a_qi 發表於 2010-12-8 04:30:32

廣州女賊

偷嘢斷正, 叫人畀次機會都可以惡, 真係人間極品
http://www.tudou.com/v/nDLy5R1bE6s/v.swf

a_qi 發表於 2010-12-8 22:18:05

http://www.tudou.com/programs/view/nDLy5R1bE6s/

呢排睇唔到, 都貼唔到視頻
頁: [1]
查看完整版本: 廣州女賊

粵語協會官方網站
網友發帖之言論,純屬個人意見,與本會立場無關