leon_jeng0086 發表於 2013-8-14 11:19:30

廣府族群(廣府民系)

廣府族群,大陸嘅研究者叫做「廣府民系」。係兩廣地區嘅主要族群,人哋提到「嶺南文化」、「南粵文化」都係以「廣府文化」作為代表。而「廣府文化」嘅主宰就系「廣府話」。廣府話,兩廣人稱為「白話」,海外華人習慣稱為「廣東話」或者「唐話」,近期學者就將之稱為「粵語」。正式嘅書面語都叫做「粵語」。由於經過時代嘅變動,兩廣地區嘅廣府人早早就失去咗族群名稱嘅認同,即系而家嘅廣府人冇咗「廣府」嘅概念,通常兩廣嘅廣府人早已唔會自稱為「廣府人」了,而一般以地域嚟稱呼例如「我係廣東人,我講粵語」、「我係廣西人,我講粵語」或者「我係東莞人,我嘅母語係粵語」等等。雖然而家嘅廣府人冇咗呢種族群名稱嘅認為,但系依然存在「粵語」母語嘅認同。所以「廣府話」仍然存在同發展到而家,否則,可能粵語就一盤散沙了。
      廣府族群系中華民族中最優秀、最頑強、最有創意嘅族群。喺大陸廣府族群嘅主要基地系分佈於兩廣大部份地區同海南島嘅儋州市。喺海外廣府人就遍佈世界各國,主要集中於大都市同城區。廣府人所講語言雖然內部份支較小,但系都有個別地區嘅語言跟標準嘅粵語-廣州話有所差別,喺廣府話內部跟標準話差別較大嘅方言主要係有三種:一系廣東嘅四邑片粵語,二系廣西鬱林(而家叫玉林市)嘅勾漏片粵語,三係海南儋州嘅粵語。而家隨住科技嘅發達,各地嘅廣府話似乎一致,即系凡系廣府人嘅都會講到標準嘅廣府話-廣州話。

SilenceCoolar 發表於 2014-2-8 20:57:43

已讀 多謝分享
頁: [1]
查看完整版本: 廣府族群(廣府民系)

粵語協會官方網站
網友發帖之言論,純屬個人意見,與本會立場無關