları yoktur. Allah』ın onlardan bir yardımcısı da yoktur.

 . Allah katında, onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. (Şefaat için

izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine, 「Rabbiniz ne söyledi?」 diye

sorarlar. Onlar da 「Gerçeği」 diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür.
 
 . De ki: 「Size göklerden ve yerden kim rızık verir?」 De ki: 「Allah. O halde ya biz hidayet veya

apaçık bir sapıklık üzereyiz, ya da siz!」
 
 . De ki: 「Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz

sorumlu tutulmayız.」
 
 . De ki: 「Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm

verecektir. O gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir.」
 
 . De ki: 「Allah』a ortak tuttuklarınızı bana gösterin! Hayır! (Hiçbir şey Allah』a ortak olamaz.)

Aksine O, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah』tır.」
 
 . Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu

bilmezler.
 
 . 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek」 diyorlar.
 
 . De ki: 「Sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de

ileri geçebilirsiniz.」
 
 . İnkar edenler, 「Biz bu Kur』an』a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız」 dediler.

Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen! Birbirlerine laf

çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, 「Siz olmasaydınız biz

mutlaka iman eden kimseler olurduk」 derler.

 . Büyüklük taslayanlar zayıf ve güçsüz görülenlere, 「Size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi

ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz」 derler.
 
 . Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara, 「Hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve

gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah』ı inkar etmemizi ve O』na eşler koşmamızı

emrediyordunuz」 derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar. Biz de inkar edenlerin

boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir.
 
 . Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın şımarık zenginleri, 「Biz, sizinle

gönderileni inkar ediyoruz」 demişlerdir.
 
 . Yine, 「Bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur. Bize azap edilmeyecektir」 demişlerdi.
 
 . Ey Muhammed, de ki: 「Şüphesiz, Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Fakat

insanların çoğu bilmezler.」
 
 . Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir! Ancak

iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat

vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.
 
 . Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır

bulundurulacaklar.
 
 . De ki: 「Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar.

Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en

hayırlısıdır.」

 . Allah』ın, onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, 「Bunlar mı size ibadet

ediyorlardı?」 diyeceği günü bir hatırla!
 
 . (Melekler) derler ki: 「Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun.

Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu.」
 
 . İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere, 「Yalanlamakta

olduğunuz cehennem azabını tadın」 deriz.
 
 . Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, 「Bu sadece, atalarınızın tapmakta olduğu

şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır」 dediler. Bir de, 「Bu (Kur』an), uydurulmuş bir

yalandır」 dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, 「Bu ancak apaçık bir

büyüdür」 dediler.
 
 . Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı

da göndermedik.
 
 . Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine

bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki, beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker

kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed』de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir

azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır.」
 
 . De ki: 「Sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah』a

aittir. O her şeye hakkıyla şahittir.」
 
 . De ki: 「Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir.」

 . De ki: 「Hak geldi. Artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez.」
 
 . De ki: 「Ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da

Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.」
 
 . Sen onları, dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden

yakalanacakları zaman bir görsen!
 
 . (Azabı görünce), 「ona inandık derler」 ama onlar için, artık uzak bir yerden (dünyadan) iman

elde etmek nasıl mümkün olur?
 
 . Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı.
 
 . Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel

konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler.


FÂTIR SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre adını, birinci âyette geçen 「Fâtır」 kelimesinden

almıştır. Fâtır, yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen 「el-Melâike」

kelimesinden dolayı 「Melâike sûresi」 diye de anılır. Sûrede başlıca, Allah』ın varlığına ve

birliğine işaret eden kainat olayları, öldükten sonra dirilme, Allah』ın nimetleri ve müminle

kâfir arasındaki fark konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah』a

mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah』ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
 
 . Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de

tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
 
 . Ey insanlar! Allah』ın size olan nimetini hatırlayın. Allah』tan başka size göklerden ve yerden

rızık veren bir yaratıcı var mı? O』ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan

döndürülüyorsunuz?

 . (Ey Muhammed!) Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki, senden önce de nice peygamberler

yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah』a döndürülür.
 
 . Ey insanlar! Şüphesiz Allah』ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok

aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında sizi aldatmasın.
 
 . Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi

taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.
 
 . İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler için ise bir

bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
 
 . Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi

olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. (Ey Muhammed!) Onlar

için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını

hakkıyla bilendir.
 
 . Allah, rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir

toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yer yüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de

böyledir.
 
 . Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah』a aittir. Güzel sözler

ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya,

onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.
 
 . Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli

dişili) eşler yaptı. Allah』ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur.

Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i

Mahfuz』da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah』a kolaydır.

 . İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir; içimi kolaydır. Şu ise tuzludur,

acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız.

Allah』ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini

görürsün.
 
 . Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay』ı da koyduğu

kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah』

tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O』nundur. Allah』ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek

zarına bile hükmedemezler.
 
 . Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler.

Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar

olan (Allah) gibi haber veremez.
 
 . Ey insanlar! Siz Allah』a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır,

övülmeye hakkıyla layık olandır.
 
 . Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir.
 
 . Bu Allah』a göre zor bir şey değildir.
 
 . Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, (bir

başkasını), günahını yüklenmeye çağırırsa, ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını

da olsa. Sen ancak, görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları

uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah』adır.
 
 . Kör ile gören bir olmaz.
 
 . Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz.
 
 . Gölge ile sıcaklık bir olmaz.
 
 . Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara

işittirecek değilsin.
 
 . Sen ancak bir uyarıcısın.
 
 . Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki,

aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.
 
 . (Ey Muhammed!) Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan öncekiler de peygamberlerini

yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı

getirmişlerdi.
 
 . Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!
 
 . Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan

da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah taşlar

da var.
 
 . İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli

renklerde olanlar vardır. Allah』a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı

duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
 
 . Şüphesiz, Allah』ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz

şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret

umabilirler.
 
 . Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye

(böyle yaparlar). Şüphesiz O, çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.

 . (Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap (Kur』an), kendinden öncekini tasdik eden hak

kitaptır. Şüphesiz Allah (kullarından) hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür.
 
 . Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere (Muhammed』in ümmetine) miras olarak

verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan

Allah』ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur.
 
 . Onlar, Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki

elbiseleri de ipektir.
 
 . Şöyle derler: 「Hamd, bizden hüznü gideren Allah』a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok

bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.」
 
 . 「O, lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize

orada usanç da gelmez.」
 
 . İnkar edenler için ise cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden

cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.
 
 . Onlar cehennemde, 「Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan

başka ameller, salih ameller işleyelim」 diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) 「Sizi, düşünüp

öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti.

Öyle ise tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.」
 
 . Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz o, gögüslerin özünü (kalplerde

olanı) hakkıyla bilendir.

 . O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir.

İnkarcıların inkarı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı,

ancak ziyanlarını arttırır.
 
 . De ki: 「Allah』ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden

ne yaratmışlardır?」 Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap

verdik de, o kitaptan, açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine

aldatmadan başka hiçbir şey vaadetmezler.
 
 . Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor.

Andolsun, eğer onlar (yörüngelerinden sapıp) yok olur giderlerse, O』ndan başka hiç kimse onları

tutamaz. Şüphesiz O, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.
 
 . Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru

yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah』a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı

gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı.
 
 . Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). Oysa kötü

tuzak, ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah』ın

kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah』ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.
 
 . Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar

kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah』ı aciz bırakacak hiçbir

şey vardır. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.

 . Eğer Allah insanları, kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında

hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri

gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir.
 

YÂSÎN SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan 「Yâ-Sîn」 harflerinden

almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlakî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber』i yalanlayan Kureyş

kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah』ın birliğini ve kudretini gösteren

deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Yâ Sîn.
 
 , , . (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur』an』a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere

(peygamber) gönderilenlerdensin.
 
 , . Kur』an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak

güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
 
 . Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
 
 . Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple

kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
 
 . Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık

görmezler.
 
 . Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
 
 . Sen ancak Zikr』e (Kur』an』a) uyanı ve görmediği halde Rahmân』dan korkan kimseyi uyarırsın.

İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele.
 
 . Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini

yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz』da) bir bir kaydetmişizdir.

 . (Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.
 
 . Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir

elçi ile destek vermiştik. Onlar, 「Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz」 dediler.
 
 . Onlar şöyle dediler: 「Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir.

Siz sadece yalan söylüyorsunuz.」
 
 . (Elçiler ise) şöyle dediler: 「Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz

biliyor.」
 
 . 「Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.」
 
 . Dediler ki: 「Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi

mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.」
 
 . Elçiler de, 「Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa

uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz」 dediler.
 
 . Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: 「Ey kavmim! Bu elçilere uyun.」
 
 . 「Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.」
 
 . 「Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca ona

döndürüleceksiniz.」
 
 . 「Onu bırakıp da başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların

şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.」
 
 . 「O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.」
 
 . 「Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!」
 
 , . (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): 「Cennete gir!」 denildi. O da, 「Keşke kavmim, Rabbimin

beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!」 dedi.

 . Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik.

İndirecek de değildik.
 
 . Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
 
 . Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
 
 . Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi; onların artık kendilerine

dönmeyeceklerini görmediler mi?
 
 . Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.
 
 . Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan

yerler
 
 , . Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde

pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
 
 . Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden,

bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
 
 . Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde

kalmışlardır.
 
 . Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah』ın

takdiri(düzenlemesi)dir.
 
 . Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı

gibi olur.
 
 . Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

 . Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.
 
 . Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.
 
 . Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de

kurtarılırlar.
 
 . Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.
 
 . Onlara, 「Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan)

sakının ki size merhamet edilsin」 denildiğinde yüz çevirirler.
 
 . Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.
 
 . Onlara, 「Allah』ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın」 denildiği zaman,

inkar edenler iman edenlere, 「Allah』ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi

yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz」 derler.
 
 . 「Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek?」 diyorlar.
 
 . Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.
 
 . Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.
 
 . Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler
 
 . Şöyle derler: 「Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman』ın

vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.」
 
 . Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza

çıkarılmışlardır.
 
 . O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı

verilir.

 . Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.
 
 . Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
 
 . Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
 
 . Çok merhametli olan Rab』den bir söz olarak (kendilerine) 「Selam」 (vardır).
 
 . (Allah şöyle der:) 「Ey suçlular! Ayrılın bu gün!」
 
 , . 「Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir

düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?」
 
 . 「Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?」
 
 . 「İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.」
 
 . 「İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!」
 
 . O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına

şahitlik eder.
 
 . Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için

didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
 
 . Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri

gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.
 
 . Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ

düşünmeyecekler mi?
 
 . Biz o Peygamber』e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve

apaçık bir Kur』an』dır.
 
 . (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın)

gerçekleşmesi için Kur』an』ı indirdik.

 . Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da

onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
 
 . Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da

yerler.
 
 . Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler

mi?
 
 . Belki kendilerine yardım edilir diye Allah』ı bırakıp da ilahlar edindiler.
 
 . Onlar ilahlar için (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlar onlara yardım edemezler.
 
 . (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa

vurduklarını da biliyoruz.
 
 . İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir

düşman kesilmiştir.
 
 . Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: 「Çürümüşlerken kemikleri

kim diriltecek?」
 
 . De ki: 「Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir.」
 
 . O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
 
 . Gökleri ve yeri yaratan Allah』ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O,

hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
 
 . Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak 「Ol!」 demektir. O da hemen oluverir.
 
 . Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah』ın şanı yücedir! Siz yalnız O』na döndürüleceksiniz.


SÂFFÂT SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen 「es-Sâffât」 kelimesinden

almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. Sûrede başlıca, meleklerden,

cinlerden kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ,

Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 , , , . Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah』ın kelâmını)

okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
 
 . O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.
 
 . Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.
 
 . Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.
 
 , . Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için

her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.
 
 . Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).
 
 . (Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: 「Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız

diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
 
 . Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar.
 
 . Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar.
 
 . Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar.
 
 . (Dediler ki:) 「Bu bir büyüden başka bir şey değildir.」
 
 . 「Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar

diriltileceğiz?」
 
 . 「Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?」
 
 . De ki: 「Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz).」
 
 . O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır)

beklemektedirler.
 
 . Şöyle diyecekler: 「Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür.」
 
 . Onlara, 「İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür」 denilir.
 
 , , . Allah meleklere şöyle emreder: 「Zulmedenleri, eşlerini ve Allah』ı bırakıp da tapmakta

olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya

çekileceklerdir.

 . Onlara, 「Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?」 denir.
 
 . Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir.
 
 . Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler).
 
 . Şöyle derler: 「Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz.」
 
 . Diğerleri de onlara şöyle derler: 「Hayır, siz zaten mü』min kimseler değildiniz.」
 
 . 「Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz.」
 
 . 「Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız.」
 
 . 「Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik.」
 
 . Artık onlar o gün azapta ortaktırlar
 
 . İşte biz suçlulara böyle yaparız.
 
 . Çünkü onlar, kendilerine, 「Allah』tan başka hiçbir ilah yoktur」 denildiği zaman inanmayıp

büyüklük taslıyorlardı.
 
 . 「Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?」 diyorlardı.
 
 . Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.
 
 . Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız.
 
 . Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.
 
 . Ancak Allah』ın halis kulları başka.
 
 , . İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir.
 
 . Onlar Naim cennetlerindedirler.
 
 . Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar.
 
 , . Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler

dolaştırılır.
 
 . Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar.
 
 . Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır.
 
 . Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.
 
 . Derken birbirlerine yönelip sorarlar.
 
 . İçlerinden biri der ki: 「Benim bir arkadaşım vardı.」

 . 「Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin?」 derdi.
 
 . 「Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi hesaba

çekileceğiz?」
 
 . Konuşan o kimse yanındakilere, 「Bakar mısınız, hali ne oldu?」 der.
 
 . Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.
 
 . Ona şöyle der: 「Allah』a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin.」
 
 . 「Rabbimin nimeti olmasaydı, mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum.」
 
 , . 「Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş?」
 
 . Şüphesiz bu (cennetteki nimetlere ulaşmak) büyük bir başarıdır.
 
 . Çalışanlar böylesi için çalışsınlar!
 
 . Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?
 
 . Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık.
 
 . O, cehennemin dibinde biten bir ağaçtır.
 
 . Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır.
 
 . Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır.
 
 . Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.
 
 . Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir.
 
 . Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.
 
 . Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler.
 
 . Andolsun, onlardan önce, evvelkilerin çoğu da sapmıştı.
 
 . Andolsun, biz onlara da uyarıcılar göndermiştik.
 
 . Bak, uyarılanların sonu nasıl oldu!
 
 . Ancak Allah』ın ihlâslı kulları başka.
 
 . Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!
 
 . Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

 . Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.
 
 . Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.
 
 . Âlemler içinde Nûh』a selam olsun!
 
 . İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
 
 . Çünkü o, bizim mü』min kullarımızdandı.
 
 . Sonra biz, diğerlerini suda boğduk.
 
 . Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından idi.
 
 . Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti
 
 . Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: 「Siz neye tapıyorsunuz?」
 
 . 「Allah』ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?」
 
 . 「O halde Âlemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?」
 
 , . İbrahim yıldızlara baktı ve 「Ben hastayım」 dedi.
 
 . Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.
 
 . İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: 「Yemez misiniz?」
 
 . 「Ne diye konuşmuyorsunuz?」
 
 . Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.
 
 . Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.
 
 . İbrahim şöyle dedi: 「Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?」
 
 . 「Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.」
 
 . Kavmi, 「Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe atın」 dedi.
 
 . Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık.
 
 . İbrahim şöyle dedi: 「Ben Rabbime (onun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir.」
 
 . 「Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.」
 
 . Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik.
 
 . Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, 「Yavrum, ben rüyamda seni

boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?」 dedi. O da, 「Babacığım, emrolunduğun şeyi yap.

İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın」 dedi.

 , . Nihayet her ikisi de (Allah』ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz

üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: 「Ey İbrahim!」
 
 . 「Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle

mükafatlandırırız.」
 
 . 「Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.」
 
 . Biz, (İbrahim』e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail』i) kurtardık.
 
 . Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık.
 
 . İbrahim』e selam olsun.
 
 . İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.
 
 . Çünkü o mü』min kullarımızdandı.
 
 . Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik.
 
 . Onu da İshak』ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine

apaçık zulmedenler de.
 
 . Andolsun, biz Mûsâ』ya ve Hârûn』a da lütufta bulunduk.
 
 . Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
 
 . Onlara yardım ettik de onlar galip gelenler oldular.
 
 . Biz onlara (hükümlerimizi) açıklayan Kitab』ı (Tevrat』ı) verdik.
 
 . Onları doğru yola ilettik.
 
 . Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık.
 
 . Mûsâ』ya ve Hârûn』a selam olsun.
 
 . Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.
 
 . Çünkü onlar mü』min kullarımızdan idiler.
 
 . Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi.
 
 . Hani kavmine şöyle demişti: 「Allah』a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?」
 
 , . 「Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah』ı bırakarak 「Ba』

l』e mi tapıyorsunuz?」

 . Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir.
 
 . Ancak Allah』ın ihlâslı kulları başka.
 
 . Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık.
 
 . İlyas』a selam olsun
 
 . Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız
 
 . Çünkü o bizim mü』min kullarımızdandı.
 
 . Şüphesiz Lût da peygamberlerdendi.
 
 , . Hani biz onu ve geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın (kâfir olan eşi) dışında bütün

ailesini kurtarmıştık.
 
 . Sonra da diğerlerini yok ettik.
 
 , . Şüphesiz sizler (yolculuklarınız sırasında) sabah akşam onların (harap olmuş) yurtlarına

uğrayıp duruyorsunuz. Hâlâ düşünmeyecek misiniz?
 
 . Şüphesiz Yûnus da peygamberlerdendi.
 
 . Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.
 
 . Gemidekilerle kur』a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.
 
 . Böylece, Yûnus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu.
 
 , . Eğer o, Allah』ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne

kadar balığın karnında kalırdı.
 
 . Derken biz onu hasta bir halde sahile attık.
 
 . Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik.
 
 . Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik.
 
 . Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.
 
 . Ey Muhammed! Onlara sor: Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları onların mı?
 
 . Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?
 
 , . İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak, 「Allah çocuk sahibi oldu」 diyorlar. Onlar

elbette yalan söylüyorlar.
 
 . Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti?

 . Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz!
 
 . Hiç düşünmüyor musunuz?
 
 . Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var?
 
 . Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili içeren) kitabınızı!
 
 . Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah』ın

huzuruna getirileceklerini bilirler.
 
 . Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
 
 . Ancak Allah』ın ihlâslı kulları bunlar gibi değildir.
 
 , , . (Ey müşrikler!) Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp

Allah』ın yolundan saptırabilirsiniz.
 
 . (Melekler derler ki:) 「Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır.」
 
 . 「Şüphesiz biz (orada) saf duranlarız.」
 
 . 「Şüphesiz biz (Allah』ı) tespih edip yüceltenleriz.」
 
 , , . Müşrikler) şunu da söylüyorlardı: 「Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir

kitap olsaydı, elbette biz ihlâslı kullar olurduk.」
 
 . Fakat (kitap gelince) onu inkar ettiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.
 
 . Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti
 
 . 「Onlara mutlaka yardım edilecektir.」
 
 . 「Şüphesiz ordularımız galip gelecektir.」
 
 . O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir
 
 . Gözetle onları, yakında onlar da görecekler.
 
 . Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar?
 
 . Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!
 
 . Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.
 
 . (Bekle ve) gör. Onlar da yakında görecekler.
 
 . Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır,

yücedir.
 
 . Peygamberlere selam olsun.
 
 . Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah』a mahsustur.


SÂD SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki 「Sâd」 harfinden almıştır. Sûrede

başlıca, Allah』ın birliği, müşriklerin inkarları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş

oldukları, Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa』 ve Zülkifl peygamberlerin

kıssaları, Davût peygamber』in hakemliği ve Hz. Peygamberin temel görevi konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Sâd. O şanlı, şerefli Kur』an』a andolsun (ki o, Allah sözüdür).
 
 . Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.
 
 . Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler, ama artık kurtuluş

zamanı değildi.
 
 . Kafirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: 「Bu

yalancı bir sihirbazdır.」
 
 . 「İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!」
 
 , , . İçlerinden ileri gelenler, 「Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen

şeydir. Biz bunu son dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir

(Kur』an) içimizden ona mı indirildi?」 diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim Zikrimden

(Kur』an』-dan) şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar.
 
 . Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?
 
 . Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyle ise sebeplere

yapışarak yükselsinler (bakalım!)
 
 . Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur.
 
 , . Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semûd kavmi, Lût kavmi ve

Eyke halkı da Peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da (böyle) gruplardı.
 
 . (O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.
 
 . Bunlar da (müşrikler de) ancak (vakti gelince) asla geri kalmayacak korkunç bir ses

bekliyorlar
 
 . Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: 「Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver!」

 . Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Dâvûd』u hatırla. O, Allah』a

çok yönelen bir kimse idi.
 
 , . Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd』un

emrine verdik. Onların her biri Allah』a yönelmişlerdi.
 
 . Biz Davud』un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme)

yeteneği verdik.
 
 . Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi.
 
 . Hani Dâvûd』un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, 「Korkma! Biz, iki davacı

grubuz. Birimiz diğerine haksızlık etmiştir. Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola

ilet」 dediler.
 
 . İçlerinden biri şöyle dedi: 「Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise

bir tek koyunum var. Böyle iken 「Onu da bana ver」 dedi ve tartışmada beni bastırdı.」
 
 . Davud dedi ki: 「Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana

zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller

işleyenler başka. Onlar da pek azdır.」 Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken

Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah』a yöneldi.
 
 . Biz de bunu ona bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel

bir yer vardır.
 
 . Ona dedik ki: 「Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak

ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah』ın yolundan saptırır. Allah』ın yolundan

sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.」

 . Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu (yaratılanların boş yere

yaratıldığı iddiası) inkar edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkar edenlerin

haline!
 
 . Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız?

Yoksa Allah』a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?
 
 . Bu Kur』an, âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz

mübarek bir kitaptır.
 
 . Dâvûd』a Süleyman』ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah』a çok yönelen bir kimse

idi.
 
 . Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve

soylu atlar sunulmuştu.
 
 , . Süleyman, 「Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim」 dedi.

Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman , 「Onları bana geri getirin」 dedi. (Atlar gelince de)

bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.
 
 . Andolsun, biz Süleyman』ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip

bize yöneldi.
 
 . Süleyman, 「Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk

(hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!」 dedi.
 
 . Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi.
 
 , . Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini

de, onun emrine verdik.
 
 . 「İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de (istediğine) hesapsızca ver yahut verme」 dedik.
 
 . Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır.
 
 . (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub』u da an. Hani o, Rabbine, 「Şeytan bana bir yorgunluk ve azap

dokundurdu」 diye seslenmişti.
 
 . Biz de ona, 「Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su」 dedik.

 . Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla

birlikte bir o kadarını bahşettik.
 
 . Şöyle dedik: 「Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma.」 Gerçekten biz Eyyûb』u

sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah』a çok yönelen bir kimse idi.
 
 . (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim』i, İshak』ı ve Yakub』u da an.
 
 . Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler

kıldık.
 
 . Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir
 
 . (Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa』 ve Zülkifl』i de an. Onların her biri iyi kimselerdi.
 
 , . Bu bir öğüttür. Allah』a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri,

kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır.
 
 . Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler.
 
 . Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır.
 
 . İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir.
 
 . İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur.
 
 , . İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar

oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!
 
 . İşte (azap), onu tatsınlar: Bir kaynar su ve bir irin.
 
 . O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır.
 
 . (Kendi aralarında şöyle derler:) 「İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara

rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir.」
 
 . O grup da, 「Hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz.

Orası ne kötü durak yeridir!」 der.
 
 . Şöyle derler: 「Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat

daha artır.」

 . Yine şöyle derler: 「Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?」
 
 . 「(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk, yoksa (buradalar da)

gözlerimizden mi kaçtılar?」
 
 . Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan

bir Allah』tan başka hiçbir ilah yoktur.」
 
 . 「O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok

bağışlayandır.」
 
 . De ki, 「Bu Kur』an, büyük bir haberdir.」
 
 . 「Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.」
 
 . 「Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair

benim hiçbir bilgim yoktu.」
 
 . 「Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.」
 
 . Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: 「Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.」
 
 . 「Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin.」
 
 . Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler.
 
 . Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
 
 . Allah, 「Ey İblis! 「Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü

tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?」 dedi.
 
 . İblis, 「Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın」 dedi.
 
 . Allah şöyle dedi: 「Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun.」
 
 . 「Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir.」
 
 . İblis, 「Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver」 dedi
 
 , . Allah şöyle dedi: 「Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin.」
 
 , . İblis, 「Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların

hepsini azdıracağım」 dedi.

 . Allah şöyle dedi: 「İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum:」
 
 . 「Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.」
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben

kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.」
 
 . 「Bu Kur』an âlemler için ancak bir öğüttür.」
 
 . 「Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.」


ZÜMER SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ve . âyetlerde geçen 「Zümer」 kelimesinden

almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Sûrede başlıca, göklerde ve yerde Allah』ın

birliğini gösteren deliller, mü』minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu

edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah』a yönelmeye çağrılmaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Kitab』ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
 
 . (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab』ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah』a

has kılarak O』na kulluk et.
 
 . İyi bilin ki, halis din yalnız Allah』ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, 「Biz

onlara sadece, bizi Allah』a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz」 diyorlar. Şüphesiz

Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı

ve nankör olanları doğru yola iletmez.
 
 . Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan

uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah』tır.
 
 . Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor,

gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir.

Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir,

çok bağışlayandır.
 
 . O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek

ve dişi olarak) sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek

üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet)

yalnız onundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan

döndürülüyorsunuz?
 
 . Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının

inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka

bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı

haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.
 
 . İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek O』na yalvarır. Sonra kendi tarafından ona

bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah』ın yolundan saptırmak için

O』na eşler koşar. De ki: 「Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin! Şüphesiz sen

cehennemliklerdensin.」
 
 . (Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve

ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: 「Hiç

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?」 Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
 
 . (Ey Muhammed! Bizim adımıza de ki, 「Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının.

Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah』ın yeryüzü geniştir.

Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir.」

 . De ki: 「Şüphesiz bana, dini Allah』a has kılarak O』na ibadet etmem emredildi.」
 
 . 「Bana, müslümanların ilki olmam da emredildi.」
 
 . De ki: 「Eğer ben Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.」
 
 . De ki: 「Ben dinimi Allah』a has kılarak sadece O』na ibadet ediyorum.」
 
 . 「Siz de Allah』tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin!」 De ki: 「Şüphesiz hüsrana uğrayanlar

kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın

ta kendisidir.」
 
 . Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında (ateşten) katmanlar vardır. İşte Allah

kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana karşı gelmekten sakının.
 
 . Tağut』tan , ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah』a yönelenler için müjde vardır. O

halde kullarımı müjdele!
 
 . Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah』ın hidayete erdirdiği

kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.
 
 . Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi

kurtaracaksın?
 
 . Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için (cennette) üst üste yapılmış ve altlarından

ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaadde bulunmuştur. Allah vadinden dönmez.
 
 . Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla

renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş

görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl

sahipleri için bir öğüt vardır.

 . Allah』ın, göğsünü İslâm』a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana

kapalı kimse gibi midir? Allah』ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar

açık bir sapıklık içindedirler.
 
 . Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri,

kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri

(vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah』ın

zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur』an Allah』ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola

iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
 
 . Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse , (o gün) azaptan emin olan kimse gibi

midir? Zalimlere, 「Kazandıklarınızı tadın」 denir.
 
 . Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden

geldi.
 
 . Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür.

Keşke bilselerdi!
 
 . Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur』an』da insanlar için her türlü misali verdik.
 
 . Biz onu, Allah』a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur』

an olarak indirdik.
 
 . Allah, birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam ile, yalnızca bir kişiye

ait olan bir (köle) adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah』a

mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.
 
 . (Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir.
 
 . Sonra şüphesiz siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme edileceksiniz

 . Kim, Allah』a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde, doğruyu (Kur』an』ı) yalanlayandan

daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok!?
 
 . Dosdoğru Kur』an』ı getiren ile onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah』a karşı gelmekten

sakınanlardır.
 
 . . Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu, iyilik yapanların

mükafatıdır.
 
 . (Allah,) işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeli ile karşılık vermek

için (onları böyle mükafatlandırdı).
 
 . Allah kuluna yetmez mi? Seni O』ndan (Allah』tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah

kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
 
 . Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç

sahibi, intikam sahibi değil midir?
 
 . Andolsun, eğer onlara, 「Gökleri ve yeri kim yarattı?」 diye sorsan elbette, 「Allah」, derler.

De ki: 「Peki söyleyin bakalım? Allah』ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana

herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah』ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi?

Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi?」 De ki: 「Allah

bana yeter. Tevekkül edenler ancak O』na tevekkül ederler.」
 
 - . De ki: 「Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kişiyi rezil edici azabın kime

geleceğini ve sürekli azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz!」

 . (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab』ı (Kur』an』ı) insanlar için, hak olarak indirdik. Kim doğru yola

girerse, kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapar. Sen onlara vekil

değilsin.
 
 . Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne

hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar

bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
 
 . Yoksa Allah』tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: 「Hiçbir şeye güçleri yetmese ve

düşünemiyor olsalar da mı?」
 
 . De ki: 「Şefaat tümüyle Allah』a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O』nundur. Sonra yalnız

O』na döndürüleceksiniz.」
 
 . Allah bir tek (ilah) olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah』tan

başkaları (ilahları) anıldığında bakarsın sevinirler.
 
 . De ki: 「Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah』ım!

Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.」
 
 . Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin

olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık, hiç hesap

etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.

 . (Dünyada) kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay etmekte oldukları şey

onları kuşatmıştır.
 
 . İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde,

「Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir」 der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu

bilmezler.
 
 . Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara hiçbir yarar

sağlamamıştı.
 
 . Nihayet kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet etmişti. Onlardan zulmedenler var ya,

kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabet edecektir. Onlar Allah』ı aciz bırakacak

değillerdir.
 
 . Bilmediler mi ki, Allah rızkı dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz bunda

inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
 
 . De ki: 「Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah』ın rahmetinden ümidinizi

kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet

edendir.」
 
 . Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O』na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
 
 - . Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline

uyun ki, kişi, 「Allah』ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay halime! Gerçekten ben alay

edenlerden idim」 demesin.

 . Yahut, 「Allah beni doğru yola iletseydi elbette O』na karşı gelmekten sakınanlardan olurdum」

demesin.
 
 . Yahut azabı gördüğünde, 「Keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan

olsam」 demesin.
 
 . (Allah şöyle diyecek:) 「Hayır, öyle değil! Âyetlerim sana geldi de sen onları yalanladın,

büyüklük tasladın ve inkarcılardan oldun.」
 
 . Kıyamet günü Allah』a karşı yalan söyleyenleri görürsün, yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük

taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok!?
 
 . Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük

dokunmaz. Onlar üzülmezler de.
 
 . Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.
 
 . Göklerin ve yerin anahtarları O』nundur. Allah』ın âyetlerini inkar edenler var ya, işte onlar

ziyana uğrayanların ta kendileridir.
 
 . De ki: 「Ey cahiller! Siz bana Allah』tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?」
 
 . Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: 「Eğer Allah』a ortak koşarsan

elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.」
 
 . Hayır, yalnız Allah』a ibadet et ve şükredenlerden ol.
 
 . Allah』ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle O』nun elindedir.

Gökler de O』nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

 . Sûr』a üflenir ve Allah』ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.

Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.
 
 . Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap (amel defterleri) ortaya konur. Peygamberler ve

şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.
 
 . Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir.
 
 . İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları

açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: 「Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size

okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?」 Onlar da, 「Evet

geldi」 derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.
 
 . Onlara şöyle denir: 「İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük

taslayanların kalacağı yer ne kötüdür!」
 
 . Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete

vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: 「Size selam olsun!

Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.」
 
 . Onlar şöyle derler: 「Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz

yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah』a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne

güzelmiş!」

 . Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş』ın etrafını kuşatmış halde

görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve 「Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah』a

mahsustur」 denilmiştir.


MÜ'MİN SÛRESİ
 
 ve . âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「mü』min」

kelimesinden almıştır. Mü』min inanan kimse demektir. Âyette sözü edilen mü』min, Firavun

ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir.

Ayrıca sûre, Allah』ın sıfatlarından biri olan ve . âyette geçen 「ğâfir」 kelimesinden dolayı

「Ğâfîr sûresi」 diye de anılmaktadır. 「Ğâfir」, bağışlayan demektir. Sûrede başlıca, Allah』ın

birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hâ Mîm.
 
 , . Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul

eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O』ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak

O』nadır.
 
 . Allah』ın âyetleri hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde

gezip dolaşmaları seni aldatmasın.
 
 . Onlardan önce Nûh』un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet

kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri

sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış,

(gördüler)!
 
 . Böylece Rabbinin, inkâr edenler hakkındaki, 「Onlar cehennemliklerdir」 sözü gerçekleşmiş oldu.
 
 . Arş』ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih

ederler, O』na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: 「Ey Rabbimiz!

Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları

bağışla ve onları cehennem azâbından koru.」

 . 「Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da,

kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve

hikmet sahibisin.」
 
 . 「Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun.

İşte bu büyük başarıdır.」
 
 . İnkar edenler var ya, muhakkak onlara: 「Allah』ın (size) gazabı, sizin kendinize olan

gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağırılırdınız da inkar ederdiniz」 diye seslenilir.
 
 . Onlar da şöyle derler: 「Ey Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin.

Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi (bu ateşten) bir çıkış yolu var mı?」
 
 . 「Bu, sizin tevhid çerçevesinde Allah』a çağrıldığında inkar etmeniz, O』na ortak koşulduğunda

ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah』a aittir.」
 
 . O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O』na yönelen,

düşünüp ibret alır.
 
 . O halde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah』a has kılarak O』na ibadet edin.
 
 . O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş』ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları)

uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.
 
 . O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah』a gizli kalmaz. Bugün mülk

(hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah』ındır

 . Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı

çabuk görendir.
 
 . Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasa ile dolu, (sanki)

gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi

vardır.
 
 . Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.
 
 . Allah hak ve adâletle hükmeder. Allah』tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar.

Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
 
 . Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar

mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyle iken Allah,

günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah』ın azabından koruyacak hiç kimse olmadı.
 
 . Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar

ediyorlardı. Bu yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O güçlüdür, cezası da çok

şiddetlidir.
 
 - . Andolsun ki biz Mûsâ』yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun』a, Hâmân』a ve Kârûn』a

gönderdik. Onlar ise; 「Bu çok yalancı bir sihirbazdır」 dediler.
 
 . Mûsâ onlara tarafımızdan gerçeği getirince, 「Onunla beraber iman edenlerin oğullarını

öldürün, kadınlarını sağ bırakın」 dediler. Fakat kâfirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır.

 . Firavun dedi ki: 「Bırakın beni Mûsâ』yı öldüreyim. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma

çağırsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde bozgunculuk

çıkaracağından korkuyorum.」
 
 . Mûsâ da, 「Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan

Allah』a sığınırım」 dedi.
 
 . Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mü』min bir adam şöyle dedi: 「Rabbim Allah』tır,

dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi.

Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiği şeylerin

bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola

eriştirmez.」
 
 . 「Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hâkim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza

geldiğinde bizi, Allah』ın azabından kim kurtarır?」 Firavun, 「Ben size ancak kendi görüşümü

bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum」 dedi.
 
 - . İman etmiş olan adam dedi ki: 「Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi, Âd kavmi, Semûd kavmi ve

onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden

korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez.」
 
 - . 「Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya

çalışacağınız ve sizi Allah』(ın azabından) kurtaracak kimsenin olmayacağı o Allah kimi

saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.」

 . Andolsun, daha önce Yûsuf da size apaçık deliller getirmişti de, onun size getirdikleri

hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de, 「Allah ondan sonra aslâ peygamber

göndermez」 demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır.
 
 . Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah』ın âyetleri hakkında tartışan

kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir

iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.
 
 - . Firavun dedi ki: 「Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına

erişirim de Mûsâ』nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.」 Böylece

Firavun』a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun』un tuzağı,

tamamen sonuçsuz kaldı.
 
 . O inanan kimse dedi ki: 「Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim.」
 
 . 「Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi

olarak kalınacak yerdir.」
 
 . 「Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü』min olarak

salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak

rızıklandırılacaklardır.」

 . 「Ey kavmim! Bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz.」
 
 . 「Siz beni Allah』ı inkâr etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya

çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana (Allah』a) çağırıyorum.」
 
 . 「Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir

çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah』adır. Şüphesiz, aşırı gidenler cehennemliklerin ta

kendileridir.」
 
 . 「Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah』a havale ediyorum. Şüphesiz Allah

kullarını hakkıyla görendir.」
 
 . Allah onu, onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini, azâbın en kötüsü

kuşattı.
 
 . (Öyle bir) ateş ki, onlar sabah-akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de, 「Firavun

ailesini azabın en şiddetlisine sokun」 denilecektir.
 
 . Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, 「Biz size

uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz?」 derler.
 
 . Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler: 「Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar

arasında (böyle) hüküm vermiştir.」
 
 . Ateşte olanlar cehennem bekçilerine, 「Rabbinize yalvarın da (hiç değilse) bir gün bizden

azabı hafifletsin」 derler.

 . (Cehennem bekçileri) derler ki: 「Size peygamberleriniz açık mucizeler getirmemiş miydi?」

Onlar, 「Evet, getirmişti」 derler. (Bekçiler), 「Öyleyse kendiniz yalvarın」 derler. Şüphesiz

kâfirlerin duası boşunadır.
 
 . Şüphesiz ki, peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik

edecekleri günde yardım ederiz.
 
 . O gün zalimlere, mazeretleri fayda vermez. Lânet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
 
 - . Andolsun, biz Mûsâ』ya hidayet verdik. İsrailoğulları』na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve

doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat』ı) miras bıraktık.
 
 . Ey Muhammed! Sabret. Allah』ın va』di şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam

-sabah Rabbini hamd ederek tespih et.
 
 . Allah』ın âyetleri hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya,

onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar, tasladıkları büyüklüğe asla

ulaşmazlar. Sen Allah』a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
 
 . Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir.

Fakat insanların çoğu bilmezler.
 
 . Kör ile gören, îman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az

düşünüyorsunuz.

 . Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna

inanmazlar.
 
 . Rabbiniz şöyle dedi: 「Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine

yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.」
 
 . Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü

yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu

şükretmezler.
 
 . İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Durum bu iken

nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?
 
 . Allah』ın âyetlerini inkâr etmekte olanlar, işte böyle döndürülürler.
 
 . Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de binâ yapan; size şekil verip de

şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah!

Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
 
 . O diridir. O』ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah』a itaat ederek (samimi

olarak) O』na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
 
 . De ki: 「Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah』ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana

yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.」

 . O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra 「alaka」dan yaratan, sonra sizi

(ana rahminden) çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız

için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları, belli bir zamana

erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.
 
 . O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece 「ol」 der, o da oluverir.
 
 . Allah』ın âyetleri hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar?
 
 . Onlar, kitabı (Kur』an』ı) ve elçilerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar bilecekler
 
 - . O zaman onlar, boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde kaynar suda

sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır.
 
 - . Sonra onlara, 「Allah』ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?」 denilir. Onlar da, 「(Yüzüstü

bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz.

(taptıklarımız bir hiçmiş)」 derler. İşte Allah inkârcıları böyle saptırır.
 
 . Bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür.
 
 . Onlara, 「Ebedî kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne

kötüdür!」 (denir).
 
 . Sen sabret! Şüphesiz Allah』ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azâbın bir

kısmını sana göstersek de (ya da göstermeden önce) seni vefât ettirsek de, sonunda onlar bize

döndürüleceklerdir.

 . Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var,

anlatmadıklarımız da var. Hiçbir peygamber Allah』ın izni olmadan bir mûcize getiremez. Allah』ın

emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar.
 
 . Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.
 
 . Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır. Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri

üzerinden ulaşasınız diye onları yaratmıştır. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız.
 
 . Allah size âyetlerini gösteriyor. Allah』ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz?
 
 . Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna

bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha çok, daha güçlü ve onların yeryüzündeki eserleri daha

üstündü. Fakat kazanmakta oldukları şeyler onlara bir fayda vermemişti.
 
 . Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince, sahip oldukları bilgi ile şımardılar (ve

onları alaya aldılar). Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi.
 
 . Azabımızı gördükleri zaman, 「Yalnız Allah』a inandık; O』na ortak koşmakta olduğumuz şeyleri

inkâr ettik」 dediler.
 
 . Fakat, azâbımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah』ın kulları

hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar.


FUSSİLET SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur』an âyetlerini

niteleyen 「fussilet」 ifadesinden almıştır. 「Fussilet」, 「genişçe açıklandı」 demektir. Sûre,

ayrıca 「Hâ Mîm es-Secde」 diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin

uyarılması, vahyin insanlar üzerindeki ahlâkî ve manevi etkileri konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hâ Mîm.
 
 . Bu Kur』an, Rahmân ve Rahîm olan Allah』tan indirilmedir.
 
 . Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur』an olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
 
 . Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar

işitmezler.
 
 . Dediler ki: 「(Ey Muhammed!) Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içerisindedir.

Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bizim aramızda da bir perde vardır. O halde sen (istediğini)

yap, şüphesiz biz de (istediğimizi) yapacağız.」
 
 . De ki: 「Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir tek ilâh

olduğu vahyediliyor. Artık O』na yönelin ve O』ndan bağışlanma dileyin. Allah』a ortak koşanların

vay haline!」
 
 . Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler.
 
 . Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için ise kesintisiz bir mükâfât vardır.
 
 . De ki: 「Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O』na ortaklar

koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.」
 
 . O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve

bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir

etti.
 
 . Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, 「İsteyerek veya istemeyerek

gelin」 dedi. İkisi de, 「İsteyerek geldik」 dediler.

 . Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini

bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve

hakkıyla bilen Allah』ın takdiridir.
 
 . Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, 「Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi

bir yıldırıma karşı uyardım.」
 
 . Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, 「Allah』tan başkasına ibadet

etmeyin」 demişler, onlar da, 「Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu

sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz」 demişlerdi.
 
 . Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, 「Bizden daha güçlü kim var?」

demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah』ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi?

Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.
 
 . Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine

dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azâbı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da

edilmez.
 
 . Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayete tercih

etmişler ve yaptıklarına karşılık, alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.
 
 . İnananları ve Allah』a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.
 
 . Allah』ın düşmanlarının, toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla!
 
 . Nihâyet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler

hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.

 . Onlar derilerine, 「Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?」 derler. Derileri, 「Bizi her şeyi

konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca ona döndürülüyorsunuz?」
 
 . 「Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şâhitlik

etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin, yaptıklarınızın çoğunu Allah』ın bilmediğini sanıyordunuz.」
 
 . 「İşte bu sizin, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyâna

uğrayanlardan oldunuz.」
 
 . Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir! Eğer Allah』ın rızasını

kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez.
 
 . Biz onların başına birtakım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve

geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan

toplulukları ile ilgili o söz (azap), onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana

uğrayanlardı.
 
 . İnkâr edenler dediler ki: 「Bu Kur』an』ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara

koparın.」
 
 . İnkâr edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsü ile

cezalandıracağız.
 
 . İşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak

orada onlar için ebedilik yurdu vardır.
 
 . (Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: 「Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları

bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.」

 . Şüphesiz 「Rabbimiz Allah』tır」 deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın

akın melekler iner ve derler ki: 「Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan

cennetle sevinin!」
 
 - . 「Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli

olan Allah』dan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey

orada sizin için var.」
 
 . Allah』a çağıran, salih amel işleyen ve 「Kuşkusuz ben müslümanlardanım」 diyenden daha güzel

sözlü kimdir?
 
 . İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle

arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
 
 . Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük

payı olanlar kavuşturulur.
 
 . Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah』a sığın. Çünkü O,

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Gece, gündüz, güneş ve ay Allah』ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin.

Eğer gerçekten Allah』a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah』a secde edin.
 
 . Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece

gündüz hiç usanmadan onu tespih ederler.

 . Allah』ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru)

görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten,

elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir.
 
 . Âyetlerimiz konusunda (yalanlama amacıyla) doğruluktan sapanlar bize gizli kalmaz. O halde

kıyamet gününde ateşe atılan mı, yoksa güven içinde gelen kimse mi daha iyidir? Dilediğinizi

yapın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
 
 . Kur』an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o

çok değerli ve sağlam bir kitaptır.
 
 . Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan

Allah tarafından indirilmiştir.
 
 . Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin

hem bağışlama sahibidir, hem de elem dolu bir azap sahibidir.
 
 . Eğer biz onu başka dilde bir Kur』an yapsaydık onlar mutlaka, 「Onun âyetleri genişçe

açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?」 derlerdi. De ki:

「O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve

Kur』an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da

anlamıyorlar).」
 
 . Andolsun! Biz Mûsâ』ya Kitab』ı (Tevrat』ı) vermiştik de, onda ayrılığa düşmüşlerdi. Eğer

(azabın ertelenmesi ile ilgili olarak ezelde) Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında

derhal hüküm verilirdi. Şüphesiz onlar Kur』an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
 
 . Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin

kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

 . Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O』na havale edilir. Meyveler tomurcuklarından

ancak O』nun bilgisi altında çıkar, dişi ancak O』nun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur.

Allah onlara, 「Nerede bana ortak koştuklarınız?」 diye seslendiği gün şöyle derler: 「Sana arz

ederiz ki, içimizden onları gören hiçbir kimse yok.」
 
 . Daha önce yalvardıkları (tanrılar) onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için

kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.
 
 . İnsan, hayır (mal, mülk, genişlik) istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince

umutsuzluğa düşer, yıkılır.
 
 . Andolsun! Başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka

「Bu benim hakkımdır, Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem,

şüphesiz O』nun yanında benim için daha güzel şeyler vardır」 der. Andolsun, biz inkâr edenlere

yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun, onlara mutlaka ağır azâptan tattıracağız.
 
 . İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya

koyulur.
 
 . De ki: 「Ne dersiniz? Eğer o (Kur』an) Allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz, o

zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?」
 
 . Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara

göstereceğiz ki, o Kur』an』ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit

olması yetmez mi?
 
 . İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, O, her şeyi

kuşatandır.


ŞÛRÂ SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「Şûrâ」 kelimesinden almıştır. Şûrâ

danışma demektir. Sûrede başlıca müslümanların işlerini kendi aralarında danışma yoluyla

yürüttükleri, ayrıca kainatta Allah』ın birliğini gösteren deliller ve kıyamet gününün halleri

konu edilmektedir.
 
Bismillahirrahmânirrahîm
 
 . Hâ Mîm.
 
 . 『Ayn Sîn Kâf
 
 . (Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden

öncekilere işte böyle vahyeder.
 
 . Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O』nundur. O, yücedir, büyüktür.
 
 . Neredeyse gökler (onun azametinden) üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise, Rablerini hamd

ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.
 
 . Allah』tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara

vekil değilsin.
 
 . Böylece biz sana Arapça bir Kur』an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke』de ve çevresinde

bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup

cennette, bir grup ise cehennemdedir.
 
 . Allah dileseydi onları (aynı dine mensup) bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini

rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur.
 
 . Yoksa onlar Allah』tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah』tır. O, ölüleri

diriltir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah』a aittir. İşte bu, Rabbim Allah』

tır. Yalnız O』na tevekkül ettim ve ancak O』na yöneliyorum.

 . O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler

yaratmıştır. Bu sûretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir,

hakkıyla görendir.
 
 . Göklerin ve yerin anahtarları O』nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar.

Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir.
 
 . 「Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!」 diye Nûh』a emrettiğini, sana vahyettiğini,

İbrâhim』e, Mûsâ』ya ve İsâ』ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın

şey (İslam dini), Allah』a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle

kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
 
 . Onlar, kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler.

Eğer (azabın) belli bir süreye kadar (ertelenmesi ile ilgili olarak) Rabbinden bir söz geçmiş

olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra Kitab』a mirasçı kılınanlar da, onun

hakkında derin bir şüphe içindedirler.
 
 . (Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların

heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: 「Ben Allah』ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda

adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim

işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey

yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O』nadır.」

 . Allah』ın çağrısına uyulduktan sonra O』nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri

katında bâtıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır.
 
 . Allah, hak olarak Kitab』ı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin belki de o saat

(kıyamet) yakındır.
 
 . Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun

gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık

içindedirler.
 
 . Allah kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç

sahibidir.
 
 . Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona

da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.
 
 . Yoksa, Allah』ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var?

Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi.

Şüphesiz, zâlimler için elem dolu bir azap vardır.
 
 . Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korku ile titrediklerini

göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri

katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur.

 . İşte bu Allah』ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki: 「Ben buna

(yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret

istemiyorum.」 Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah, çok

bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.
 
 . Yoksa 「Yalan uydurup Allah』a iftira etti」 mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini

mühürler. Allah bâtılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü

(kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.
 
 . O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.
 
 . Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir; lütfundan onlara

fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin bir azap vardır.
 
 . Allah kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık

ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla haberdardır

ve onları hakkıyla görendir.
 
 . O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O,

dost olandır, övülmeye lâyık olandır.
 
 . Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O』nun varlığının

delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
 
 . Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.
 
 . Yeryüzünde O』nu âciz bırakamazsınız. Sizin için Allah』tan başka hiçbir dost ve yardımcı

yoktur.

 . Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O』nun varlığının delillerindendir.
 
 . O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok

sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
 
 . Yahut (içlerindekilerin) yaptıklarından dolayı onları helak eder, birçoğunu da affeder.
 
 . Allah böyle yapar ki, âyetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer

olmadığını bilsinler.
 
 , , , . (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah』ın

yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül

edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar,

Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ

(danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya

uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.
 
 . Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve

arayı düzeltirse onun mükafatı Allah』a aittir. Şüphesiz O, zâlimleri sevmez.
 
 . Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye (ceza vermek için) bir yol

yoktur.
 
 . Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir.

İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.
 
 . Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
 
 . Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde

zâlimlerin, 「Dünyaya dönmek için bir yol var mı?」 dediklerini görürsün.

 . Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını

görürsün. İnananlar da, 「İşte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini

ziyana sokanlardır」 diyecekler. İyi bilin ki zâlimler, sürekli bir azâp içindedirler.
 
 . Onların Allah』tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa

artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur.
 
 . Allah』tan, geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O

gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de (günahlarınızı), inkar edebilirsiniz!
 
 . Eğer yüz çevirirlerse (bilesin ki), biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen, sadece

tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir; ama elleriyle

yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür.
 
 . Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah』ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız

çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.
 
 . Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar.

Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.
 
 . Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi

gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 , . İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir,

iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola

eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve

yerdeki her şeyin sahibi olan Allah』ın yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah』a döner.


ZUHRUF SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「Zühruf」 kelimesinden almaktadır.

Zühruf yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir. Sûrede başlıca

tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek şekilde

sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak sergiledikleri çelişki vurgulanmakta, batıla karşı

çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak İbrahim, Mûsâ ve İsa peygamberlerden söz edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hâ Mîm.
 
 , . Apaçık Kitab』a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur』an yaptık.
 
 . Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz』da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle

doludur.
 
 . Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir』le (Kur』an』la) sizi uyarmaktan geri mi

duralım?
 
 . Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.
 
 . (Onlar da) kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
 
 . Biz, onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti!
 
 . Andolsun, onlara, 「Gökleri ve yeri kim yarattı?」 diye sorsan, mutlaka, 「Onları mutlak güç

sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı」 diyeceklerdir.
 
 . O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var

edendir.

 . O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de,

böyle diriltileceksiniz.
 
 , , . O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin

nimetini hatırlayasınız ve 「Bunu hizmetimize veren Allah』ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz

yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz」 diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve

hayvanları yaratandır.
 
 . Böyle iken (「melekler Allah』ın kızlarıdır」 demek suretiyle) kullarından bir kısmını O』nun

parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür.
 
 . Yoksa, Allah, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de, oğulları size mi seçip ayırdı?
 
 . Onlardan biri, Rahmân』a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman,

öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.
 
 . Süs içerisinde (narin bir biçimde) yetiştirilen ve tartışmada (delilini erkekler gibi)

açıklayamayanı mı Allah』a isnad ediyorlar?
 
 . Onlar, Rahmân』ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi

oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.
 
 . 「Eğer Rahmân dileseydi biz onlara kulluk etmezdik」 dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri

yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
 
 . Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?
 
 . Hayır! Onlar sadece, 「Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, ve biz onların

izlerinden gitmekteyiz」 dediler.

 . İşte böyle, biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, oranın şımarık

zenginleri, 「Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların

izlerinden gitmekteyiz」 demiş olmasınlar.
 
 . (Gönderilen uyarıcı,) 「Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu

getirmiş olsam da mı?」 dedi. Onlar, 「Biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz」

dediler.
 
 . . Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu, bak nasıl oldu!
 
 . Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: 「Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım.」
 
 . 「Ben ancak O, beni yaratana taparım. Şüphesiz O beni doğru yola iletecektir.」
 
 . İbrahim bunu, belki dönerler diye, ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.
 
 . Doğrusu onları (Mekke müşriklerini) ve atalarını kendilerine hak olan Kur』an ve onu açıklayan

bir peygamber gelinceye kadar (dünya nimetlerinden) yararlandırırım.
 
 . Fakat kendilerine Hak gelince, 「Bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz」 dediler.
 
 . 「Bu Kur』an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!」 dediler.
 
 . Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini

aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini

kimine, derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık)

şeylerden daha hayırlıdır.
 
 . Eğer bütün insanlar (kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet

olacak olmasalardı, Rahmân』ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları

merdivenler yapardık.

 . Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık.

Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise, O』na karşı

gelmekten sakınanlarındır.
 
 . Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık.

Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise, O』na karşı

gelmekten sakınanlarındır.
 
 . Kim, Rahmân』ın Zikri』ni görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o,

onun ayrılmaz dostudur.
 
 . Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını

sanırlar.
 
 . Sonunda bize geldiğinde, arkadaşına, 「Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar

uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!」 der.
 
 . Onlara, 「(Bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta

ortaksınız」 denir.
 
 . Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi

doğru yola ileteceksin?
 
 . Ya biz seni (bu dünyadan) alır götürürüz de, onlardan intikam alırız.
 
 . Yahut da, onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki, bizim onlara gücümüz yeter.
 
 . Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin.
 
 . Şüphesiz bu Kur』an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz.
 
 . Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân』dan başka kulluk edilecek ilahlar var

etmiş miyiz?
 
 . Andolsun, biz Mûsâ』yı mucizelerimizle Firavun』a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o,

「Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim」 demişti.
 
 . (Mûsâ) mucizelerimizi kendilerine getirince, bir de bakmışsın, o mucizelere gülüyorlar!

 . Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler

diye, onları azaba uğrattık.
 
 . (Onlar azabı görünce) 「Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et.

Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz」 dediler.
 
 . Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar.
 
 . Firavun kavmine seslenerek dedi ki: 「Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu

nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?」
 
 . 「Yoksa ben, şu zavallı, nerede ise maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha

hayırlı değil miyim?」
 
 . 「(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere

melekler gelmeli değil miydi?」
 
 . Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan

çıkmış bir toplumdu.
 
 . Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık, hepsini suda boğduk.
 
 . Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.
 
 . Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin kavmin (seni susturacak

bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata etmeye başlar.
 
 . 「Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?」 dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için

ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.
 
 . İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları』na örnek kıldığımız bir kuldur.
 
 . Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık

 . Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin,

bana uyun, bu doğru bir yoldur.
 
 . Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır.
 
 . İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: 「Ben size hikmeti getirdim ve hakkında

ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah』a karşı

gelmekten sakının ve bana itaat edin.」
 
 . Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O』na kulluk edin, işte bu

doğru bir yoldur.
 
 . Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azâbından vay o

zulmedenlerin haline!
 
 . Onlar (bu tavırlarıyla) ancak, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini

beklemektedirler, halbuki bunun farkında değillerdir.
 
 . O gün Allah』a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.
 
 , . (Allah şöyle der:) 「Ey ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku

yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de.」
 
 . 「Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz.」
 
 . Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin

hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedî olarak kalacaksınız.
 
 . İşte, bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir.
 
 . Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz.

 . Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
 
 . Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler.
 
 . Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler.
 
 . (Görevli meleğe şöyle seslenirler:) 「Ey Mâlik! Rabbin bizim işimizi bitirsin.」 O da, 「Siz hep

böyle kalacaksınız」 der.
 
 . Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.
 
 . Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de

(onları cezalandırmakta) kararlıyız.
 
 . Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır öyle değil,

yanlarındaki elçilerimiz (melekler) yazmaktadırlar.
 
 . (Ey Muhammed!) De ki: 「Eğer Rahmân』ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben

olurdum.」
 
 . Göklerin ve yerin Rabbi, Arş』ın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır.
 
 . Bırak onları, tehdit edildikleri güne kavuşana kadar, (batıl inançlarına) dalsınlar ve (dünya

hayatlarında) oynayadursunlar.
 
 . O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla

bilendir.
 
 . Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir!

Kıyametin bilgisi de yalnız O』nun katındadır ve yalnızca O』na döndürüleceksiniz.
 
 . Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat

edebilirler.
 
 . Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, 「Allah」 derler. Öyleyken nasıl

döndürülüyorlar?
 
 . Onun (Muhammed』in), 「Ya Rabbi!」 demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir

kavimdir.
 
 . Şimdilik sen onları hoş gör ve 「size selam olsun」 de. Yakında bilecekler.


DUHÂN SÛRESİ
 
Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen 「duhân」 kelimesinden

almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur』an』ın indirilişi, müşriklerin ona karşı

tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş』in Hz. Peygamberi yalanlaması,

iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.
 

Bismillahirrahmânirrahîm
 
 
 . Hâ Mîm.
 
 , . Apaçık olan Kitab』a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz

insanları uyarmaktayız.
 
 , , , . Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak

inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet

olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
 
 . Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın

da Rabbidir.
 
 . Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar.
 
 . Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.
 
 . (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır.
 
 . İnsanlar, 「Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz」 derler.
 
 . Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti.
 
 . Sonra ondan yüz çevirdiler ve 「Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!」 dediler.
 
 . Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz.
 
 . Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.
 
 . Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ)

gelmişti.
 
 . O şöyle demişti: 「Allah』ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin.

Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.」

 . 「Allah』a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.」
 
 . 「Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah』a

sığındım.」
 
 . 「Bana inanmadınızsa benden uzak durun.」
 
 . Sonra Mûsâ Rabbine, 「Bunlar günahkâr bir toplumdur」 diye seslendi.
 
 . Allah da şöyle dedi: 「O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz.」
 
 . 「Denizi açık halde bırak.」 Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
 
 . Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
 
 . Nice ekinler, nice güzel konaklar!
 
 . Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!
 
 . İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık.
 
 . Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi.
 
 , . Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun』dan kurtardık. Çünkü o, haddi

aşanlardan bir zorba idi.
 
 . Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
 
 . Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
 
 , . Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: 「İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek

değiliz.」
 
 . 「Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin.」
 
 . Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba』 kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik.

Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
 
 . Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.
 
 . Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar

 . Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
 
. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.

. Yalnız, Allah』ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir,

çok merhamet edendir.

, . Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir.

, . O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.

. (Allah görevli meleklere şöyle der:) 「Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.」

. 「Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.」

. (Deyin ki:) 「Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?」

. 「İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir!」

. Allah』a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler.

. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.

. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler.

. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

. (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur』an』ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar.

. Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler.

CÂSİYE SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「Câsiye」 kelimesinden almıştır.

Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur』an』ın indirilmesi, dış âlemde Allah』ın

varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah』ın kullarına bahşettiği nimetler,

İsrailoğullarının kendilerine verilen nimetlere inkar ve isyanla karşılık vermeleri konu

edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Hâ Mîm.

. Kitab』ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

. Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah』ın varlığını ve birliğini gösteren) nice

deliller vardır.

. Sizin yaratılışınızda ve Allah』ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan

bir toplum için elbette nice deliller vardır.

. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah』ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur)

indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını

kullanan bir toplum için deliller vardır.

. İşte bunlar, Allah』ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah』tan ve O』

nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

. Her günahkâr yalancının vay haline!

. Kendisine Allah』ın âyetlerinin okunduğunu işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki onları

hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele!

. Âyetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır!

. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah』tan başka edindikleri dostlar

onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır.

. İşte bu (Kur』an) bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü

bir azap vardır.

. Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için

denizi sizin hizmetinize verendir.

. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin hizmetinize verendir.

Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.

. İnananlara söyle, Allah』ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar

ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin.

. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine

yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

. Andolsun biz, İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve

temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.

. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten

sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa

düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü, aralarında hüküm verecektir.

. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin heva ve

heveslerine uyma.

. Çünkü onlar, Allah』a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin

dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.

. Bu Kur』an, insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur), kesin olarak inanan bir toplum

için de bir hidayet ve bir rahmettir.

. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı;

hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar!

. Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin

diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez.

. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah』ın; (halini) bildiği için saptırdığı ve kulağını ve

kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah』tan başka kim

doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız?

. Dediler ki: 「Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok

eder.」 Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.

. Onlara âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak, 「Doğru söyleyenler iseniz

babalarımızı getirin」 demek oldu.

. De ki: 「Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek, sonra da kendisinde şüphe olmayan Kıyamet

gününde sizi bir araya getirecek, ama insanların çoğu bilmezler.」

. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah』ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün bâtıla sapanlar

hüsrana uğrayacaklardır.

. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. (Onlara şöyle

denilir:) 「Bugün (yalnızca) yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.」

. İşte kitabımız, size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk.

. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık

başarıdır.

. İnkâr edenlere gelince onlara şöyle denir: 「Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük

taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?」

. 「Şüphesiz, Allah』ın va』di gerçektir, kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur」 dendiği zaman ise;

「Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi

değiliz」 demiştiniz.

. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey, kendilerini

kuşatıvermiştir.

. Onlara şöyle denir: 「Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu gün biz de sizi unutuyoruz.

Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur.」

. 「Bunun sebebi, Allah』ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.」 Artık

bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah』ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul

edilmez.

. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah』a mahsustur.

. Göklerde ve yerde ululuk O』na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.


- AHKÂF SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「Ahkâf」 kelimesinden almıştır.

Ahkâf, sûrede sözü edilen 「Âd」 kavminin yaşadığı Yemen』de bir bölgenin adı olup, uzun ve

kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Hâ Mîm.

. Kitab』ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

. Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir

süre için yarattık. İnkar edenler ise, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.

. De ki: 「Allah』ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi

yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru

söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap, yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana!」

. Kim, Allah』ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan

daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

. İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında, o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların

ibâdetlerini de inkâr ederler.

. Âyetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, o küfredenler kendilerine geldiğinde Hak (kitap

Kur』an) için, düşünmeden 「Bu, apaçık bir büyüdür」 dediler.

. Yoksa, 「Onu uydurdu」 mu diyorlar? De ki: 「Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah』tan gelecek olana

(cezaya) karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O, sizin, hakkında (düşüncesizce) yaygara

kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şâhit olarak O yeter! O, çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.」

. De ki: 「Ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sâdece

bana vahyedilene uyarım. Ben sâdece apaçık bir uyarıcıyım.」

. De ki: 「Ne dersiniz? Şâyet bu, Allah katından ise ve siz onu inkâr etmişseniz,

İsrailoğullarından bir şâhit de bunun benzerini (Tevrat』ta görerek) şahitlik edip inandığı

halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?). Şüphesiz Allah

zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez.」

. İnkâr edenler, inananlar için, 「Eğer o Kur』an iyi bir şey olsaydı, onlar onu kabulde, bizi

geçemezlerdi」 dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için; 「Bu eski bir uydurmadır」

diyecekler.

. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ』nın kitabı da vardı. Bu ise, onu doğrulayan

ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir

kitaptır.

. 「Şüphesiz Rabbimiz Allah』tır」 deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar

üzülmeyecekler de.

. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır.

. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve

ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak)

otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: 「Bana ve anne babama

verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de

salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.」

. İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler

cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara öteden beri yapılagelen doğru bir va』ddir.

. Anne ve babasına, 「Öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken, beni tekrar

diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz?」 diyen kimseye onlar Allah』a sığınarak, 「Yazıklar

olsun sana! İman et, Allah』ın va』di gerçektir」 diyorlar, o da, 「Bu, eskilerin masallarından

başka bir şey değildir」 diyordu.

. İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde,

haklarında o sözün (azabın) gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır.

. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. (Bu da) Allah』ın onlara yaptıklarının

karşılığını tastamam vermesi içindir. Aslâ kendilerine haksızlık yapılmaz.

. İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir:) 「Dünyadaki hayatınızda

güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük

taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.」

. Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Âd kavminin kardeşini (Hûd』u)

hatırla. Hani Ahkâf』taki kavmini, 「Ancak Allah』a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir

günün azabından korkuyorum」 diye uyarmıştı.

. Onlar ise, 「Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerden isen bizi

tehdit ettiğin şeyi başımıza getir」 dediler.

. Hûd, 「(Bu konudaki) bilgi ancak Allah katındadır. Ben size, benimle gönderileni tebliğ

ediyorum. Fakat ben sizi câhillik eden bir kavim olarak görüyorum」 dedi.

. O azabı vâdilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, 「Bu bize yağmur getiren bir

buluttur」 dediler. Hûd, 「Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu

azabın bulunduğu bir rüzgârdır」 dedi.

. 「O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder.」 Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri

görünmez hâle geldiler. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.

. Andolsun, size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler

ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı.

Çünkü Allah』ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı.

. Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. (Doğru yola) dönsünler diye âyetleri

tekrar tekrar açıkladık.

. Allah』ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi

ya!? Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta

oldukları şeydir.

. Hani Kur』an』ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna

gelince birbirlerine, 「Susun!」 dediler. Kur』an』ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine

döndüler.

. Dediler ki: 「Ey kavmimiz! Şüphesiz biz, Mûsâ』dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları

doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.」

. 「Ey kavmimiz! Allah』ın dâvetçisine uyun, ona iman edin ki, günahlarınızı bağışlasın ve sizi

elem dolu bir azaptan kurtarsın.」

. Kim Allah』ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah』ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için

Allah』tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah』ın, ölüleri diriltmeye gücünün

yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

. İnkâr edenlere ateşe sunuldukları gün, 「Bu gerçek değil miymiş?」 denir. Onlar, 「Evet,

Rabbimize andolsun ki gerçekmiş」 derler. Allah, 「Öyle ise inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı

azabı tadın!」 der.

. (Ey Muhammed!) O halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için

acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından

başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.

MUHAMMED SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen

adından almıştır. Sûre ayrıca yirminci âyette geçen 「el-Kıtâl」 kelimesinden dolayı 「Kitâl

sûresi」, diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihad olmak üzere başlıca, savaş, esirler,

ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; İşte Allah onların bütün amellerini boşa

çıkarmıştır.

. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed』e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır-

inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

. Bu, inkâr edenlerin bâtıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen gerçeğe uymalarından

dolayıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır.

. (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip

etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra

(esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm

budur. Eğer Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle

yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa

çıkarmayacaktır.

. Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir.

. Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

. Ey iman edenler! Eğer siz Allah』a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da

size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.

. İnkâr edenlere gelince, yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır.

. Bu, Allah』ın indirdiğini beğenmemeleri, bu sebeple de Allah』ın onların amellerini boşa

çıkarmasındandır.

. Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı?

Allah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.

. Bu, Allah』ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir yardımcısı

bulunmamasından dolayıdır.

. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere

koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi

yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

. (Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı

ki, biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı.

. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve

nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?

. Allah』a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su

ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal

ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama

vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça

edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

. Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman (alay ederek),

kendilerine bilgi verilmiş olanlara, 「Az önce ne söyledi?」 derler. İşte bunlar, Allah』ın,

kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.

. Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah』a karşı gelmekten

sakınmalarını sağlar.

. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun

alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar). Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları

kendilerine ne fayda verecek?

. Bil ki Allah』tan başka hiçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların

günahlarının bağışlanmasını dile! Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de

bilir.

. İnananlar, 「Keşke bir sûre indirilse!」 derler. Fakat hükmü apaçık bir sûre indirilip de onda

savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı

gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır.

. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah』a verdikleri söze

bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu.

. Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını

koparacaksınız, öyle mi?

. İşte bunlar, Allah』ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

. Onlar Kur』an』ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?

. Kendileri için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri, şeytan aldatıp

peşinden sürüklemiş, ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.

. Bu, münafıkların, Allah』ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, 「Bazı işlerde size itaat

edeceğiz」 demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir.

. Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak?

. Bu, Allah』ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri

içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

. Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah』ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen

onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir.

. Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya

koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.

. İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra

Peygamber』e karşı gelenler hiçbir şekilde Allah』a zarar veremezler. Allah, onların amellerini

boşa çıkaracaktır.

. Ey iman edenler! Allah』a itaat edin, Peygamber』e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.

. İnkâr eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, Allah onları

asla bağışlamayacaktır.

. Sakın za』f göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir.

Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.

. Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve Allah』a karşı gelmekten

sakınırsanız, O size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez.

. Eğer onları sizden isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz, O da kinlerinizi ortaya

çıkarırdı.

. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var.

Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız

zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum

getirir de onlar sizin gibi olmazlar.

FETİH SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını , ve . âyetlerde geçen 「fetih」 kelimesinden

almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekke』li müşrikler arasında

gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke』nin

fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

, . Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın,

seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.

. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir.

Göklerin ve yerin orduları Allah』ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

. Bütün bunlar Allah』ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli

kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında

büyük bir başarıdır.

. Bir de, Allah』ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah』a

ortak koşan erkeklere ve Allah』a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı

onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi

hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!

. Göklerin ve yerin orduları Allah』ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.

. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.

. Ey insanlar! Allah』a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz

ve sabah akşam Allah』ı tespih edesiniz diye (Peygamber』i gönderdik.)

. Sana bîat edenler ancak Allah』a bîat etmiş olurlar. Allah』ın eli onların ellerinin

üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah』a verdiği sözü yerine

getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.

. Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, 「Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu;

Allah』tan bizim için af dile」 diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De

ki: 「Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, ona karşı

kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.」

. (Ey münafıklar!) Siz aslında, Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri

dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda bulundunuz

ve helaki hak eden bir kavim oldunuz.

. Kim Allah』a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir ateş

hazırladık.

. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah』ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir.

Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

. Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, 「Bırakın biz de sizinle gelelim」

diyeceklerdir. Onlar Allah』ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: 「Siz bizimle asla

gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur.」 Onlar, 「Bizi kıskanıyorsunuz」 diyeceklerdir.

Hayır, onlar pek az anlarlar.

. Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: 「Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karşı

teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir

mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba

uğratır.」

. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaşa katılmak

zorunda değillerdir.) Kim Allah』a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar

akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.

, . Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur.

Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde

edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.

. Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş

ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah böyle yaptı) ki, bunlar mü』minler için bir delil

olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.

. Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah』ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. Allah

her şeye hakkıyla gücü yetendir.

. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost, ne de

bir yardımcı bulabilirlerdi.

. Allah』ın ötedenberi işleyip duran kanunu (budur). Allah』ın kanununda asla bir değişiklik

bulamazsın.

. O, Mekke』nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden,

sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram』ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen

kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış

erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı,

(Allah Mekke』ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle

yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri

elem dolu bir azaba uğratırdık.

. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise,

Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah』a karşı gelmekten

sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zâten onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah her şeyi

hakkıyla bilmektedir.

. Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde

başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram』a gireceksiniz.

Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.

. O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün

kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.

. Muhammed, Allah』ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine

karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah』tan lütuf ve hoşnutluk

istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların

Tevrat』ta ve İncil』de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş,

kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah

kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah,

içlerinden salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir.

HUCURÂT SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen 「Hucurât」 kelimesinden

almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber』in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği

odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü』minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi

aralarında uymaları gereken bazı görgü ve ahlâk kuralları konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Ey iman edenler! Allah』ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah』a karşı gelmekten sakının.

Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber』in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize

bağırdığınız gibi, Peygamber』e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan

işledikleriniz boşa gider.

. Allah』ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah』ın, gönüllerini takvâ (Allah』a karşı

gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir

mükâfat vardır.

. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.

. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu.

Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip

yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.

. Bilin ki, aranızda Allah』ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı,

sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş;

inkârı, fasıklığı ve (İslam』ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar

doğru yolda olanların ta kendileridir.

. Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm

ve hikmet sahibidir

. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine

karşı haddi aşarsa, Allah』ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer

(Allah』ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın.

Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever.

. Mü』minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah』a karşı

gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha

iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.

Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne

kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir

. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin

kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz

ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah』a karşı gelmekten

sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi

tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O』na karşı

gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.

. Bedevîler 「İman ettik」 dediler. De ki: 「İman etmediniz. (Öyle ise, 「iman ettik」 demeyin.)

「Fakat boyun eğdik」 deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah』a ve Peygamberine itaat

ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet

edendir.」

. İman edenler ancak, Allah』a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda

mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

. (Ey Muhammed!) De ki: 「Siz Allah』a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve

yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.」

. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: 「Müslüman olmanızı

bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana

erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor.」

. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

KÂF SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını başındaki 「Kâf」 harfinden almıştır. Sûrede

başlıca İslam inancının temel esasları çerçevesinde, Allah』ın birliğinin delilleri,

Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkarcı milletlerin başlarına gelen

felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


, . Kâf. Şerefli Kur』ân』a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar

ve şöyle dediler: 「Bu tuhaf bir şeydir!」

. 「Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir

dönüştür!」

. Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri)

koruyan bir kitap vardır.

. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.

. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik

ve eksiklik yoktur.

. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift

bitkiler bitirdik.

. Bütün bunlar, içtenlikle Allah』a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret

vermek içindir.

, , . Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek

taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve

böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

, , . Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût』un kardeşleri,

Eykeliler, Tübba』ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri

yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden

yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona

şah damarından daha yakınız.

. Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun

yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.

. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir

melek bulunmasın.

. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, 「İşte bu, senin öteden beri kaçıp

durduğun şeydir」 denir.

. (İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr』a üfürülecek. İşte bu, tehdidin

gerçekleşeceği gündür.

. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

. (Ona) 「Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün

keskindir」 (denir.)

. Beraberindeki (melek) şöyle der: 「İşte bu yanımdaki hazır.」

, . (Allah şöyle der:) 「Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan

şüpheci her kâfiri!」

. 「Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!」

. Arkadaşı (olan şeytan) der ki: 「Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir

sapıklık içinde idi.」

. Allah şöyle der: 「Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden

yaptım.」

. 「Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim.」

. O gün Cehenneme, 「Doldun mu?」 deriz. O da, 「daha var mı?」 der.

. Cennet Allah』a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.

, . Onlara şöyle denir:) 「İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe

eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân』dan korkan ve O』na

yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir.」

. 「Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür.」

. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.

. Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp

kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

. Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

. Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize

bir yorgunluk da dokunmadı.

. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de

Rabbini hamd ederek tespih et.

. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.

. (Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.

. O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış

günüdür.

. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.

. O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize

göre kolaydır.

. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde

sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur』an ile öğüt ver.


ZÂRİYÂT SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen 「ez-zâriyât」 kelimesinden

almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgarlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için

toplanma, inkarcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü』minlere verilecek mükafatlar, Allah』ın

varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


, , , , , . Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere

andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.

, . Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz,

(peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz.

. Ondan (Peygamber』den) çevrilen çevrilir.

, . Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve 「Muhammed şairdir, delidir」 diyen) yalancılar

kahrolsun!

. 「Ceza günü ne zaman?」 diye sorarlar.

, . Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle der): 「Azabınızı

tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur.」

, . Şüphesiz Allah』a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak

cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.

. Geceleri pek az uyurlardı.

. Seherlerde bağışlama dilerlerdi.

. Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak

vardır.

, . Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır.

Hâlâ görmüyor musunuz?

. Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.

. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir.

. (Ey Muhammed!) İbrahim』in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?

. Hani onlar, İbrahim』in yanına varmışlar ve 「Selâm olsun sana!」 demişlerdi. O da 「Size de

selâm olsun.」 demiş, 「Bunlar tanınmamış (yabancı) kimseler」 (diye düşünmüştü).

. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.

. Onu önlerine koydu. 「Yemez misiniz?」 dedi.

. (Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim』in içine bir korku düştü. Onlar, 「korkma」 dediler ve

onu bilgin bir oğul ile müjdelediler.

. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. 「Ben kısır bir

kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)」 dedi.

. Onlar dediler ki: 「Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla

bilendir.」

. İbrahim onlara: 「O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?」 dedi.

, , . Onlar şöyle dediler: 「Biz suçlu bir kavme (Lût』un kavmine), üzerlerine çamurdan,

pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için

gönderildik.」

. Orada (Lût』un yöresinde) bulunan mü』minleri çıkardık.

. Zâten orada bir ev halkında başka müslüman bulamadık.

. Orada, elem dolu azapdan korkacaklar için bir ibret bıraktık.

. Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile Firavun』a göndermiştik.

. O ise kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve 「Bu bir büyücü veya delidir」 dedi.

. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. O ise (pişman olmuş),

kendini kınıyordu.

. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.

. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.

. Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, 「Bir süreye kadar faydalanın bakalım」

denmişti

. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini

yıldırım çarpıvermişti.

. Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler.

. Bunlardan önce de Nûh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.

. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) gücümüz yeter.

. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.

. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.

. O halde Allah』a koşun. Şüphesiz ben, size O』nun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben, size, Allah tarafından gönderilmiş

açık bir uyarıcıyım.

. İşte böyle! Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki,「O bir büyücüdür」 yahut 「bir

delidir」 demiş olmasınlar.

. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar

azgın bir topluluktur.

. Onun için, onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin.

. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü』minlere fayda verir.

. Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.

. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

. Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık

azabımı acele istemesinler.

. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline!


TÛR SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen 「et-Tûr」 kelimesinden

almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ』ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası』nın

güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret halleri, kâfirlerin

karşılaşacakları ceza, mü』minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber

hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


, , , , , , . Tûr』a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, 「Beyt-i Ma』mur」a ,

yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka

gerçekleşecektir.

. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır.

. Dağlar yürüdükçe yürür.

, . İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay

haline!

, . Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, 「İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir」

denilir.

. 「Bu Kur』an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?」

. 「Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta

olduğunuzun karşılığı veriliyor.」

, . Şüphesiz Allah』a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk

ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından

korumuştur.

, . Onlara, 「Dünya』da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara

dayanarak afiyetle yiyin için」 denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak

vermişizdir.

. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların

nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz.

Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.

. Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele

dolaştırırlar.

. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.

. Birbirlerine dönüp (「Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?」 diye) sorarlar.

. Derler ki: 「Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah』a isyandan) korkardık.」

. 「Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.」

. 「Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz O iyilik edendir, çok merhametlidir.」

. (Ey Muhammed!) O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir kâhinsin, ne de

bir deli.

. Yoksa onlar, 「O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz」 mu diyorlar?

. Onlara de ki, 「Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.」

. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

. Yoksa, 「O Kur』an』ı kendisi uydurup söyledi」 mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı)

iman etmiyorlar.

. Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!

. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

. Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.

. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

. Yoksa onların, kendisi vasıtasıyla (ilahi vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var?

(Eğer varsa) dinleyenleri, açık bir delil getirsin!

. Yoksa, kızlar O』na (Allah』a) da oğullar size mi?

. Yoksa sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar, borçtan ağır bir

yük altında mı kalmışlardır?

. Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?

. Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl, inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.

. Yoksa onların Allah』tan başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, 「Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır」 derler.

. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak.

. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da

edilmeyecektir.

. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.

. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile

tespih et.

. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O』nu tespih et.

NECM SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyetin başındaki 「en-Necm」 kelimesinden

almıştır. Necm, yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur』an』ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta,

herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah』ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


, . Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

. O, nefis arzusu ile konuşmaz.

. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

, , . (Kur』an』ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek

ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

. Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

. Andolsun ki, o, Cebrail』i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

. Sidretü』l Müntehâ』nın yanında.

. Me』va cenneti onun (Sidre』nin) yanındadır.

. O zaman Sidre』yi kaplayan kaplamıştı.

. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.

. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

, . Lât ve Uzza』ya ve diğer üçüncüsü Menat』a ne dersiniz?

. Erkek size de, dişi O』na mı?

. Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

. Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah,

onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin

arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

. Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?

. Oysa, Ahiret de dünya da Allah』ındır.

. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah』ın izniyle, dilediği ve

hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.

. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz

zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.

. Öyle ise bizim zikrimizden (Kur』an』dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey

istemeyen kimselerden yüz çevir.

. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi

bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.

. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah』ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla

cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.

. Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran

kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve

analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın.

Çünkü O, Allah』a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.

, . Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?

. Gayb』ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

, . Yoksa, Mûsâ』nın ve Allah』ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim』in sahifelerindeki

şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.

. İnsan için ancak çalıştığı vardır.

. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.

. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.

. Şüphesiz en son varış Rabbinedir.

. Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.

. Şüphesiz O öldürür ve diriltir.

, . Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden)

yaratmıştır.

. Şüphesiz tekrar diriltmek de O』na aittir.

. Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.

. Şüphesiz O, 「Şi』râ』nın Rabbidir.

, . Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

. Daha önce de Nûh』un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın

kimselerdi.

, . O, 「Mu』tefike」yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.

. O halde Rabbi』nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

. Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

. Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.

. Onu Allah』tan başka açacak kimse yoktur.

, , . Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur』an』a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da

ağlamıyorsunuz?

. Haydi Allah』a secde edin ve ona kulluk edin.


KAMER SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen 「el-Kamer」 kelimesinden

almıştır. Kamer, ay demektir. Sûrede ana fikir olarak, Kur』an』ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve

helak örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve 「Süregelen bir sihirdir」 derler.

. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir

ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.

. Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.

. Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!

, . O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil』in benzeri görülmemiş)

bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi

kabirlerden çıkarlar.

. Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, 「Bu zor bir gün」 derler.

. Onlardan önce Nuh』un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp 「Bu bir delidir」

dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

. O da Rabbine, 「Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et」 diye dua etti.

. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.

. Biz Nûh』u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

. Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh』a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.

. Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?

. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)!

. Andolsun biz, Kur』anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

. Âd kavmi de (Hûd』u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

. Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar

gönderdik.

. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

. Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!

. Andolsun biz, Kur』anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

- . Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: 「İçimizden bir insana mı

uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.」

. 「Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir.」

. Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!

. (Salih』e şöyle demiştik:) 「Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi

göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.」

. 「Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su

nöbetinde sahibi hazır bulunsun.」

. Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.

. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!

. Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların

çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.

. Andolsun, biz Kur』anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

. Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.

- . Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût』un ailesi başka.

Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle

mükafatlandırırız.

. Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla

karşıladılar.

. Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin

etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. 「Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!」

dedik.

. Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.

. 「Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!」 dedik.

. Andolsun, biz Kur』an』ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

. Andolsun, Firavun』un ailesine de uyarıcılar gelmişti.

. Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması

gibi yakaladık.

. (Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir

berat mı var?

. Yoksa onlar, 「Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz」 mu diyorlar?

. O topluluk yakında (Bedir』de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.

. Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş

ve daha acıdır.

. Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.

. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, 「Cehennemin dokunuşunu tadın!」 denecek.

. Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)

. Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?

. İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.

. Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır.

. Şüphesiz Allah』a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.

. Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.


RAHMÂN SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah』ın sıfatlarından

biri olan 「er-Rahmân」 kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah』ın nimetleri, birliğini ve

kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet

konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


, . Rahmân Kur』an』ı öğretti.

. İnsanı yarattı.

. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.

. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

. Otlar ve ağaçlar (Allah』a) boyun eğerler.

. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.

. Ölçüde haddi aşmayın.

. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.

. Allah yeri yaratıklar için var etti.

. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.

. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Allah insanı, pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

. 「Cin」 i de yalın bir ateşten yarattı.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O』nundur.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O』ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi

tasarruftadır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye

gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.

. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle

bezenmiştir.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İçlerinde akan iki pınar vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri

(zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir

insan, ne bir cin dokunmuştur.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Onlar sanki yakut ve mercandır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. O iki cennet koyu yeşil renktedir.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).

. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.


VÂKI'A SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen 「el-vâkı』a」 kelimesinden

almıştır. Vâkı』a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir.

Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli haller ve insanların amellerine

göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


, . Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse

olmayacaktır.

, , , , . Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de

üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.

. Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!

. Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!

, . (İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah』a)

yaklaştırılmış kimselerdir.

. Onlar, Naîm cennetlerindedirler.

, . Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

, . Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

, , , , . Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve

sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri,

beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

, . Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.

. (Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.)

. Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler.

. Sadece 「selam!」, 「selam!」 sözünü işitirler.

. Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir!

, , , , , , . (Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları

altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok

çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

. Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık.

, , . Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli

bakireler yaptık.

, . Bunların birçoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir.

. Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir!

, , . Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı

olan zifiri bir gölge içinde!..

. Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.

. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

. Diyorlardı ki: 「Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir

daha diriltilecekmişiz?」

. 「Evvelki atalarımız da mı?」

, . De ki: 「Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde

toplanacaklardır.」

, . Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan

yiyeceksiniz.

. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.

. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.

. Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

. Attığınız o meniye ne dersiniz?!

. Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

, . Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak

üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.

. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya!

. Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!

. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:

. 「Muhakkak biz çok ziyandayız!」

. 「Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!」

. İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

. Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!..

. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!

. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

. Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.

. O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).

, . Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir-

. O, elbette değerli bir Kur』an』dır.

. Korunmuş bir kitaptadır.

. Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.

. Âlemlerin Rabb』inden indirilmedir.

, . Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah』ın verdiği rızka O』nu yalanlayarak mı

şükrediyorsunuz?

. Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!

. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.

. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.

, . Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!

, . Fakat (ölen kişi) Allah』a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm

cenneti vardır.

, . Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, 「Selam sana Ahiret mutluluğuna

ermişlerden!」 denir.

, . Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

. Bir de cehenneme atılma vardır.

. Şüphesiz bu, kesin gerçektir.

. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.


HADÎD SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「el-Hadîd」 kelimesinden almıştır.

Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah』a ait olduğu ve kainatta dilediği gibi

tasarruf edeceği, Allah』ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya

hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah』ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve

hikmet sahibidir.

. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O』nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü

yetendir.

. O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın』dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

. O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş』a kurulandır. Yere gireni,

ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah

bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

. Göklerin ve yerin hükümranlığı O』nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür.

. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla

bilendir.

. Allah』a ve Resülüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, (Allah

yolunda) harcayın. İçinizden iman edip de (Allah yolunda) harcayanlar var ya; onlar için büyük

bir mükafat vardır.

. Peygamber, sizi, Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah』a

iman etmiyorsunuz? Halbuki (Allah ezelde) sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak

kimselerseniz (bu çağrıya uyun).

. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed』e apaçık âyetler indirendir.

Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

. Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası

Allah』ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri

ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla

beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan

hakkıyla haberdardır.

. Kim Allah』a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli

bir mükafat da vardır.

. Mü』min erkeklerle mü』min kadınların nurlarının, önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin

gün kendilerine şöyle denir: 「Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak

kalacağınız cennetlerdir.」 İşte bu büyük başarıdır.

. Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, 「Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de

aydınlanalım」 diyecekleri gün kendilerine, 「Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın」

denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar

(münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

. (Münafıklar) mü』minlere şöyle seslenirler: 「Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?」

(Mü』minler de) derler ki: 「Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini

gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah』ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı

(şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı.」

. Bugün artık ne sizden, ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size

yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir!

. İman edenlerin Allah』ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin

zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece

kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu fasık kimselerdir.

. Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten, size

âyetleri açıkladık.

. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah』a güzel bir borç verenler

var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

. Allah』a ve Peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddîklar (sözü özü doğru

kimseler) ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip

âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar cehennemliklerdir.

. Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme,

çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle:

Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu

sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin

bir azap ve(ya) Allah』ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir

şey değildir.

. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah』a ve Resûlüne

inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah』ın lütfudur. Onu

dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan

önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz』da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah』a göre kolaydır.

. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah』ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye (böyle

yaptık.) Çünkü Allah, kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.

. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki

şüphesiz Allah ganîdir, zengindir, övülmeye lâyıktır.

. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı

(ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar

için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da

kendisine ve Resüllerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir,

mutlak güç sahibidir.

. Andolsun, biz Nûh』u ve İbrahim』i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların

soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, ama içlerinden birçoğu da fasık

kimselerdir.

. Sonra bunların peşinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem

oğlu İsa』yı gönderdik, ona İncil』i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet

duygusu koyduk. (Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz

kılmamıştık. Allah』ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği

gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da

fasık kimselerdir.

. Ey iman edenler; Allah』a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki, size

rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın.

Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

. Bunları açıkladık ki, kitap ehli, Allah』ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya

güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun, Allah』ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini

bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir.

MÜCÂDELE SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır.

「Mücâdele」, münakaşa etmek, tartışmak demektir. Bir adamın 「zıhâr」 yaptığı karısı, Hz.

Peygambere gelerek onu şikayet etmiş ve Hz. Peygamberle de tartışmıştı. Sûrede başlıca, zıhar,

zıhar keffareti gibi bazı dînî hükümler ile birtakım görgü kuralları ve mü』minlerin

inanmayanlara karşı takınmaları gereken tavır konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah』a şikayette bulunan kadının sözünü

işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla

işitendir, hakkıyla bilendir.

. İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir.

Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş

karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

. Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle

birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor.

Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

. Kim (köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardarda iki ay oruç tutmalıdır.

Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah』a ve Resülüne hakkıyla iman

edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah』ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.

. Allah』a ve Resülüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi

alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık âyetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

. Allah』ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla.

Allah onları sayıp zaptetmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah』ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz

ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın. Bundan daha az,

yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, O mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara

yaptıklarını Kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

. Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve

peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah』ın seni selamlamadığı

selamla selamlıyorlar. İçlerinden de, 「Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya!」

diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!

. Ey iman edenler! Siz başbaşa gizlice konuştuğunuz zaman, günah, düşmanlık ve peygambere

isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah』a karşı gelmekten

sakının.

. O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan,

Allah』ın izni olmadıkça, mü』minlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyle ise mü』minler ancak

Allah』a tevekkül etsinler.

. Ey iman edenler! Size, 「Meclislerde yer açın」 denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik

versin. Size, 「Kalkın」, denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendilerine

ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

. Ey iman edenler! Peygamber ile başbaşa konuşacağınız zaman, başbaşa konuşmanızdan önce bir

sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şâyet (sadaka verecek bir şey)

bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

. Başbaşa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da,

sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekatı verin, Allah』a ve Resülüne itaat edin. Allah

bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

. Allah』ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne

sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

. Allah onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür!

. Onlar yeminlerini kalkan yapıp (insanları) Allah』ın dininden alıkoydular. Bunun için onlara

alçaltıcı bir azap vardır.

. Onların malları da, evlatları da Allah』a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar,

cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

. Allah』ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde

olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah』a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin

ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah』ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar

şeytanın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta

kendileridir.

. Allah』a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin arasındadırlar.

. Allah, 「Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz」 diye yazmıştır. Şüphe yok ki Allah

çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

. Allah』a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut

kendi soy-sopları olsalar bile, Allah』a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini

göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile

desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere

sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah』tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah』ın

tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah』ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta

kendileridir.


HAŞR SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen 「el-Haşr」 kelimesinden

almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine』de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle

yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslam toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle

ittifak yapan Nadîroğulları』nın Medine』den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma

yapan münafıklar konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah』ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve

hikmet sahibidir.

. O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların

çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendilerini Allah』tan koruyacağını

sanmışlardı. Ama Allah『ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü.

Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü』minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret

sahipleri ibret alın.

. Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap

edecekti. Ahirette ise, onlar için cehennem azabı vardır.

. Bu, onların Allah』a ve Resülüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah』a karşı gelirse

bilsin ki, Allah』ın azabı şiddetlidir.

. (Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde

dikili bıraktınızsa hep Allah』ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir.

. Onların mallarından Allah』ın, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at

ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah, peygamberlerini, dilediği kimselerin üzerine salıp

onlara üstün kılar. Allah』ın her şeye hakkıyla gücü yeter.

. Allah』ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı

mallar; Allah』a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir.

O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline gelmesin diye

(Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse

ondan vazgeçin. Allah』a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah』ın azabı çetindir.

. Bu mallar özellikle, Allah』tan bir lütuf ve hoşnudluk ararken ve Allah』ın dinine ve

peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir.

İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.

. Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine』ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine

yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir

rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine

tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin

ta kendileridir.

. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: 「Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan

kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz!

Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.」

. Kitap ehlinden O inkar eden kardeşlerine, 「Yemin ederiz ki, siz (Medine』den) çıkarılırsanız,

muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size

karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz」 diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki

Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

. Andolsun, eğer (kardeşleri Medine』den) çıkarılırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine

karşı savaşılırsa, onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile, andolsun mutlaka

arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.

. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah』a karşı duydukları korkudan daha

baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir.

. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde

savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki

kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.

. Onların durumu, kendilerinden az öncekilerin (Mekkeli müşriklerin) durumu gibidir. Onlar

(Bedir』de) yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara (Ahirette de) elem dolu bir azap vardır.

. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, 「İnkar et」 der;

insan inkar edince de, 「Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah』tan

korkarım」 der.

. Nihayet ikisinin de (azdıranın da azanın da) akıbeti, ebediyen ateşte kalmaları olmuştur.

İşte zalimlerin cezası budur.

. Ey iman edenler! Allah』a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş

olduğuna baksın. Allah』a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla

haberdardır.

. Allah』ı unutan ve bu yüzden Allah』ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi

olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.

. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

. Eğer biz, bu Kur』an』ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek

parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah』tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O,

Rahmân』dır, Rahîm』dir.

. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah』tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her

türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç

sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah』tır. Allah,

onların ortak koştuklarından uzaktır.

. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah』tır. Güzel isimler O』nundur. Göklerdeki ve

yerdeki her şey O』nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

MÜMTEHİNE SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler

arasından çıkıp Medine』ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri

emredildiği için sûreye mecazen, 「imtihan eden」 anlamında 「mümtehine」 denmiştir. Sûrede başlıca,

Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve müslümanlarla kâfirler arasındaki ilişkilere dair

bazı uyarılar konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara

sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah』a

inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda

cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben

sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru

yoldan sapmıştır.

. Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle

uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler

. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı

ayıracaktır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

. İbrahim』de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar

kavimlerine, 「Biz sizden ve Allah』ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir

tek Allah』a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret

belirmiştir」 demişlerdi. Yalnız İbrahim』in, babasına, 「Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim.

Fakat Allah』tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez」 sözü başka. Onlar şöyle

dediler: 「Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak

sanadır.」

. 「Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen

mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.」

. Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah』ı ve ahiret gününü arzu

edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız

zengindir, övülmeye layıktır.

. Ola ki Allah sizinle, içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi (ve yakınlık)

koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

. Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere

iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.

. Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız

için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin

ta kendileridir.

. Ey iman edenler! Mü』min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin.

Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını

anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü müslüman hanımlar kafirlere helal

değillerdir. Kafirler de müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara

(kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size bir

günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. (Zira bu nikahlar ortadan

kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, (evlendikleri kafir kocalarından) isteyin. Kafirler de

(İslâm』ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden)

istesinler. Bu, Allah』ın hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve

hikmet sahibidir.

. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız eşleri

gidenlere sarfettikleri (mehir) kadarını verin ve inandığınız Allah』a karşı gelmekten sakının.

. Ey Peygamber! Mü』min kadınlar, Allah』a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina

etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek,

hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını

kabul et ve onlar için Allah』tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet

edendir.

. Ey iman edenler! Kendilerine Allah』ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri

gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.


SAFF SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「saff」 kelimesinden almıştır.

Saff, sıra, dizi demektir. Sûrede başlıca, Allah yolunda cihadın fazileti konu edilmektedir .


Bismillahirrahmânirrahîm


. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah』ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet

sahibidir.

. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?

. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.

. Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf

bağlayarak çarpışanları sever.

. Hani Mûsâ kavmine, 「Ey kavmim! Allah』ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz

halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?」 demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah ta kalplerini (doğru

yoldan) saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

. Hani, Meryem oğlu İsa, 「Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah』ın size, benden önce gelen

Tevrat』ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak

gönderdiği) peygamberiyim」 demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, 「Bu, apaçık

bir sihirdir」 dediler.

. Kim, İslam』a davet olunduğu halde Allah』a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah,

zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

. Onlar ağızlarıyla Allah』ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah

nurunu tamamlayacaktır.

. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için

peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.

. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?

. Allah』a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz.

Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

. (Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve

Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.

. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah』tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke』nin

fethi). (Ey Muhammed!) Mü』minleri müjdele!

. Ey iman edenler! Allah』ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, 「Allah』a

giden yolda benim yardımcılarım kimdir?」 demişti. Havariler de, 「Biz Allah』ın yardımcılarıyız」

demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti.

Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.

CUM'A SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「el-Cumu』a」 kelimesinden alır.

Sûrede başlıca, Hz. Muhammed』in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah』ın dininden yan

çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet

sahibi olan Allah』ı tespih eder.

. O, ümmîlere , içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve

hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde

idiler.

. (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

. İşte bu, Allah』ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

. Tevrat』la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin

durumu gibidir. Allah』ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler

topluluğunu hidayete erdirmez.

. De ki: 「Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah』

ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!」

. Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla

bilir.

. De ki: 「Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra

gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah』a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı

haber verecektir.」

. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah』ın zikrine koşun ve

alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah』ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah』ı çok

zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

. (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona

koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: 「Allah』ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha

hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.」


MÜNÂFİKÛN SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden

bahsettiği için bu adı almıştır.


Bismillahirrahmânirrahîm


. (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, 「Senin, elbette Allah』ın peygamberi olduğuna

şahitlik ederiz」 derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat)

Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah』ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların

yaptıkları şey ne kötüdür!

. Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması

sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.

. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar

sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar

düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar!

. O münafıklara, 「Gelin, Allah』ın Resülü sizin için bağışlama dilesin」 denildiği zaman

başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün.

. Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla

bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

. Onlar, 「Allah Resûlü』nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp

gitsinler」 diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah』ındır. Fakat münafıklar

(bunu) anlamazlar.

. Onlar, 「Andolsun, eğer Medine』ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka

çıkaracaktır」 diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah』ın, Peygamberinin ve mü』

minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.

. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah』ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim

bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

. Herhangi birinize ölüm gelip de, 「Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de

sadaka verip iyilerden olsam!」 demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah

yolunda harcayın.

. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan

haberdardır.

TEĞÂBUN SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını . âyette geçen 「et-Teğâbun」 kelimesinden

almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya

çıkacağı için bugüne 「Yevmü』t-Teğabun (aldanma günü)」 denmiştir. Sûrede başlıca mü』min olsun,

kâfir olsun herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü açığa çıkacağı konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah』ı tespih eder. Mülk yalnızca O』nundur, hamd de O』na

mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

. O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü』mindir. Allah yaptıklarınızı

hakkıyla görendir.

. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de

güzel yaptı. Dönüş yalnız O』nadır.

. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir.

Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için

elem dolu bir azap da vardır.

. Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, 「(Bizim gibi)

insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?」 deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri

sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız

zengindir, övgüye layıktır.

. İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: 「Hiç de

öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette

haber verilecektir. Bu, Allah』a kolaydır.」

. Artık siz Allah』a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur』an』a) iman edin. Allah

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı

gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden

ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

. İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedi kalmak üzere

cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

. Allah』ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah』a inanırsa, Allah onun kalbini

doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

. Allah』a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen

sadece apaçık bir tebliğdir.

. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü』minler yalnız Allah』a tevekkül

etsinler.

. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan

sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır,

çok merhamet edendir.

. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükafat

vardır.

. O halde, gücünüz yettiği kadar Allah』a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi

iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta

kendileridir.

. Eğer siz Allah』a güzel bir borç verirseniz Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar.

Allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

. O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

TALÂK SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. 「Talâk「 boşamak

demektir. Sûrede talak ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik

halinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah』a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir

hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de

çıkmasınlar. Bunlar Allah』ın sınırlarıdır. Kim Allah』ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine

zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.

. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce

ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte

bununla Allah』a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah』a karşı

gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.

. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah』a tevekkül ederse, O kendisine yeter.

Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.

. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt

ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum

yapmalarıyla sona erer. Kim Allah』a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık

verir.

. İşte bu, Allah』ın size indirdiği emridir. Kim Allah』a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun

kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.

. Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun.

Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum

yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de

verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir

kadın emzirecektir.

. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah』ın ona

verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar.

Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.

. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve O』nun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden

kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık.

. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

. Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, ey iman etmiş olan akıl

sahipleri, Allah』a karşı gelmekten sakının! Allah, size bir zikir (Kur』an) indirdi.

. İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah』ın apaçık

âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah』a inanır ve salih bir amel işlerse Allah

onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel

bir rızık vermiştir.

. Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah』ın emri bunlar arasından inip

durmaktadır ki, Allah』ın her şeye kadir olduğunu ve Allah』ın her şeyi ilmiyle kuşattığını

bilesiniz.

TAHRÎM SÛRESİ

Medine döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını Hz. Peygamber』in, helâl olan bir şeyi kendisine

haram kıldığından söz eden ve 「Tahrîm Âyeti」 diye adlandırılan birinci âyetten almıştır. Tahrîm,

haram kılmak demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamber』in eşleriyle olan bazı münasebetleri ile,

mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasının temel prensipleri konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah』ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine

haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

. Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah

sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

. Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına)

haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir

kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, 「Bunu sana

kim bildirdi?」 dedi. Peygamber, 「Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber

verdi」 dedi.

. (Ey peygamber』in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah』a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz

kaydı. Eğer Peygamber』e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır,

Cebrail de, salih mü』minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden,

tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.

. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O

ateşin başında gayet katı, çetin, Allah』ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve

kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.

. Ey inkar edenler! Bu gün özür dilemeyin! Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını

görüyorsunuz.

. Ey iman edenler! Allah』a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve

peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden

ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. 「Ey

Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter」

derler.

. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların

varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

. Allah, inkar edenlere, Nûh』un karısı ile Lût』un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi,

kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler

de kocaları, Allah』ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, 「Haydi, ateşe girenlerle

beraber siz de girin!」 denildi.

. Allah, iman edenlere ise, Firavun』un karısını örnek gösterdi. Hani o, 「Rabbim! Bana katında,

cennette bir ev yap. Beni Firavun』dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler

topluluğundan kurtar!」 demişti.

. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz,

Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem』i de (inananlara) örnek

gösterdi. O itaat edenlerdendi.

MÜLK SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen 「el-Mülk」 kelimesinden

almıştır. Sûrede başlıca, Allah』ın azameti, Allah』ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra

dirilmeyi inkar edenlerin akıbetleri konu edilmektedir.


Bismillahirrahmânirrahîm


. Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak

güç sahibidir, çok bağışlayandır.

. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân』ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.

Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?

. Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin

halde sana dönecektir.

. Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve

(ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!

. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler.

. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri

onlara, 「Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?」 diye sorarlar.

. Onlar da şöyle derler: 「Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve 『Allah

hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz』 demiştik.」

. Yine şöyle derler: 「Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli

ateştekilerden olmazdık.」

. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah』ın rahmetinden uzak

olsun!

. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

. Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü

(kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

. Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah』ın

rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.

. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yer

yüzü şiddetle çalkalanıyor.

. Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman,

uyarım nasılmış bileceksiniz!

. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!?

. Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor.

Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir.

. Yahut Rahmân』dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkarcılar

ancak bir aldanış içindedirler.

. Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve

nefretle direnip durdular.

. Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda

dimdik yürüyen mi?

. De ki: 「O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az

şükrediyorsunuz!」

. De ki: 「O, Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız.」

. 「Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?」 diyorlar.

. De