caishu11 發表於 2012-5-29 10:48:54

成功是貴族化的天使

成功是貴族化的天使

 成功是一位最具貴族化色彩的天使,
power
它總是與自信者同步,並且成功一旦在自信者身旁降臨,就會再度光顧。

 成功的門大都是虛掩著的,ピング
只要你勇敢地去叩,成功就會熱情地來迎接你;不過和成功一起迎接你的,通常還有一個夥伴,它的名字叫嫉妒。

 成功的秘訣就是抓住目標不放。失敗者只所以失敗,就在于毫無目標或對目標的遺忘;成功者只所以成功,就在于從不因別人說他的願望不能實現而彷徨。

 成功的大小,都是用你渴望的程度來衡量的。確立目標之後,只要你有這樣的決心:不在追求中成功,就在追求中死亡。那麽成功的天使,就挑出把最大的一枚果實丟在你奮鬥的路旁。

 成功是無數次失敗的結晶。成功的人都是跌倒後,花香
比別人多爬起來一次的人。

要想成功,你必須有這樣的膽量:耳湯
孤獨中,能克服失敗的恐懼,人群裏,能無視鄙夷的目光。

 成功是對成功者的肯定,成功是對成功者的獎賞;成功可以成爲成功者的墓志銘,然而,成功絕不是成功者唯我獨尊的通行證。

因爲在這個世界上,所謂的成功都是某一方面的成功,都是某一領域內的成功。recently

 懂得這個道理,你我都沒有必要把頭昂得太高。

游人 發表於 2012-5-29 17:59:09

試試幫你對譯:

成功係貴族化嘅天使

 成功係一位至有貴族化色水嘅天使,

佢硬係孖住與自信者,並且成功一旦落喺自信者隔離,就嚟多回。

 成功嘅門大俱被遮住,
只要你夠膽去打佢,成功就會熱烈歡迎;之不過共成功迎接你嘅,多數有位老友,佢個名字叫嫉妒。

 成功嘅秘訣係揸實目標。失敗者之只所以唔得掂,皆因無目標與及省唔起目標;成功者之只所以掂當,皆因佢唔會因別人話佢得掂而彷徨。

 成功嘅大細,俱係用你嘅渴望程度嚟量嘅。確立目標之後,只要你有決心:唔喺追求中成功,就喺追求中死亡。噉成功嘅天使,就丟粒至大嘅果實喺你奮鬥路嘅左近。

 成功係無數失敗嘅結晶。成功嘅人都係仆低過後,
比別人爬多幾回嘅人。

要想成功,必先有膽:
孤獨裡便,能克服失敗嘅恐懼,人堆裡頭,能無視鄙夷嘅目光。

 成功係對成功者嘅肯定,成功係對成功者嘅獎賞;成功可以成為成功者嘅墓志銘,然則,成功絕唔係成功者唯我獨尊嘅通行證。

皆因喺呢個世界上,所謂嘅成功都係某一方面共某一領域裡頭嘅成功。

 會呢個道理,你共我都無必要舉咁高個頭。

caishu11 發表於 2012-5-30 11:46:45

回覆 2# 游人


    謝謝你,很感謝^^

游人 發表於 2012-5-30 13:27:37

回覆 3# caishu11


   使乜客氣,你得益時我得益:lol
頁: [1]
查看完整版本: 成功是貴族化的天使

粵語協會官方網站
網友發帖之言論,純屬個人意見,與本會立場無關